Novosti v prepre~evanju, diagnostiki in zdravljenju malarije

na obstoje~a zdravila proti malariji, zaradi. {irjenja povzro~itelja na za malarijo prej neendemi~na podro~ja in zaradi porasta med- narodnih potovanj v predele ...

Novosti v prepre~evanju, diagnostiki in zdravljenju malarije - Sorodni dokumenti

Novosti v prepre~evanju, diagnostiki in zdravljenju malarije

https://medrazgl.si/arhiv/mr06_1_06.pdf

na obstoje~a zdravila proti malariji, zaradi. {irjenja povzro~itelja na za malarijo prej neendemi~na podro~ja in zaradi porasta med- narodnih potovanj v predele ...

novosti v zdravljenju hiperholesterolemije in arterijske hipertenzije

http://www.sfd.si/uploads/datoteke/abovi.pdf

(LDL-holesterol) pomembnejše od izbire vrste zdravila. Zaviralci encima proprotein ... dve odstotni točki (34,7 proti 32,7 %) – za preprečitev enega od zgoraj ...

novosti v zdravljenju raka dojk - Europa Donna

https://europadonna.si/app/uploads/2018/09/ED-2014.pdf

Zaviralec aromataze v kombinaciji z medikamentozno ovarijsko ablacijo ... Zaviralec aromataz 5 let,. • Tamoxsifen 5 let ... Zmanjšanje apetita. 30. 1. 12. < 1.

Novosti pri zdravljenju in dopolnilno zdravljenje pri bolnikih s KVČB ...

https://www.kvcb.si/priloge/Program_29.09.2017.pdf

29 sep 2017 ... 14.00 - 14.20: Podporne skupine Unmasked – projekt (Mateja Saje, ... Gibanje kot podlaga za zdravo življenje (Matej Kokalj Kokot, dr. med.).

preprečevanje malarije pri slovenskih potnikih - NIJZ

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/preprec_malarije_pri_potnikih_ver2_maj2019.pdf

14 maj 2019 ... zdravili proti malariji (antimalariki) in svetovanje pred potovanjem ... neželenih učinkov zdravila proti malariji ter morebitne dosedanje izkušnje ...

vozli v jamarstvu in pri re[evanju iz jam - EU-Proteus

http://www.eu-proteus.eu/_documents/_publicity/Vozli_v_jamarstvu_in_pri_resevanju_iz_jam.pdf

15. 4.2. Modificirani prusikov vozel. 16. 4.3. Bachmannov vozel (zadrga na vponko). 17. 4.4. Vozel garda. 18. 5. [email protected] VOZLI. 19. 5.1. Ambulantni vozel. 19.

vozli v jamarstvu in pri re[evanju iz jam - Jamarska zveza Slovenije

http://www.jamarska-zveza.si/images/Documents/Izobrazevalna/Gradiva/Vozli_v_jamarstvu_in_pri_resevanju_iz_jam.pdf

1.5. Najlonski vozel. 5. 1.6. [estica z dvojno zanko. 6. 1.7. Metulj~ek. 8. 1.8. Bi~ev vozel. 9. 1.9. Barrelov vozel. 10. 2. VOZLI ZA POVEZOVANJE VRVI IN TRAKOV.

slovenske pesnice v literarni vedi in [email protected] - Center za ...

https://centerslo.si/wp-content/uploads/2015/10/25-NovakPopov.pdf

11 Pesnica in profesorica Barbara Korun (2003) je v srednje{olskih berilih med ... nosti literarnih navezovanj pri Vidi Jeraj, Ljudmili Prunk, Erni Muser, Maksi ...

Diplopija: praktični pristop k diagnostiki

http://www.drmed.org/wp-content/uploads/2014/06/Diplopija.pdf

gibanje zrkel; možganski živci; gigantocelični ... okvara živcev, ki jih oživčujejo, ali možganske skorje. ... vrizma, disekcija ali možganski malignom. Zato moramo ...

Pomen endoskopskega ultrazvoka v diagnostiki ... - Endozavest

https://endozavest.si/wp-content/uploads/2017/02/Pomen-endoskopskega-ultrazvoka-v-diagnostiki.pdf

3 Diagnostični center. Bled, Pod skalco 4,. 4260 Bled. 4 Klinični oddelek za abdominalno kirurgijo,. Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2 ...

Ultrazvo~na kontrastna histerosalpingografija v diagnostiki okvare ...

http://medrazgl.si/arhiv/mr96_3_08.pdf

jajcevod bolezni-ultrasonografija histerosalpingografija. Izvle~ek. V ~lanku avtor navaja vzroke neplod- nosti in opisuje diagnosti~ne postopke pri ugo- tavljanju ...

