navodila za obvladovanje tveganj pri zagotavljanju ... - OŠ Destrnik

Živila, ki jih je potrebno odstraniti iz jedilnika pri alergiji na mleko so kravje, ... Med prepovedana živila sodijo: ... sladkorni bolezni in hudi reakciji na arašide,.

navodila za obvladovanje tveganj pri zagotavljanju ... - OŠ Destrnik - Sorodni dokumenti

navodila za obvladovanje tveganj pri zagotavljanju ... - OŠ Destrnik

http://www.os-destrnik.si/files/2019/09/NAVODILA-ZA-OBVLADOVANJE-TVEGANJ_DIETNE_PREHRANE.pdf

Živila, ki jih je potrebno odstraniti iz jedilnika pri alergiji na mleko so kravje, ... Med prepovedana živila sodijo: ... sladkorni bolezni in hudi reakciji na arašide,.

OBVLADOVANJE FINANČNIH TVEGANJ V PODJETJU TBP ...

http://old.epf.uni-mb.si/ediplome/pdfs/kompersak-vesna.pdf

Posebej se zahvaljujem mentorskemu podjetju TBP – Tovarna bovdenov in ... Proizvodni programi obeh družb omogočajo zaposlitev težje zaposljivih poklicev.

obvladovanje psihosocialnih tveganj na delovnih mestih - URI Soča

http://www.ir-rs.si/f/docs/Razvojni_projekti/Obvladovanje_psihosocialnih_tveganj_na_delovnih_mestih.pdf?irrs_admin=rasqkug2haca5b89m4kg1b1qi4

ARCONT D.D. IN ARCONT IP D.O.O. GORNJA RADGONA . . . . . . . . 50. ZAVOD ZA ... nesle k modifikacijam pri kadrovanju na določena delovna mesta. Pristopi k ... brezplačen pregled prostate za moške starejše od 40 let ... Novi ukrepi, ki smo ...

obvladovanje tveganj v obravnavi pacientov z ledvično boleznijo ...

https://www.ditera.eu/mma/Martin%20%C5%A0inigoj,%20Obvladovanje%20tveganj%20pri%20KLB%202008/20101128153626/

Martin Šinigoj. Zdravstveni zavod Medicinski center Šinigoj Nova Gorica, Kostanjeviška c. 1, 5000 Nova Gorica. Izvleček. Izhodišča. Zagotavljanje varnosti in ...

1 Glasilo Občine Destrnik Junij / julij 2019 Številka ... - Občina Destrnik

https://www.destrnik.si/Files/eMagazine/36/209948/obcan5_2019W.pdf

Alinea tisk d.o.o.. Tisk: Evrografis d.o.o.. V prejšnji številki glasila Občan je prišlo do napake v zapisu imena avtorja Uvod- nika. Napisal ga je predsednik PGD ...

1 Glasilo Občine Destrnik Februar 2019 Številka 1 - Občina Destrnik

https://www.destrnik.si/Files/eMagazine/36/185241/obcan1_2019tiskw.pdf

25. Julija 1996. Odgovorni urednik: Tadej Urbanija. Zasnova, celostna podoba, obliko- vanje in priprava za tisk: Alinea tisk d.o.o.. Tisk: Evrografis d.o.o. ...

18. maj / veliki traven, glasilo občine destrnik, leto ... - Občina Destrnik

https://www.destrnik.si/Files/eMagazine/36/172595/Obcan%20st.%2004%20-%202005.pdf

18 maj 2005 ... Poštnina plačana pri pošti 2253 Destrnik. CENA: 150 SIT. 18. MAJ / VELIKI TRAVEN, GLASILO OBČINE DESTRNIK, LETO X, ŠTEVILKA 4 (87).

