SPLOŠNA IN DRUŽINSKA MEDICINA – Ambulanta 4

Mateja Škrjanec, dr.med., spec.spl.med. 1. in 3. teden. 2. teden. 11.00 – 13.00. 13.00 – 14.00 13.00 – 14.00. Tadeja Škerl Pahernik, dr.med., spec.druž.med.

SPLOŠNA IN DRUŽINSKA MEDICINA – Ambulanta 4 - Sorodni dokumenti

SPLOŠNA IN DRUŽINSKA MEDICINA – Ambulanta 4

https://www.zdstudenti.si/wp-content/uploads/2019/10/urnik_dodatna_preventiva.pdf

Mateja Škrjanec, dr.med., spec.spl.med. 1. in 3. teden. 2. teden. 11.00 – 13.00. 13.00 – 14.00 13.00 – 14.00. Tadeja Škerl Pahernik, dr.med., spec.druž.med.

Ahlin Dragotin, Splošna ambulanta Ambulanta družinske medicine ...

https://www.zdravniskazbornica.si/docs/default-source/specialiacije/testna-mapa/druzinska-medicina/nova-vsebina-druzinska-medicina/dm_ambulantni.pdf?sfvrsn=1bad2936_22

Zdravstveni dom Ilirska Bistrica. Zdravstveni dom Ivančna Gorica. Zdravstveni dom Izola. Zdravstveni dom Kočevje. Zdravstveni dom Koper. Zdravstveni dom ...

družinska medicina - UL MF - Univerza v Ljubljani

https://www.mf.uni-lj.si/download_file/view/1633/7398

3.3.1 Družinsko drevo. ... Shema študija izgleda takole: ... Poročilo o družini vsebuje družinsko drevo (družinogram), družinski profil in družinsko problemsko ...

Družinska medicina - Združenje zdravnikov

https://drmed.org/wp-content/uploads/2014/06/Casopis-Druzinska-medicina-2011-letnik-9-st.-18.pdf

40. sestanek evropske delovne skupine za kakovost v družinski medicini • Janja Ojsteršek,. Zalika Klemenc-Ketiš. 22. 13. Fajdigovi dnevi • Mihaela Strgar ...

OBVEZNI IN PRIPOROČENI STANDARDI – DRUŽINSKA MEDICINA

https://www.mf.uni-lj.si/download_file/view/2668/7280

svetilka, Politzerjev balon, glasbene vilice...) oftalmoskop flurescinski lističi refleksno kladivce. 1. 21,00 pulzni oksimeter. 1. 835,00 aparat za merjenje glukoze v ...

družinska medicina - Zdravniška zbornica Slovenije

https://www.zdravniskazbornica.si/docs/default-source/specialiacije/testna-mapa/druzinska-medicina/nova-vsebina-druzinska-medicina/9913-vsebina-dm--od-1-6.pdf?sfvrsn=4ad2936_8

Usposabljanje poteka v ambulantah družinske medicine z glavnim mentorjem s sočasnim usposablajnjem v okviru modulov na Katedri za družinsko medicino.

družinska medicina na stičišču kultur - Združenje zdravnikov

https://drmed.org/wp-content/uploads/2014/06/Druzinska-medicina-na-sticiscu-kultur1.pdf

Jezikovni pregled: Zdenka Kersnik. Založilo: Združenje ... Kersnik in Ropret sta v raziskavi iz leta 1999 (17) ugotavljala nekoliko nižje zadovoljstvo bolnikov ...

fotokopirnica wc ženske uz ambulanta ambulante - Splošna ...

https://www.sb-celje.si/media/files/dokumenti/Eviden%C4%8Dna%20naro%C4%8Dila/SBC-ANGIOLOSKA_AMB_PZI_7-PZI%20TLORIS%20OPREMA.pdf

ANGIOLOŠKA AMB. 13.16m2. GUMA 3.5 mm. VHOD, KABINA. 4.19m2. POV70. POV50. POP30. OBSTOJEČA KERAMIKA. ARHIV. 12.31m2 fotokopirnica.

SPLOŠNA ODRASLA ZOBOZDRAVSTVENA AMBULANTA ... - ZZZS

https://www.zzzs.si/zzzs/pao/pogizv.nsf/49912aaadaf85317c1256e4a004e2209/fb495994f9f80b52c12583dd0048d326/$FILE/poletna_nujna_medicinska_pomo%C4%8D_avgust_2019.pdf

07.00 – 13.00. SPLOŠNA ODRASLA ZOBOZDRAVSTVENA AMBULANTA NOVA GORICA, Gradnikove brigade 7. MATEJ DRUSANY, dr. dent. med. Telefon št.

univerzitetni študijske program “splošna medicina” medicinske ...

https://www.mf.um.si/attachments/article/83/program_sm.pdf

usklajen s strokovno in raziskovalno dejavnostjo v Učni bolnišnici Maribor. Mnogi visokošolski učitelji ... Vinko Dolenc – Nevrokirurgija,. 3. Akad. Prof. dr. dr.

