UR BAN NA NIS ASEL STIČ LJA ČNI A KO I NA ORT ... - Občina Izola

Nuša Dalla Valle, mag. inž. arh. Fotografije: foto arhiv URBI, Google street view, Hostel stara šola Korte,. Komunala Izola, regionalobala.si. Številka projekta:.

UR BAN NA NIS ASEL STIČ LJA ČNI A KO I NA ORT ... - Občina Izola - Sorodni dokumenti

UR BAN NA NIS ASEL STIČ LJA ČNI A KO I NA ORT ... - Občina Izola

http://izola.si/wp-content/uploads/2019/05/UN_KORTE.pdf

Nuša Dalla Valle, mag. inž. arh. Fotografije: foto arhiv URBI, Google street view, Hostel stara šola Korte,. Komunala Izola, regionalobala.si. Številka projekta:.

prikaz stanja prostora občine izola - Občina Izola

http://izola.si/wp-content/uploads/2019/05/Prikaz_stanja_prostora.pdf

21644 Korte - Stara šola profana stavbna dediščina. 0,14. 21645 Korte - Zadružni dom profana stavbna dediščina. 0,29. 3639 Malija - Cerkev Karmelske Matere ...

katalog informacij občine izola - Občina Izola

http://izola.si/wp-content/uploads/2019/09/Katalog-informacij_ZD-Izola-pdf.pdf

Nacionalni inštitut za javno zdravje – Območna enota Koper. Regijski ... Komunala dežurna služba. 05 90 91 ... 05 64 00 300 [email protected]

urbanistični načrt izola - Občina Izola

http://izola.si/wp-content/uploads/2019/05/UN_IZOLA.pdf

Z razvojem Izole naj se krepi izvorno zasnovo mesta, torej mesto na otoku. ... Naravna kopališča so na slovenski obali redka, zato je potrebno zagotoviti njihov ... Kampi predstavljajo obogatitev turistične ponudbe, vendar njihova umestitev ne ...

Načrt ZIR-NEVSNOV Izola 08 - Občina Izola

http://izola.si/wp-content/uploads/2014/01/Na%C4%8Drt-ZIR-NEVSNOV-Izola-08.pdf

1.1.1 Kopno in vodotoki. Kopno in vodotoki so ogroženi z nevarnimi snovmi: a) pri prevozu nevarnih snovi, ki poteka: - po cestah (najbolj kritičen je cestni odsek ...

Statut Občine Izola.pdf - Občina Izola

https://izola.si/wp-content/uploads/2014/01/Statut-Ob%C4%8Dine-Izola.pdf

Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Izola (Uradne objave. Občine Izola, št. 17/12), ... skrbijo za urejenost pokopališč in organizirajo pogreb no službo na ...

Splošna bolnišnica Izola Polje 35 6310 Izola KAZALNIK ...

https://www.sb-izola.si/files/pages/139

Polje 35. 6310 Izola. KAZALNIK KAKOVOSTI: »PORABA ANTIBIOTIKOV IZ VMESNE IN REZERVNE LISTE ... ustrezno izpolnjen, lekarna SBI antibiotika ne izda).

CPS_osnutek - Občina Izola

https://izola.si/wp-content/uploads/2017/04/CPS_osnutek.pdf

Arhitekturno projektiranje Alja Vehovec s.p.. 1000 Ljubljana, Linhartova cesta 34. Studio 3, atelje za arhitekturo, d.o.o.. 5270 Ajdovščina, Goriška cesta 25.

tukaj - Občina Izola

http://izola.si/wp-content/uploads/2014/09/plakat-izola-slo-2014-ver-12PDF.pdf

22 sep 2014 ... SMUČARSKI KLUB IZOLA. 16. in 17.10. od 17.00 do 19.00. KLUBSKI PROSTORI KRAŠKA 1, IGRIŠČE BIRBA. Predstavitev zimskih športov: ...

LEK - lokalni energetski koncept - Občina Izola

https://izola.si/wp-content/uploads/2015/03/1477.-LEK-Izola_sprejet_V4.pdf

Preglednica 17: Okvirni stroški stanovanj v občini Izola v letu 2013 za toplotno energijo po posameznih skupinah energentov les kurilno olje elektrika zemeljski ...

2019 05 14 Občina IZOLA Nadomestna zemljišča

https://izola.si/wp-content/uploads/2019/07/2019-05-14-Ob%C4%8Dina-IZOLA-Nadomestna-zemlji%C5%A1%C4%8Da-KON%C4%8CNO-dopolnjeno.pdf

Pintar M., Glavan M., Prus,T., Zupanc V., Zupan M., Železnikar Š., Tič I., Šinigoj ... Stroji za košnjo oziroma obdelavo prostora pod trto so različni odmični mulčerji,.

