vpliv spremembe rabe tal na poplavno nevarnost in oskrbo z vodo

Gašper Rak, Mateja Škerjanec, Branka Bračič Železnik, Daniel Kozelj: VPLIV SPREMEMBE RABE TAL NA POPLAVNO NEVARNOST IN OSKRBO Z VODO.

vpliv spremembe rabe tal na poplavno nevarnost in oskrbo z vodo - Sorodni dokumenti

vpliv spremembe rabe tal na poplavno nevarnost in oskrbo z vodo

http://www.sos112.si/slo/tdocs/ujma/2019/168-178.pdf

Gašper Rak, Mateja Škerjanec, Branka Bračič Železnik, Daniel Kozelj: VPLIV SPREMEMBE RABE TAL NA POPLAVNO NEVARNOST IN OSKRBO Z VODO.

spremembe rabe tal v slovenskem alpskem svetu - Geografski ...

https://giam.zrc-sazu.si/sites/default/files/9616568108.pdf

na obmo~ja, ki v na{tetih regionalizacijah ponekod spadajo med prave alpske pokrajine, drugod pa ne. 12. Slika 1: Pregledni zemljevid slovenskega alpskega ...

vpliv rabe obnovljivih virov energije na okolje - Mladi raziskovalci

http://mladiraziskovalci.scv.si/ogled?id=1119

sončna elektrarna omenjenega plina ne proizvaja. Zanimivo je, da ... Grafikon 7: Ali ste mnenja, da bi morali zmanjšati količine izpustov CO2 v zrak? ......... 17.

vpliv tehnoloških postopkov na spremembe fenolnih spojin v ...

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/dd_trost_kajetan.pdf

karotenoidov, antioksidativne učinkovitosti, askorbinske kisline, fenolnih kislin, ... aktivnega lovljenja kisika, vlogo katalizatorja prevzame kobaltova sol. Dosedanje raziskave ... Za to bi se lahko uporabljale še titanove, germanijeve, kobaltove,.

vpliv spremembe prodajnega koncepta maloprodaje na promet

https://www.bb.si/doc/diplome/Zontar_Simon.pdf

2 PREDNOSTI TRGOVINE NA DROBNO . ... TRGOVINA ODEJA MERCATOR CENTER ŠIŠKA ............................................. 28 ... UGOTOVITEV PRI NAČRTOVANJU TRGOVIN ODEJA . ... potrošniku prikaţe njegov običajni nakupovalni seznam;.

vpliv spremembe spola na osebo in odzivi okolice - PeFprints

http://pefprints.pef.uni-lj.si/2917/1/Diplomsko_delo_TINA_KOSELJ.pdf

http://www.mladina.si/46283/brezplacna-sprememba-spola/. Senčar, E. (2013). V spolni ambulanti: Irena Rahne Otorepec že več kot 15 let rešuje najrazličnejše.

spremembe podnebja in kmetijstvo v sloveniji spremembe ... - Arso

http://www.arso.gov.si/o%20agenciji/knji%C5%BEnica/publikacije/Spremembe_podnebja.pdf

spremenili podnebni pasovi na Zemlji? Ali to pomeni, da se v našem podnebnem pasu ne bo dalo živeti tako, kot do sedaj? Ali je to nekaj povsem novega na ...

Predvidene spremembe pri odmeri pokojnine in druge spremembe ...

http://www.reha-slo.org/scripts/download.php?file=%2Fdata%2Fupload%2FPapez_Marijan%281%29.pdf

24 sep 2019 ... višini 63,5 za ženske z letom 2020. • za moške se postopno v šestih letih izenači z ženskami. • Dvig odmernega odstotka za 15 let zavarovalne ...

Nevarnost - splošno

http://www.sos112.si/slo/download.php?id=2437

standardni simboli, črkovni znaki in napisi za opozarjanje na nevarnost, ki jih navajamo v nadaljevanju. ... (predvsem z vnetljivimi). Oznake nevarnih snovi.doc ...

NEVARNOST NESREČ V POMORSKEM PROMETU OB ...

http://www.sos112.si/slo/tdocs/ujma/1997/141_146.pdf

reke Soče, vendar se zaradi peščenega dna, če bi ladja nasedla, njen trup ne bi ... Povprečno pluje po slovenskem morju na dan po en super- tanker, en manjši ...

Potresna nevarnost v Ljubljani - ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Ina_Cecic/publication/275331380_Potresna_nevarnost_v_Ljubljani/links/55378eb50cf268fd0018a498/Potresna-nevarnost-v-Ljubljani.pdf

oklep. • Deli skorje tektonske plošče se gibljejo in dotikajo. • Če ob dotiku ne zdrsijo, se začne kopičiti energija in ob nenadnem pretrgu in zdrsu nastane potres ...

znaki za nevarnost - Uradni list

https://www.uradni-list.si/files/RS_-2015-099-03920-OB~P002-0000.PDF

21 dec 2015 ... znakov, se prometni znaki menjajo skladno s tretjim odstavkom. 79. člena tega pravilnika. 11. člen. (preverjanje ustreznosti prometnih znakov).

