prikaz stanja prostora občine izola - Občina Izola

21644 Korte - Stara šola profana stavbna dediščina. 0,14. 21645 Korte - Zadružni dom profana stavbna dediščina. 0,29. 3639 Malija - Cerkev Karmelske Matere ...

prikaz stanja prostora občine izola - Občina Izola - Sorodni dokumenti

prikaz stanja prostora občine izola - Občina Izola

http://izola.si/wp-content/uploads/2019/05/Prikaz_stanja_prostora.pdf

21644 Korte - Stara šola profana stavbna dediščina. 0,14. 21645 Korte - Zadružni dom profana stavbna dediščina. 0,29. 3639 Malija - Cerkev Karmelske Matere ...

katalog informacij občine izola - Občina Izola

http://izola.si/wp-content/uploads/2019/09/Katalog-informacij_ZD-Izola-pdf.pdf

Nacionalni inštitut za javno zdravje – Območna enota Koper. Regijski ... Komunala dežurna služba. 05 90 91 ... 05 64 00 300 [email protected]

Statut Občine Izola.pdf - Občina Izola

https://izola.si/wp-content/uploads/2014/01/Statut-Ob%C4%8Dine-Izola.pdf

Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Izola (Uradne objave. Občine Izola, št. 17/12), ... skrbijo za urejenost pokopališč in organizirajo pogreb no službo na ...

prikaz stanja prostora občine kamnik - Občina Kamnik

https://www.kamnik.si/resources/files/doc/JANJA_13/opn-2013/razgrnitev-2013/3_priloge/32_PSP_prikaz_stanja_prostora/322_tekstualni_del/psp-kamnik.pdf

V Kamniku živi skoraj polovica prebivalcev občine, v to območje pa je tudi največje priseljevanje ... 217 Kamnik - Frančiškanski samostan in knjižnica sakralno ...

PRIKAZ STANJA PROSTORA OBČINE ŠKOFJA LOKA

http://www.opn.si/skofjaloka/Dokumenti/2_priloge/prikaz_stanja_prostora.pdf

razglasitvi starega mestnega jedra. Škofje Loke za kulturni spomenik in o razglasitvi naravnih znamenitosti na njegovem. Uradni vestnik. Gorenjske, št. 21/88-.

prikaz stanja prostora za območje občine ivančna gorica

http://www.ivancna-gorica.si/data/dokumenti/OPN_dec2011/Priloge/Prikaz_stanja_prostora.pdf

OPN Ivančna Gorica, Acer Novo mesto, 2009. OSNUTEK – priloga 2. 5. 8107 Šentpavel na Dolenjskem - Kašča na domačiji Šentpavel na Dol. 20 objekt.

prikaz stanja prostora - Občina Šentilj

https://www.sentilj.si/files/other/news/127/177745Prikaz%20stanja%20p.pdf

6501,24 ha);. (b) glede na mejo občine, usklajeno z zemljiško katastrskim prikazom na dan 15. ... Stavbe, zemljiško katastrski prikaz, register zemljepisnih imen:.

Prikaz stanja prostora - Občina Bohinj

https://obcina.bohinj.si/files/other/news/23/107023Prikaz_stanja_prostora_gradivo%20za%20sejo.pdf

Prikaz stanja prostora za SD OPN-1. BOHINJSKA. BISTRICA. 12855. Bohinjska Bistrica - Območje fužin na. Pozabljenem dediščina stavbna dediščina profana ...

prikaz stanja prostora - Občina Mislinja

https://www.mislinja.si/files/other/news/90/94260PSP_Mislinja_vs_besedilni_del.pdf

(b) glede na mejo občine, usklajeno z zemljiško katastrskim prikazom na dan 5. 11. ... zemljiško katastrski prikaz)) so med drugim opredeljena tudi nekatera ...

prikaz stanja prostora - Občina Divača

https://www.divaca.si/mma/prikaz_stanja_prostora/2016051621564105/?m=1463428581

opredeljeni osnovni podatki, kot so zemljiško katastrski prikaz, temeljni topografski načrti, digitalni ortofoto, register prostorskih enot in kataster stavb. Pomembni ...

Načrt ZIR-NEVSNOV Izola 08 - Občina Izola

http://izola.si/wp-content/uploads/2014/01/Na%C4%8Drt-ZIR-NEVSNOV-Izola-08.pdf

1.1.1 Kopno in vodotoki. Kopno in vodotoki so ogroženi z nevarnimi snovmi: a) pri prevozu nevarnih snovi, ki poteka: - po cestah (najbolj kritičen je cestni odsek ...

urbanistični načrt izola - Občina Izola

http://izola.si/wp-content/uploads/2019/05/UN_IZOLA.pdf

Z razvojem Izole naj se krepi izvorno zasnovo mesta, torej mesto na otoku. ... Naravna kopališča so na slovenski obali redka, zato je potrebno zagotoviti njihov ... Kampi predstavljajo obogatitev turistične ponudbe, vendar njihova umestitev ne ...

