4.2. Program spremljanja kakovosti vode za življenje morskih ... - Arso

vode za življenje in rast morskih školjk in morskih polžev (UL RS št. ... morskih polžev (gojenje), koordinate merilnih mest in globine so navedene v tabeli 4.2.1.

4.2. Program spremljanja kakovosti vode za življenje morskih ... - Arso - Sorodni dokumenti

4.2. Program spremljanja kakovosti vode za življenje morskih ... - Arso

https://www.arso.gov.si/vode/morje/programi/PROGRAM%20%C5%A0KOLJKE%202009.pdf

vode za življenje in rast morskih školjk in morskih polžev (UL RS št. ... morskih polžev (gojenje), koordinate merilnih mest in globine so navedene v tabeli 4.2.1.

Monitoring kakovosti morja in voda za življenje in rast morskih ... - Arso

https://www.arso.gov.si/vode/morje/morje_porocilo2006.pdf

23 avg 2008 ... kakovosti morja. Vzorce vode smo zajemali s pomočjo rozete. Slanost in kisik smo določali v površinskem (0,5 m) in pridnenem sloju, ostale ...

Program spremljanja kakovosti morja in vnosov onesnaženja ... - Arso

http://www.arso.gov.si/vode/morje/PROGRAM%20BARCELONSKA%202009.pdf

Tabela 6.2.1: Vodna telesa morja na vodnem območju Jadranskega morja ter ... Izbor merilnih mest obalnega morja s koordinatami, globina merilnih mest in ...

Program spremljanja ekološkega in kemijskega stanja morja ... - Arso

https://www.arso.gov.si/vode/morje/programi/PROGRAM%20MORJE%202009.pdf

Sredozemsko morje po Illiesu. Na podlagi tipologije sta opredeljena dva tipa obalnega morja in sicer plitvo morje s skalnatim obalnim tipom ter plitvo morje s ...

izredni monitoring spremljanje kakovosti vode na žusterni - Arso

https://www.arso.gov.si/novice/datoteke/041567-Izredni%20monitoring%20%C5%BDusterna%2016082019.pdf

16 avg 2019 ... Intestinalni enterokoki. (CFU/100 ml). 2.8.2019. Žusterna – otroški bazen. 400. 770. 3.8.2019. Žusterna – otroški bazen. 820. 330. 4.8.2019.

poročilo monitoringa kakovosti voda za življenje sladkovodnih ... - Arso

http://www.arso.gov.si/vode/reke/publikacije%20in%20poro%C4%8Dila/Porocilo_ribe_2006.pdf

19 dec 2006 ... imisijskem monitoringu kakovosti površinskih voda za življenje sladkovodnih vrst rib ( ... za ribe in kot amonij - ionizirana oblika amoniaka (NH4.

pomen vode za življenje čiščenje vode stanja vode in njeno kroženje

https://dijaski.net/get/bio_sno_voda_01__pomen_za_zivljenje.pdf

Voda ima odločilno vlogo v rastlinskem in živalskem svetu, saj brez nje ne more ... STANJA VODE IN NJENO KROŽENJE. V naravi najdemo vodo v treh stanjih:.

Program ocenjevanja kakovosti zraka za obdobje 2019-2021 - Arso

http://www.arso.si/zrak/kakovost%20zraka/ocenjevanje%20kakovosti/Program%20ocenjevanja%20kakovosti%20zraka%202019-2021.pdf

Raziskovalni projekti za podporo izboljšanja ocenjevanja kakovosti zraka in ... je navedena časovna enota podajanja vrednosti za posamezna onesnaževala, ki je ... za pripravo kart so modelski izračuni na mesečni in letni ravni, narejeni z ...