Občina Destrnik, Vintarovci 50, 2253 Destrnik razpisuje

http://www.obcina-gvp.si/assets/2019_dalje/seje_obcinskega_sveta/2018-2022/5._redna_seja/8-zapisnikodbgosp-2seja30.5.2019.pdf

Prisotni člani odbora za gospodarstvo: Anton Debeljak, Janez Hrovat, Ladislav Klemenčič; Martin. Oblak, Peter Peternel, Dušan Podobnik, Janez Dolinar.

Zbornik občine Destrnik - Občina Destrnik

https://www.destrnik.si/files/other/news/36/162708Zbornik%20ob%C4%8Dine%20Destrnik.pdf

8 jul 2005 ... Zahvala za zbornik občine Destrnik gre vsem avtorjem, ... Die Spar- und Darlehen- ... pomanjkanja potrebnega materiala ni bilo mogoče zlahka napraviti streh za sušenje opeke, delati ni bilo mogoče ... Mima je imala leseno stojalo za kamero. ... oblek in perila dala pri šivilji izdelat obleko za revne šolarje.

Ocena korupcijskih tveganj in tveganj

http://solazaravnatelje.si/wp-content/uploads/2017/10/Ocena-tveganj-sole-ravnatelji-vrtcev-portoroz-16-10-2017.pdf

16 okt 2017 ... prijavitelje (sumov) kršitev – prikritje identitete prijavitelja preprečitev povračilnih ukrepov. - nabiralniki za anonimno prijavo kršitev – postopek.

mnenje deležnikov o zunanjem zagotavljanju kakovosti v ... - NAKVIS

https://www.nakvis.si/wp-content/uploads/2020/03/Mnenje_deleznikov_o_zunanjem_zagotavljanju_kakovosti_v_2019.pdf

Ranžirna vrsta spodaj prikazuje rezultate za posamezna anketna (pod)vprašanja za vse odzive skupaj in filtrirano za notranje in zunanje deležnike, vendar za ...

vloga policijskih specialnih enot pri zagotavljanju nacionalne ... - FDV

http://dk.fdv.uni-lj.si/specialisticna/pdfs/spec_pungarsek-bostjan.pdf

SPECIALNA ENOTA POLICIJE . ... enota« italijanske državne policije. NOE ... Police Aviation Support Unit – Letalska enota policije, Policy development –.

Vloga ravnatelja pri zagotavljanju inovativnega učnega okolja

https://www.zrss.si/zrss/wp-content/uploads/konf-ravnatelji-2016-vloga-ravnatelja-pri-zagotavljanju-iuo-bevc.pdf

Za inovativno učno okolje je značilno: • osredinjenje na učenje, ki predstavlja temeljno dejavnost vrtca, šole,. • upoštevanje individualnih in skupinskih razlik ...

ODLOK o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni ...

http://arhiva.velenje.si/Vestniki/UPB/Odlok%20-%20socialno%20varstvena%20dejavnost%20UPB.pdf

Program Zavetišče za brezdomce Velenje. 36. člen. Zavetišče za brezdomce (v nadaljnjem besedilu: Zavetišče) opravlja socialno varstveno storitev, ki.

1169/2011 o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom (uredba o ...

https://www.kgzs.si/uploads/dokumenti/strokovna_gradiva/oznacevanje_zivil_2014.pdf

... označevanja živil v prodaji bo omogočalo vsem potrošnikom, tudi alergikom in preobčutljivim izbiro. Čeravno se na prvo oko vidi označevanje zahtevno in za.

Ocena kibernetskih tveganj - Gov.si

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MJU/DI/37a8dfc004/Ocena_kibernetskih_tveganj_v1_0_Fina_P.pdf

26 sep 2018 ... Socialni inženiring (ang. social engineering) je med prevaranti najpogosteje uporabljena tehnika v primerih zlorabe osebnih podatkov. Gre za ...

