avtomatizem - PeFprints - Univerza v Ljubljani

Tristan Tzara (rojen 1896, umrl 1963) je bil romunsko-francoski avantgardni poet, esejist in performance umetnik. Ukvarjal se je tudi z novinarstvom, ...

avtomatizem - PeFprints - Univerza v Ljubljani - Sorodni dokumenti

avtomatizem - PeFprints - Univerza v Ljubljani

http://pefprints.pef.uni-lj.si/783/1/avtomatizem_2_original.pdf

Tristan Tzara (rojen 1896, umrl 1963) je bil romunsko-francoski avantgardni poet, esejist in performance umetnik. Ukvarjal se je tudi z novinarstvom, ...

Dan in noč - PeFprints - Univerza v Ljubljani

http://pefprints.pef.uni-lj.si/2795/1/Gostincar_Dan.pdf

vrtenje Zemlje. Če hočemo pojasniti, zakaj se svetli in temni del dneva izmenjujeta, moramo vedeti, da se. Zemlja vrti okrog svoje osi. Ker se Zemlja vrti, se ob-.

t maž - PeFprints - Univerza v Ljubljani

http://pefprints.pef.uni-lj.si/2842/3/katalog_gorjup_22x31_screen.pdf

11 jun 2015 ... Ljubljana, mKL – Knjižnica prežihov Voranc, postajanje v slikah. (slike 2011–2012). 2013. Ljubljana, Galerija EF, Dnevniški zapisi (slike ...

UNIVERZA V LJUBLJANI - PeFprints

http://pefprints.pef.uni-lj.si/159/1/Maja_Vavtar.pdf

griču znamenita poznoantična in zgodnjekrščanska naselbina Ajdovski gradec iz 5.-6. stoletja. 19. Slika 4: Skica Ajdovskega gradca20. Naselbino je obdajalo ...

ΓϹ, ΓϜ, K - PeFprints - Univerza v Ljubljani

http://pefprints.pef.uni-lj.si/4510/1/Krnel_CFK.pdf

da je absolutna ničla pri −273,15 ΓC. Povprečna temperatura vesolja je 2,73 K ali −270,43 ΓC. Zaradi velikega poka in ostankov toplote po njem je temperatura ...

6Mb - PeFprints - Univerza v Ljubljani

http://pefprints.pef.uni-lj.si/760/1/DD_Kuralt_Tina.pdf

RV 1: Ali je penasta guma primerna za izdelavo izdelkov 3D-razsežnosti in če ... [http://www.merkur.eu/uploads/RTEmagicC_275x120_oprema_elektroinstala.

Kaj je med? – 2. del - PeFprints - Univerza v Ljubljani

http://pefprints.pef.uni-lj.si/5521/1/Krnel_Med.pdf

sladkorje, proces pa se nadaljuje v panjih, kjer čebele ... Ali lahko naučite čebele, da nabirajo med le pri ... ostali med prodam sosedom ali podarim prijate- ljem.

1616Kb - PeFprints - Univerza v Ljubljani

http://pefprints.pef.uni-lj.si/2016/1/Diplomsko_delo_-_Maru%C5%A1a_Mihel%C4%8Di%C4%8D.pdf

POVZETEK. Sporazumevanje dojenčkov s svetom se začne ţe takoj po rojstvu. ... Otrok sedi odraslemu v naročju medtem ko gledata album ali knjigo. Posamič s ...

gabrovka - PeFprints - Univerza v Ljubljani

http://pefprints.pef.uni-lj.si/3782/1/DIPLOMA.pdf

4 sep 2016 ... Burja, Franci Koţamelj in Lojze Hostnik - Jovo) odšla v partizane za Petelinjek ... Ţupnišče (kriţ – rdeča): V ŽUPNIŠČU STANUJE ŽUPNIK FARE.

1493Kb - PeFprints - Univerza v Ljubljani

http://pefprints.pef.uni-lj.si/943/1/KRIZNAR-DIPLOMA-koncna-fin.pdf

žrelnice ali veliko redkeje tumorja v nosnem žrelu (Hočevar, 1990). ... Poleg organskih ovir v nosni dihalni poti (pogostI rinitisi, povečana žrelnica, polipi v nosu) ...

kaminska peč - PeFprints - Univerza v Ljubljani

http://pefprints.pef.uni-lj.si/1107/1/Diplomska-kamin.pdf

En način transporta je, da pelete na dom pripeljejo s cisternami, ki so podobne ... http://www.merkur.si/ogrevanje-in-hlajenje/stedilniki-peci-in-kamini/peci-na-.

z dispraksijo - PeFprints - Univerza v Ljubljani

http://pefprints.pef.uni-lj.si/2749/1/Pomo%C4%8D_in_podpora_u%C4%8Ditelju_dispraksija.pdf

Pomoč in podpora učitelju za delo z učenci z dispraksijo – priročnik. 2. KAZALO ... sedežni red (dovolj prostora na vseh straneh, da se ne ... kartončki s koraki; ...