ENOVIT MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM SPLOŠNA MEDICINA ...

https://www.mf.um.si/attachments/article/83/program-n1920.pdf

Zasebna ambulanta Kojsko, Terseglav Boris, dr. med. Zasebna ambulanta splošne in družinske medicine Oplotnica Miran Arbeiter, s.p.. Zasebna ambulanta ...

splošni opis Splošna medicina 2017/18 - Medicinska fakulteta Maribor

https://www.mf.um.si/attachments/article/2590/2017-18-brosuraMF.pdf

se odločijo za mednarodne izmenjave, se povečuje vsako leto, še več pa si jih nove izkušnje nabira v času ... študentov medicine - IFMSA. Prav tako je tudi med ...

splošni opis Splošna medicina 2018/19 - Medicinska fakulteta Maribor

https://www.mf.um.si/attachments/article/2590/2018-19-brosuraMF.pdf

Katedra za anesteziologijo in reanimatologijo red. prof. dr. Mirt Kamenik. Katedra za biofiziko red. prof. dr. Marko Marhl. Katedra za biokemijo in nutricistiko.

splošni opis Splošna medicina 2010/11 - Medicinska fakulteta Maribor

https://www.mf.um.si/attachments/article/2590/078_ip-slo-dod10.pdf

9. 2004 svečano odprt Inštitut za anatomijo, histologijo in embriologijo ter Inštitut za fiziologijo. Medicinske fakultete UM. Dne 27. 1. 2006 so bili predani namenu ...

23. posvetovanje MEDICINA IN PRAVO ČEZMEJNA MEDICINA ...

https://pf.um.si/site/assets/files/3549/2014_zbornik_prispevkov.pdf

Soorganizator 23. posvetovanja Medicina in pravo je tudi Univerzitetni klinični center Maribor. ... Ta energijska polja so izredno senzibilna in občutljiva, njihovo.

Družinska - Lumar

https://www.lumar.si/assets/docs/LUMAR_SLO_DRAGOMELJ_2019%20web.pdf

V dveh moderno zasnovanih objektih se nahajajo štiri stano- vanjske enote. Arhitekturna zasnova naselja ... in visoko udobje bivanja! PRITLIČJE. 01 Predsoba.

4. Relacijska družinska terapija

http://terapevt.izidorgasperlin.com/wp-content/uploads/Cutim-torej-sem-odlomki-4.poglavje.pdf

Če to spregledamo, nam bo v opomin poslalo kakšen krč v mišicah. Kruljenje v želodcu nas popelje do hladilJ nika. Prijetni občutki in okusi nas spremljajo in ...

družinska pokojnina - Pensionsversicherungsanstalt

https://www.pensionsversicherung.at/cdscontent/load?contentid=10008.577775

1 jan 2020 ... nad najnižnjo mejo zaslužka (v letu 2020: EUR 460,66) se njena pravica do pokojnine za ta koledarski mesec spremeni v upravičenost do ...

ZAKONSKA IN DRUŽINSKA TERAPIJA V NASLEDNJEM ...

https://zdt.si/wp-content/uploads/2017/11/395-254_zbornik_povzetkov_sl_sl-5.pdf

30 jan 2010 ... Anja Klančar. Prispevek se bo osredotočal na vprašanje, kako živeti z dejstvom in resnico, če bližnja oseba izgubi življenje zaradi samomora.

individualiZacija, pluraliZacija družine in družinska politika

https://www.revija-socialnodelo.si/mma/Individualizacija_URN_NBN_SI_DOC-NTQRE2AK.pdf/2019012219322405/

Zakonska zveza in družina sta v preteklosti opravljali ... od oblik skupnostnega življenja, in da družina ... Vendar jedrna družina ostaja privilegirana oblika, ki ...

Družinska pedagogika - Društvo katoliških pedagogov

https://www.revija-vzgoja.si/fileadmin/user_upload/V_83__str._3__Uvodnik.pdf

Mama in oče se morata na podlagi svojih izkušenj znajti v svoji vlogi. Če veči- ... Revija za učitelje, vzgojitelje in starše september 2019, leto XXI/3. Ustanovitelja ...

Relacijska družinska terapija kot ena od metod kompleksne ...

http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2012_3/bandel.pdf

pregleda novejše znanstvene literature o značilnostih dinamike v družinah z otrokom z ADHD in že uporabljanih družinskih pristopih za zdravljenje predlaga in ...

zakonska in družinska terapija v naslednjem desetletju - Združenje ...

https://zdt.si/wp-content/uploads/2017/10/396-389_vabilo_in_program_sl_sl.pdf

družino, ki želi posvojiti otroka. Barbara Kreš, Nataša Rijavec Klobučar. 12.15 –. 12.35. Samopovzročeno nasilje in relacijska družinska terapija. Klaudija Ferčak.

Družinska fotografija kot eden od virov pri etnoloških raziskavah

https://www.etno-muzej.si/files/etnolog/pdf/0354-0316_11_sosic_druzinska.pdf

družinska fotografija, kljub njej lastni točnosti prikazovanja resničnosti, pri ... Etnologija in zgodovina s seminarji, ki so vključevali tudi fotografije kot vir za ...

