MATERIALI IN GEOOKOLJE - RMZ

Posnetek mikrostrukture jekla PK 324; a) ulit ingot; b) predelan, po 30 min žarjenja na 1050 °C in ... Ključne besede: težke kovine, tla, postopek zaporednega izluževanja, Kočansko polje, Makedonija ... per unit width for peeling. To determine.

MATERIALI IN GEOOKOLJE - RMZ - Sorodni dokumenti

MATERIALI IN GEOOKOLJE - RMZ

http://www.rmz-mg.com/letniki/rmz55/RMZ55_4.pdf

Posnetek mikrostrukture jekla PK 324; a) ulit ingot; b) predelan, po 30 min žarjenja na 1050 °C in ... Ključne besede: težke kovine, tla, postopek zaporednega izluževanja, Kočansko polje, Makedonija ... per unit width for peeling. To determine.

materiali

http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2019/programi/media/pdf/un_gimnazija/tehniska-gimnazija/UN_Materiali_gradbeniski-modul.pdf

Gostota, specifična teža materiala. • Tlačna trdnost. ... kakovost – marka betona, betoni s posebnimi lastnostmi, vodoneprepustni beton, betoni, odporni na mraz, ...

GRADNJA IN MATERIALI

http://zpm-mb.si/wp-content/uploads/2016/06/S%C5%A0_NKD_Gradnja_in_materiali.pdf

uporabljeno živo apno. Ker so današnje stanovanjske stavbe zgrajene predvsem iz betona oz. armiranega betona, opeke, lesa in drugih materialov, me je ...

POLIMERNI MATERIALI

https://studentski.net/get/vis_srk_str_mat_sno_polimerni_materiali_01.pdf

modificirani naravni polimeri so kazeinski derivati in derivirani naravni kavčuk. Pri pridobivanju umetnih polimerih snovi razlikujemo tri vrste reakcijskih procesov ...

Materiali - Munus 2

https://munus2.scng.si/files/2016/01/strojnistvo.pdf

stopnjevanje pridevnikov. Gradivo ... Grammar spot: Stopnjevanje pridevnikov … ... VAJE. 1 V besedilu poiščite angleške izraze za naslednje slovenske besede.

Sodobni materiali

http://www.ung.si/~mvalant/downloadable/Sodobni_materiali_I.pdf

Kovinska. ➢ Sekundarne (šibkejše) – van der Waalsove vezi. ➢ Ion-dipol. ➢ Dipol-dipol (vodikova vez). ➢ Ion-induciran dipol. ➢ Induciran dipol – induciran dipol ...

tesnilni materiali - ZAG

https://www.zag.si/ajax/DownloadHandler.php?file=1620

... ELASTO-PLASTIČNE, ELASTIČNE. - epoksidne. –. TOGE. - na osnovi bitumna. – PLASTIČNE. - na osnovi umetnega kavčuka – PLASTIČNE. - steklarski kit. –.

TOPLOTNOIZOLACIJSKI MATERIALI

http://www.hosekra.com/strehe/wp-content/uploads/sites/3/toplotnoizolacijski_materiali.pdf

ali, na primer ekspandirani in ekstrudirani polistiren ter pen- ... Ekstrudiran polistiren je za razliko od navadno belega ... Ekspandiran polistiren 0.035-0.040.

polimerni materiali - ZAG

https://www.zag.si/ajax/DownloadHandler.php?file=1622

Ker se izloča določena snov, se sestava polimera nekoliko razlikuje od ... Poliizopren (glavna sestavina kavčuka) je linearni polimer - mehek, neobstojen. Če dodamo žveplo (vulkanizacija) se tvorijo kovalentni mostovi -S- med verigami.

Materiali - Zavod IRC

http://www.impletum.zavod-irc.si/docs/Skriti_dokumenti/Materiali-Bozic.pdf

2 jul 2010 ... c) Rekristalizacijsko žarjenje. Pri preoblikovanju jekla v hladnem stanju (hladno valjanje pločevine in trakov, vlečenje) se jeklo zelo utrdi.

prevlečni materiali - CPI

http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Lesarstvo_tapetnistvo/prevlecni_materiali.pdf

naravna vlakna in kemična vlakna iz naravnih polimerov so hidrofilna, sintetična vlakna pa so bolj ali manj hidrofobna. Hidrofilna vlakna vpijajo znoj in so boljši ...

gradnja in materiali - ZPM Maribor

http://zpm-mb.si/wp-content/uploads/2016/06/S%C5%A0_NKD_Gradnja_in_materiali.pdf

uporabljeno živo apno. Ker so današnje stanovanjske stavbe zgrajene predvsem iz betona oz. armiranega betona, opeke, lesa in drugih materialov, me je ...