Vrednotenje rezultatov spremljanja stanja kakovosti ... - Eionet-SI

http://nfp-si.eionet.europa.eu:8980/Public/irc/eionet-circle/javna/library?l=%2Fsodelovanj_institucijami%2Fizvajanje_sloveniji_1%2Fposvet_27_5_2013%2Fvrednotenje_predstavitev%2F_EN_1.0_&a=d

27 maj 2013 ... Naravna kopališča. • izvajanje ... 17 naravnih kopališč → spremljanje kakovosti vode zagotavlja upravljavec kopališča – je ... Kolpa, morje.

monitoring pitne vode 2017 letno poročilo o kakovosti pitne vode v ...

http://www.mpv.si/uploads/PR17Monitoring_PV_Letno_porocilo_2017.pdf

4 jun 2018 ... For zones supplying more than 500 inhabitants, tests under the 2017 Drinking Water Monitoring. Programme of the Ministry of Health (MH) ...

preiskave kakovosti vode ribnika tivoli in koseškega bajerja

http://parktivolirozniksisenskihrib.si/uploads/files/Koncno-porocilo-preiskave-kakovosti-vode-ribnika-Tivoli-in-Koseskega-bajerja-%282013%29.pdf

18 sep 2013 ... Preglednica 12: Podatki o vzorčenju za ribnik Tivoli . ... Filter damo v plastično centrifugirko z zamaškom in dodamo 10 ml 90 % etanola p. a. ...

Spremljanje kakovosti kopalne vode v Soboškem jezeru ... - Expano

https://www.expano.si/upload/files/porocilo_spremljanje_kakovosti_kopalne_vode_v_soboskem_jezeru.pdf?v=2019

26 avg 2019 ... Vzorec odvzel: Manja Ozmec, NLZOH OOZ Maribor. Čas odvzema: 21.08.2019. Mesto odvzema: Soboško jezero, Plaža, pomol. Vzorec sprejel:.

2.1 Vode - Arso

https://www.arso.gov.si/varstvo%20okolja/poro%C4%8Dila/poro%C4%8Dila%20o%20stanju%20okolja%20v%20Sloveniji/vode.pdf

Kranj. Ljubljana. Nova Gorica. Postojna. Koper. 7.00 to 8.00. 6.00 to 7.00 ... Trenutna izmerjena vsebnost nitratov v slovenskih rekah ne presega mejne vrednosti 25 ... Najnižje so temperature v februarju, nato se do aprila temperatura dviga z ...

potok vejar – kakovost vode in življenje v njem - Podružnica Birčna vas

http://podruznica-os-smihel.splet.arnes.si/files/2016/05/Vodni-detektiv-Raziskovalna-naloga-2016-Podru%C5%BEnica-Bir%C4%8Dna-vas-3.-razred.pdf

9 maj 2016 ... Potok je postal čistejši, enodnevnica ni bila več enodnevnica, ampak je postala enoletnica. Ličinka enoletnice je zdaj živela eno leto. Bila je.

Vode v Sloveniji - Arso

https://www.arso.gov.si/vode/poro%C4%8Dila%20in%20publikacije/vode%20v%20sloveniji.pdf

VODE v Sloveniji : ocena stanja voda za obdobje 2006-2008 po ... Preglednica 4: Odseki rek, ki niso v dobrem ekološkem stanju zaradi posebnih onesnaževal ...

Visoke vode 4. - Arso

https://www.arso.gov.si/vode/poro%C4%8Dila%20in%20publikacije/Visoke%20vode%204.-5.8.2009.pdf

3 avg 2009 ... Pozno popoldan in zvečer je začela naraščati reka Mura. ... Po prvih podatkih je Pesnica v Ranci dosegla pretok 51,1 m3/s s 50-letno povratno ...

program monitoringa pitne vode 2015 - Monitoring pitne vode

http://www.mpv.si/uploads/program2015_v_januar.pdf

voda uporablja kot pitna voda znotraj oskrbovalnega območja. Podlage za načrtovanje ... novo nadomestno mesto vzorčenja, ki mora biti v neposredni bližini, v istem oskrbovalnem območju. ... Komunala Kranjska Gora Podzemna. 2540. 1545.

b. podzemne vode b. groundwaters - Arso

http://www.arso.gov.si/vode/poro%C4%8Dila%20in%20publikacije/III.%20B.%20Podzemne%20vode.pdf

