Opis tujerodne parazitske ogorčice polžev vrste Phasmarhabditis ...

hermaphrodita in njena uporaba za biotično zatiranje polžev dr. ... Gojenje ogorčic P. hermaphrodita ni enostavno, saj mora potekati skupaj z gojenjem njihovih.

Opis tujerodne parazitske ogorčice polžev vrste Phasmarhabditis ... - Sorodni dokumenti

Opis tujerodne parazitske ogorčice polžev vrste Phasmarhabditis ...

https://www.ivr.si/wp-content/uploads/2018/12/OPIS-Phasmarhabditis-1.pdf

hermaphrodita in njena uporaba za biotično zatiranje polžev dr. ... Gojenje ogorčic P. hermaphrodita ni enostavno, saj mora potekati skupaj z gojenjem njihovih.

Parazitske ogorčice polžev - Acta agriculturae Slovenica

http://aas.bf.uni-lj.si/maj2009/11laznikk.pdf

Številne vrste polžev so znani gospodarsko pomembni škodljivci v kmetijstvu (Ohlendorf, 1999; Barker,. 2001). Parazitirati jih morejo različne vrste ogorčic.

Invazivne tujerodne rastline pri pouku ... - Tujerodne vrste

https://tujerodne-vrste.info/wp-content/uploads/2018/01/Invazivne_rastline_prirocnik_za_ucitelje.pdf

Praktični primer 2: nespolno (vegetativno) razmnoževanje invazivnih tujerodnih rastlin. 11. Praktični primer 3: kalitveni poskusi. 14. Praktični primer 4: rast ...

Invazivne vrste akvarijskih/terarijskih živali in ... - Tujerodne vrste

https://tujerodne-vrste.info/wp-content/uploads/2018/01/Projekt_Thuja_invazivne_tujerodne_vrste_ZOOtrgovine_2009.pdf

verjetno ni prisotna. DAISIE 0. NOBANIS 0 nizka navadni škrnicelj. Zantedeschia aethiopica. 3. Južna Afrika verjetno ni prisotna. Italija,. DAISIE 16. NOBANIS 0.

Tujerodne vrste rib

http://www.proteus.si/wp-content/uploads/2017/05/3-del-Pov%C5%BE-Tujerodne-vrste-rib-v-SLO-PROTEUS-2017.pdf

Bohinjsko jezero koreselj, ostriž, som,. Rdečeperka, krap. Alpska and predalpska jezera – izolirani ekosistemi. Unica lipan. Cerkniško jezero ostriž, rdečeperka.

tujerodne vrste - UP FAMNIT

https://www.famnit.upr.si/files/files/novice/TUJERODNE_VRSTE_18%203%2009-za%20pdf.pdf

... goščavi najdejo svoj življenjski prostor samo še palme. Japonska medvejka, ena izmed najbolj agresivnih rastlin v goriškem primestnem gozdu Panovcu.

Tujerodne vrste na zavarovanih območjih - Gov.si

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Dokumenti/Narava/Invazivne-vrste/d6393b8c56/tujerodne_vrste_zavarovana_obmocja_kus_veenvliet.pdf

27 okt 2011 ... tigrasti komar. Aedes albopictus. 3 rdečeperka ... kosmati morski zajček. Bursatella leachi. 1. 4 ... rakunasti pes. Nyctereutes procyonoides. 1.

11 morske tujerodne vrste - BioPortal

http://www.bioportal.si/neobiota/CRP-Neobiota%20Slovenije%20Zbornik%2011%20morske%20tujerodne%20vrste.pdf

Sueški prekop leži v vzhodni subregiji Sredozemskega morja in povezuje Sredozemsko morje z. Rdeşim morjem, zato ni ... v Egiptu, Franciji,. Španiji in Siriji za vnose z balastnimi vodami) (Zenetos & al. ... Rt Madona, Rt Ronek, Debeli Rtiş).