Ocenjevanje tveganj Mitja Kožuh

http://www.slo-akreditacija.si/wp-content/uploads/2016/04/8.Mitja-Kozuh.pdf

... življenja in ki potem gre ven neustrašen, da se sooči z usodo. Periklov pogrebni govor v Tukididovem delu. Zgodovina Peloponeške vojne (431 p.n.š.) ...

iz vsebine - Občina Destrnik

https://www.destrnik.si/Files/eMagazine/36/172700/Obcan%20st.%2001%20-%202010.pdf

22 jan 2010 ... police, naredili estrihe, položili laminate, vodovod in uredi- ... zunanje in notranje okenske police ... NUŠ s. p. in ŽUNKO s. p. – Pragersko).

Občan - Občina Destrnik

https://www.destrnik.si/Files/eMagazine/36/172836/Obcan%20marec%202018.pdf

OŠ Destrnik-Trnovska vas ter sklep o sklenitvi dogovora k. Sporazumu o razdelitvi premoženja Občine Destrnik-Trnovska vas. ... Centru Jager Ptuj. - družini Kuri.

DIIP1 - Občina Destrnik

https://www.destrnik.si/files/other/news/36/201800DIIP1.pdf

ni povračila glede na načrtovano projekcijo let. STATIČNI KAZALNIKI. Finančna neto sedanja vrednost. FNSV= -94.026,35. Finančna interna stopnja donosa.

Viničarji - Občina Destrnik

https://www.destrnik.si/files/other/news/36/163371Bro%C5%A1ura%20-%20Vini%C4%8Darija.pdf

V »črni kuhinji« so vrata v krušno peč s poličko, ki so ji rekli »ku- men«. Na steni je »skledjak« (police za lončeno posodo). Pri peči so še pripomočki za ...

Študija tveganj za delovanje kritične infrastrukture - Gov.si

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MO/Dokumenti/Studija-SPOTKI.pdf

Študija je financirana s podporo Evropske unije iz Sklada za notranjo varnost. Študija je izdelek projekta Priprava strokovnih podlag za ocenjevanje tveganj za ...

Alkohol – opis znakov za prepoznavanje tveganj

http://www.osha.mddsz.gov.si/resources/files/Alkohol__opis_znakov_za_prepoznavanje_tveganj.pdf

Sestavina alko. pijač je etilni alkohol (etanol); poznamo tudi metilni alkohol. Po merilih SZO uporabljamo za določanje vsebnosti alkohola v pijačah t.i. ENOTE ...

300let šole na Destrniku - OŠ Destrnik

http://www.os-destrnik.si/files/2019/09/300_let_OS.pdf

300 let šole na Destrniku / [zbral in uredil Drago Skurjeni ; fotografije Foto Langerholc ... et al.]. - 1. nais. - Destrnik : OŠ Destrnik-Trnovska vas : Občina, 2017.

JEDILNIK OŠ DESTRNIK-TRNOVSKA VAS – MAREC

http://www.os-destrnik.si/files/2019/09/jedilnik-marec_DESTRNIK.pdf

Porova juha z zlatimi kroglicami(G), piščančji trakci v naravni omaki, široki rezanci (G), zelena solata s korenčkom. Makova štručka (G,. S), tekoči sadni jogurt (L).

PISO - izris - Občina Destrnik

https://www.destrnik.si/files/other/news/36/20710610%20tocka.pdf

4 okt 2019 ... http://www.geoprostor.net/piso; čas izpisa: 27. september 2019 8:10:31; uporabnik: [email protected] Numerično merilo je veljavno, ...

Evropske smernice za preprečevanje tveganj na malih ... - Eu-OSHA

https://osha.europa.eu/sl/publications/european-guide-risk-prevention-small-fishing-vessels

V poročilu COM(2009) 599 o izvajanju direktiv o zdravju in varnosti pri delu 93/103/ES ... UDAREC NIHAJOČE VREČE – POŠKODBA GLAVE . ... œ Oblačila, ki se zataknejo za natrgane vlečne vrvi in jih povleče v kolesce ali vitel. ... Znane okoliščine: plovilo ni bilo daleč od pristanišča in po eni uri je poveljnik zagledal ...

zmanjševanje tveganj za zdravje ljudi zaradi uporabe ...

http://www.osha.mddsz.gov.si/resources/files/pdf/clanek_fitofarmacevtska_sredstva.pdf

izpit za traktor, opravljen tečaj iz varstva pri delu ter opravljeno usposabljanje iz področja varstva rastlin. Nanašanje FFS mora biti opravljeno tako, da delavec ni ...