Rot Vrhovec, A. - PeFprints - Univerza v Ljubljani

http://pefprints.pef.uni-lj.si/3707/1/A.RotVrhovec_DR.pdf

slovenski, in modela poučevanja slovenskega jezika kot drugega jezika. ... jezika okolja, slovenski jezik različno obvladajo. Glede na ... scrabble, anagram);.

Fragaria L. - PeFprints - Univerza v Ljubljani

http://pefprints.pef.uni-lj.si/4162/1/Malovrh_Katja_Fragaria_diploma.pdf

31 maj 2016 ... razširjenosti, naravoslovje za 6. razred, učna priprava. ... Herbarij je vseboval 141 herbarijskih pol vrst F. vesca, F. moschata in F. viridis.

1.3 Refleksija - PeFprints - Univerza v Ljubljani

http://pefprints.pef.uni-lj.si/2024/1/Dokt_feb_BRupar.pdf

Ključne besede: učitelji, refleksija, supervizija, emocionalna kompetentnost, stres, ... Slovar slovenskega knjižnega jezika. http://bos.zrc-sazu.si/sskj.html.

Temperatura - PeFprints - Univerza v Ljubljani

http://pefprints.pef.uni-lj.si/754/1/KRNEL2_Nar_solnica16-2.pdf

nus in dosledno tudi stopinje Celzija. 3. Delo s stensko sliko. Pogovorite se o razlikah med subjektivnim občutenjem temperature, kaj je za koga mrzlo ali toplo.

3772Kb - PeFprints - Univerza v Ljubljani

http://pefprints.pef.uni-lj.si/3558/1/Diplomsko_delo_-_Monika_%C5%BDeleznik.pdf

30 jan 2016 ... Po Butini (1995) lahko slikar oblikuje teksture na dva različna načina ... v ameriški likovni umetnosti preteklih desetletij, ki naj bi slikarstvo vpletli v ameriški ... umetnikih, med katerimi sta Pierre Soulages in Georges Mathieu.

teoretični del - PeFprints - Univerza v Ljubljani

http://pefprints.pef.uni-lj.si/977/1/DIPLOMSKO_DELO-Ohranjanje_kulturne_dedi%C5%A1%C4%8Dine_doma%C4%8Dega_kraja_.pdf

Tudi glede oblačilne kulture je veliko nejasnosti, kaj je narodna noša in kaj folklorni kostum. Noša je izraz ... nekoliko zavaja, saj je po izvoru pesem štajerska.99.

2531Kb - PeFprints - Univerza v Ljubljani

http://pefprints.pef.uni-lj.si/1750/1/beatris_diploma.pdf

Genialni arhitekt in urbanist dvajsetega stoletja Charles-Édouard Jeanneret-Gris ... »Risba je veščina, ne nadarjenost,« je zapisal ameriški arhitekt Bob Borson v ...

1451Kb - PeFprints - Univerza v Ljubljani

http://pefprints.pef.uni-lj.si/2780/1/Diplomsko_delo.pdf

Diplomsko delo z naslovom Zgodbe iz Narnije C. S. Lewisa in domišljija se v prvem delu ... zasledimo precej dogodkov in oseb, ki so zelo podobni posameznim odlomkom iz Svetega ... pisma. Čeprav Lewis trdi, da delo ni alegorija in da krščanskih tem ni namenoma vpletel ... Princ Kaspijan: obnova prave vere po odpadu, ...

1359Kb - PeFprints - Univerza v Ljubljani

http://pefprints.pef.uni-lj.si/3447/1/Diploma.pdf

presekom stozca kot tudi valja, zato je elipsa poseben primer stoznice. Kljucne besede: elipsa ... Danes temu pravimo osni presek stozca. [1] [20]. Apolonij se je ...

2379Kb - PeFprints - Univerza v Ljubljani

http://pefprints.pef.uni-lj.si/661/1/KUMER_KATJA_celota.pdf

Razumevanje prebranega in učenje iz besedil je bistvo branja ... vsak dan v šoli izvajali dejavnosti za spodbujanje bralne pismenosti – vaje za percepcijo, vaje.

konferenca - PeFprints - Univerza v Ljubljani

http://pefprints.pef.uni-lj.si/6128/1/Zbornik_1.konference_U%C4%8Ditelj_u%C4%8Ditelju_u%C4%8Ditelj.pdf

5 okt 2019 ... svoj besedni zaklad. S projektom smo začeli ... Različne situacije: Sošolca gresta proti šoli in najdeta kovanec. Čigav je kovanec?; ... Sam piknik je lahko zanimiva oblika sodelovanja predvsem zato, ker se ga lahko udeležijo ...

2285Kb - PeFprints - Univerza v Ljubljani

http://pefprints.pef.uni-lj.si/1216/1/Diplomsko_delo_Opazovanje_Lune_v_o%C5%A1_Katja_Kuralt.pdf

Lune in ugotovili, da Lunina druga stran ni posebno drugačna od te, ki jo vidimo. (Slika 11). ... Naslednja mena je prvi krajec, lahko mu rečemo tudi polmesec (št.