Potujoča trikotničarka - Tujerodne vrste

https://www.tujerodne-vrste.info/wp-content/uploads/2018/01/Trikotnicarka_SLO_www2.pdf

Domorodne vrste školjk se od trikotničarke precej razlikujejo. Imajo ovalno lupino, nimajo prog, odrasle školjke pa so precej večje od trikotničarke. Vsaj delno so ...

Invazivne tujerodne vrste rastlin - Gov.si

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Dokumenti/Narava/Invazivne-vrste/53052cf954/infolist_Invazivne_tujerodne_vrste_rastlin.pdf

Veliki pajesen. Orjaški dežen. Katere vrste lahko škodujejo zdravju? Dve vrsti: orjaški dežen in veliki pajesen zahtevata pri odstranjevanju posebno previdnost ...

Ubežnice z vrtov - Tujerodne vrste

https://tujerodne-vrste.info/wp-content/uploads/2018/01/Projekt_Thuja_Ubeznice_z_vrtov_ponatis_2012.pdf

leča in navadna smrečica, str. ... Navadna barvilnica je tudi pri nas že podivjala. ... razširil v naravno okolje. Invazivne so tudi nekatere gojene oblike. brogovita.

Tujerodne vrste želv v Sloveniji:

https://www.herpetolosko-drustvo.si/javno/publikacije/plakat_mocvirska_sklednica.pdf

Naša močvirska lepotica. Močvirska sklednica (Emys orbicularis). Močvirska sklednica je edina domorodna sladkovodna želva v Sloveniji. Prepoznamo jo.

TUJERODNE VRSTE - Varstvo gozdov

https://www.zdravgozd.si/dat/dogodki/157.pdf

5 mar 2019 ... navadna robinija. ➢ zeleni bor. ➢ rdeči hrast. ➢ Dravsko in Ptujsko polje. ➢ večje poseke v gozdovih. ➢ gozdni robovi. ➢ ob vodotokih.

10.2 Tujerodne vrste pajkov (Aranea) - BioPortal

http://www.bioportal.si/neobiota/CRP-Neobiota%20Slovenije%20Zbornik%2010-2%20pajki.pdf

Tujerodne vrste pajkov. Zaradi velike vrstne pestrosti in zahtevne sistematike nekaterih družin so pajki v Sloveniji še vedno nepopolno raziskana skupina.

Zbornik s posveta Tujerodne vrste v Sloveniji

https://tujerodne-vrste.info/wp-content/uploads/2018/01/Projekt_Thuja_zbornik_posveta_2009.pdf

Tujerodne rastline v Sloveniji. ✎dr. Nejc Jogan, Botanično društvo Slovenije. Poročil o izumiranju samoniklih vrst v eksotičnih krajih kot so Avstralija, Nova.

Tujerodne vrste, priročnik za naravovarstvene nadzornike

https://tujerodne-vrste.info/wp-content/uploads/2018/01/Projekt_Thuja_prirocnik_za_naravovarstvene_nadzornike_2009.pdf

(Salvelinus umbla), muflon (Ovis musimon), alpski kozorog (Capra ibex). ... ki urejajo lovstvo ali ribištvo, ali pa žival/i lahko usmrti veterinar, če gre za usmrtitev s.

TUJERODNE INVAZIVNE VRSTE NA LJUBLJNASKEM BARJU

http://www.ljubljanskobarje.si/uploads/datoteke/Poro%C4%8Dilo%20o%20vodenju-NJ-1%20%283%29.pdf

Enoletna suholetnica (Erigeron annuus). Črnoplodni mrkač(Bidens frondosa). Pot nas je vodila dalje do Vnanjih Goric, kjer smo izstopili iz avtobusa in naše ...

Brošura Tujerodne vrste v slovenskih gozdovih

https://www.tujerodne-vrste.info/wp-content/uploads/2017/11/Tujerodne-vrste-v-slovenskih-gozdovih-LIFEARTEMIS-brosura.pdf

ljudi je od leta 2010 obvezno njeno zatiranje. Sušenje vej na drevju je pogost ... Pušpanova vešča napada pušpane po vsej ... zrelih plodovih, zato zatiranje z.

