TEHNOLOŠKA NAVODILA IZ VARSTVA VRTNIN ZA LETO 2019 ...

9 ČEBULNA MUHA (Delia antiqua). Gostiteljske rastline: Čebulnice. Znaki napada: Napadene rastline venijo, listi se zvijajo in rumenijo, srčni list se suši in ga z ...

TEHNOLOŠKA NAVODILA IZ VARSTVA VRTNIN ZA LETO 2019 ... - Sorodni dokumenti

TEHNOLOŠKA NAVODILA IZ VARSTVA VRTNIN ZA LETO 2019 ...

http://www.kmetzav-mb.si/CEB%202019.pdf

9 ČEBULNA MUHA (Delia antiqua). Gostiteljske rastline: Čebulnice. Znaki napada: Napadene rastline venijo, listi se zvijajo in rumenijo, srčni list se suši in ga z ...

TEHNOLOŠKA NAVODILA IZ VARSTVA VRTNIN ZA LETO 2020 ...

http://www.kmetzav-mb.si/TEHNOLOSKA%20NAVODILA%20ZA%20VARSTVO%20VRTNIN%20-%20CEBULNICE%2020201.pdf

9 ČEBULNA MUHA (Delia antiqua). Gostiteljske rastline: Čebulnice. Znaki napada: Napadene rastline venijo, listi se zvijajo in rumenijo, srčni list se suši in ga z ...

VABILO NA Biotični načini varstva vrtnin ponedeljek , 11.02.2019 ob ...

http://www.kmetzav-mb.si/Delavnica_bioticno_varstvo_rastlin_kmetija_Skok-1.pdf

11 feb 2019 ... MALOVRH Darko ZELENI HIT: predatorji, uporaba v rastlinjakih, ponudba predatorjev v SLO. - GROBIN HLAVATY Mateja: možnosti uporabe.

TEHNOLOŠKA NAVODILA ZA VARSTVO KORENOVK ZA LETO 2020

http://www.kmetzav-mb.si/TEHNOLOSKA%20NAVODILA%20ZA%20VARSTVO%20VRTNIN-KORENOVKE%2020201.pdf

(korenje, peteršilj, zelena, redkev, redkvica, kolerabica, ... v primeru uporabe zasipnic za shranjevanje korenja moramo vsako leto spremeniti ... 80 dni stebelna.

TEHNOLOŠKA NAVODILA ČESEN (2)

http://www.kmetzav-mb.si/Tehnoloska_navodila_cesen_2013.pdf

19 avg 2013 ... Pred sajenjem moramo česen raztročkati (razdeliti čebule). ... Globina sajenja: jesensko sajenje naj bo 8 do 10 cm globoko, spomladansko le ...

TEHNOLOŠKA NAVODILA ZA PRIDELAVO SOLATNIC

https://www.kgzs.si/uploads/dokumenti/strokovna_gradiva/tehnoloska_navodila_za_pridelavo_solatnic-splet_2.pdf

30 jul 2019 ... Sabina), semenarska hiša Agrocasol ((Bossa (zg. poletje)) (Bejo Zaden)). -. Tip kodrolistna: Ophely (Clause) (za na prosto in v tunelih), Pandie ...

TEHNOLOŠKA NAVODILA ZA PRIDELAVO FIŽOLA

https://www.kgzs.si/uploads/dokumenti/strokovna_gradiva/tehnoloska_navodila_za_pridelavo_fizola-splet_1.pdf

3.1.3 Izbor sort. Sorte nizkega fižola za stročje: - Semenarna: Antea, Capitano. - Semina: Capitano, MY Ariana. - Picount: Plaja. Sorte nizkega fižola za zrnje*:.

TEHNOLOŠKA NAVODILA Nizek fižol

https://www.kgzs.si/uploads/dokumenti/strokovna_gradiva/tehnoloska_navodila_nizek_fizol_2017.pdf

19 feb 2018 ... pridelavo fižola v vrtovih. Zato je človeštvo tudi pri fižolu lahko hvaležno odkritelju ... zatiranje listnih uši (prenašalcev). Za uporabo v posevkih ...

