Obcina Trbovlje splosne zadeve-20180403100952 - Lex Localis

29 mar 2018 ... 0356/34-800, faks: 0356/27-986, e-mail: [email protected] ... Sara Sotlar. Alenka Forte, dr. med. Mitja Vozel. Marija Majcen. Mana.

Obcina Trbovlje splosne zadeve-20180403100952 - Lex Localis - Sorodni dokumenti

Obcina Trbovlje splosne zadeve-20180403100952 - Lex Localis

http://www.lex-localis.info/files/7d9487dc-486c-4f38-bcfb-6b0cf85d0956/1273157393660000000_predlog_2_tocke_dnevnega_reda.pdf

29 mar 2018 ... 0356/34-800, faks: 0356/27-986, e-mail: [email protected] ... Sara Sotlar. Alenka Forte, dr. med. Mitja Vozel. Marija Majcen. Mana.

OBČINA TRBOVLJE Mestni trg 4, 1420 TRBOVLJE tel. - Lex Localis

http://www.lex-localis.info/files/25c6ebed-7301-471d-9000-39c14cf1a3d4/635381794060000000_predlog_13_tocke_dnevnega_reda.pdf

27 maj 2014 ... Interna kanalizacija je praviloma priključena na javno kanalizacijo po ... hišni jašek z ustreznim pokrovom za obstoječ hišni priključek.

OBČINA TRBOVLJE Mestni trg 4, 1420 TRBOVLJE ... - Lex Localis

http://www.lex-localis.info/files/5eb59852-0259-4ca8-95a0-b3ff756df36c/5725184342820002281_predlog_4a_tocke_dnevnega_reda.pdf

27 okt 2016 ... Ulica španskih borcev 5, Trbovlje. 4. Natašo ... Občinski svet Občine Trbovlje imenuje v Svet zavoda Zdravstveni dom Trbovlje: 1. Marjeto ...

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrepi Splošne bolnišnice Trbovlje

http://www.rs-rs.si/fileadmin/user_upload/revizija/879/Pogodbe_SBTrbovlje_porev.pdf

4 SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE | Porevizijsko poročilo. 1. UVOD. V revizijskem poročilu o pravilnosti sklepanja pogodb civilnega prava (v nadaljevanju: ...

strategija razvoja splošne bolnišnice trbovlje - Univerza v Ljubljani

http://www.cek.ef.uni-lj.si/magister/gracner2963.pdf

6 jun 2006 ... Analiza SWOT, povzeta po mnenjih zaposlenih v SB Trbovlje. 70. 4.7.2. ... Vir: Statut javnega zavoda Splošna bolnišnica Trbovlje, 1993, str. 14.

Lokalni energetski koncept občine Trbovlje - Občina Trbovlje

https://www.trbovlje.si/assets/attachments/10640/LEK_Trbovlje_kon%C4%8Dno%20poro%C4%8Dilo.pdf?1492085353

27. Tabela 18: Raba energentov ogrevanja in toplotne energije v občini Trbovlje 2010 ... je, da energetski menedžer sam spremlja učinke glede na zastavljene ...

program varstva okolja občine trbovlje - Občina Trbovlje

https://www.trbovlje.si/assets/attachments/2410/OPVO_Trbovlje.pdf?1315991006

Občina Trbovlje, občinski program varstva okolja, stanje okolja, cilji, načrt ... Slovenija - pokrajina in ljudje, Založba mladinska knjiga, Ljubljana, 1998. 4.

srecno trbovlje - koledar prireditev - Občina Trbovlje

https://www.trbovlje.si/assets/attachments/5360/trbovlje%20-%20koledar%20prireditev.pdf?1344325391

bovlje in DPM Trbovlje. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII. TITILLIT. IIIIIIIIIIIII. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII. 14.6. ob 9.00. Ogled zeliščno zelenja- vnega vrta v Knezdolu (ga. Ana Zakonjšek, Knezdol.

odlok o občinskem prostorskem načrtu občine trbovlje - Lex Localis

http://www.lex-localis.info/files/34df8d5b-351a-4caf-818f-e038bce0e280/635144053460000000_ODLOK_OPN_Trbovlje_dopolnjen_osnutek.pdf

občinskega prostorskega načrta občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št. 32/2007) ... (poslovni objekti, pošta, banka, trgovine, sodišče, zemljiška knjiga). ... 12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev (mladinska prenočišča).