10.7 Tujerodne vrste metuljev (Lepidoptera) - BioPortal

http://www.bioportal.si/neobiota/CRP-Neobiota%20Slovenije%20Zbornik%2010-7%20metulji.pdf

10.7.1. Tujerodne vrste metuljev v Sloveniji ... odstotek vseh v Sloveniji zabeleženih vrst. ... kulturnih in okrasnih rastlin, ki predstavljajo hrano njihovih gosenic.

LIFE-ARTEMIS-Navodila-za-popis - Tujerodne vrste

https://www.tujerodne-vrste.info/wp-content/uploads/2018/02/LIFE-ARTEMIS-Navodila-za-popis-tujerodnih-rastlin-KPTRSH.pdf

vrste v gozdu (LIFE ARTEMIS), ki ga sofinancirajo Evropska komisija v okviru finančnega mehanizma LIFE,. Ministrstvo za okolje in prostor in Mestna občina ...

10.11 Tujerodne vrste sesalcev (Mammalia) v Sloveniji - BioPortal

http://www.bioportal.si/neobiota/CRP-Neobiota%20Slovenije%20Zbornik%2010-11%20sesalci.pdf

pri nas registrirani le posamezni osebki (npr. rakunasti pes (Nyctereutes procyonoides) in rakun. (Procyon lotor)). Med potencialno najbolj invazivnimi sesalci pri ...

Invazivne tujerodne vrste - Planinska zveza Slovenije

https://www.pzs.si/javno/kvgn_dokumenti/Seminarske%20naloge%20VGN/Invazivne%20tujerodne%20vrste,%20VGN%20Boris%20Lukanc%20Luka,%20leto%202018.pdf

Invazivne tujerodne vrste v okolici Dragovega doma . ... zelenkastorumeni cvetovi so združeni v zelo gosta latasta socvetja. Goste skupine oblih, temnordečih ...

JAPONSKI DRESNIK Fallopia japonica - Tujerodne vrste

https://www.tujerodne-vrste.info/wp-content/uploads/2018/05/INF1-japonski-dresnik.pdf

druge invazivke (npr. žlezava nedotika, topinambur, deljenolistna rudbekija) je to pozno poleti cvetoča rastlina, z drobnimi belkastimi do zelenkastimi cvetovi ...

Luizijanski rak – grožnja slovenskim vodam - Tujerodne vrste

https://tujerodne-vrste.info/wp-content/uploads/2018/01/luizijanski_rak_www.pdf

Leta 2003 se je v Slovenijo že razširil severnoameriški signalni rak, ki so ga namerno naselili v Avstriji v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja. Signalni rak.

Priročnik za sistematično kartiranje invazivnih ... - Tujerodne vrste

https://tujerodne-vrste.info/wp-content/uploads/2018/01/Prirocnik_popisovanje_rastlin.pdf

Žlezava nedotika (Impatiens glandulifera) ........................................................................... 36. Drobnocvetna nedotika (Impatiens parviflora) .

tujerodne rastlinske vrste in ugotavljanje območja njihove ...

http://www.ljubljanskobarje.si/uploads/datoteke/kon%C4%8Dno%20poro%C4%8Dilo_Paradi%C5%BE_KP%202012.pdf

30 nov 2012 ... Invazivne nebinovke . ... Pogosti so tudi številni drugi neofiti, zlasti iz družine nebinovk (rod Aster) ter ruderalne rastline, ki uspevajo v izredno ...

