TEHNOLOŠKA NAVODILA IZ VARSTVA VRTNIN ZA LETO 2020 ...

9 ČEBULNA MUHA (Delia antiqua). Gostiteljske rastline: Čebulnice. Znaki napada: Napadene rastline venijo, listi se zvijajo in rumenijo, srčni list se suši in ga z ...

TEHNOLOŠKA NAVODILA IZ VARSTVA VRTNIN ZA LETO 2020 ... - Sorodni dokumenti

TEHNOLOŠKA NAVODILA IZ VARSTVA VRTNIN ZA LETO 2020 ...

http://www.kmetzav-mb.si/TEHNOLOSKA%20NAVODILA%20ZA%20VARSTVO%20VRTNIN%20-%20CEBULNICE%2020201.pdf

9 ČEBULNA MUHA (Delia antiqua). Gostiteljske rastline: Čebulnice. Znaki napada: Napadene rastline venijo, listi se zvijajo in rumenijo, srčni list se suši in ga z ...

TEHNOLOŠKA NAVODILA IZ VARSTVA VRTNIN ZA LETO 2019 ...

http://www.kmetzav-mb.si/CEB%202019.pdf

9 ČEBULNA MUHA (Delia antiqua). Gostiteljske rastline: Čebulnice. Znaki napada: Napadene rastline venijo, listi se zvijajo in rumenijo, srčni list se suši in ga z ...

TEHNOLOŠKA NAVODILA ZA VARSTVO KORENOVK ZA LETO 2020

http://www.kmetzav-mb.si/TEHNOLOSKA%20NAVODILA%20ZA%20VARSTVO%20VRTNIN-KORENOVKE%2020201.pdf

(korenje, peteršilj, zelena, redkev, redkvica, kolerabica, ... v primeru uporabe zasipnic za shranjevanje korenja moramo vsako leto spremeniti ... 80 dni stebelna.

VABILO NA Biotični načini varstva vrtnin ponedeljek , 11.02.2019 ob ...

http://www.kmetzav-mb.si/Delavnica_bioticno_varstvo_rastlin_kmetija_Skok-1.pdf

11 feb 2019 ... MALOVRH Darko ZELENI HIT: predatorji, uporaba v rastlinjakih, ponudba predatorjev v SLO. - GROBIN HLAVATY Mateja: možnosti uporabe.

TEHNOLOŠKA NAVODILA ČESEN (2)

http://www.kmetzav-mb.si/Tehnoloska_navodila_cesen_2013.pdf

19 avg 2013 ... Pred sajenjem moramo česen raztročkati (razdeliti čebule). ... Globina sajenja: jesensko sajenje naj bo 8 do 10 cm globoko, spomladansko le ...

TEHNOLOŠKA NAVODILA ZA PRIDELAVO FIŽOLA

https://www.kgzs.si/uploads/dokumenti/strokovna_gradiva/tehnoloska_navodila_za_pridelavo_fizola-splet_1.pdf

3.1.3 Izbor sort. Sorte nizkega fižola za stročje: - Semenarna: Antea, Capitano. - Semina: Capitano, MY Ariana. - Picount: Plaja. Sorte nizkega fižola za zrnje*:.

TEHNOLOŠKA NAVODILA ZA PRIDELAVO SOLATNIC

https://www.kgzs.si/uploads/dokumenti/strokovna_gradiva/tehnoloska_navodila_za_pridelavo_solatnic-splet_2.pdf

30 jul 2019 ... Sabina), semenarska hiša Agrocasol ((Bossa (zg. poletje)) (Bejo Zaden)). -. Tip kodrolistna: Ophely (Clause) (za na prosto in v tunelih), Pandie ...

TEHNOLOŠKA NAVODILA Nizek fižol

https://www.kgzs.si/uploads/dokumenti/strokovna_gradiva/tehnoloska_navodila_nizek_fizol_2017.pdf

19 feb 2018 ... pridelavo fižola v vrtovih. Zato je človeštvo tudi pri fižolu lahko hvaležno odkritelju ... zatiranje listnih uši (prenašalcev). Za uporabo v posevkih ...

