Pestrost divjih čebel in njihov pomen za kmetijstvo in naravo

25 okt 2016 ... Med divjimi opraševalci prevladujejo divje čebele (čmrlji in čebele samotarke) in ... čebele zelo pomembna tudi vloga divjih opraševalcev, ki.

Pestrost divjih čebel in njihov pomen za kmetijstvo in naravo - Sorodni dokumenti

Pestrost divjih čebel in njihov pomen za kmetijstvo in naravo

https://www.kis.si/f/docs/Poklukarjevi_dnevi_2016/Bevk.pdf

25 okt 2016 ... Med divjimi opraševalci prevladujejo divje čebele (čmrlji in čebele samotarke) in ... čebele zelo pomembna tudi vloga divjih opraševalcev, ki.

Pomen čebel in drugih opraševalcev za hrano in kmetijstvo

https://www.worldbeeday.org/files/brosure/FAO_brosura_SLO.pdf

20 maj 2018 ... Čebele in drugi opraševalci so ... čebele. Na svetu obstaja okrog 20.000 vrst divjih čebel, ki oprašujejo rastline, ... podpirajo divje opraševalce.

POMEN ČEBEL ZA ČLOVEKA

https://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200903925.pdf

Raziskovalna naloga: Pomen čebel za človeka. 1 ... Navdušil naju je za čebele in nama posodil veliko knjig, zato mu ... 1.1 Opredelitev in opis problema.

Tetovaže z religioznimi simboli in njihov pomen - FDV - Univerza v ...

http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_grasinar-urska.pdf

Diplomsko delo obravnava tetovaže z religioznimi simboli ter njihov pomen. Zanima me ... keltski simbol, lilija, križ, solarni sistem, trikotnik in znak Om. Pri petem ...

REFORME MARIJE TEREZIJE IN JOŽEFA II. TER NJIHOV POMEN

https://dijaski.net/get/zgo_ref_reforme_marije_terezije_in_jozefa_ii_ter_njhov_pomen_01.pdf

Reforme Marije Terezije in Jožefa II. ter njhov pomen. ... Marija Terezija je bila edina ženska habsburška vladarica v 650-letnem obstoju ... pa tudi krompir.

Gozdovi na Slovenskem, njihov pomen in zdravstveno stanje ... - KIS

https://arhiv.kis.si/datoteke/file/kis/SLO/VAR/Borova_ogorcica/Gozdovi_na_Slovenskem_njihov_pomen_in_zdravstveno_stanje_gozdov.pdf

Plemeniti listavci 5 %. Ostali listavci 10 %. Bor. 6 %. Ostali iglavci. 1 %. Zavod za gozdove Slovenije. Gozdna rastišča. Pretežni del slovenskih gozdov je v.

izvor in njihov pomen za vzgojno- izobraževalno prakso - Anthropos

http://www.anthropos.si/files/2019/12/anthropos_pecjak.pdf

aškerčeva 2. 1000 ljubljana [email protected] 51-70. Sonja Pečjak. PSIHOLOŠKA. PERSPEKTIVA. RAZLIK MED. SPOLOMA V BRALNI. PISMENOSTI:.

diplomsko delo inovacije in njihov pomen za podjetje innovations ...

http://old.epf.uni-mb.si/ediplome/pdfs/novak-violeta.pdf

Inovacije so tako postale gonilna sila podjetij in gospodarstva. Podjetja so pozitivno naravnana do inovacij ter podpirajo inovativnost. Vedno iščejo in raziskujejo ...

Nevrološki pokazatelji prezgodaj rojenih otrok in njihov pomen za ...

http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2010_4/kodric_et_al.pdf

Le-ti pomagajo pri ugotavljanju časa nastanka okvare osrednjega živčevja (vzorec pojavljanja nevroloških znakov) in imajo prognostičeno vrednost za kasnejše ...

Socialne igre v osnovni šoli in njihov pomen pri preprečevanju nasilja

https://egradiva.fsd.uni-lj.si/ediplome/senddoc/198

Raziskava potrdi hipoteze, da so socialne igre primeren inštrument za ... 10.27: Eksperimentalna skupina po izvedbi socialnih iger: igre, pri katerih so otroci ... Ko se zdi, da je problem odpravljen, se učenec vrne v razred (k ... učiteljicami in učenci mnogokrat nima takšnega učinka, kot ga ima socialna igra, v kateri je.

izvor vakuol v glavi človeških spermijev in njihov pomen v humani ...

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/biologija/du2_fekonja_nina.pdf

11 jul 2014 ... SA VIRANT-KLUN, Irma (mentor)/ŠTRUS, Jasna (somentor) ... Draga Maja, Asim (Sunshine), Anemari in Vesna, hvala za vsa kosila in dneve ...