Strategija razvoja Občine Trbovlje 2014-2020 - Lex Localis

http://www.lex-localis.info/files/f5418d70-2b24-4028-9d2d-b5b387526395/635266899740000000_72.pdf

5.3.4 Razvojno področje: Rudnik Trbovlje - Hrastnik – program zapiralnih del ... ta Pikapolonica, OŠ Trbovlje – PŠ Dobovec, OŠ Ivana Cankarja, Vrtec Trbovlje, ...

Kadrovske zadeve - Občina Metlika

https://www.metlika.si/files/other/news/87/12114114.%20TO%C4%8CKA%20-%20Kadrovske%20zadeve.pdf

7 mar 2016 ... Boris Augustin. Član. Mag. Janja Pegam. Namestnik člana Irena Švajger. Andreja Hudorovac. Vlatka Maček. Marija Kočevar. Mirjana Bahorić.

Premoženjsko pravne zadeve - Občina Mežica

https://www.mezica.si/files/other/news/88/147585K%20t%C4%8D.%2013%20-%20Premo%C5%BEenjsko%20pravne%20zadeve.pdf

27 sep 2018 ... Lastnik parcele je RS, v upravljanju Sklada kmetijskih zemljišč. Ker gre v delu z stavbno zemljišče je potrebno izpeljati postopek parcelacije in ...

Kadrovske zadeve - Mestna občina Ljubljana

https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/14.-tocka-Kadrovske-zadeve.pdf

13 feb 2019 ... 8/03, 138/06 in 105/15) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana ... v Ljubljani leta 1997 se je zaposlil na OŠ Mirana Jarca kot profesor športne ...

Premoženjsko pravne zadeve - Občina Metlika

https://www.metlika.si/files/other/news/87/12114013.%20TO%C4%8CKA%20-%20Premo%C5%BEenjsko%20pravne%20zadeve.pdf

B.) del parc. št. 1838 v izmeri 3980 m2 k.o. 1519 Podzemelj. (površine podeželskega naselja) v lasti Romane, Bojana in Frančiške Šegina, Boršt 5, 8332 Gradac ...

Premoženjskopravne zadeve - Občina Ilirska Bistrica

https://www.ilirska-bistrica.si/mma/-/2019022513343716/?m=

25 feb 2019 ... Občine Ilirska Bistrica. Emil Rojc. Obrazložitev: Zaradi ureditve dostopa do Trgovskega centra Lidl v Trnovem, je Občinski svet Občine Ilirska.

Premoženjsko pravne zadeve, - Občina Cerknica

https://www.cerknica.si/files/other/news/31/51601_7408Priloga%20k%2012.%20to%C4%8Dki.pdf

ZAKONSKA PODLAGA: 29. člen Zakona o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo Ur. l. RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl. US, 76/2008 in 100/2008 ...

Kadrovske zadeve - Občina Ilirska Bistrica

https://www.ilirska-bistrica.si/mma/-/2018041307523462/?m=

12 apr 2018 ... zavoda Osnovne šole Jelšane. Dne 01.03.2018 smo prejeli vlogo javnega zavoda Osnovna šola Jelšane, v kateri Občino Ilirska.

11. Premoženjsko pravne zadeve - Občina Idrija

https://www.idrija.si/files/other/news/54/5892811.%20Premo%C5%BEenjsko%20pravne%20zadeve.pdf

5 okt 2015 ... Parceli predstavlja funkcionalno zemljišče k objektu na parc. št. 826, k.o. ... Omenjena stavba ima zelo malo funkcionalnega zemljišča.

Kadrovske zadeve - Mestna občina MURSKA SOBOTA

https://www.murska-sobota.si/sites/default/files/dokumenti/mestni-svet/3-17/Kadrovske%20zadeve.pdf

Javnega socialnovarstvenega zavoda Dom starejših. Rakičan ... Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 49/10 -.

Premoženjsko pravne zadeve: Prodaja zemljišč parc ... - Občina Bled

https://www.e-bled.si/wp-content/uploads/To%C4%8Dka-8-Premo%C5%BEenjsko-pravne-zadeve1.pdf

Komisija predlaga županu, da se zemljišče parc. št. 1214/5 k.o. Selo pri Bledu proda znanemu kupcu (Elektro) v skladu z uradno cenitvijo. Za prodajo zemljišča ...

Zadeva: [Klikni tukaj in natipkaj jasen opis zadeve] - Občina Mengeš

http://www.menges.si/media/moddoc_10389_c95a5b3e69d2294526281c.pdf

11 sep 2019 ... ODLOK O JAVNEM ZAVODU ZDRAVSTVENI DOM DOMŽALE – ... skupnega organa občin Domžale, Lukovica, Mengeš, Moravče in Trzin ...