ARSO. 192. The 2007 Hydrological Yearbook of Slovenia. Hidrološki letopis Slovenije 2007 nizek. Zabeleženi. Št. Tip. Postaja srednji vodostaj v cm ekstremi.

kakovost voda za življenje - Arso

http://www.arso.gov.si/vode/kopalne%20vode/poro%C4%8Dila%20in%20%C4%8Dlanki/KV%202017%20splet.pdf

Kopalno območje Kolpa, Učakovci – Vinica Vinica - Avtokamp Katra*. 34910. 520291 ... Kopalno območje Kolpa, Adlešiči ... Naravno kopališče Kamp Lucija.

Spremljanje kakovosti morja in vnosov onesnaženja s ... - Arso

https://www.arso.gov.si/vode/morje/Barcelonska_2007.pdf

okolje, kjer so vsi podatki za posamezna kopališča so dostopni tudi na spletnih strani. ... koprsko pristanišče (00TM) (slika 1). Rezultati ... 2004-2005), obali Maghreb in Siciliji (2006), Egejskem morju (2007) delu Libanonin Siriji. V letu. 2008 ...

Prelom Vode v slovenijia 4 osv KONCNA OK.qxd - Arso

https://www.arso.gov.si/vode/publikacije%20in%20poro%C4%8Dila/Vodno_bogastvo_2tekoce_vode.pdf

najdaljše reke v Črnomorskem povodju. ... ja je naša največja reka Drava, katere porečje ... V Evropi je ozemlja, ki se lahko pohvali s tako vodnatimi. 29. Reka.

monitoring kakovosti površinskih vodotokov v sloveniji v letu ... - Arso

http://www.arso.gov.si/vode/reke/publikacije%20in%20poro%C4%8Dila/Porocilo_reke_2006.pdf

Prebačevo. 17 VT Sava Medvode – Podgrad ... Cerkvenikov mlin. 74 VT Molja. Molja. Jadranske reke. V ... SAVA Prebačevo. 1,60 * 3420. SAVA Radovljica.

Visoke vode in poplave rek med 8. in 16. decembrom 2017 - Arso

https://www.arso.gov.si/vode/poro%C4%8Dila%20in%20publikacije/Visoke%20vode%20in%20poplave%20rek_%208-16dec2017.pdf

16 dec 2017 ... v noči na 12. december pa so se padavine okrepile in zajele zahodno in del osrednje Slovenije. ... Pred pričetkom padavin 8. decembra 2017 so bili pretoki rek po Sloveniji večinoma srednji, le na ... V Ljubljani, januar 2018 ...

KOPALNE VODE zdravo in varno kopanje - Arso

https://www.arso.gov.si/vode/kopalne%20vode/kopalne%20vode09web.pdf

goče kopati in kaj je na voljo na obali, še redkeje pa ... vasici Podbela je tik ob reki kamp Nadiža. Na tem delu so ... Slovenski del morja je majhen, saj se obala.

Kakovost površinskih virov pitne vode v Sloveniji - Arso

http://www.arso.gov.si/vode/reke/publikacije%20in%20poro%C4%8Dila/PVOPV_publikacija-01.pdf

reka je temnela, brez šumenja ... Rižana je najpomembnejša reka v slovenski Istri, saj predstavlja ... Kolpa. Kolpa pri Vinici je vir pitne vode za približno 1.400.

i. osnovna šola celje življenje v kapljici vode - Osrednja knjižnica Celje

https://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201504190.pdf

zobcem podobne izrastke, s katerimi kotačnik melje hrano. Mastaks se. Slika 12: Stentor sp. (100 x povečava). Slika 11: Vorticella sp. (400 x povečava) ...

Program odvajanja in čiščenja odpadne vode

http://www.odtok.si/wp-content/uploads/2019/10/Program-2018-2021_scan_b.pdf

in padavinske odpadne vode za obdobe 2018 - 2021. Program ... 8m3 - cisterna za črpanje in praznjenje ... 10000 l/min - vakuumska črpalka ... če za to padavinsko odpadno vodo ni mogoče zagotoviti ravnanja v skladu s predpisom, ki ureja.