Tehnološka navodila za ekološko pridelavo sadja - Gov.si

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MKGP/DOKUMENTI/KMETIJSTVO/NACINI-KMETIJSKE-PRIDELAVE/Tehnoloska-navodila-EK/51cff0fe3b/TN_za_ekolosko_pridelavo_sadja.pdf

moramo načrtovati tudi zasaditev ograje za zaščito pred ... Merkur*. (Topaz x rajka). – 15 dni. Škrlatno rdeča. Sladek. Odporna. Dobra ... Uporabo PVC-folije.

tehnološka navodila za ekološko pridelavo zelenjadnic - Gov.si

http://www.gov.si/assets/ministrstva/MKGP/DOKUMENTI/KMETIJSTVO/NACINI-KMETIJSKE-PRIDELAVE/Tehnoloska-navodila-EK/6bbbb1f7f5/TN_za_ekolosko_pridelavo_zelenjadnic.pdf

18 dec 2017 ... Zanimiva v kolobarju vrtnin je grašica (foto: Miša Pušenjak) ... gorjušico in podobno, nato pa katero od kultur v kateri lahko strune zatiramo med ...

Tehnološka navodila za pridelavo sladkorne pese

http://www.kmetzav-mb.si/Tehnoloska_navodila_sl_pesa_2019.pdf

predposevek so tudi preorana lucernišča in deteljišča, krmna pesa in sladkorna pesa. OSNOVNA PRIPRAVA TAL V LETU PRED SETVIJO. Za doseganje velikih ...

Tehnološka navodila za ekološko pridelavo poljščin - Gov.si

http://www.gov.si/assets/ministrstva/MKGP/DOKUMENTI/KMETIJSTVO/NACINI-KMETIJSKE-PRIDELAVE/Tehnoloska-navodila-EK/48ab730929/TN_za_ekolosko_pridelavo_poljscin.pdf

Tehnološka navodila so smernice za izvedbo ekološke pridelave v praksi. V uvodu je glede načel pridelovanja treba podati nekaj po- jasnil. Obstajajo splošna ...

Suša 2017 spomladanska - Tehnološka navodila 28 03 17

http://www.kmetijskizavod-nm.si/file/6686/download/7383

suše so na kmetijskih rastlinah, ki rastejo na težjih ilovnato glinastih tleh, mnogo manjše kot ... Zelenjadnice so zaradi suše prizadete zlasti na Primorskem. ... Vkolikor želite pripraviti njivo za setev koruze ali sajenje krompirja priporočamo, da s.

TEHNOLOŠKA NAVODILA ZA PRIDELAVO MEŠANIC DETELJ IN ...

https://www.kgzs.si/uploads/dokumenti/strokovna_gradiva/tehnoloska_navodila_za_pridelavo_mesanic_detelj_in_trav-skupno-splet_1.pdf

enakomerno porazdeljeno, temveč ga je v skladu z vlažnostjo podnebja in ... in bele detelje, na lažjih tleh pa lucerni, pasji travi in vsestransko uporabni ... Marsikje namreč predvsem enoletni ozko- in širokolistni pleveli naredijo veliko škode v.

tehnološka navodila - Kmetijsko gozdarska zbornica

https://www.kgzs.si/uploads/dokumenti/strokovna_gradiva/tehnoloska_navodila_za_pridelovanje_jabolk_2013.pdf

Ograja naj bo visoka vsaj 1,5 m, uporabljeno naj bo mrežno ple- tivo 4 x 4 cm. Nad mrežo naj bosta ... pnemo nosilne žice, pritrdimo bambus in potem sadimo ...

tehnološka navodila za pridelavo pšenice in ječmena - Panvita

https://www.panvita.si/wp-content/uploads/2018/09/panvita_letak_semena_slo_a4_02_del_08_2014_webpdf.pdf

NPK 8:24:24 ali gnojilo s podobnim razmerjem. V primeru, da ... lahko to storimo tudi čim prej spomladi z ustreznimi NPK gnojili. Gnojenje z dušikom v ...

tehnološka navodila za ekološko pridelavo poljščin - Program ...

https://www.program-podezelja.si/sl/knjiznica/157-tehnoloskih-navodila-za-ekolosko-pridelavo-poljscin/file

ugodilke spadajo koruza, pitnik, krmni ohrovt, volčji bob, inkarnatka, grašljinka, rž za klajo, grah. Okopavini, kot sta krompir in pesa, sta veliki porabnici humusa ...

tehnološka navodila za ekološko pridelavo grozdja - Program ...

https://www.program-podezelja.si/sl/knjiznica/237-tehnoloskih-navodil-za-ekolosko-pridelavo-grozdja/file

5.1.3 Rez vinske trte v ekološkem vinogradu s poudarkom na podnebne ... lahko v prvi vrsti zagotovimo s pravilno opravljeno vsakoletno zimsko rezjo trte. ... zadovoljive učinkovitosti je potrebna dovolj velika omočenost trt (škropljenje.