JE RDEČA BARVA ZEMLJE ZNAK ZA NEVARNOST?

https://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201104185.pdf

Rdeča zemlja, ki je v veliki meri prisotna na Primorskem in ostalih sredozemskih območjih, vsebuje več železa kot ostala prst, a zaradi tega ni nič manj rodovitna ...

BIOTERORIZEM – NOVA NEVARNOST Bioterrorism – A New Threat

http://www.sos112.si/slo/tdocs/ujma/2000/u_clanek33.pdf

(1995). Japonskem, botulinuma, virus Ebola, zastrupili ve~ kakor 1000 napoved spl. uni~enja sarin, ciankalij. Larry Wayne Harris zahtevajo posebno bacili kuge ...

OCENA NEVARNOSTI OB LETALSKI NESREČI II.9.0. Nevarnost ...

http://www.sos112.si/slo/download.php?id=6010

Letališče Postojna se nahaja pri vasi Rakitnik v Občini Postojna. Pozicija ... Na tem letališču je potrebno biti pozoren na cesto, 30 m pred pragom steze 02 in na ...

Nevarnost nesreč v pomorskem prometu ob slovenski obali

http://www.sos112.si/slo/tdocs/ujma/1997/141_146.pdf

reke Soče, vendar se zaradi peščenega dna, če bi ladja nasedla, njen trup ne bi ... Povprečno pluje po slovenskem morju na dan po en super- tanker, en manjši ...

Sistemi za oskrbo Geberit

https://www.geberit.si/local-media/brochures/2018-brochure-supply-systems-b2b-si-brochure.pdf

GEBERIT MAPRESS NERJAVNO JEKLO. Sijoč uspeh za visoke zahteve. 26. GEBERIT MAPRESS OGLJIKOVO JEKLO. Varno stisnjeni zaprti krogotoki. 28.

razjede na nogah - Društvo za oskrbo ran

https://www.dors.si/wp-content/uploads/2017/02/razjede_na_nogah_2009.pdf

približno 60 % bolnikov je vzrok za rano na goleni kronična venska insuficienca, pri ... Ambulanta za sladkorno bolezen, Splošna bolnišnica Novo mesto ... Aparat VISTA je zelo lahek (1,5 kg) ter zato omogoča bolnikom dobro mobilnost, ... peno. Paketi z antimikrobno gazo postajajo zelo popularni, saj vsebujejo vse.

Akcijski načrt - Zavod za oskrbo na domu

https://www.zod-lj.si/images/dokumenti/spletna_stran_2016/Akcijski_nacrt_Starosti_prijazna_Ljubljana_za_obdobje_od_2016_do_2020.pdf

Mestna občina Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MOL) si nenehno prizadeva za ustvarjanje ... Nosilec: Kabinet župana MU MOL, Odsek za pobude meščanov.

izziv ali problem pri oskrbi ran - Društvo za oskrbo ran

https://www.dors.si/wp-content/uploads/2017/02/zbornik_2013.pdf

gnojnega izcedka iz rane in/ali pozitivnih vsaj dveh ali več ... 2 znaka vnetja (gnojni izcedek, eritem, ... odstranitev mrtvin ali tujkov iz rane ali okolice s pomočjo.

Priprava priporočil za paliativno oskrbo bolnikov z ... - nccdn.net

http://1301.nccdn.net/4_4/000/000/045/863/5b-STRBAD---Smernice.pdf

Aspiracijska pljučnica. Pielonefritis ali druga okužba zg. urinarnega trakta. Septikemija. Preležanine (napredovale, stadij 3 in 4). Ponavljajoče se ...

arhitektura prostorov za duhovno oskrbo v domovih za upokojence

https://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303719.pdf

vprašalnik, in sodelujoči v Domu ob Savinji Celje, Domu sv. Jožefa, Domu starejših Šentjur in ... 2013. 4. KAZALO SLIK. Slika 1: Dom ob Savinji Celje.

cenik za oskrbo gospodinjskih odjemalcev z električno energijo - E3

https://www.e3.si/media/1922/cenik-ee-2019-09-01.pdf

1 sep 2019 ... E 3, ENERGETIKA, EKOLOGIJA, EKONOMIJA, d.o.o. / Erjavčeva ulica 24, 5000 Nova Gorica / T 080 34 45, F 05 331 33 05, E [email protected], ...