Elektrokromni materiali in naprave - IJS

http://www-f1.ijs.si/~ziherl/ElektrokromniMaterialiinNaprave.pdf

8 maj 2009 ... 1−xO3) odštejemo absorpcijski koeficient oksidiranega volframovega ... kjer je φ koncentracija opazovane snovi in D difuzijski koeficient.

Materiali - Fakulteta za strojništvo

https://fs.uni-nm.si/uploads/_custom/VITES_pripone/Predmetnik_ucni_nacrti/2015/1.%20letnik/u1_materiali.pdf

keramika, pri visokih temperaturah obstojna gradiva ter ostala nekovinska gradiva. • Sintrana gradiva: izdelava sintranih izdelkov, uporaba sintranega materiala.

OMET–G - Gradbeni materiali

http://www.gradbeni-materiali.si/pdf/razno/Omet-G.pdf

Omet–G praviloma nanašamo na predhodno izvedeni cementni obrizg. Priporočamo obdelavo s kontaktnim obrizgom Omet–KO, nujen za vse gladke in vpojne ...

Magnetni materiali 2 - LRTME

http://lrtme.fe.uni-lj.si/lrtme/slo/mate_tehn/MAGNETNI%20MATERIALI_2.pdf

Permeabilnost magnetnih materialov. Absolutna permeabilnost. µ = B. H. Ponazarja prirastek gostote magnetnega pretoka z jakostjo polja na magnetilni krivulji.

Materiali za stik z živili

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/cs_fcm_legis_pm-guidance_brochure_slvn.pdf

materiali za embaliranje, kuhinjska posoda in namizni pribor. Takšni materiali bi morali biti dovolj inertni, da njihovi sestavni deli ne bi imeli škodljivega učinka ...

materiali isolanti - Iuav

http://www.iuav.it/SISTEMA-DE/Archivio-d/approfondi/materiali-/Materiali_Isolanti.pdf

Nome commerciale - TERMOVERMIT. Nome azienda - Asfalta Tehnika - www.strojansek-sp.si. CKŽ 137, 8270 KRŠKO – Slovenija. Origine Composizione ...

Materiali za upore - LRTME

http://lrtme.fe.uni-lj.si/lrtme/slo/mate_tehn/Materiali%20za%20upore.pdf

specifična upornost 0,49 Ωmm2/m. • temperaturni ... Specifična upornost je med 0,3 in 0,4 Ωmm2/m, ... oglje, ogljeno jedro opustimo in izdelamo celoten upor.

Sodobni materiali Difuzija

http://www.ung.si/~mvalant/downloadable/Sodobni_materiali_II.pdf

Sinteza v trdnem. Parametri, ki vplivajo na hitrost reakcije. 1.) Aktivacijska energija in temperatura. 2.) Difuzija skozi reakcijski sloj. AO. B. 2. O. 3. AB. 2. O. 4.

IzdelkI - Gradbeni materiali

http://www.gradbeni-materiali.si/pdf/razno/SeznamIzdelkovInStandardovIZDELKI.pdf

22. mIvka 0-1 mm (vreče 50 kg). 3830025130119. B m kos. 51. peSek 0-4 mm (vreče 25 kg). 3830025130140 a B m kos. KAMENI AGREGATI - RINFUZA. ŠIfra.

Kompozitni materiali – kompoziti

http://lab.fs.uni-lj.si/latem/IZPITI-IN-PREDAV/STURM/Slike%20s%20predavanj/20-Kompozitni%20materiali.pdf

doc. dr. Roman Šturm. GRADIVA – Kompozitni materiali. Lastnosti kompozitov z velikimi delci – E. ➢Pravilo zmesi: •Vm – volumen matrice, Vp – volumen delce.

Superprevodni materiali - LRTME

http://lrtme.fe.uni-lj.si/lrtme/slo/mate_tehn/Superprevodni%20materiali.pdf

Današnji superprevodni materiali. Dva tipa superprevodnih materialov se uporabljata v močnostni elektrotehniki: YBCO – itrij barij bakrov oksid - YBa. 2. Cu. 3.

Polimerni materiali - FKKT

https://www.fkkt.uni-lj.si/fileadmin/datoteke/2-%C5%A0tudij/1-Bolonjski_programi_1._stopnje/2-Kemijsko_in%C5%BEenirstvo_2019-2020/POLIMERNI_MATERIALI_2019-2020.pdf

Urška Šebenik / Dr. Urška Šebenik, Full Professor. Jeziki / Languages: Predavanja / Lectures: slovenski / Slovenian. Vaje / Tutorial: slovenski / Slovenian.

standardi - Gradbeni materiali

http://www.gradbeni-materiali.si/pdf/razno/SeznamIzdelkovInStandardovSTANDARDI.pdf

za ometavanje notranjih prostorov. FAS. Fina apnena cementna malta. EN 998 – 2:2010. 4 betonska mešanica. CE. Industrijsko pripravljena suha. EN 13813 ...