02 Sklep - o uvedbi nadzora KPK ITA.pdf - Občina Izola

https://izola.si/wp-content/uploads/2019/04/02-Sklep-o-uvedbi-nadzora-KPK-ITA.pdf

2 apr 2019 ... Nadzornemu odboru - najem prostora KZ Agraria Koper z.o.o., pod podjemnik. Kamnoseštvo Ražem d.o.o. (KPK). Nadzor se opravi na sedežu ...

zgibanka KORISTNI KONTAKTI2 - Občina Izola

http://izola.si/wp-content/uploads/2019/10/zgibanka_KORISTNI-KONTAKTI_KON%C4%8CNO.pdf

VODOVOD DEŽURNA SLUŽBA. KOMUNALA DEŽURNA SLUŽBA. POGREBNA SLUŽBA. INFORMACIJE ... Obalne lekarne Koper. Lekarna San Simon. E-MAIL.

URADNE-OBJAVE-11_2019 6-5-2019.pdf - Občina Izola

https://izola.si/wp-content/uploads/2014/01/URADNE-OBJAVE-11_2019-6-5-2019.pdf

6 maj 2019 ... Multifunkcijska naprava. 300,00. Skupaj oprema: Skupaj opremljanje in investicijsko vzdrževanje: Te investicije mora javni zavod vključiti v svoj ...

OBČINA IZOLA – COMUNE DI ISOLA ŽUPAN – IL SINDACO ...

http://46.101.236.219/izola/priponke/OP7-16R-320901-4.pdf

17 okt 2017 ... poenostaviti dostop do parcele v lasti podjetja Motomaxx št. 2490/19, k.o. Izola, do objekta z ID št. stavbe 5411 in do bodočega parkirišča ...

načrt ukrepanja ob množičnih nesrečah - Občina Izola

http://izola.si/wp-content/uploads/2014/01/Nacrt-mnozicne_nesrece.pdf

(od doma). Do 30 minut. Odhod na lokacijo. Zdravstveni dom občine v kateri je prišlo do nesreče – ambulanta. NMP. Seznanitev z dogodkom. Po potrebi odhod.

sprememba-meje-MOK-Izola - Mestna občina Koper

https://www.koper.si/wp-content/uploads/2019/04/06-2-sklep-sprememba-meje-MOK-Izola-predlog.pdf

5 apr 2019 ... Geodetska uprava Republike Slovenije. Obrazec »Spremembe občinske meje« je priloga in sestavni del tega sklepa. 3. Ta sklep začne veljati ...

uporabne informacije za organizatorje prireditev v ... - Občina Izola

https://izola.si/wp-content/uploads/2014/01/Uporabne-informacije-za-organizatorje-prireditev.pdf

SHODI IN PRIREDITVE, ZA KATERE ZADOSTUJE PRIJAVA NA POLICIJSKO ... Za posebno pravico uporabe javne ceste iz tega člena, se plačuje predpisana ...

urbanistični načrt naselja malija - Občina Izola

http://izola.si/wp-content/uploads/2019/05/UN_MALIJA.pdf

Naročnik: Občina Izola, Sončno nabrežje 8, Izola. Župan: mag. ... Naselje Malija je del podeželske kulturne krajine Šavrinskih gričev, ki z južne strani obdajajo.

JAVNI RAZPIS za dodelitev proračunskih sredstev za ... - Občina Izola

https://izola.si/wp-content/uploads/2014/01/Uradne-Objave-2017.pdf

16 apr 2018 ... Na podlagi Statuta Občine Izola (Uradne objave Občine Izola, št. 15/99 ... skrbijo za urejenost pokopališč in organizirajo pogreb no službo na ...

dodatek za presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe ... - Občina Izola

http://izola.si/wp-content/uploads/2019/05/2_Dodatek_za_naravo.pdf

ki se že trenutno uporablja kot avto kamp. Na vzhodnem robu KP Strunjan se nahajata dve večji stavbni neizvedeni zemljišči kateri v manjšem delu posegata na ...

okoljsko poročilo za občinski prostorski načrt občine ... - Občina Izola

http://izola.si/wp-content/uploads/2019/05/1_Okoljsko_porocilo.pdf

9762 Malija ‐ Kmetija Mikac dediščina profana stavbna dediščina območje ... profana stavbna dediščina objekt. 21658 Cetore ‐ Arheološko najdišče Medljan.