Tehnoloska navodila CRP - Tehnologija pridelave hrusk in cesenj

http://www.fkbv.um.si/images/Projekti/ZagotovimoSiHrano/Unuk_knjiga_23_3_2018.pdf

gozdarski zavod - Zavod Maribor) in Davor Mrzlić (Kmetijsko gozdarski ... Škropljenje z rastlinskimi bioregulatorji za izboljšanje rodnega nastavka pri češnjah ne ...

tehnološka navodila za ekološko pridelavo zelenjadnic - Program ...

https://www.program-podezelja.si/sl/knjiznica/236-tehnoloska-navodila-za-ekolosko-pridelavo-zelenjadnic/file

18 dec 2017 ... berivka, rukola, sladki komarček. Posebej ... okolici, na travnikih in njivah uspevajo ivanjščica, smolnica, mak in pelin, potem smo lahko ... krompir (samo za sladki ... obvezna uporaba ekološko pridelanega semena oz. sadik.

tehnološka navodila za ekološko pridelavo grozdja - Kmetijsko ...

http://www.kmetzav-mb.si/TEHNOLO%C5%A0KA%20NAVODILA%20ZA%20EKOLO%C5%A0KO%20PRIDELAVO%20GROZDJA%202017.pdf

Ekološka pridelava grozdja je poseben postopek pridelave, ki poteka v skladu z ... dovoljena ekološka pridelava grozdja in vina iz konvencionalnih sort trsnega ...

tehnološka navodila za integrirano pridelavo sadja - Javna služba v ...

https://sadjarstvo.javnesluzbe.si/wp-content/uploads/2020/02/Tehnolo%C5%A1ka-navodila-Integrirana-pridelava-MKGP.pdf

izvajati škropljenje in izbirati primerne površine za pridelovanje sadnih vrst tudi z vidika možnosti zanašanja ... z mehanskimi in kemičnimi metodami. (koncentrirana urea, zelena galica). Kemijsko varstvo: ... modre barve. Na listih prisotnost ...

Tehnološka navodila za ekološko pridelavo sadja - Program razvoja ...

https://www.program-podezelja.si/sl/knjiznica/99-tehnoloska-navodila-za-ekolosko-pridelavo-sadja/file

Zelo veliko veljavo je biodinamična pridelava pridobila predvsem v vinogradništvu, kjer se ceni zlasti t. i. terroir – torej posebnosti posameznega pridelovalnega.

Seznam izvajalcev pocitniskega varstva zima 2020

https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/Seznam-izvajalcev-pocitniskega-varstva-zima-2020.pdf

https://www.zavod-zlro.si/programi/zpm/ spletna prijava. ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE LJUBLJANA. CENTER. OŠ Prežihovega Voranca, Prežihova ulica 8,.

Orientacijski program VARSTVA VINSKE TRTE 2020 KARSIA ...

https://www.karsia.si/media/uploads/files/2020_01_vinska_trta_varstvo_A3_27feb20.pdf

Orientacijski program VARSTVA VINSKE TRTE 2020 KARSIA, Dutovlje, d.o.o. ... dele vinske trte. ... siva grozdna gniloba (škropljenje samo ... Notranjska in Primorska), Marjan KRAGL 041-207-523 (Dolenjska, Bela krajina, južna Štajerska,.

Občinski program varstva okolja za MO Ptuj 2014-2020

http://www.ptuj.si/_pdf/varstvo_okolja_2014-2020.pdf

Mestna občina Ptuj, okolje, zrak, voda, tla, narava, ukrepi, kazalci ... Društvo za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije, Ptuj ... 3.2.4.4 Zaščita in reševanje.