Surovi materiali - glinca.si

http://glinca.si/wp-content/uploads/2016/02/Glinca_surovi_materiali_2017-1.pdf

Glazure obarva temneje kot rdeč železov oksid z dodatki med 1–5 %. V visokotemperaturnih glazurah ni temperaturno stabilen. Formula: Fe3O4. Molska masa: ...

OMET–FA - Gradbeni materiali

http://www.gradbeni-materiali.si/pdf/razno/Omet-FA.pdf

OMET–FA. FinA APnenA MAltA ZA ROčnO OMetAVAnJe. nOtRAnJih ZiDOV. SESTAVA: Apno, fini pesek 0–1 mm. PRIPRAVA OMETA: Omet–FA pripravljamo v ...

SUPERPREVODNOST in SUPERPREVODNI MATERIALI

https://dijaski.net/get/fiz_ref_superprevodniki_01.pdf

naše vsakdanje življenje. Superprevodnost in ... tehnika in obramba ( vesoljska plovila, elektromagnetna izstrelitev, prenos mikrovalovne ... Življenje in tehnika.

materiali in tehnologije - LRTME

http://lrtme.fe.uni-lj.si/lrtme/slo/mate_tehn/Materiali%20in%20tehnologije_1.pdf

a) Mohsova trdotna lestvica. Vsebuje deset materialov. Prvi je najmehkejši lojevec in zadnji, najtrši, je diamant. 1. lojevec. 6. živec. 2. sadra. 7. kremenjak.

SODOBNI MATERIALI PRI PREDMETU NARAVOSLOVJE IN ...

http://pefprints.pef.uni-lj.si/4463/1/%C5%A0KERBEC.pdf

SODOBNI MATERIALI PRI PREDMETU. NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA - HIDROGELI. Magistrsko delo. Mentorica: doc. dr. Jerneja Pavlin. Ljubljana, maj 2017 ...

biokompatibilni materiali - Franc Šturm

https://radiestezija-sturm.si/pdf/Biokompatibilni_materiali.pdf

Ko se kovina strdi, ostanejo ti zapisi shranjeni v njej. ... Zadostuje, da se kovina ali druge snovi strjujejo v polju z ... stroncij, žveplo, kositer, titan, vanadij in cink.

dodajni materiali za varjenje - MG ROHR

https://www.mgrohr.si/images/vsebine/katalogi/pdf/jesenice/jesenice-katalog-2010.pdf

Varilna palica se uporablja za navarjanje v primerih, ko se od navarjenega sloja ... rutilska strżenska polnjena żica, legirana z ni, cr in cu, primerna za varjenje ...

OSTEOSINTEZA DLANČNIC Z BIORESORBILNIMI MATERIALI ...

https://vestnik.szd.si/index.php/ZdravVest/article/view/2299/1806

katerih uporabimo kovinske materiale. Notranjo učvrstitev nekaterih zlomov majhnih kosti roke lahko varno naredimo z uporabo bioresorbilnih plošč, vijakov ali ...

materiali (str. 12-15) - Sekcija čistilcev objektov

http://www.cistilci.si/datoteke/cistilci/menu/strokovna-literatura/12-15-materiali.pdf

Uporablja se za vrata,. POLIAKRIL – sintetična vlakna, odporna na vre- okenske okvirje, podnožne letve, stene, po- menske vplive, z lahkoto se ga da električno.

pomoţni materiali v lesarstvu - Zavod IRC

http://www.impletum.zavod-irc.si/docs/Skriti_dokumenti/Pomozni_materiali_v_lesarstvu-Peserl.pdf

23 sep 2011 ... Slika 13: Zračni mehurčki v steklu (levo) in kamen v steklu (desno) . ... Les in lesni kompoziti so osnovni materiali, iz katerih so največkrat tudi v celoti izdelani proizvodi ... Steklo je umetni proizvod, ki ga ne najdemo v naravi.

materiali starih mojstrov - revivo.si

https://www.revivo.si/media/SlikeIT/Datoteke/Materiali%20starih%20mojstrov%2030.01.2006.pdf

njimi je verjetno najpomembnejša prav zaščita in nega lesa. ... S primernim segrevanjem, običajno v kombinaciji z lanenim oljem dobimo olja, ki se izredno.