5 tujerodne in invazivne vrste v gozdu s poudarkom na ... - BioPortal

http://www.bioportal.si/neobiota/CRP-Neobiota%20Slovenije%20Zbornik%205%20gozd.pdf

Druge tuje vrste iglavcev, ki jih predstavlja, pa so kavkaška jelka (Abies nordmanniana (Steven). Spach), velika ali vankuverska jelka (Abies grandis (Douglas ex ...

invazivne tujerodne rastlinske vrste v poplavnih ... - GoForMura

http://goformura.gozdis.si/wp-content/uploads/2016/12/7_Invazivne-tujerodne-rastlinske-vrste-ob-Muri_Marin%C5%A1ek.pdf

29 nov 2016 ... Erigeron annuus. (enoletna suholetnica). Page 26. Echinocystis lobata (oljna bučka). Conyza canadensis (kanadska hudoletnica). Page 27 ...

Terenski priročnik za prepoznavanje tujerodnih ... - Tujerodne vrste

https://www.tujerodne-vrste.info/wp-content/uploads/2018/01/LIFE-ARTEMIS_terenski-prirocnik_nizka-locljivost-www-1.pdf

češnja. Na spodnji strani oranžno bele dlačice. Cvetovi so majhni, beli ... okrasna rastlina, izven ... STATUS: Pogosta okrasna vrsta, prilagodljiva na različne.

10.10 Tujerodne vrste ptic (Aves) v Sloveniji - BioPortal

http://www.bioportal.si/neobiota/CRP-Neobiota%20Slovenije%20Zbornik%2010-10%20ptice.pdf

Tak primer je japonska prepelica (Coturnix japonica), vrsta ... vemo niti, ali so japonske prepelice že pri nas, v kakšnem številşnem razmerju so z domaşo ...

Tujerodne vrste, okoljsko breme globalizacije - Planinska zveza ...

https://www.pzs.si/javno/kvgn_dokumenti/Seminarske%20naloge%20VGN/Bibi%C4%8D%20Breda_Tujerodne%20vrste.pdf

Zlata ribica (Carassius auratus). Harlekinska polonica (Harmonia axyridis). Koloradski hrošč (Leptinotarsa dedemlineata). Španski lazar (Arion lusitanicus).

Tujerodne vrste želv v Sloveniji: Rdečevratka - Invazivke nikoli ne ...

http://invazivke.weebly.com/uploads/8/6/9/2/86925640/mo%C4%8Dvirska_sklednica.pdf

Rdečevratka. (Trachemys scripta elegans) ima temen oklep, rumene proge po vratu in nogah ter rdečo progo za očesom. Nikoli ne izpusti akvarijske želve v ...

Invazivne tujerodne rastlinske vrste v okolici Škalskega ... - BC Naklo

http://www.bc-naklo.si/fileadmin/visja_sola/2016/2sekcijaNaravovarstvo/34_Meh_Peer_Pirmansek_Meh_Peer_Z.pdf

octovec, virginijska nebina, kanadska zlata rozga, pelinolistna ambrozija, bambus, ţlezava nedotika), od katerih sta problematični japonski javor in robinija.

Tujerodne vrste rastlin in živali v celinskih vodah Slovenije

http://www.vsvo.si/wp-content/uploads/2015/04/236ivali_v_celinskih_vodah_Slovenije.pdf

tujerodna vodna solata, pa prosto plavajo na vodni gladini (Gaberščik in Kuhar 2007). V celinskih vodah Slovenije lahko najdemo naslednje vrste tujerodnih ...

Tujerodne vrste – stanje vplivi in odzivi, zbornik razširjenih ...

https://tujerodne-vrste.info/wp-content/uploads/2018/01/Zbornik_simpozij2013.pdf

19 sep 2013 ... Capnodiales, Mycosphaerellaceae pepino mosaic virus ... mlajših razvojnih faz, vzgoja zdravih sadik in pomlajevanje (tako naravno kot tudi ...

A Field Guide to Invasive Alien Species in ... - Tujerodne vrste

https://www.tujerodne-vrste.info/wp-content/uploads/2019/12/Field-Guide-Alien-species-in-European-Forests.pdf

Obična dojcija. Smeđa pjegavost borovih iglica, crvena pjegavost borovih iglica. Uš jelova izboja. Kestenova osa šiškarica. Czech. Zavíječ zimostrázový.