Pomen C-reaktivnega proteina (CRP) v diagnostiki akutno nastale ...

https://medrazgl.si/arhiv/mr07_2_01.pdf

dni po prenehanju oku`be (2). Velika pred- nost CRP je, da ga lahko dolo~amo v zelo majhnih koli~inah krvi so~asno z drugimi prei- skavami, da je metoda hitra ...

Pasti v diagnostiki in obravnavi celiakije - Interreg Central Europe

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/FocusINCD/C-Mentors-conference-%2824-11-18%29-Pasti-v-diagnostiki-celiakij.pdf

24 nov 2018 ... DM tip 1. Tiroiditis. Avtoimuni hepatitis. Kromosomske nepravilnosti. Downov sindrom. Turnerjev sindrom. Williamsov sindrom ...

PREGLED UČINKOVIN V zDRAVLJENJU RAN

http://www.sfd.si/uploads/datoteke/anderluh.pdf

vezivno tkivo, sprožijo rast novih krvnih žil (angiogenezo) in epitelizacijo. V fazi remodeliranja tkiva se začasni matriks počasi nadomešča z vlakni kolagena (1, ...

ASTMA – SODOBEN PRISTOP ZDRAVLJENJU

http://www.lekarnanaklik.si/Images/NasvetFarmacevta/dokumenti/CL2%20ASTMA.pdf

Metaholinski test,. Obremenilni test (npr. vožnja sobnega kolesa). ALI SO VSI ASTMATIKI ENAKO BOLNI? Astmatiki imajo lažje ali težje znake, zato je tudi več ...

Nova znanost o zdravljenju - Notranja Moč

http://www.notranjamoc.com/wp-content/uploads/2016/07/Bogastvo-Zdravja-Nova-znanost-o-zdravju...2015.pdf

Sodite med tiste, ki se ob večerih radi zleknete na kavč in si pogledate kak dober film? Zakaj se ne bi to- krat posvetili nekoliko drugačnemu, poučnemu in ...

Uporaba hidroksiklorokvina/ klorokvina pri zdravljenju SLE

http://www.nephro-slovenia.si/images/PDF/portoroz/8.pdf

Antimalariki so najstarejši DMARD-‐i. • Pri nas je v uporabi klorokvin (CQ), v svetu tudi hidroksiklorokvin (HCQ). • V 17. stoletju so španski jezuiti iz Južne ...

Kardionevroablacija pri zdravljenju refleksne nevrokardiogene ...

https://vestnik.szd.si/index.php/ZdravVest/article/download/2818/2355/

25 sep 2018 ... obravnavali zaradi pogostih sinkop z opozorilnimi znaki. Opravili smo test z nagibno mizo, pri katerem je prišlo do znižanja krvnega tlaka in 10‑ ...

Adherencapri zdravljenju kroničnih bolnikov

https://www.mf.uni-lj.si/download_file/view/2660/7279

Komplianca (angl. compliance) - bolnik pasivno sledi zdravnikovim navodilom. • Sodelovalnost ali konkordanca (angl. concordance) pomeni ravnanje bolnika v ...

Korektivne osteotomije v zdravljenju haluks valgusa

http://medrazgl.si/arhiv/mr06_2_06.pdf

Izraz kongruenca se nana{a na odnos med sklepnima povr{inama. Kadar sta povr{ini poravnani, je sklep kongruenten, mo`nost za nepredovanje deformacije je.

Zdravljenje odvisnosti od alkohola in rehabilitacija po zdravljenju

http://www.fuds.si/sites/default/files/mrak_veronika-_diplomska_naloga.pdf

psihoterapija, nadaljevalno zdravljenje in rehabilitacija- AA- anonimni alkoholiki, KZA- klub zdravljenih alkoholikov). Cilj diplomske naloge je, odgovoriti na ...

Spregledana korist neoadjuvantne kemoterapije v zdravljenju ...

https://www.onko-i.si/fileadmin/onko/datoteke/dokumenti/Onkologija_Letnik_XVI_st_2/6_Onkologija_2_2012_neoadjuvantna_kemoterapija.pdf

Rak sečnega mehurja predstavlja tretji najpogostejši malignom genitourinarnega trakta, incidenca in umrljivost za rakom sečnega mehurja pa sta v Sloveniji v ...

UPORABA ZDRAVILNIh RASTLIN PRI ZDRAVLJENJU žIVALI

http://www.sfd.si/uploads/datoteke/munda_m.pdf

1 Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta. Inštitut za antomijo, histologijo in embriologijo. Taborska 8, 2000 MARIBOR. 2 Gregorčičeva 21A, 2000 MARIBOR.

