REJA BURSKIH KOZ

od pasme, sezone, starosti samice, števila mladičev v gnezdu in števila sesnih mladičev. Če koza pogine po porodu, zboli za mastitisom ali nima mleka, lahko.

REJA BURSKIH KOZ - Sorodni dokumenti

REJA BURSKIH KOZ

https://www.kgzs.si/uploads/dokumenti/strokovna_gradiva/tehnologija_reje_burskih_koz_2016.pdf

od pasme, sezone, starosti samice, števila mladičev v gnezdu in števila sesnih mladičev. Če koza pogine po porodu, zboli za mastitisom ali nima mleka, lahko.

REJA OVC IN KOZ - Kmetijski inštitut

https://www.kis.si/f/docs/CRP_1/SEMINAR_SENO_KMECKI_GLAS_18APRIL2018.pdf

18 apr 2018 ... Najdaljši čas sušenja in doseganja želene končne sušine, primerne ... –Obna{anje ovc in koz ... ki jih imamo na voljo, razpolo`ljivi delovni sili in.

Pašna reja drobnice

http://www.bf.uni-lj.si/fileadmin/groups/2707/Pasnistvo/7_Prid_krme_10_11.pdf

Kratka predstavitev: 1. Zakaj sploh pasti domače živali ? 2. Kaj je nadzorovana paša živali ? 3. Kaj je pašnik ? 4. Kakšna je pašena ruša in kako jo vzdržujemo?

reja vtohtonih pasem koz - APRO

http://apro.azrri.hr/uploads/media/Kozjereja_primorska.pdf

... ki jih redimo na Primorskem. • Tradicionalne pasme koz: – SLOVENSKA SANSKA KOZA. – SLOVENSKA SRNASTA KOZA. • PASMI KOZ ZA PRIREJO MLEKA ...

Reja drobnice na Kamniškem - Drobnica

https://www.drobnica.si/wp-content/uploads/2017/06/Reja-drobnice-na-Kamni%C5%A1kem_zlozenka.pdf

stegno in ga pustimo najmanj dve uri na hladnem, še bolje pa kar čez noč. ... Kuhar, Janez Zobavnik, Henri Lodewky ... le ob robu, zato je malo kalorično.

kopop usposabljanje – reja drobnice

https://www.program-podezelja.si/sl/knjiznica/230-redno-usposabljanje-kmetov-za-ukrep-kmetijsko-okoljsko-podnebna-placila-v-letu-2017-drobnica/file

120000. 140000. 160000. 180000. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016. Koze. Ovce ... Avtohtona bovška ovca. Avtohtona istrska pramenka.

REJA OVC IN KOZ - Kmetijski inštitut Slovenije

https://www.kis.si/f/docs/CRP_1/SEMINAR_SENO_KMECKI_GLAS_18APRIL2018.pdf

18 apr 2018 ... Najdaljši čas sušenja in doseganja želene končne sušine, primerne za skladiščenje, je bil potreben pri črni detelji. KMEČKI GLAS. Datum: 18.

reja kokoši, pur, gosi, rac, prepelic

https://zalozba.kmeckiglas.com/image/pdf/Perutnina.pdf

reja kokoši, pur, gosi, rac, prepelic. Antonija Holcman ... 3.1 Pasme kokoši in križanci (dr. Antonija ... PREHRANA KOKOŠI IN DRUGIH VRST PERUTNINE. (dr.

REJA GOVEDI, DROBNICE, PRAŠIČEV IN PERUTNINE

http://www.bts.si/index.php/programi/ucna-gradiva/category/26-veterinarstvo?download=282%3Areja-govedi-drobnice-prasicev-in-perutnine

Avtorske pravice ima Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije. Gradivo je ... prehrano, odraslo govedo za meso pa je navadno namenjeno za prodajo in tako dragoceni vir zaslužka. ... morajo biti rešetke prilagojene posamezni kategoriji prašičev. ▫ Za ... kot na primer: azbestno-cementne, betonske, lesene…;.