Program varstva okolja Mestne občine Ljubljana 2014-2020

https://www.ljubljana.si/assets/mestna-obcina/mestna-uprava/oddelek-za-varstvo-okolja/mol-pvo-2014.pdf

Nataša Jazbinšek Seršen, vodja Oddelka za varstvo okolja mag. Helena Regina mag. Zala Strojin Božič. Marjana Jankovič. Andrej Piltaver. Svetlana Čermelj.

katalog sadik vrtnin katalog sadik vrtnin - Sadike Druzovič

http://sadikedruzovic.si/wp-content/uploads/2014/11/Katalog-Sadike-druzovi%C4%8D-2014-fin-web-res.pdf

za peko na žaru, vlaganje, filanje in solato. Sorta je rezistentna na ... Sadike paradižnika so krepke enoletnice, ... razdalja za sajenje paradižnika je 80 cm med.

07.02.2020 šol. leto 2019/2020 DEJAVNOST TEMA

http://www.osvic.si/files/2019/09/DNEVI-DEJAVNOSTI-2019-20.pdf

12 sep 2019 ... šola, Cankarjev dom sreda ... Eko dom šola november 2019. M. Horvat. 2. Tehniški muzeja v Bistri ... Koncert - Sprehod skozi zgodovino jazza.

NAVODILA ZA PREGLED URNIKA (za leto 2007/08) - FDV

https://www.fdv.uni-lj.si/docs/default-source/dodiplomski-studij-1-stopnje/navodila-za-pregled-urnika.pdf?sfvrsn=6

Na spletni strani fakultete se nahaja urnik, ki ga lahko pregledujete po ... Primer: BD Socialna in politična psihologija - izredni - 1 Z - predavanja, FDV - 01, Vlado.

NAVODILA ZA DELO OD DOMA 23. marec 2020 – 27. marec 2020 ...

https://www.ludvik.si/wp-content/uploads/2020/03/NAVODILA-ZA-DELO-OD-DOMA-GEO-devet-dva.pdf

Pred 2 dnevi ... Preberi celotno poglavje v učbeniku ALPSKE POKRAJINE. Reši naloge, ki so označene kot SPODBUDA, IZZIV, DEJAVNOST. Odgovore napiši ...

Navodila za razstavljavce 2020

https://www.informativa.si/wp-content/uploads/2020/01/INF20_NAVODILA_ZA_RAZSTAVLJAVCE.pdf

25 jan 2020 ... Cena teh parkirnih prostorov (za ves čas trajanja sejma) je 60,00 EUR (22 % DDV ni vključen v ceno). Dodatno opremo in parkirišče je mogoče.

Navodila za delo od 16. 3. do 20. 3. 2020

https://www.ludvik.si/wp-content/uploads/2020/03/GLASBENA-UMETNOST-9.pdf

Oglej si slovenski film Cvetje v jeseni. 1. del. https://www.youtube.com/results?search_query=cvetje v jeseni cel film. 2. del https://www.youtube.com/watch?v= ...

Navodila za delo od 23. 3. do 27. 3. 2020

https://www.ludvik.si/wp-content/uploads/2020/03/Matematika_8_teden_2.pdf

OBRATNO SORAZMERJE – besedilne naloge. Prejšnji teden smo spoznali obratno sorazmerje. Še enkrat preberi zapiske in ponovi, kaj so osnovne značilnosti ...

Navodila za prijavo na Erasmus študijske izmenjave za leto ... - Aluo

https://www.aluo.uni-lj.si/wp-content/uploads/2017/12/ERASMUS-2018-2019_SMS.pdf

2. motivacijsko pismo v angleškem jeziku na najmanj eni in največ dveh straneh (Motivacijsko pismo naslovite na Komisijo za mednarodno sodelovanje ALUO).

NAVODILA ZA 6. RAZRED, SLOVENŠČINA 23. 3. do 27. 3. 2020 V ...

https://www.ludvik.si/wp-content/uploads/2020/03/6.-r.-SLJ-2.-teden.docx.pdf

Pred 4 dnevi ... V tem tednu boš spoznal opis naravnega pojava. V DZ 2. del poišči poglavje Naravni pojavi med nami. Najprej natančno preberi izhodiščno ...