2. prikaz stanja prostora - Mestna občina Novo mesto

https://www.novomesto.si/mma/02__prikaz_stanja_prostora/2019012812413227/

Novo mesto, Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto tel.: 07 / 33 77 630 ... poslovna stavba nasproti BTC-ja (trgovine Tedi, Kik ipd.) na Ljubljanski cesti 28: ...

okoljsko poročilo za občinski prostorski načrt občine ... - Občina Izola

http://izola.si/wp-content/uploads/2019/05/1_Okoljsko_porocilo.pdf

9762 Malija ‐ Kmetija Mikac dediščina profana stavbna dediščina območje ... profana stavbna dediščina objekt. 21658 Cetore ‐ Arheološko najdišče Medljan.

Splošna bolnišnica Izola Polje 35 6310 Izola KAZALNIK ...

https://www.sb-izola.si/files/pages/139

Polje 35. 6310 Izola. KAZALNIK KAKOVOSTI: »PORABA ANTIBIOTIKOV IZ VMESNE IN REZERVNE LISTE ... ustrezno izpolnjen, lekarna SBI antibiotika ne izda).

Priloga 2: PRIKAZ STANJA PROSTORA

https://www.novomesto.si/mma/03__prikaz_stanja_prostora/6812/

... potok in na zahodu Straška cesta. Slika 1: Prikaz območja obrtno-industrijske cone Livada v širšem prostoru (vir: http://www.geoprostor.net/piso, marec 2016) ...

III.2 PRIKAZ STANJA PROSTORA za Občinski podrobni prostorski ...

https://www.dobrna.si/web/images/Prikaz_stanja_protora.pdf

22 okt 2018 ... ter bivanje. Za območje je predvidena izdelava podrobnega prostorskega akta OPPN. Slika 2: Izsek iz OPN Dobrna; vir: https://gis.iobcina.si/ ...

prikaz stanja prostora za območje oppn krška vas - žvajdrga jug

http://www.ivancna-gorica.si/data/aktualno/sporocila_obvestila/2019/oppn_zvajdrga/Prikaz_stanja_prostora_za_OPPN_KsV_zVAJDRGAjug_20181019.pdf

19 okt 2018 ... NAMENSKA RABA IZ OPN OBČINE IVANČNA GORICA . ... Slika 6: izrez iz karte Vode (vir: PISO za Občino Ivančna Gorica, z dne 22.10.2018).

Prikaz stanja prostora je razviden v spletni aplikaciji GIS Bohinj na ...

https://obcina.bohinj.si/files/other/news/23/107030Prikaz%20stanja%20prostora%20-%20%20Namenska%20raba%20in%20GJI.pdf

Page 1. Prikaz stanja prostora je razviden v spletni aplikaciji GIS Bohinj na spodnji povezavi: • Namenska raba in GJI ...

Celostna prometna strategija Občine Izola

http://sptm.si/wp-content/uploads/2019/04/Izola-CPS-2017.pdf

Skozi občino Izola poteka državna kolesarska pot. Parenzana, ki ponuja dobre pogoje za rekreacijo in povezuje obalne občine Slovenije in sosednji državi.

tukaj - Občina Izola

http://izola.si/wp-content/uploads/2014/09/plakat-izola-slo-2014-ver-12PDF.pdf

22 sep 2014 ... SMUČARSKI KLUB IZOLA. 16. in 17.10. od 17.00 do 19.00. KLUBSKI PROSTORI KRAŠKA 1, IGRIŠČE BIRBA. Predstavitev zimskih športov: ...

CPS_osnutek - Občina Izola

https://izola.si/wp-content/uploads/2017/04/CPS_osnutek.pdf

Arhitekturno projektiranje Alja Vehovec s.p.. 1000 Ljubljana, Linhartova cesta 34. Studio 3, atelje za arhitekturo, d.o.o.. 5270 Ajdovščina, Goriška cesta 25.

UR BAN NA NIS ASEL STIČ LJA ČNI A KO I NA ORT ... - Občina Izola

http://izola.si/wp-content/uploads/2019/05/UN_KORTE.pdf

Nuša Dalla Valle, mag. inž. arh. Fotografije: foto arhiv URBI, Google street view, Hostel stara šola Korte,. Komunala Izola, regionalobala.si. Številka projekta:.

zgibanka KORISTNI KONTAKTI2 - Občina Izola

http://izola.si/wp-content/uploads/2019/10/zgibanka_KORISTNI-KONTAKTI_KON%C4%8CNO.pdf

VODOVOD DEŽURNA SLUŽBA. KOMUNALA DEŽURNA SLUŽBA. POGREBNA SLUŽBA. INFORMACIJE ... Obalne lekarne Koper. Lekarna San Simon. E-MAIL.