Rezultati Izola

https://www.diabetes-zveza.si/wp-content/uploads/2019/11/rezultati-Izola_2019_2020.pdf

16 nov 2019 ... OŠ Alojza Gradnika Dobrovo. Dobrovo. Maja Purgar. 32 srebrno. 388. osnovna. OŠ Alojzija Šuštarja. Ljubljana-Šentvid. Ajda Lombardo.

Izola - MC MEDICOR

http://www.mcmedicor.si/Klinicne%20poti/1_klinicna%20pot%20-%20operativno%20zdravljenje%20srca.pdf

MC MEDICOR - Izola. KLINIČNA POT BOLNIKA PRED NAČRTOVANIM OPERATIVNIM. ZDRAVLJENJEM SRCA. 1. Bolniku takoj po opravljeni invazivni ...

izola - Arnes

http://www2.arnes.si/~gskoper/low/2007-2008.pdf

Tanja Grlica, Eva Jelenc, Svetlana Lučka Joksič, Darinka. Jug, Friderik King ... »Kukavičja glasbena šola«, Nives Krebelj, Primor- ske novice, 25. januarja 2008;.

Veseli december Izola

http://center-izola.si/wp-content/uploads/2018/12/Veseli-december-Izola-.pdf

OŠ/SE Livade • ŽePZ / Coro femminile Sinji Galeb Izola / Isola •. KD/AC Korte • Moški pevski zbor Izola / Coro maschile di Isola •. Moški pevski zbor »Delfin« ...

OS Izola - Nepremičninski sklad

https://www.ns-piz.si/index.php/download_file/view/2242/559/

30 jun 2017 ... Livade 7b in Livade 7c, Izola. Oskrbovana stanovanja so arhitekturno prilagojena potrebam starejših oseb. V oskrbovanih stanovanjih so ...

Lista - Komunala Izola

https://www.komunala-izola.si/jom3/files/Lista_SLO.pdf

30 dec 2019 ... MOJZEŠ Luka. ADAMIČ KOLENC Branka. ZONTA Evelin. LOKAN Roman ... BEVC Nataša. PELKO Silva. JAZBINŠEK Taij. 254. 253. 253. 253.

TZI - Izolana - Komunala Izola

https://www.komunala-izola.si/jom3/files/1_Namera_-_TZI_Izolana.pdf

izola - isola. Komunala Izola d.o.o. - Komunala Isola s.r.l. Industrijska cesta 8, 6310 IZOLA t 386 (0)5 66 34 950 f 386 (0)5 66 34 949 e [email protected] ... 11/18), 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih ...

SREDNJA ŠOLA IZOLA

http://www.osagpostojna.si/files/2011/12/rs-tocke-1920.pdf

Srednja medijska in grafična šola Ljubljana. - medijski tehnik 113. Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija t. računalništva 133, elektrotehnik ...

Strunjan-Tal - Visit Izola

https://www.visitizola.com/datoteke/Strunjan%20Tal.pdf

Vom TIC-Hauptsitz oder vom Parkplatz aus gehen Sie in Richtung des. Kreisverkehrs, biegen in die 1. Mai Allee (Drevored 1. Maja) und gehen geradeaus der ...

Izolski okusi - Visit Izola

https://www.visitizola.com/datoteke/IZOLSKI%20OKUSI_Zlozenka_SLO-ITA_TISK_FINAL.pdf

PATÈ DI SARDINE. ALICI IN SUCCO DI LIMONE. Sardele očistimo, jim odstranimo glavo in jih osušimo. Olupimo česen in ga (ne narezanega) spečemo v ponvi ...

Kamp Belvedere - Izola - Avtokampi.si

https://www.avtokampi.si/ceniki/Prices_127_Slo_2019.pdf

Avtokampi.si. Kamp Belvedere - Izola. Cenik kampiranja (v EUR) za leto 2019. 22.6. - 7.9. 1.4. - 21.6. 7.9. - 14.10. Oseba - neparceliran del. ​​11,80. ​​10. ​​.

Izola - Pension Silvia Portorož

https://www.pension-silvia.si/images/pdf/publications/Izola-slo.pdf

V zaledje Izole, vasi Korte, Cetore in Šared, se lahko podate na izlete, sprehode in ... Hostel Stara Šola Korte. Korte 74, 6310 Izola. T: 386 5 642 11 14. M: 386 ...

4. postna nedelja - župnija Izola - RKC

http://zupnija-izola.rkc.si/attachments/article/122/11,4postna2020.pdf

Pred 5 dnevi ... dan ura in namen, da se lahko z duhovnikom duhovno povežemo, ... duhovnika, da bi se spovedal, se pogovori z Bogom, on je tvoj Oče, povej ...