8. mariborski kongres družinske medicine Zbornik Družinska ...

http://www.drmed.org/wp-content/uploads/2014/06/Zbornik_MB_14_koncna1_barv1.pdf

10 jun 2014 ... Tisk: Tiskarna Radovljica. Naklada: 300 izvodov. Copyright © Združenje ... omotica, utrujenost, sinkopa). Nekateri nizek pulz prenašajo povsem ...

7. mariborski kongres družinske medicine Zbornik Družinska ...

http://www.drmed.org/wp-content/uploads/2014/06/VII.-MB-kongres-2012.pdf

da človek sploh ne čuti spolnega poželenja ali pa se mu to preredko dogaja. Ponavadi ... neprizadeta, v mirovanju evpnoična, acianotična, koža je bleda, vidne ...

Družinska mediacija kot metoda reševanja sporov v družini - PeFprints

http://pefprints.pef.uni-lj.si/2028/1/A_-_DOKTORAT_-_METELKO__-_FINAL.pdf

prisilna privedba, ni prostovoljne udeležbe); med strankama ni ravnovesja moči, ... navzgor; izvršitev sodbe je prisilna. ... Izvensodna poravnava sporov ... 09.08.2012 s http://reflex.raadvst-consetat.be/reflex/pdf/Mbbs/2001/04/03/70927.pdf. 47.

revmatološka ambulanta

http://www.skufmslovenija.org/wp-content/uploads/Spo%C5%A1tovani-%C4%8Dlani-dru%C5%A1tva-Terme-Dobrna.pdf

Z veseljem Vam sporočamo, da je v Termah Dobrna pričel z izvedbo samoplačniške ambulante priznani zdravnik Dean Sinožič, dr. med., specialist revmatolog.

Cenik Nočna zobozdravstvena ambulanta pdf, 299.18 kb

https://www.zdstudenti.si/wp-content/uploads/2019/02/cenik_nza.pdf

Aplikacija zdravila. Cenik velja od 1.1.2011 dalje. Rudi Dolšak, mag.posl.ved, MBA direktor. VENT. LJUBLJANA. Metelkova 9. DRAT. JAN. SOLOMOWw .000w.

ORTOPEDSKA AMBULANTA - FEBRUAR 2020

https://www.sb-ms.si/upload/files/cakalne_dobe/ortopedija-februar-2020.pdf

54. 1620 Artroskopija (drugo). 28. 44. 89. 1624 Endoproteza kolka delna (PEP)/totalna (TEP). 40. 316. 422. 1625 Endoproteza rame delna (PEP)/totalna (TEP).

AMBULANTA ZA UROGINEKOLOGIJO - Zdravstveni dom dr. Adolfa ...

https://www.zd-mb.si/Portals/0/Docs/Obvestila/URNIK%20prof%20%20But%202019.pdf

Ulica talcev 9, 2000 Maribor tel. 02 22 86 200, faks 02 22 86 585, e-pošta: [email protected], www.zd-mb.si. OE Varstvo žensk. Dispanzer za ženske. Vošnjakova 2- ...

Specialistična parodontološka ambulanta - ZD Velenje

https://www.zd-velenje.si/wp-content/uploads/2016/03/narocanje_parodontologija.pdf

Ordinacijski čas: ... vsak delovni dan v ordinacijskem času specialistične parodontološke ... lokacija: vhod v stari del ZD Velenje (pri lekarni), I. nadstropje.

SPECIALISTIČNA TIREOLOŠKA AMBULANTA Stojan Kralj, dr. med ...

https://www.bolnisnica-sezana.si/javneobjave/urnik.pdf

7 nov 2016 ... PETEK od 10:00 do 14:10. Odmor za malico je: dopoldan od 12:00 do 12:30 ure http://www.bolnisnica-sezana.si/javneobjave/urnik.pdf ...

O odgovornem lastništvu psa - Veterinarska ambulanta Majšperk

http://www.vamajsperk-sh.si/dokumenti/o_odgovornem_lastnistvu_psa.pdf

mesecem, mora biti registriran že ob spremembi lastništva. ... ugotavljanje istovetnosti in lastništva psa. Pes je ... Ne glede na te razlike pa je vsaka sprememba.

Ambulanta za diagnostiko srca in ožilja - Spletnik

http://ss1.spletnik.si/4_4/000/000/2c3/c96/cenik_storitev_srcno-zilne_ambulante.pdf

UZ srca. 80 €. UZ vratnih arterij. 70 €. UZ arterij spodnjih okončin. 70 € ... srca, CEM, spirometrija, UZ vratnih arterij ali UZ arterij spodnjih udov, UZ ven spodnjih.

CENIK SAMOPLAČNIŠKIH STORITEV - CT ambulanta RADIOMED ...

https://ambulantaradiomed.si/wp-content/uploads/2019/07/radiomed-cenik-samoplacniskih-storitev-CT.pdf

tomografije z angiografijo (CT in CTA) ambulante RADIOMED. Tabela. Cena. CT - računalniška tomografija. CT možganov ... CT trebuha s kontrastom. 200,00 €.