barorefleks med ortostatskim stresom - Univerza v Novi Gorici

Slika 2: EKG zdravega človeka. ... krvi skozi krvožilni sistem, ali anemičnosti. ... Krvožilni sistem sestavljajo različni tipi krvnih žil, od katerih ima vsak tip žil ...

barorefleks med ortostatskim stresom - Univerza v Novi Gorici - Sorodni dokumenti

barorefleks med ortostatskim stresom - Univerza v Novi Gorici

http://www.ung.si/~library/diplome/OKOLJE/26Kuzele.pdf

Slika 2: EKG zdravega človeka. ... krvi skozi krvožilni sistem, ali anemičnosti. ... Krvožilni sistem sestavljajo različni tipi krvnih žil, od katerih ima vsak tip žil ...

Alumni novice Univerze v Novi Gorici - Univerza v Novi Gorici

http://www.ung.si/media/storage/cms/attachments/2018/03/30/13/52/54/e-novice_marec_2016.pdf

4 mar 2016 ... Predava: Igor Kržan, MBA (predsednik uprave Trimo, d.d.). Posnetek ... Po končanem študiju na VŠU sem intenzivno iskala zaposlitev, zavlekla.

Založba Univerze v Novi Gorici 2014 - Univerza v Novi Gorici

http://www.ung.si/media/storage/cms/attachments/2020/02/26/12/24/55/Vsebina_Zapisano.pdf

26 feb 2020 ... 1.1 „Prva“ slovenska pesnica, „prva“ slovenska pisateljica? 19 ... BUTTOLO, Frančiška, 2010a: Fanny Haussman (1818–1853) – biografija prve.

20. obletnica univerze v novi gorici - Univerza v Novi Gorici

http://www.ung.si/media/storage/cms/attachments/2015/10/20/09/38/42/brosura_20.let_web.pdf

20 okt 2015 ... Zulma Rocio SUAREZ-MORENO Molekularna genetika in biotehnologija. Erna STRNIŠA Interkulturni študiji - primerjalni študij idej in kultur ...

UNIVERZA V NOVI GORICI

http://www.ung.si/~library/diplome/SLOVENISTIKA/19Konic.pdf

Ključne besede: Ivan Cankar, mladostna kratka proza, dunajska kratka proza, ... Lirski pripovedovalec v črtici Bobi (Cankar, ZD 18, 1973, Črtice in novele (1907–.

Ivo Lučić - Univerza v Novi Gorici

http://www.ung.si/~library/doktorati/krasoslovje/5Lucic.pdf

djelatnosti ostale su tradicionalne do početka zadnje trećine toga stoljeća, ... mjestimično zaredice protegla se naselja, Tulje, Mrkonjići, Drijenjani, ... nestankom dudova svilca koji je davao predivo za ribarske mreže, te gotovo potpuno.

tembatsu - Univerza v Novi Gorici

http://www.ung.si/media/storage/novice/2013/01/21/Tembatsu_Druga_od_suhih_krav.pdf

21 jan 2013 ... Imanenca in transcendenca. II. Antinomija med Univerzalnim in partikularnim. III. Preboj v razşirjeno zavest e razreşitev antinomije. IV. Smisel ...

Refošk - Univerza v Novi Gorici

http://www.ung.si/~library/diplome/VINARSTVO/20Hrovatin.pdf

3.2.2 SPEKTROFOTOMETRIČNO DOLOČANJE L-JABOLČNE KISLINE ... grozdja sorte 'Refošk'. Vinograd. pH. TA. (g/l). Jabolčna kislina. (g/l). FAN. (mg/l).

Morfologija - Univerza v Novi Gorici

http://www.ung.si/~fmarusic/ung/uvodvjez/predavanje_4_morfologija.pdf

Univerza v Novi Gorici, FH: Uvod v splošno jezikoslovje – Lanko Marušič. Morfologija (oblikoslovje in oblikotvorje). Za angleščino pravijo, da pozna tipičen ...

Seminar - Univerza v Novi Gorici

http://www.ung.si/~mvalant/downloadable/Seminar1.pdf

14 apr 2015 ... Gladka površina, manj občutljiva na kisline. Modifikacija ... Dve “ne enaki'' kovini v električnem stiku ... 1: pretanka oksidna plast (primer Mg).

Pesticidi - Univerza v Novi Gorici

http://projects.ung.si/agriknows/img/PS2.pdf

Organofosfati (paration, malation, diazinon...) –. Karbamati (carbaryl, carbofuran, aldicarb...) – s- Triazini (atrazin). –. Neonikotinoidi (imidakloprid, tiakloprid,...) ...