4/3/20 Splošna priporočila za duhovno oskrbo v zdravstveni negi

https://www.zbornica-zveza.si/wp-content/uploads/2020/03/Splo%C5%A1na-priporo%C4%8Dila-za-duhovno-oskrbo-v-zdravstveni-negi.pdf

ZDRAVSTVENI NEGI. Avtorji: pred. Andreja Mihelič Zajec, viš. med. ses., univ. dipl. org., Zdravstvena fakulteta,. Univerza v Ljubljani doc. dr. Igor Karnjuš, dipl.

ponudba storitev za oskrbo starejših v pomurju - ZDUS

http://www.zdus-zveza.si/docs/NAZDRAVJE/Ponudba_storitev_za_oskrbo_starejsih_v_Pomurju.pdf

29 apr 2016 ... največ v Mestni občini Murska Sobota ( povprečje 636,42€) in najmanj v ... prevozov taksi služb, ki pa velikokrat prevoze v odročne in težje ...

kronične neozdravljive bolezni na stičišču s paliativno oskrbo

https://www.dmsbzt-gorenjske.si/images/dokumenti_pdf/AKTIVNOSTI/KRON_NEOZ_BOLEZ_PALIAT_OSKRBO_2009.pdf

Marjeta Podlipnik, spec. gin. in por., ZD Kranj. Pozornost prisotnih je na zanimiv način usmerila na rizične dejavnike, predrakave spremembe, ocenjevanje ...

delovanje čete za oskrbo v 670. logb - Ministrstvo za obrambo

http://dk.mors.si/ajax.php?cmd=getDoc&hash=015mv937ow&dID=815

Telefon 02 332 2227, fax 02 332 1035 e pošta : [email protected] Identifikacijska št. Za DDV: (SI) 47978457, MŠ 5268923, TRR 01100-6370191114. REPUBLIKA ...

opekline in oskrba ran pri onkoloških pacientih - Društvo za oskrbo ran

https://www.dors.si/wp-content/uploads/2017/02/OpeklineInOskrbaRanPriOnkoloskihPacientih-E-Vir.pdf

11 feb 2017 ... mehurji, napolnjeni s serozno tekočino. Poškodbe se pojavljajo predvsem v glutealnem in sakralnem področju. Dejavniki, povezani s ...

slovenske smernice za zdravstveno oskrbo bolnikov s sladkorno ...

http://www.zavodevita.si/uploads/datoteke/clanki/NDSmernicesladkorna2007.pdf

Urednika: Marko Medvešček, Franc Mrevlje. Strokovni recenzent: prof. dr. Janez Preželj, dr. med. Tehnični urednik: Blaž Mrevlje. Tisk: Littera picta, d.o.o..

Po odpustu iz naše bolnišnice v domačo oskrbo, boste še nekaj ...

http://www.sb-trbovlje.si/media/uploads/files/NAV%20PROTEZA%20KOLKA.pdf

Po operaciji je v določenih situacijah možen izpah kolčne proteze, da bi to preprečili upoštevajte naslednja ... pri ležanju na boku imejte blazino med nogami,.

evropske smernice za preventivo in oskrbo razjede zaradi pritiska

https://www.dors.si/wp-content/uploads/2017/02/euro_rzp_2011.pdf

NASTANEK RZP. Glavni dejavnik tveganja za nastanek razjede zaradi pritiska (RZP) je nemobilnost bolnika, pri katerem se koža in globlja tkiva ob dogotrajnem ...

Prehranska PodPora Pacientov s kronično rano - Društvo za oskrbo ...

https://www.dors.si/wp-content/uploads/2017/02/prehranska_podpora_2010.pdf

pomena prehrane za celjenje ran, saj je bil že Hipokrat prepričan, da la- hko zdravje ... Povezava med prehrano in celjenjem ran je znana že dolgo. Za cel-.

Zbornik predavanj Društva za oskrbo ran Slovenije (Ljubljana, 2008)

https://www.dors.si/wp-content/uploads/2017/02/zbornik_predavanj_DORS_2008.pdf

kontaminacija iz zraka (prašni delci, ki nosijo kožne luske, vodne kapljice). • direktni kontakt (preko predmetov in ... jodove ione v rano. Tako povidon jodid, kot ...

optimizacija rabe in delovanja vodnega zadrževalnika in ...

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/agronomija/dd_tratnik_matjaz.pdf

SC 3. Sanacija in optimizacija celotnega sistema Vogršček. Definirani in obravnavani scenariji razvoja sistema ... Urnik namakanja obstaja, uporabniki sistema ga lahko vidijo na hišicah odvzemnih ali ... Khan N. M., Tingsanchali, T. 2009.

16.15 Možnost rabe sončne energije - Lex Localis

http://www.lex-localis.info/files/30834fc4-31c1-4be5-a84a-497f4d064b8e/8867828846368437500_16.15%20Moznosti%20rabe%20soncne%20energije.pdf

rezultati na področju sistemov za električno oskrbo objektov, ki nimajo možnosti priključka na ... izoliranih objektih z nizkotemperaturnim režimom ogrevanja (talno ogrevanje), je lahko temperatura ... Predvidevamo, sistem za napetostjo 12V. 1.

VLOGA ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE PROSTORA

https://dobrepolje.si/Datoteke/Obcine_obrazci/1529/Vloga%20za%20spremembo%20namenske%20rabe%20prostora.pdf

drugo (podčrtaj): kmetijski objekti, verski objekti, kulturni spomenik, gradbeno inženirski objekt, vodi. - objekt je zgrajen pred letom 1967: □ DA. □ NE. - številka ...