TEHNOLOŠKA NAVODILA ZA PRIDELAVO MEŠANIC DETELJ IN ...

https://www.kgzs.si/uploads/dokumenti/strokovna_gradiva/tehnoloska_navodila_za_pridelavo_mesanic_detelj_in_trav-skupno-splet_1.pdf

enakomerno porazdeljeno, temveč ga je v skladu z vlažnostjo podnebja in ... in bele detelje, na lažjih tleh pa lucerni, pasji travi in vsestransko uporabni ... Marsikje namreč predvsem enoletni ozko- in širokolistni pleveli naredijo veliko škode v.

Suša 2017 spomladanska - Tehnološka navodila 28 03 17

http://www.kmetijskizavod-nm.si/file/6686/download/7383

suše so na kmetijskih rastlinah, ki rastejo na težjih ilovnato glinastih tleh, mnogo manjše kot ... Zelenjadnice so zaradi suše prizadete zlasti na Primorskem. ... Vkolikor želite pripraviti njivo za setev koruze ali sajenje krompirja priporočamo, da s.

Tehnološka navodila za pridelavo sladkorne pese

http://www.kmetzav-mb.si/Tehnoloska_navodila_sl_pesa_2019.pdf

predposevek so tudi preorana lucernišča in deteljišča, krmna pesa in sladkorna pesa. OSNOVNA PRIPRAVA TAL V LETU PRED SETVIJO. Za doseganje velikih ...

tehnološka navodila - Kmetijsko gozdarska zbornica

https://www.kgzs.si/uploads/dokumenti/strokovna_gradiva/tehnoloska_navodila_za_pridelovanje_jabolk_2013.pdf

Ograja naj bo visoka vsaj 1,5 m, uporabljeno naj bo mrežno ple- tivo 4 x 4 cm. Nad mrežo naj bosta ... pnemo nosilne žice, pritrdimo bambus in potem sadimo ...

tehnološka navodila za ekološko pridelavo zelenjadnic - Gov.si

http://www.gov.si/assets/ministrstva/MKGP/DOKUMENTI/KMETIJSTVO/NACINI-KMETIJSKE-PRIDELAVE/Tehnoloska-navodila-EK/6bbbb1f7f5/TN_za_ekolosko_pridelavo_zelenjadnic.pdf

18 dec 2017 ... Zanimiva v kolobarju vrtnin je grašica (foto: Miša Pušenjak) ... gorjušico in podobno, nato pa katero od kultur v kateri lahko strune zatiramo med ...

Tehnološka navodila za ekološko pridelavo poljščin - Gov.si

http://www.gov.si/assets/ministrstva/MKGP/DOKUMENTI/KMETIJSTVO/NACINI-KMETIJSKE-PRIDELAVE/Tehnoloska-navodila-EK/48ab730929/TN_za_ekolosko_pridelavo_poljscin.pdf

Tehnološka navodila so smernice za izvedbo ekološke pridelave v praksi. V uvodu je glede načel pridelovanja treba podati nekaj po- jasnil. Obstajajo splošna ...

Tehnološka navodila za ekološko pridelavo sadja - Gov.si

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MKGP/DOKUMENTI/KMETIJSTVO/NACINI-KMETIJSKE-PRIDELAVE/Tehnoloska-navodila-EK/51cff0fe3b/TN_za_ekolosko_pridelavo_sadja.pdf

moramo načrtovati tudi zasaditev ograje za zaščito pred ... Merkur*. (Topaz x rajka). – 15 dni. Škrlatno rdeča. Sladek. Odporna. Dobra ... Uporabo PVC-folije.

tehnološka navodila za ekološko pridelavo grozdja - Program ...

https://www.program-podezelja.si/sl/knjiznica/237-tehnoloskih-navodil-za-ekolosko-pridelavo-grozdja/file

5.1.3 Rez vinske trte v ekološkem vinogradu s poudarkom na podnebne ... lahko v prvi vrsti zagotovimo s pravilno opravljeno vsakoletno zimsko rezjo trte. ... zadovoljive učinkovitosti je potrebna dovolj velika omočenost trt (škropljenje.

tehnološka navodila za ekološko pridelavo poljščin - Program ...

https://www.program-podezelja.si/sl/knjiznica/157-tehnoloskih-navodila-za-ekolosko-pridelavo-poljscin/file

ugodilke spadajo koruza, pitnik, krmni ohrovt, volčji bob, inkarnatka, grašljinka, rž za klajo, grah. Okopavini, kot sta krompir in pesa, sta veliki porabnici humusa ...