Ples - Univerza v Novi Gorici

http://www.ung.si/~library/doktorati/interkulturni/2Kunej.pdf

le, da se pleše navadno valček, polka, mazurka, razni 'marši', posebno zanimiv, a čedalje bolj ... koraki. Tako so ga imenovali na Notranjskem (Čohovo, Sv. Vid, Štrukljeva vas) in tudi v Zgornjem ... angleški penillion, albanski beït. A na podlagi ...

slovar - Univerza v Novi Gorici

http://sabotin.p-ng.si/~jezik/furlanscina/Erat_2008_furlansko-slovenski_slovar_A-B.pdf

Slovenski prevod z okrajšavo za slog in stroko in slovničo kratico / traduzion slovene ... il prin grup furlan che al fâs un CD cun ~ un toc di frico? ... ocean, Atlantik; al è dulà che la aghe de Tinte si bute tal ... zaposlitev f; chest nol è ~ par me 4.

univerza v novi gorici - CORE

https://core.ac.uk/download/pdf/143469728.pdf

SLIKA 3: OD GOSENICE DO METULJA, HELICONIUS MELPOMENE ... zajema štiri stadije: jajčece (ovum), ličinka – pri metuljih gosenica (larva), buba.

kemijsko računanje - Univerza v Novi Gorici

http://www.ung.si/media/storage/cms/attachments/2020/02/26/12/24/56/kemijsko_tisk_2016a.pdf

26 feb 2020 ... TOPNOSTNI PRODUKT IN RAZTAPLJANJE PLINOV V VODI ................................................. 142. 7. REDOKS TITRACIJE, GALVANSKI ČLEN, ...

petelinji zajtrk - Univerza v Novi Gorici

http://www.ung.si/~library/diplome/SLOVENISTIKA/60Trinko.pdf

navedla nekaj osnovnih podatkov o romanu, filmu ter knjižni izdaji scenarija Petelinji zajtrk (2. poglavje) in nadaljevala s poglavjem, ki bo posvečeno avtorju ...

Erik Žnideršič - Univerza v Novi Gorici

http://www.ung.si/~library/diplome/PTF/76Znidersic.pdf

Vodne turbine so pogonski stroji, ki pretvarjajo potencialno in kinetično energijo vode v mehansko delo. Značilnost vodnih turbin je, da pridobivajo koristno ...

Sara Krošelj - Univerza v Novi Gorici

http://www.ung.si/~library/magisterij/slovenisti/6Kroselj.pdf

KLJUČNE BESEDE: naslonka, osebnozaimkovna naslonka, osebni zaimek, ... (samostalniški in pridevniški) nedoločni zaimek, ki pa je natančneje določen z.

Jana Murovec - Univerza v Novi Gorici

http://www.ung.si/~library/diplome/SLOVENISTIKA/41Murovec.pdf

Milharčič Hladnik 2010) opozarjajo, da je bil odnos med kulturami v teh ... [P]riznam, da mi je urejena numerologija slovenskega sistema kar nekako všeč: ...

Jožef Stefan - Univerza v Novi Gorici

http://www.ung.si/public/porocila/porocilo_10_slo.pdf

Politehnika Nova Gorica je v svojih prvih desetih letih, v svojem otro- ... COST, Influence of chemistry on CSD-derived PZT film crystallisation and growth, partner ...

Poročilo 2013 - Univerza v Novi Gorici

http://www.ung.si/media/storage/cms/attachments/2014/04/03/13/02/52/ung-porocilo-2013.pdf

3 apr 2014 ... v okviru obiska na Mestni občini Nova Gorica, obi- ... analizatorju mikrotiterskih ploščic. ... coating system) (Gatan), ultrazvočni rezalnik (ultra-.

škrabčevi dnevi 8 - Univerza v Novi Gorici

http://www.ung.si/media/storage/cms/attachments/2019/11/04/18/33/37/Skrabcev_zbornik8_zbornik.pdf

4 nov 2019 ... 156 Besedotvorje novejše slovenske leksike: medponskoobrazilne zloženke. Saška Štumberger. 165 Sclavi, schiavi in podobni izrazi v ...

Poročilo 2007 - Univerza v Novi Gorici

http://www.ung.si/public/porocila/ung_porocilo_2007.pdf

Samo, KRIŽAN, Peter, PESTOTNIK, Rok, STANIČ, Samo, STARIČ, Marko, ZUPANC, Anže. Observation of B decays to two kaons. Phys. Rev. Lett., 2007, Vol.

Akademija umetnosti - Univerza v Novi Gorici

http://www.ung.si/media/storage/cms/attachments/2018/02/01/09/07/56/AU_samoevalvacija_2017.pdf

1 feb 2018 ... splošnih pogojev opraviti tudi sprejemni izpit, ki je sestavljen iz portfolija ... Akademija umetnosti UNG je izvajala v študijskem letu 2016/2017 ... o RTVS vzpostaviti status AU podoben kot ga ima AGRFT skleniti sporazum o.