Mesne pasme in njihov gospodarski pomen - Društvo rejcev govedi ...

https://mesno.govedo.si/wp-content/uploads/2019/03/Mesne-pasme_klavne-lastnosti_DRGM_marec_2019_1.pdf

15 mar 2019 ... lisasta črnobela šarole limuzin. Starost ob zakolu, dni. 649. 100. 85 ... Lisasta. Klavne lastnosti ob zakolu starost, masa polovic, neto prirast, ...

Uporaba kratic - poznamo njihov pomen? - Osrednja knjižnica Celje

http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201903617.pdf

Okrajšava ga. (gospa) ima poleg osnovne oblike še dve, ki nakazujeta obliko razvezave: ge. (gospe) in go. (gospo). 2. Za nekatere okrajšave se je uveljavilo le ...

Ekstenzivno kmetijstvo- kmetijstvo, pri katerem sta vložena delo in ...

http://www.dijaski.net/get/geo_plo_slovenija_06__gospodarstvo.pdf

Industrijski polmesec-veriga industrializiranih naselij to so: Ljubljana, Maribor, Celje, Kranj, Jesenice,, Velenje. Promet delimo na potniški, tovorni :cestni, ...

Predmetnik: EKOLOŠKO KMETIJSTVO - Fakulteta za kmetijstvo in ...

http://www.fk.uni-mb.si/images/ekolo%C5%A1ko.pdf

Ure. SKUPAJ. ECTS. SKUPAJ - obvezni predmeti. DELEŽ - obvezni predmeti ... Aplikativna fitopatologija in entomologija. (sadjarstvo, vinogradništvo). Lešnik.

Brez čebel ni življenja Brez čebel ni življenja - Čebelarska zveza ...

http://www.czs.si/Files/promocija40.pdf

To je čisti sofizem, izje- mno nevarna družbena praksa. S kaotičnim redom narave igramo rusko ruleto in se niti ne zavedamo, kakšne posledice nas čaka- jo.

CUBOTLON 1. TURNIR - DIVJIH 9

https://golf-ljubljana.si/wp-content/uploads/2019/05/CUBOTLON-1.-TURNIR-DIVJIH-9.pdf

PETROVČIČ Igor. 79. 68. 5. OSTREŽ Darja. 73. 100. 6. BREZIGAR Bogoslav. 73 ... MAROLT Jani. 36. 25. 14. NOVAK Dušan. 33. 25. 15. BREZIGAR Barbara. 30.

Na divjih rekah Nove Zelandije

http://www.storitve-knez.si/get/images/cms_press/file_2.pdf/strunjanske-lepote-in-dobrote

gostilne Sosič, Avtokamp,. Lambada, Pri Vidi, dogovar- jajo pa se tudi z gostilno Pod trto. Sodelujejo še Zavod. Krajinski park Strunjan in večina sobodajalcev.

po sledeh divjih živali - Kočevsko

https://www.kocevsko.com/assets/Divje-zivali/Kocevsko-brosura-Po-sledeh-divjih-zivali-042019.pdf

rjavi medved, volk in ris. Dobrodošli na ... Lisica je po naravi samotar, ki se pri ... srnjad divji prašič jelenjad lisica pes volk ris. (odtisi krempljev niso vidni) ...

Sistemi sobivanja domačih in divjih živali - Priloga 1 ... - Gov.si

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Dokumenti/Narava/Velike-zveri/d59d80a092/crp_sobivanje_domacih_divjih_zivali_priloga1.pdf

zvočni in svetlobni efekti, zastavice ter snovi, ki povzročajo slabost in bruhanje ter s tem odpor do določenih ... električna žica na zunanji strani ograde. Pri risu je ...

11. ostanki velikih sesalcev iz divjih bab i stratigrafija ... - ZRC SAZU

http://iza.zrc-sazu.si/pdf/Toskan_Opera_13_2007_11.pdf

Spearmanov R koeficient korelacije, χ2-test,. Mann-Whitney U test; StatSoft, Inc. 2001), saj porazdeli- tev analiziranih metričnih podatkov praviloma odstopa.

Sistemi sobivanja domačih in divjih živali - Priloga 3: Popis ... - Gov.si

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Dokumenti/Narava/Velike-zveri/88ae1547ab/crp_sobivanje_domacih_divjih_zivali_priloga3.pdf

rekultiviranje Vremščica preizkušali že obstoječe sisteme zaščite, opazovali ... vreme, zato menimo, da je potrebno v prvi fazi v žicah zagotoviti električni tok ...

Biodiverziteta = biotska pestrost

http://www.bf.uni-lj.si/fileadmin/groups/2711/Gradiva_Eler_Predavanja_Bolonja/Eler_P_Ekologija-10_Biodiverziteta.pdf

Pri nas: 44 KP (večji: Goričko, Lj. barje, Polh. dolomiti, Kolpa, …) • Ožja območja ... Pri nas: Hrastova loza ob Kolpi ... Krajinski park vrtine in kopališča v Moravcih.

