otroške predstave o čebelah - PeFprints - Univerza v Ljubljani

Čebele se razlikujejo po življenjskih navadah in prilagoditvah na svoje rastlinske gostiteljice. Divje čebele gnezdijo na različne načine. Mnoge skopljejo rove v ...

otroške predstave o čebelah - PeFprints - Univerza v Ljubljani - Sorodni dokumenti

otroške predstave o čebelah - PeFprints - Univerza v Ljubljani

http://pefprints.pef.uni-lj.si/901/1/Otroske_predstave_o_cebelah_-_Matjaz_Mavhar.pdf

Čebele se razlikujejo po življenjskih navadah in prilagoditvah na svoje rastlinske gostiteljice. Divje čebele gnezdijo na različne načine. Mnoge skopljejo rove v ...

otroške predstave o prehranjevanju in prebavilih ljudi ... - PeFprints

http://pefprints.pef.uni-lj.si/3999/1/Diplomska_naloga_Otro%C5%A1ke_predstave_o_prehranjevanju_in_prebavilih_ljudi,_%C5%BEivali_in_rastlin.pdf

Trebušna slinavka je druga največja prebavna žleza, ki meri v dolžino 15-20 cm in je ... vname, prizadane črevesno steno in lahko zajame celotno prebavno pot.

predstave predšolskih otrok o medvedu - PeFprints - Univerza v ...

http://pefprints.pef.uni-lj.si/3493/1/Predstave_pred%C5%A1olskih_otrok_o_medvedu_%28diplomsko_delo%29.pdf

3.2.4.4 Pobarvanka pravljičnega in realnega medveda ................................................ 38 ... Model za prikazovanje izkustvenega učenja sestavljajo štiri stopnje, ki se povezujejo v ciklični ... Se pretegne, zasmrči, zdaj še top ga ne zbudi.

predstave predšolskih otrok o rastlinah - PeFprints - Univerza v ...

http://pefprints.pef.uni-lj.si/2939/1/Diplomsko_Delo_Nina_Pahor.pdf

Slika 61: Sušenje fižola za herbarij (temen prostor). ... okolje razširiti in ga narediti še bolj različnega (Krnel, 2001, str. 160). Nekatere starejše ... po zaključenih dejavnostih ugotoviti, kako so se predstave otrok o rastlinah spremenile in kako se ...

skozi oči otroka: od lutke do predstave - PeFprints - Univerza v ...

http://pefprints.pef.uni-lj.si/3420/1/DIPLOMSKO_DELO_-_Skozi_o%C4%8Di_otroka_-_Johana_Abakumov.pdf

Naloga predstavi, kako lutke vplivajo na razvoj otroka in kako otroci ustvarjajo lutkovno predstavo. V teoretičnem delu sem se dotaknila kratke zgodovine lutk, ...

Otroške judo tekme - Fakulteta za šport - Univerza v Ljubljani

https://www.fsp.uni-lj.si/COBISS/Diplome/Diploma22054690SlencMojca.pdf

10 jun 2012 ... (Vrabl, 2004). Z judom v svetu se je prvi spoznal Niko Vrabl, ki se je leta 1953, udeležil kongresa Svetovne unije za judo, ju jitsu in judo do, kjer ...

prostorske predstave pri matematiki v 5. razredu - PeFprints

http://pefprints.pef.uni-lj.si/5281/1/Zakraj%C5%A1ek_mag.pdf

Težave so imeli tudi s prepoznavanjem mreže kocke. Med deklicami in dečki se pojavljajo razlike pri preizkusu ... Slika 43: Mreža kocke uporabljena v nalogi 7 .

zmotne predstave tretješolcev in petošolcev o ... - PeFprints

http://pefprints.pef.uni-lj.si/4179/1/Petra_Burkeljca,_Zmotne_predstave_tretje%C5%A1olcev_in_peto%C5%A1olcev_o_geometrijskih_likih_in_telesih.pdf

pri učenju in poučevanju matematične teme geometrijskih likov in teles. ... vsebine mreže teles in ploščine likov, sem učencem pred reševanjem pojma razložila.

6Mb - PeFprints - Univerza v Ljubljani

http://pefprints.pef.uni-lj.si/760/1/DD_Kuralt_Tina.pdf

RV 1: Ali je penasta guma primerna za izdelavo izdelkov 3D-razsežnosti in če ... [http://www.merkur.eu/uploads/RTEmagicC_275x120_oprema_elektroinstala.

Kaj je med? – 2. del - PeFprints - Univerza v Ljubljani

http://pefprints.pef.uni-lj.si/5521/1/Krnel_Med.pdf

sladkorje, proces pa se nadaljuje v panjih, kjer čebele ... Ali lahko naučite čebele, da nabirajo med le pri ... ostali med prodam sosedom ali podarim prijate- ljem.