Ohranjevanje organov pri zdravljenju malignih tumorjev

https://www.onko-i.si/fileadmin/onko/datoteke/dokumenti/Onkologija_Letnik_I_st1/Ohranjevanje_organov_pri_zdravljenju_malignih_tumorjev.pdf

preživetje se je pogosto celo izboljšalo predvsem zaradi zapletenih in ... tretjini bolnic, pri katerih je bil rak je kirurgija ... zapisu se bomo zato omejili predvsem na lastne izkušnje pri ... oddaljeni zasevki, ampak tudi ponovitev bolezni v mehurju.

MOŽINA Ali je hipnoza učinkovita pri zdravljenju telesnih in ...

http://www.skzp.si/wp-content/uploads/2016/02/kairos_2013_vol7_12.pdf

Človek kot igralec vlog: teorija vlog v psihodrami. 77. Maruša FURLAN ... Ali kot navajata Voigt in Voigt (v. Woeller in Kruse, 2005: ... V ameriški raziskavi iz leta 1994 so primerjali skupino 20 mladoletnih deklet z motnjo hran- jenja, skupino 20 ...

Učinkovitost terapevtskega ultrazvokapri zdravljenju tendinopatij ...

https://www.physio.si/wp-content/uploads/2016/11/7.-241-Ucinkovitost-terapevtskega-ultrazvoka.pdf

kot so subakromialni utesnitveni sindrom, tendinitis, tendinoza ali delna ruptura rotatorne manšete, tendinitis ali tendinoza dolge glave bicepsa in subdeltoidni ...

VLOGA FARMACEVTA PRI ZDRAVLJENJU BOLEZNI ŠČITNICE

http://www.sfd.si/uploads/datoteke/pisk_copy4.pdf

nja ščitnice. Najpogostejši vzrok za primarno hipotirozo je avtoimunska bolezen Hashimotov tiroiditis, pogosta vzroka sta še operacija ščitnice in zdravljenje z ...

Odziv na placebo: fiziološki temelji in vloga v zdravljenju

https://www.physio.si/wp-content/uploads/2017/07/vabljeno-predavanje-1.pdf

Mara (Maja) Bresjanac, dr. med. Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Inštitut za patološko fiziologijo, Laboratorij za regeneracijo in plastičnost živčevja ...

Plodna sposobnost žensk po kirurškem zdravljenju ... - Endozavest

https://endozavest.si/wp-content/uploads/2017/02/Plodna-sposobnost-%C5%BEensk-po-kirur%C5%A1kem-zdravljenju-endometrioze.pdf

drag IVF postopek, obenem pa pomembno zmanjša bolečine. Omogoča tudi naslednje nosečnosti, brez dodatnega zdravljenja. Ker je kirurški poseg zahteven, ...

Učinkovitost kanabinoidov pri zdravljenju raka - Onkološki inštitut ...

https://www.onko-i.si/fileadmin/onko/datoteke/Revija_Onkologija/Ucinkovitost_kanabinoidov_pri_zdravljenju_raka_-_mit_ali_resnica.pdf

karcinomu in raku prostate, vendar mora biti tu natančen mehanizem še ... celičnih kulturah in živalskih modelih kanabinoidi imajo proti- tumorski učinek, to v ...

Strokovno stališče Društva travmatologov Slovenije o zdravljenju ...

https://vestnik.szd.si/index.php/ZdravVest/article/download/1516/1892/

unilateralni zlomi zadaj s poškodbo sprednjega dela obroča: • 3A dislocirani zlomi iliakalne kosti. • 3B dislocirani sakroiliakalni sklep. • 3C dislocirani unilateralni ...

Učinkovitost kanabinoidov pri zdravljenju raka - Semantic Scholar

https://pdfs.semanticscholar.org/49a2/d9d18264a4758811cc2dcacfa6e28691e72a.pdf

guliranih (nečistih) učinkovin (hašišovo olje, smole ...) močno obremeni svoje ... 2010; 5 (4): 281–7. 27. Rajer M, Muhič N, Čufer T. Rak in komplementarne oz.

vloga socialne delavke pri zdravljenju s transplantacijo srca

https://www.revija-socialnodelo.si/mma/Vloga_URN_NBN_SI_DOC-5PZQGQRJ.pdf/2019011813311585/

18 jan 2019 ... ali je za določenega bolnika presaditev srca res najboljša izbira zdravljenja. Pri tem ocenijo bolnikovo fizično stanje in znova preučijo še.

pomen določanja minimalne rezidualne bolezni pri zdravljenju ...

http://www.slovenskapediatrija.si/portals/0/clanki/2010_3_17_150-155.pdf

Ključne besede: akutna limfoblastna levkemija, minimalna rezidualna bolezen, pretočna citometrija, verižna reakcija s polimerazo. ABSTRACT. Acute leukaemia ...