Smo v vesolju sami? - Univerza v Novi Gorici

http://www.ung.si/media/storage/novice/2015/12/11/GL_31_zajtrk_web.pdf

11 dec 2015 ... Univerzi v Novi Gorici, in če bi zamudila to priložnost, ... vesolju, si ne bi odpustila. ... »Ko pride Zemlja v del svoje poti, kjer je več drobnih.

Nova Gorica - Univerza v Novi Gorici

http://www.ung.si/media/storage/cms/attachments/2018/02/23/15/08/48/WWW_ng_IzobrazenkeWWW.pdf

23 feb 2018 ... nego bolnika na domu, na področju N. Gorice, Trnovske in Banjške planote. ... delo ravnateljice na Zdravstveni šoli Nova Gorica v Šempetru.

Curriculum vitae - Univerza v Novi Gorici

http://www.ung.si/media/storage/cms/attachments/2020/01/27/15/26/06/CV_SLO_OKT_2014.pdf

development of local resources in the wine industry (2013-2015) (Vodilni ... festival vin Okusi Vipavske, Trte in vino – Zakladi Primorske, Vipavska trgatev,.

Mateja Kodermac - Univerza v Novi Gorici

http://www.ung.si/~library/diplome/SLOVENISTIKA/45Kodermac.pdf

Srečko Kosovel, mladinska knjiţevnost, podoba otroka, mladinska poezija, ... Kosovelovi produktivnosti znanih le devetinštirideset pesmi, ki jih uvrščamo v polje.

Osnove orientacije.key - Univerza v Novi Gorici

http://www.ung.si/~agomboc/AstronomskaOpazovanja/Orientacija.pdf

opis položaja na krogli - primer: Zemlja. • severni in južni Zemljin pol. • Zemljin ekvator. • Greenwiški poldnevnik. • zemljepisna dolžina λ. • zemljepisna širina ϕ ...

Močvirska sklednica - Univerza v Novi Gorici

http://www.ung.si/~library/diplome/OKOLJE/138Ferjancic.pdf

26 jun 2013 ... Močvirska sklednica (Emys orbicularis) je v Sloveniji ogrožena vrsta plazilcev. Uvrščena je na seznam Bernske konvencije, varovana pa je tudi ...

Nina Primožič - Univerza v Novi Gorici

http://www.ung.si/~library/diplome/SLOVENISTIKA/59Primozic.pdf

mestu (1991), Palčki na Smovskem Griču (1996), Zelišča male čarovnice (1998), Od kod so se vzele pravljice (1998), Kaja in njena druţina (1999), Mali medo ...

UNIVERZA V NOVI GORICI FAKULTETA ZA HUMANISTIKO ...

http://www.ung.si/~library/diplome/SLOVENISTIKA/4Vidmar.pdf

Stično tropičje nakazuje izpust dela besede, kar je neskladenjska raba treh pik. ▫ Stanje v katalogih in analiza. V obravnavanih katalogih se tropičje uporablja ...

Richard Wagner - Univerza v Novi Gorici

http://www.ung.si/media/storage/cms/attachments/2020/02/26/12/24/59/dellin_vsebina_2.pdf

26 feb 2020 ... Nemški glasbenik v Parizu . ... 347, 348, 364, 657. Albrechtsberger, Johann Georg, 572 ... Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, 171, 216,. 217, 219 ...

Pridevniška zveza - Univerza v Novi Gorici

http://www.ung.si/~fmarusic/ung/sjIII/predavanje_18.pdf

svojilni pridevnik, četudi pomensko določen, nima določne oblike, o čemer govori tudi slovnica) i. ta stari, ta beli, ta bolni … – določna oblika je nadalje prisotna ...

Amra Halilović - Univerza v Novi Gorici

http://www.ung.si/~library/diplome/SLOVENISTIKA/21Halilovic.pdf

25 maj 2011 ... Svetovno, še vaktija ... in gradivo: revija za narodnostna vprašanja (53/54) Ljubljana: Inštitut ... Ljubljana: Statistični urad Republike Slovenije.

15.–19. oktobra 2018 - Univerza v Novi Gorici

http://www.ung.si/media/storage/novice/2018/10/05/teden_ung_2018E.pdf

5 okt 2018 ... Mestna galerija Nova Gorica,. Trg Edvarda Kardelja 5,. 5000 Nova Gorica. 11.00. – UNG, Vipavska cesta 13, Rožna Dolina, Nova Gorica.