BiokemiĊni oznaĊevalci pri spektru avtistiĊnih motenj

31 mar 2010 ... Znaki avtizma, postavljanje diagnoze in zdravljenje . ... diagnozo avtizem 78 in diagnozo Aspergerjev sindrom 8 otrok. Med otroki z diagnozo ...

BiokemiĊni oznaĊevalci pri spektru avtistiĊnih motenj - Sorodni dokumenti

BiokemiĊni oznaĊevalci pri spektru avtistiĊnih motenj

http://www.avtizem.eu/France_Stiglic_Alenka_mag_nal_2011.pdf

31 mar 2010 ... Znaki avtizma, postavljanje diagnoze in zdravljenje . ... diagnozo avtizem 78 in diagnozo Aspergerjev sindrom 8 otrok. Med otroki z diagnozo ...

AVTIZEM – SPEKTER AVTISTIČNIH MOTENJ (SAM)

https://studentski.net/get/umb_pef_rp1_spp_sno_avtizem__spekter_avtisticnih_motenj_01.pdf

Aspergerjev sindrom. Komunikacijski primanjkljaj (pri 1/3 se govor ne razvije, pri drugih navzoč, spremenjen – eholalia; motnje neverbalne komunikacije.

Fluorescenčni označevalci v mikroskopiji - ZRC SAZU

http://bijh-s.zrc-sazu.si/ABS/SI/ABS/Cont/59_2/27_pdfsam_ABS_2_2016.pdf

verige se absorpcijski in izsevani spekter po- mikata proti daljšim valovnim dolžinam. Cy®3 tako absorbira zeleno svetlobo in fluorescira rumeno svetlobo, Cy®5 ...

Tumorski označevalci v klinični onkologiji (.pdf, 99 kB)

https://www.onko-i.si/fileadmin/onko/datoteke/dokumenti/1-2000-novakovic.pdf

prisotnosti malignih tumorskih celic. Pri vrednotenju rezultatov moramo vedno imeti v mislih, da maligna bolezen ni edini vzrok za povi{ane vrednosti tumorskih.

izoprostani in nevroprostani kot biološki označevalci oksidativnega ...

http://www.sfd.si/uploads/datoteke/plesniar.pdf

Oksidacija PUFA, kot je arahidonska kislina (AA), vključuje več korakov nastanka različnih produktov. Spojina vključuje reaktivno metilensko (-CH2-) skupino ...

Biološki označevalci verjetne Alzheimerjeve bolezni - PeFprints

http://pefprints.pef.uni-lj.si/5477/1/Jure_Fabjan_Magistrsko_delo.pdf

V raziskavi je sodelovalo 113 bolnikov, obravnavanih v ambulantah Centra za ... oddelku za bolezni živčevja, Nevrološke klinike, Univerzitetnega kliničnega centra ... mediteranska dieta zniža možnost za pojav AB, neodvisno od fizične ...

patofiziolo[ke osnove nekaterih psihosomatskih motenj

https://www.pb-begunje.si/gradiva/Sket1351438582103.pdf

ADRENALIN. KARDIO-. VASKULARNI. U^INKI. PRESNOVNI. U^INKI. U^INKI NA IMUNSKI. SISTEM oja~anje u~inkov adrenalina. Negativna povratna zanka. _.

Vprašalnik motenj osebnosti - Psihološka obzorja

http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2004_3/benedik.pdf

shizoidne in shizotipske osebnostne motnje) in lestvico iskrenosti. ... Izhodišče za razvoj vprašalnika VMO je predstavljala klasifikacija motenj osebnosti iz.

preventiva in zdravljenje psihosomatskih motenj - CORE

https://core.ac.uk/download/pdf/52489851.pdf

Ockhamova britev in bo z najbolj preprosto razlago motnje enostavno in razmeroma pravilno pojasnilo. Druga možnost je, da na pojav psihosomatskih motenj ...

značilnosti kognitivnih motenj pri parkinsonovi bolezni cognitive ...

http://ibmi.mf.uni-lj.si/rehabilitacija/vsebina/Rehabilitacija_2018_No2_p59-62.pdf

pogojene z dopaminergičnim sistemom. Pomembno je, da kognitivne motnje čim prej zaznamo, da bolnikom lahko nudimo individualno prilagojeno terapevtsko ...

04Povzrocitelji endokrinih motenj - Društvo za varstvo rastlin

http://www.dvrs.bf.uni-lj.si/spvr/2003/04perharic_03.pdf

žlezi, trebušna slinavka, spolne žleze (jajčnika pri ženski in moda pri moškem) in kosti. Glavna žleza z notranjim izločanjem je hipofiza. Na delovanje hipofize ...

Nevrofiziološka in energijska izhodišča motenj delovanja ščitnice

http://zims.si/vsebina/uploads/2013/11/5.-predavanje-PAPUGA.pdf

HIPERTIROZA. (Bazedovka, Gravesova bolezen). • Prekomerna stimulacija ustvarjanje ščitničnih hormonov zaradi protiteles, ki se vežejo na receptore za TSH.

značilnosti motenj hranjenja pri otrocih in mladostnikih ter njihova ...

http://www.slovenskapediatrija.si/portals/0/clanki/2014_1_21_047-052.pdf

Ključne besede: otrok in mladostnik, motnje hranjenja, anoreksija nervoza, bulimija nervoza, faze zdravljenja. ABSTRACT. In the modern world, eating disorders ...

Vpliv sodobne vzgoje na razvoj narcističnih motenj - PeFprints

http://pefprints.pef.uni-lj.si/1683/1/Diploma.pdf

psihičnega razvoja, zibelka otrokovih kasnejših socialnih kontaktov, temelj zmožnosti ... Pridobljeno s http://dkum.uni-mb.si/IzpisGradiva.php?id=15658. Kroflič ...

Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj ...

https://www.zrss.si/pdf/Kriteriji-motenj-otrok-s-posebnimi-potrebami.pdf

motenj otrok s posebnimi potrebami. Uredila: Natalija Vovk-Ornik. Avtorji: Poglavje Otroci z motnjami v duševnem razvoju. ➢ Darinka Marinč, spec. pedagoginja.