Tehnoloska navodila CRP - Tehnologija pridelave hrusk in cesenj

http://www.fkbv.um.si/images/Projekti/ZagotovimoSiHrano/Unuk_knjiga_23_3_2018.pdf

gozdarski zavod - Zavod Maribor) in Davor Mrzlić (Kmetijsko gozdarski ... Škropljenje z rastlinskimi bioregulatorji za izboljšanje rodnega nastavka pri češnjah ne ...

tehnološka navodila za pridelavo pšenice in ječmena - Panvita

https://www.panvita.si/wp-content/uploads/2018/09/panvita_letak_semena_slo_a4_02_del_08_2014_webpdf.pdf

NPK 8:24:24 ali gnojilo s podobnim razmerjem. V primeru, da ... lahko to storimo tudi čim prej spomladi z ustreznimi NPK gnojili. Gnojenje z dušikom v ...

tehnološka navodila za ekološko pridelavo zelenjadnic - Program ...

https://www.program-podezelja.si/sl/knjiznica/236-tehnoloska-navodila-za-ekolosko-pridelavo-zelenjadnic/file

18 dec 2017 ... berivka, rukola, sladki komarček. Posebej ... okolici, na travnikih in njivah uspevajo ivanjščica, smolnica, mak in pelin, potem smo lahko ... krompir (samo za sladki ... obvezna uporaba ekološko pridelanega semena oz. sadik.

tehnološka navodila za ekološko pridelavo grozdja - Kmetijsko ...

http://www.kmetzav-mb.si/TEHNOLO%C5%A0KA%20NAVODILA%20ZA%20EKOLO%C5%A0KO%20PRIDELAVO%20GROZDJA%202017.pdf

Ekološka pridelava grozdja je poseben postopek pridelave, ki poteka v skladu z ... dovoljena ekološka pridelava grozdja in vina iz konvencionalnih sort trsnega ...

tehnološka navodila za integrirano pridelavo sadja - Javna služba v ...

https://sadjarstvo.javnesluzbe.si/wp-content/uploads/2020/02/Tehnolo%C5%A1ka-navodila-Integrirana-pridelava-MKGP.pdf

izvajati škropljenje in izbirati primerne površine za pridelovanje sadnih vrst tudi z vidika možnosti zanašanja ... z mehanskimi in kemičnimi metodami. (koncentrirana urea, zelena galica). Kemijsko varstvo: ... modre barve. Na listih prisotnost ...

Tehnološka navodila za ekološko pridelavo sadja - Program razvoja ...

https://www.program-podezelja.si/sl/knjiznica/99-tehnoloska-navodila-za-ekolosko-pridelavo-sadja/file

Zelo veliko veljavo je biodinamična pridelava pridobila predvsem v vinogradništvu, kjer se ceni zlasti t. i. terroir – torej posebnosti posameznega pridelovalnega.

katalog sadik vrtnin katalog sadik vrtnin - Sadike Druzovič

http://sadikedruzovic.si/wp-content/uploads/2014/11/Katalog-Sadike-druzovi%C4%8D-2014-fin-web-res.pdf

za peko na žaru, vlaganje, filanje in solato. Sorta je rezistentna na ... Sadike paradižnika so krepke enoletnice, ... razdalja za sajenje paradižnika je 80 cm med.

NAVODILA ZA PREGLED URNIKA (za leto 2007/08) - FDV

https://www.fdv.uni-lj.si/docs/default-source/dodiplomski-studij-1-stopnje/navodila-za-pregled-urnika.pdf?sfvrsn=6

Na spletni strani fakultete se nahaja urnik, ki ga lahko pregledujete po ... Primer: BD Socialna in politična psihologija - izredni - 1 Z - predavanja, FDV - 01, Vlado.

Navodila za prijavo na Erasmus študijske izmenjave za leto ... - Aluo

https://www.aluo.uni-lj.si/wp-content/uploads/2017/12/ERASMUS-2018-2019_SMS.pdf

2. motivacijsko pismo v angleškem jeziku na najmanj eni in največ dveh straneh (Motivacijsko pismo naslovite na Komisijo za mednarodno sodelovanje ALUO).