Označevanje jajc in reja kokoši nesnic

http://www.vamajsperk-sh.si/dokumenti/oznacevanje_jajc_in_reja_kokosi_nesnic.pdf

V hlevski reji z oznako 2 je vsaki kokoši na voljo 1100 cm2 ... Pri prodaji nepakiranih jajc mora prodajalec zagotoviti, da so ... Ekološko rejene kokoši nesnice.

rastlinska pridelava in reja živali - Zavod IRC

http://www.impletum.zavod-irc.si/docs/Skriti_dokumenti/Rastlinska_pridelava_in_reja_zivali-Podgorsek_Trobec.pdf

Skozi žlezni želodec krma samo potuje in se ne zadržuje v njem. V tem času se krma le ... Izloček iz prebavil se imenuje feces ali blato, ki se oblikuje v zadnjem ...

Reja drobnice - Program razvoja podeželja

https://www.program-podezelja.si/sl/knjiznica/285-reja-drobnice-1/file

no, da vemo, kje in kako je prirejena in ... Kozje mleko ne vsebuje aglutinina, zato so maščobne kroglice v njem mnogo ... V Sloveniji je možno kupiti toaletne.

REJA MLADIH GOVEDI ZA MESO NA PAŠI

https://hrcak.srce.hr/file/241398

kmetij, ki redijo govedo in hkrati povečevanje števila govedi na gospodarstvih. ... Rjavo pasmo oplemenjujemo z ameriško rjavo, črnobelo pa s holštajnsko ...

Reja ovc in koz - Predogled - Založba Kmečki glas

https://zalozba.kmeckiglas.com/image/pdf/reja%20ovc%20in%20koz.pdf

Ovce ali koze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 ... IZBIRA PASME OVC. 19. Jezersko-solčavska ovca . ... Bovška ovca .

Reja kokoši in piščancev - Založba Kmečki glas

https://zalozba.kmeckiglas.com/image/pdf/Reja%20kokoi%20in%20piancev.pdf

Antonija Holcman. Pasme kokoši in križanke za prirejo jajc. ... Ekološka reja. 46. Ureditev izpusta v ... farmske reje perutnine, kjer redijo nesnice, ki so križanke ...

reja oslov - Digitalna knjižnica BF - Univerza v Ljubljani

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/zootehnika/vs_gojak_borut.pdf

8 sep 2016 ... which also includes horses and zebras. In developed countries ... ki naj bi jo uporabljali antični Egipčani in je že izumrla ali pa iz populacije severnoafriškega ... afriška, tunizijska, tanzanijska in masajska pasma. Vse te pasme ...

reja islandskega konja v svetu in pri nas - Digitalna knjižnica BF

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/vs_zaljetelj_andreja.pdf

10.4 ISLANDSKI KONJI V PRIMERJAVI Z DRUGIMI PASMAMI KONJ. 70. 11. ORGANIZIRANOST REJE IN REJCEV V SLOVENIJI. 71. 11.1 DRUŠTVO REJCEV ...

Ekološka reja divjadi v oborah - Program razvoja podeželja

https://www.program-podezelja.si/sl/knjiznica/116-ekoloska-reja-divjadi-v-oborah-tehnoloska-navodila/file

Za ekološko rejo v oborah so primerni damjaki (Dama dama), mufloni ( Ovis musimon) in navadni jelen (Cervus elaphus). Reja živali mora potekati v skladu z ...

Ekološka reja prašičev - CRP V4-1417 - Kmetijski inštitut Slovenije

https://crp2014.kis.si/images/08_-_Ekoloska_reja.pdf

ga možnost so neizolirani hlevi z odprtim delom stranice hleva. Zahtevana mini- ... li in rejo živali na način, ki ne obremenjuje okolja. Skupna obtežba z živalmi ...

Ekološka reja kokoši nesnic na kmečkih dvoriščih - KGZ Ljubljana

https://lj.kgzs.si/Portals/1/strokovni-nasveti/zivinoreja/Ekoloska-reja-kokosi.pdf

Izobraževanja so bila 100 % financirana s strani Odseka za razvoj podeželja, ... Ekološka reja kokoši nesnic na kmečkih dvoriščih ... 1 nesnice iz pašne reje in.

Uspešna reja vseh kategorij prašičev temelji tudi na dovoljšnem ...

https://www.kgzs.si/uploads/dokumenti/strokovna_gradiva/voda_kot_pogoj_za_uspesno_rejo_prasicev_2012.pdf

Uspešna reja vseh kategorij prašičev temelji tudi na dovoljšnem pitju ali žeja drastično zaustavi rast in poslabša rejski uspeh. Prašič lahko izgubi praktično vso ...