Lastnosti, pestrost in ekosistemske storitve tal - Gov.si

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Publikacije/481ad4e057/tla_v_okolju.pdf

5 dec 2017 ... Lastnosti, pestrost in ekosistemske storitve tal dr. Borut Vrščaj. Ministrstvo za okolje in prostor ter Kmetijski inštitut Slovenije ...

Pestrost okusov medu v medenih pijačah - ČZS

http://www.czs.si/Files/promocija17.pdf

Medeni napitek vsebuje vse sestavine medu. Bogat je ... alkoholne – medica, medeno žganje, medeni liker, ... Najstarejši recept za izdelavo kmečke medice.

Pestrost finančnih virov za MSP in socialna podjetja«

https://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2019/06/vabilo-sim_konferenca-28-6-2019_k-1.pdf

28 jun 2019 ... podjetja RECOSI. Zaključili pa bomo času primerno: s prijetnim druženjem ob hrani in pijači. Udeležba na dogodku je brezplačna! Na dogodek ...

Lastnosti, pestrost in ekosistemske storitve tal - Kmetijski inštitut ...

http://www.kis.si/f/docs/Obvestila/Lastnosti_pestrost_in_ekosistemske_storitve_tal.pdf

5 dec 2017 ... Za življenje na kopnem so potrebna tla, zemlja oz. prst z drugima besedama. Verjetno se ni težko strinjati s trditvijo, da so tla neločljivi del treh ...

10 Biogeografska pestrost Slovenske Istre - Univerza v Ljubljani

https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/download/54/117/1228-1?inline=1

navadni koprivovec (Celtis australis), kraški gaber (Quercus orientalis), trokrpi javor (Acer mon- spessulanum) ... navadni kopitnik. (Asarumeuro paeum) navadni ...

Genetske raziskave in pestrost podzemeljskih živali na Dolenjskem

http://www.jknm.si/media/DK/DK6_38_Zaksek_Genetske_raziskave_in_pestrost_podzemeljskih_zivali.pdf

s površjem so glavni razlog, da v jamah običajno primanjkuje hrane. Hkrati pa je to prostor, kjer se temperatura le malo spreminja. Podzemlje, ki je v nekaterih ...

GENETSKA PESTROST RJAVEGA MEDVEDA (Ursus arctos) V ...

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/dn_jelencic_maja.pdf

GENETSKA PESTROST RJAVEGA MEDVEDA (Ursus arctos). V SLOVENIJI. DIPLOMSKO DELO. Univerzitetni študij. GENETIC DIVERSITY OF BROWN BEAR ...

Zimšek T., Pestrost talnih nevretenčarjev na kmetijskih ... - UP FAMNIT

https://www.famnit.upr.si/sl/izobrazevanje/zakljucna_dela/download/131

število ujetih živali in prikazali številčno zastopanost mesojedih (Adephaga) in ... ujetih živali v pilotnih območjih. ... Krajinski park Strunjan zajema tudi osem.

Biotska pestrost v šoli - PeFprints - Univerza v Ljubljani

http://pefprints.pef.uni-lj.si/4347/1/Torkar_Biotska_pestrost.pdf

Povzetek. Namen prispevka je predstaviti pojem biotska pestrost v šolskem kontekstu. Poučevanje o biotski pestrosti in njenem ohranjanju bi lahko bil učinkovit ...

Ekosistemske storitve in biotska pestrost na izbranih primerih ...

http://parktivolirozniksisenskihrib.si/uploads/files/Ekosistemske-storitve-in-biotska-pestrost_zeleznikar_spela_magistrsko_delo_2015.pdf

ŠD. Du2. DK. UDK 574.1:502.131.1(497.4 Ljubljana)(043.2). KG ekosistemske storitve/biotska pestrost/biodiverziteta/zelena infrastruktura/zelene ...

Biotska pestrost - Društvo za razvoj slovenskega podeželja

http://www.drustvo-podezelje.si/images/drustvo/5_SPP_2019/Predstavitve_PPT/Poroilo_Delavnice_5_Biotska_raznovrstnost.pdf

Poročevalec: Jure Čuš, MKGP. Biotska pestrost. Haloze, 8.-9. 10. 2019. Dogodek soorganizirajo na pobudo Društva za razvoj slovenskega podeželja partnerji.

vrstna pestrost alg v perifitonski zdruţbi hudourniškega vodotoka ...

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/biologija/dn_groselj_ana_marjetka.pdf

Pri algah tako najdemo elastične steljke (Stigeoclonium), bazalno celico ... se zasnuje kremenasta lupinica imenovana tudi frustula ali teka. Ta sestoji iz dveh ...

Biologija čebel

http://www.czs.si/Upload/IZBRANA%20POGLAVJA%20BIOLOGIJE%20CEBEL.pdf

Izvor in poimenovanje Kranjske Sivke ... Življenski prostor Kranjske sivke in njenih ekotipov. 4. Panonski ... Izrojitev - nespolno razmnoževanje čebeljih družin.