Program usklađenja monitoringa - Hrvatske vode

https://www.voda.hr/sites/default/files/dokumenti/program_uskladenja_monitoringa_travanj_2016.pdf

Sl. 4.7. Prostorni raspored mjernih postaja nadzornog monitoringa priobalnih voda, 2014. ... osnovi izračuna računalnih atmosferskih modela za različita vremenska razdoblja (vrlo ... oko 68 km, nasipi štite od velikih voda 25 do 50-godišnjeg.

program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za ...

https://www.komunala-zagorje.si/images/PDF/Program%20odvajanja%20in%20ciscenja%20komunalne%20odpadne%20vode%20za%20obdobje%202017-2020.pdf

Podatki o izvajalcu javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode. NAZIV: JAVNO PODJETJE KOMUNALA ZAGORJE, D.O.O..

Program odvajanja in čiščenja odpadne vode - Odtok

http://www.odtok.si/wp-content/uploads/2019/10/Program-2018-2021_scan_b.pdf

in padavinske odpadne vode za obdobe 2018 - 2021. Program ... Preglednica 15: Vzdrževanje in čiščenje javne kanalizacije........... .... . ... 280 l/min - visokotlačna črpalka. LITTLE ... 200 m cevi za čiščenje ... potisne kamere za pregled odtokov.

program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za ... - Jeko

http://www.jeko.si/sites/www.jeko.si/files/OJ%20-%20PROGRAM%20ODVAJANJA%20IN%20%C4%8CI%C5%A0%C4%8CENJA%20KOV%202017-2020%20s%20prilogami%20%281%29_0.pdf

12 okt 2016 ... Izvajalec javne službe izvaja obvezno občinsko gospodarsko javno službo odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod v občini Jesenice ...

PROGRAM PARADE UČENJA 2019 »Učenje razgiba življenje« 15 ...

http://tvu11.acs.si/wp-content/uploads/2019/04/PU-Krsko-2019_program.pdf

15 maj 2019 ... 9.45 Varna mobilnost – skeč, Ekonomska in trgovska šola Brežice ... Predstavitev pustolovsko-športnega tabora za mladostnike PD Videm ...

Program hidrološkega monitoringa površinskih voda za ... - Arso

https://www.arso.gov.si/vode/poro%C4%8Dila%20in%20publikacije/Program%20hidrolo%C5%A1kega%20monitoringa%20povr%C5%A1inskih%20voda%202016-2020.pdf

Oceanografska boja Vida, katere lastnik je Morska biološka postaja Piran/Nacionalni ... opreme za valovanje in morski tok ter sofinancira vzdrževanje boje.

Operativni program preprečevanja onesnaževanja vodnega ... - ARSO

http://okolje.arso.gov.si/onesnazevanje_voda/uploads/predpisi/20050422_120027_Op_program_klorir_ogljikov.pdf

22 apr 2005 ... kloriranih ogljikovodikov v vodno okolje iz razpršenih virov. Program preprečevanja onesnaževanja voda s kloriranimi ogljikovodiki temelji na.

Listina kakovosti Cene Štupar - Mozaik kakovosti - Andragoški ...

https://mozaik.acs.si/dobre-prakse/listina-kakovosti-cene-stupar

Z listino kakovosti, ki jo je Svet zavoda Cene Štupar – CILJ sprejel na svoji redni seji 3. oktobra 2013, opredeljujemo pristop k spremljanju in razvijanju kakovosti.

Urbano življenje ob kmetijah ali ruralno življenje ob stolpnicah? - jstor

https://www.jstor.org/stable/24920506

V prispevku se na primeru Ljubljane obravnava odnos ... Če pogledamo zemljevid Ljubljane, ima mesto obliko zvezde, ... ni širila v prostor z novimi ulicami.