UNIVERZA V LJUBLJANI - PeFprints

http://pefprints.pef.uni-lj.si/159/1/Maja_Vavtar.pdf

griču znamenita poznoantična in zgodnjekrščanska naselbina Ajdovski gradec iz 5.-6. stoletja. 19. Slika 4: Skica Ajdovskega gradca20. Naselbino je obdajalo ...

t maž - PeFprints - Univerza v Ljubljani

http://pefprints.pef.uni-lj.si/2842/3/katalog_gorjup_22x31_screen.pdf

11 jun 2015 ... Ljubljana, mKL – Knjižnica prežihov Voranc, postajanje v slikah. (slike 2011–2012). 2013. Ljubljana, Galerija EF, Dnevniški zapisi (slike ...

ΓϹ, ΓϜ, K - PeFprints - Univerza v Ljubljani

http://pefprints.pef.uni-lj.si/4510/1/Krnel_CFK.pdf

da je absolutna ničla pri −273,15 ΓC. Povprečna temperatura vesolja je 2,73 K ali −270,43 ΓC. Zaradi velikega poka in ostankov toplote po njem je temperatura ...

Dan in noč - PeFprints - Univerza v Ljubljani

http://pefprints.pef.uni-lj.si/2795/1/Gostincar_Dan.pdf

vrtenje Zemlje. Če hočemo pojasniti, zakaj se svetli in temni del dneva izmenjujeta, moramo vedeti, da se. Zemlja vrti okrog svoje osi. Ker se Zemlja vrti, se ob-.

predstave predšolskih otrok o ţivalskem skeletu - PeFprints

http://pefprints.pef.uni-lj.si/3658/1/Diplomsko_delo_-_Damjana_Debenec.pdf

V projektu so otroci izkušenjsko spoznavali okostje človeka in nekaterih drugih ... Biologija 8: učbenik za 8. razred devetletne osnovne šole. Ljubljana: DZS.

predstave predšolskih otrok o organizmih, ki se razvijejo ... - PeFprints

http://pefprints.pef.uni-lj.si/2965/1/Diplomsko_delo-_Vesna_Boben.pdf

žabja jajčeca). Organizmi se med seboj razlikujejo tudi po številu izleženih jajc (Burton in. Taylor, 1995). 2.4.1 STOKOVCI. Stokovce uvrščamo med vretenčarje, ...

predstave in razumevanje pojavov pri poskusih s svečami - PeFprints

http://pefprints.pef.uni-lj.si/4469/1/Poskusi_s_sve%C4%8Dami_Vika_Planin%C5%A1ek.pdf

16 apr 2017 ... priţiga ognja na videoposnetkih – strela, kresilni kamen, lesene paličice).« 3/4: »Jaz sem enkrat s kresilnimi kamni tudi naredila iskro!«.

časovne predstave učencev 4. in 5. razreda diplomsko ... - PeFprints

http://pefprints.pef.uni-lj.si/438/1/%C4%8Casovne_predstave_u%C4%8Dencev_4._in_5._razreda.pdf

zna izdelati preprost časovni trak in se orientirati z njim; ... sodobnost, en v zaporedje stari vek – srednji vek – prazgodovina – novi vek – sodobnost in en.

ocenjevanje znakov otroške govorne apraksije - PeFprints

http://pefprints.pef.uni-lj.si/4450/1/STRGAR.pdf

strokovnega mnenja oziroma sodbe strokovnjakov o prisotnosti ali odsotnosti njenih znakov. ... Sledil je izračun ... Ali si fantek ali punčka? ə:m ... 'putɕa ..., 'nɛ ...

prostorske predstave učencev in uspešnost reševanja ... - PeFprints

http://pefprints.pef.uni-lj.si/5581/1/%C5%A0pela_Dragan_-_Magistrsko_delo.pdf

Ključne besede: kolesarski izpit, prostorske predstave, slikovno gradivo, ... bicycle license test in the 4th grade, preparing them for the practical part of the ... file:///C:/Users/%C5%A0pela/Downloads/2013-01-3193-2008-01-1950-npb2-p16.pdf) ...

predstave učencev 8. in 9. razreda osnovne šole o ... - PeFprints

http://pefprints.pef.uni-lj.si/3021/1/KJordan_Predstave_ucencev_8._in_9._razreda_osnovne_sole_o_cloveski_ribici_2015.pdf

Laurenti, ki je človeško ribico poimenoval po mitološkem grškem bogu Proteusu. ... podzemlju dinarksega krasa od reke Soče v Italiji na severozahodu do reke ...

1519Kb - PeFprints - Univerza v Ljubljani

http://pefprints.pef.uni-lj.si/3473/1/Magistrsko_delo_Ines_Novak.pdf

Slika 2: Prevesna gugalnica s klini in natične uteţi; vir: http://fibonacci-project.si/gradiva/guganje.html 38. Slika 3:Igra spomin; vir: Ines Novak .