3099Kb - PeFprints - Univerza v Ljubljani

http://pefprints.pef.uni-lj.si/4498/1/Diplomsko_delo_-_Maja_Klobu%C4%8Dar.pdf

Pisateljica Ela. Peroci je v svojih pravljicah pripovedovala o doživljajskem svetu otroka in svetu njegove igre. S pomočjo pravljic je opisovala otrokove stiske in ...

Muc Mehkošapek - PeFprints - Univerza v Ljubljani

http://pefprints.pef.uni-lj.si/1696/1/DIPLOMA_UR%C5%A0KA_20._6._2013.pdf

Muc Mehkošapek. TEORETIČNI DEL. 2 MLADINSKA KNJIŽEVNOST. Teoretična opredelitev pojma mladinska književnost se v literarni teoriji večkrat kaže v.

govorno - PeFprints - Univerza v Ljubljani

http://pefprints.pef.uni-lj.si/2338/1/Preventiva_v_logopediji-govorno-jezikovni_pregled_diploma_Slokar_Polona.pdf

Izračun korelacije je nakazal statistično pomembno povezanost med oceno logopeda in oceno staršev. Povezanost ... pomočjo katerih ocenimo, ali je govorno-jezikovno vedenje otroka za njegovo starost ... Pove, ali je fantek /punčka. 0. 1. 2.

diploma pdf - PeFprints - Univerza v Ljubljani

http://pefprints.pef.uni-lj.si/245/1/diploma_pdf.pdf

s tehnikami, s katerimi se srečujejo triletni otroci, ... 6.4 Rojstni dnevi otrok . ... »Rojstni dan je osebni praznik, ki ga posameznik proslavlja ob obletnicah na dan ... poslušat pravljico, gledali bomo lutkovno predstavo, naredili bomo vabila za.

Untitled - PeFprints - Univerza v Ljubljani

http://pefprints.pef.uni-lj.si/2536/1/sa%C5%A1a_diploma_pdf.pdf

jedilni oslez (Abelmoschus esculentus). Opazna je bila zmanjšana koncentracija klorofila a in b glede na kontrolni vzorec. Tudi vsebnosti sveţe in suhe mase na ...

severni sij - PeFprints - Univerza v Ljubljani

http://pefprints.pef.uni-lj.si/155/3/DIPLOMSKO_DELO.pdf

12 apr 2011 ... med književno predlogo Severni sij in filmom Zlati kompas. ... Knjiga Severni sij, ki je del trilogije Njegova temna tvar, je izšla dve leti preden se ...

Stran - PeFprints - Univerza v Ljubljani

http://pefprints.pef.uni-lj.si/1107/1/Diplomska-kamin.pdf

En način transporta je, da pelete na dom pripeljejo s cisternami, ki so podobne ... biti pozorni, ko dolivamo bioetanol v gorilnik, da ga ne polijemo, da se nebi ... http://www.merkur.si/ogrevanje-in-hlajenje/stedilniki-peci-in-kamini/peci-na-.

Download - PeFprints - Univerza v Ljubljani

http://pefprints.pef.uni-lj.si/731/1/Diplomska_naloga_Mateja_Bevc.pdf

7.19 Tri majhne žabice. ... presenečeni takrat, ko sem v igro dodala svoje novo besedilo. ... besedilo igre lahko dodajaš veliko novih besed, novih dejavnosti.

un, 2011 - PeFprints - Univerza v Ljubljani

http://pefprints.pef.uni-lj.si/5774/1/AJA_KOMEL_MAGISTRSKO_DELO.pdf

Rogelj, Bine. (M). – 1985. (1985). – Geniji v dolgih hlačah. – M (K) ... brivnica Pri obritem mucu ... hišnik Macafuzelj.« (str. 8). – » ... upokojeni brivec Figaro,.

4069Kb - PeFprints - Univerza v Ljubljani

http://pefprints.pef.uni-lj.si/4073/1/Dotik_v_kiparstvu_in_v_druzbi_Anja_Kopac_Lautar.pdf

»Ugrabitev Prozerpine« ter »Ugrabitev Sabink« sta še dva primera virtuoznega upodabljanja mehkobe človeškega telesa v marmorju (Slika 39, Slika 40).

kamnik - PeFprints - Univerza v Ljubljani

http://pefprints.pef.uni-lj.si/1229/1/VESNA_B-22.pdf

mestu danes stoji Kemična industrija Kamnik (KIK Kamnik). Leta 1852 je ... SLOVENIJA Turistični vodnik, Založba Mladinska knjiga, Ljubljana, 1995, str. 86.

matematika - PeFprints - Univerza v Ljubljani

http://pefprints.pef.uni-lj.si/2005/1/Matematika.pdf

6.3.3 Seštevanje in odštevanje racionalnih števil, 8. razred (Jože Senekovič) ........ ... razredu s pomočjo modelov denarja rešujemo tudi naloge z več rešitvami.