12. 7. 2019 VPISV ŠTUDIJSKO LETO 2019/2020 vpis 2. letnikov in ...

https://www.aluo.uni-lj.si/wp-content/uploads/2019/07/2.-stopnja_vpis-v-vi%C5%A1je-letnike-UL-ALUO_2019-20.pdf

12 jul 2019 ... V Študentski informacijski sistem (VIS) vstopite preko spletne strani ALUO (https://visaluo.uni-lj.si/). Na strani, ki se vam odpre, pod Prijava v VIS ...

KOLEDAR za šolsko leto 2019-2020 September 2019 ... - Vegova

https://www.vegova.si/wp-content/uploads/2019/09/Koledar-2019-20.pdf

KOLEDAR za šolsko leto 2019-2020. September 2019. Oktober 2019. November 2019. December 2019. Januar 2020. Februar 2020. Marec 2020. April 2020.

maj 2019 SEZNAM DELOVNIH ZVEZKOV ZA ŠOL. LETO 2019/2020

https://os-atl.si/upload/_custom/files/svet_starsev/Seznam-delovnih-zvezkov-2019_20.docx.pdf

Radovednih pet za 4. razred, komplet petih samostojnih delovnih zvezkov, ROKUS, EAN 3831075925243. 56,00 EUR. 2. Angleški jezik. My sails 1 NEW, ...

posvečujmo leto gospodovo 2019 j anu ar 2019 - Župnija Ljubljana ...

http://www.zupnija-ljpolje.si/uploads/datoteke/2019-01.pdf

slednja zbrana v Svetem pismu. Sveto pismo je osrednje in temeljno besedilo krščanstva in je najbolj brana knjiga v zgo- dovini. Sestavljeno je iz Stare in Nove ...

I. POGLED V LETO 2019 1. MEDNARODNI REZULTATI 2019 1.1 ...

https://www.film-center.si/media/news/2020/01/28/Gradivo_za_novinarje_januar_2020_FINAL1.pdf

28 jan 2020 ... direktor fotografije Lev Predan Kowarski, igralka Doroteja Nadrah svetovna premiera na Cannes Directors' Fortnight 2019. • Fundamenti, režija ...

Katalog vrtnin - ROKO

https://roko.si/media/uploads/public/document/9-roko_katalogvrtnin_sl.pdf

Krmni ohrovt. Proteor. Brassica oleracea (L.) convar. acephala (DC.) Alef. Je visok 60-80 cm, s strženastim steblom in številnimi velikimi, sočnimi, svetlo zelenimi ...

Ekološka pridelava vrtnin v rastlinjaku

https://www.program-podezelja.si/sl/knjiznica/117-ekoloska-pridelava-vrtnin-v-rastlinjaku-tehnoloska-navodila/file

Kolobar ali vrstenje rastlin je osnova tako za pridelavo na prostem kakor v rastlinjaku. ... V času med dvema poletnima kulturama je priporočljivo pustiti rastlinjak dva do tri tedne ... (paradižnik, paprika, kumare, paprika, tudi zelje) ob spravilu.

Temperatura tal in kaljenje nekaterih vrtnin

https://lj.kgzs.si/Portals/1/2014%20-%20novice/Temperatura%20tal%20in%20kaljenje.pdf

Temperatura tal in kaljenje nekaterih vrtnin. Arso (MKO) na svojih spletnih straneh dnevno obvešča o Temperaturi tal v globini 5 in 10 cm. Temperatura se ...

INFORMACIJE ZA PRIDELOVALCE VRTNIN 5. julij 2018 ...

https://www.kis.si/f/docs/Obvestila_za_varstvo_rastlin_OVR/07_05__Obvestilo_za_varstvo_vrtnin.pdf

5 jul 2018 ... Pripravki za zatiranje paradižnikove plesni in črne listne pegavosti paradižnika (stanje julij ... Priporoča se odstranjevanje obolelih rastlin, dobro zračenje ... Pri pridelavi kumar in bučk na prostem lahko uporabite sredstva kot.

Informacije za pridelovalce vrtnin ŠKODLJIVE GOSENICE in ...

https://www.kis.si/f/docs/Informacije_o_boleznih_in_skodljivcih/Informacije_za_pridelovalce_vrtnin_2014_st._3_in_4_1.pdf

ŠKODLJIVE GOSENICE in PAGOSENICE NA KAPUSNICAH ... Večje gosenice izjedajo luknje v listih; na zelju lahko vrtajo rove v glave, pri cvetači in brokoliju ...