02 Sklep - o uvedbi nadzora KPK ITA.pdf - Občina Izola

https://izola.si/wp-content/uploads/2019/04/02-Sklep-o-uvedbi-nadzora-KPK-ITA.pdf

2 apr 2019 ... Nadzornemu odboru - najem prostora KZ Agraria Koper z.o.o., pod podjemnik. Kamnoseštvo Ražem d.o.o. (KPK). Nadzor se opravi na sedežu ...

2019 05 14 Občina IZOLA Nadomestna zemljišča

https://izola.si/wp-content/uploads/2019/07/2019-05-14-Ob%C4%8Dina-IZOLA-Nadomestna-zemlji%C5%A1%C4%8Da-KON%C4%8CNO-dopolnjeno.pdf

Pintar M., Glavan M., Prus,T., Zupanc V., Zupan M., Železnikar Š., Tič I., Šinigoj ... Stroji za košnjo oziroma obdelavo prostora pod trto so različni odmični mulčerji,.

LEK - lokalni energetski koncept - Občina Izola

https://izola.si/wp-content/uploads/2015/03/1477.-LEK-Izola_sprejet_V4.pdf

Preglednica 17: Okvirni stroški stanovanj v občini Izola v letu 2013 za toplotno energijo po posameznih skupinah energentov les kurilno olje elektrika zemeljski ...

uporabne informacije za organizatorje prireditev v ... - Občina Izola

https://izola.si/wp-content/uploads/2014/01/Uporabne-informacije-za-organizatorje-prireditev.pdf

SHODI IN PRIREDITVE, ZA KATERE ZADOSTUJE PRIJAVA NA POLICIJSKO ... Za posebno pravico uporabe javne ceste iz tega člena, se plačuje predpisana ...

OBČINA IZOLA – COMUNE DI ISOLA ŽUPAN – IL SINDACO ...

http://46.101.236.219/izola/priponke/OP7-16R-320901-4.pdf

17 okt 2017 ... poenostaviti dostop do parcele v lasti podjetja Motomaxx št. 2490/19, k.o. Izola, do objekta z ID št. stavbe 5411 in do bodočega parkirišča ...

urbanistični načrt naselja malija - Občina Izola

http://izola.si/wp-content/uploads/2019/05/UN_MALIJA.pdf

Naročnik: Občina Izola, Sončno nabrežje 8, Izola. Župan: mag. ... Naselje Malija je del podeželske kulturne krajine Šavrinskih gričev, ki z južne strani obdajajo.

sprememba-meje-MOK-Izola - Mestna občina Koper

https://www.koper.si/wp-content/uploads/2019/04/06-2-sklep-sprememba-meje-MOK-Izola-predlog.pdf

5 apr 2019 ... Geodetska uprava Republike Slovenije. Obrazec »Spremembe občinske meje« je priloga in sestavni del tega sklepa. 3. Ta sklep začne veljati ...

URADNE-OBJAVE-11_2019 6-5-2019.pdf - Občina Izola

https://izola.si/wp-content/uploads/2014/01/URADNE-OBJAVE-11_2019-6-5-2019.pdf

6 maj 2019 ... Multifunkcijska naprava. 300,00. Skupaj oprema: Skupaj opremljanje in investicijsko vzdrževanje: Te investicije mora javni zavod vključiti v svoj ...

načrt ukrepanja ob množičnih nesrečah - Občina Izola

http://izola.si/wp-content/uploads/2014/01/Nacrt-mnozicne_nesrece.pdf

(od doma). Do 30 minut. Odhod na lokacijo. Zdravstveni dom občine v kateri je prišlo do nesreče – ambulanta. NMP. Seznanitev z dogodkom. Po potrebi odhod.

dodatek za presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe ... - Občina Izola

http://izola.si/wp-content/uploads/2019/05/2_Dodatek_za_naravo.pdf

ki se že trenutno uporablja kot avto kamp. Na vzhodnem robu KP Strunjan se nahajata dve večji stavbni neizvedeni zemljišči kateri v manjšem delu posegata na ...

JAVNI RAZPIS za dodelitev proračunskih sredstev za ... - Občina Izola

https://izola.si/wp-content/uploads/2014/01/Uradne-Objave-2017.pdf

16 apr 2018 ... Na podlagi Statuta Občine Izola (Uradne objave Občine Izola, št. 15/99 ... skrbijo za urejenost pokopališč in organizirajo pogreb no službo na ...