1616Kb - PeFprints - Univerza v Ljubljani

http://pefprints.pef.uni-lj.si/2016/1/Diplomsko_delo_-_Maru%C5%A1a_Mihel%C4%8Di%C4%8D.pdf

POVZETEK. Sporazumevanje dojenčkov s svetom se začne ţe takoj po rojstvu. ... Otrok sedi odraslemu v naročju medtem ko gledata album ali knjigo. Posamič s ...

avtomatizem - PeFprints - Univerza v Ljubljani

http://pefprints.pef.uni-lj.si/783/1/avtomatizem_2_original.pdf

Tristan Tzara (rojen 1896, umrl 1963) je bil romunsko-francoski avantgardni poet, esejist in performance umetnik. Ukvarjal se je tudi z novinarstvom, ...

baterije - PeFprints - Univerza v Ljubljani

http://pefprints.pef.uni-lj.si/4246/1/DIPLOMA_%C5%A0TIRN_SIMONA.pdf

kisline, ki ju je ločil z lončeno posodo. ... zlitin so se osredotočili na lantan nikljevo zlitino LaNi5 (kot AB5 zlitine) in titanove ... impregnirano topilo in litijeva sol.

kamnik - PeFprints - Univerza v Ljubljani

http://pefprints.pef.uni-lj.si/1229/1/VESNA_B-22.pdf

mestu danes stoji Kemična industrija Kamnik (KIK Kamnik). Leta 1852 je ... SLOVENIJA Turistični vodnik, Založba Mladinska knjiga, Ljubljana, 1995, str. 86.

2384Kb - PeFprints - Univerza v Ljubljani

http://pefprints.pef.uni-lj.si/2587/1/Diplomsko_delo_Izbor_slovenskih_literarnih_junakov_za_pred%C5%A1olsko_obdobje.pdf

To so Kekec,. Kralj Matjaž, krojaček Hlaček, Martin Krpan, Lambergar, Peter Klepec, Alenka, Bogdanka,. Marjetica, Miklova Zala, lik najmlajše hčere in Jelka.

un, 2011 - PeFprints - Univerza v Ljubljani

http://pefprints.pef.uni-lj.si/5774/1/AJA_KOMEL_MAGISTRSKO_DELO.pdf

Rogelj, Bine. (M). – 1985. (1985). – Geniji v dolgih hlačah. – M (K) ... brivnica Pri obritem mucu ... hišnik Macafuzelj.« (str. 8). – » ... upokojeni brivec Figaro,.

5 letovanje - PeFprints - Univerza v Ljubljani

http://pefprints.pef.uni-lj.si/811/1/Tanja_Ar%C4%8Don_diplomsko_delo_april_2012.pdf

9 POČITNIŠKI DOM GORIŠKIH OTROK V ANKARANU . ... odidejo na letovanje (oz. kamor so odhajali)?. Debeli Rtič. 14. Debeli Rtič. 13. Fiesa. 3. Savudrija. 6.

Tri dvoživke - PeFprints - Univerza v Ljubljani

http://pefprints.pef.uni-lj.si/4289/1/Bajd_dvozivke.pdf

močerad ni kuščar. Opisu vsake dvoživke sledi predsta- vitev nekaterih zanimivosti iz življenja teh. Tako lah- ko izvemo, da v Sloveniji živita navadni in planinski.

teoretični del - PeFprints - Univerza v Ljubljani

http://pefprints.pef.uni-lj.si/977/1/DIPLOMSKO_DELO-Ohranjanje_kulturne_dedi%C5%A1%C4%8Dine_doma%C4%8Dega_kraja_.pdf

Tudi glede oblačilne kulture je veliko nejasnosti, kaj je narodna noša in kaj folklorni kostum. Noša je izraz ... nekoliko zavaja, saj je po izvoru pesem štajerska.99.

897Kb - PeFprints - Univerza v Ljubljani

http://pefprints.pef.uni-lj.si/4235/1/Diplomsko_delo_Tina_Trobec_4.L_BIO-GO_2016_%C4%8Distopis.pdf

uporabljeni prehranska piramida in prehranski krožnik. Namen diplomskega dela je primerjanje razumevanja ter uporabnosti prehranske piramide.

matematika - PeFprints - Univerza v Ljubljani

http://pefprints.pef.uni-lj.si/2005/1/Matematika.pdf

6.3.3 Seštevanje in odštevanje racionalnih števil, 8. razred (Jože Senekovič) ........ ... razredu s pomočjo modelov denarja rešujemo tudi naloge z več rešitvami.

poliedri - PeFprints - Univerza v Ljubljani

http://pefprints.pef.uni-lj.si/769/1/POLIEDRI.pdf

Piramida je geometrijsko telo omejeno z osnovno ploskvijo, ki jo sestavlja poljuben večkotnik, in plašča, ki ga tvorijo trikotniki in se stikajo v skupnem vrhu.

govorno - PeFprints - Univerza v Ljubljani

http://pefprints.pef.uni-lj.si/2338/1/Preventiva_v_logopediji-govorno-jezikovni_pregled_diploma_Slokar_Polona.pdf

Izračun korelacije je nakazal statistično pomembno povezanost med oceno logopeda in oceno staršev. Povezanost ... pomočjo katerih ocenimo, ali je govorno-jezikovno vedenje otroka za njegovo starost ... Pove, ali je fantek /punčka. 0. 1. 2.

Povzetek - PeFprints - Univerza v Ljubljani

http://pefprints.pef.uni-lj.si/4065/1/STERGAR.pdf

KLJUČNE BESEDE: Individualiziran program (IP); vsebinska in procesna ustreznost IP; motnja v duševnem razvoju; motnja avtističnega spektra; center za.