Ocena požarnih nevarnosti, tveganj, ogroženosti in obremenitev

http://www.gasilec.net/uploads/datoteke/Matjaz/Izobra%C5%BEevanje/1_Ocena%20po%C5%BEarnih%20nevarnosti,%20tveganj,%20ogro%C5%BEenosti%20in%20obremenitev.pdf

Za izračun potrebujemo podatek o gostoti lesa. • Gostota (specifična teža) za smrekov les je 470 kg/m3. • Sklepni račun: • 1 m3 ……………….. 470 kg. • 0,053m3 ...

ANALIZA korupcijskih tveganj v postopkih javnega naročanja - KPK

https://www.kpk-rs.si/kpk/wp-content/uploads/2020/02/analiza_-JN.pdf

20 feb 2020 ... 2015 ponudil postavitev ograje po ceni 4,90 evrov ... V sklepu so navedene tudi zahtevane specifikacije panelne ograje (višina, način montaže,.

obvladovanja tveganj v vseh fazah priprave obrokov za alergike

http://www.antonukmar.si/files/Jedilnik/alergeni.pdf

Alergija na jajca. Pri alergiji na jajca iz prehrane odstranimo naslednja živila: . kokošja, prepeličja, gosja in račja jajca, . drugi izdelki ki vsebujejo jajca, jajca v ...

e-Priročnik: Kako pravilno in brez tveganj odpustiti ... - Informiran.si

http://www.informiran.si/doc/Vsebina/kako%20pravilno%20in%20brez%20tveganj%20odpustiti%20delavca.pdf

Kaj je značilno za IZREDNO odpoved pogodbe o zaposlitvi in ... »Delavka mi je ponudila prenehanje pogodbe o zaposlitvi s sporazumom. S tem sem se strinjal.

Kako pravilno in brez tveganj odpustiti delavca - Informiran.si

http://www.informiran.si/doc/Vsebina/kako%20pravilno%20in%20brez%20tveganj%20odpustiti%20delavca.pdf

Kakšni so pogoji za dopustnost izredne odpovedi? Kateri so z zakonom določeni razlogi, ko delodajalec lahko odpusti delavca brez odpovednega roka?

Ocenjevanje tveganj pri delu krovca s pomočjo orodij OiRA.pdf

https://oiraproject.eu/sites/default/files/Ocenjevanje%20tveganj%20pri%20delu%20krovca%20s%20pomo%C4%8Djo%20orodij%20OiRA.pdf

Na delovnem mestu je pomembno zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu. ... pri prenašanju bremen, delo na višini, dokumentacijo za delo na deloviščih ipd.

PUBLIKACIJA za šolsko leto 2018/2019 - OŠ Destrnik

http://www.os-destrnik.si/files/2019/09/Pub_18_19.pdf

TRR: 01218 - 6030648375, UJP Slovenska Bistrica SSt. ... Urnik se pripravi tako, da se posamezna skupina dodeli enemu ali več učiteljem, ki v času, ko se ura ...

Srčna domačnost Slovenskih Goric - Občina Destrnik

https://www.destrnik.si/Files/eMagazine/36/173563/Destrnik%20-%20Srcna%20domacnost%20Slovenskih%20Goric.pdf

2707 prebivalcev in ima 904 hišne številke. Gostota prebivalstva znaša ... Podstrešni del je lesen, obit z deskami, v katerih so okrasne luknjice, ki hkrati služijo ...