Zavod KŠTM Trbovlje, so. p. Šuštarjeva kolonija 27 1420 Trbovlje ...

https://www.komunala-trbovlje.si/data/files/Novice/Pomladni_bolsji_Sejem.pdf

DPM Trbovlje zabava naše najmlajše, medtem ko mi kupujemo, prodajamo, menjamo, se družimo, … - MREŽA ZASAVSKIH POBUD. Predstavitve prihajajočih ...

povzetek - Občina Trbovlje

https://www.trbovlje.si/assets/attachments/4593/LEK_Trbovlje_povzetek%20%28sprejet%20na%20OS%29.pdf?1332406831

Koroška cesta 37a, SI-3320 Velenje I T: 386 0590 79 962 I F: 386 0590 79 964 I E: [email protected] I W: ... zemeljski plin za daljinsko ogrevanje, sledi kurilno olje in biomasa-drva. ... elektrarne na območju Knezdola-Mrzlica in Bukova gora.

srecno trbovlje - stevilka 13.cdr - Novičarski portal Sr(e)čno Trbovlje

http://www.srcnotrbovlje.si/wp-content/uploads/2013/05/SrecnoTrbovlje-maj2015.pdf

29 maj 2015 ... Uduč, Polona Trebušak, Žiga Žibert. Odgovorna urednica: ... Urša in Barbara Haberl ter Denis Gorenc, ki so zelo uspešno zastopali Karate klub ...

1. Cementarna Trbovlje dd 1420 Trbovlje, Kolodvorska ... - EKO KROG

https://ekokrog.org/wp-content/uploads/2013/11/zi-1998-06-17-popr-soglasje-351-02-10-98-35-L.pdf

1. Cementarna Trbovlje d.d.. 1420 Trbovlje, Kolodvorska c. 5. 2. Upravna enota Trbovlje,. 1420 Trbovlje, Leninov trg 4 ( z LD. 3. Arhiv. Ministrstvo za zdravstvo.

MCT brošura 03062018.cdr - Občina Trbovlje

https://www.trbovlje.si/assets/attachments/13387/Lokalni%20program%20za%20mlade%202018-2023.pdf?1530509380

program, ki predvideva ukrepe in smernice za prihodnost. ... V prvi polovici leta 2017 je bilo 320.000 mladih starih med 15 in 29 let, kar je nekaj več kot 15 % ... nepretrgoma skozi večji del leta, vsaj 30 tednov v letu, ter vključuje vsaj 15 aktivnih ...

srecno trbovlje - stevilka 26 17092018.cdr - čno Trbovlje

http://www.srcnotrbovlje.si/wp-content/uploads/2018/09/SrcnoTrbovlje-september2018.pdf

25 sep 2018 ... Na osrednji slovesnosti ob prazniku Občine Trbovlje je bil. Cvetu Majdiču podeljen ... Gajin svet, mladinska romantična komedija z elementi kriminalke ... Nagrada: 3-krat knjiga Moje Trbovlje avtorja Andreja Plevčka. Lokalno ...

srecno trbovlje - stevilka 17 25052016.cdr - čno Trbovlje

http://www.srcnotrbovlje.si/wp-content/uploads/2013/05/SrecnoTrbovlje-maj2016.pdf

31 maj 2016 ... 2016. Pravica do subvencije mesečne vozovnice bo priznana za 6 ... Kumfest. Sreda, 24. 8., ob 9. uri. Izdelaj svoj portfolijo, Svetovalno ...

srecno trbovlje - stevilka 14 25092015.cdr - čno Trbovlje

http://www.srcnotrbovlje.si/wp-content/uploads/2013/05/SrecnoTrbovlje-september2015.pdf

1 okt 2015 ... Delovni čas podjetja Integral v Zagorju, na Cesti zmage 4, si lahko ... Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje vsako leto ponuja pestre dogodke in ...

okolje in prostor-20180906091531 - Občina Trbovlje

https://www.trbovlje.si/assets/attachments/13536/Sklep_voli%C5%A1%C4%8Da.pdf?1536223650

5 sep 2018 ... Delavski dom Trbovlje. Trg svobode 11/a ... KERŠIČ. Dom upokojencev Franc. Salamon Trbovlje ... Ulica španskih borcev;. Vreskovo št. 2 in 3.

poročilo o izvajanju akcijskega načrta za ... - Občina Trbovlje

https://www.trbovlje.si/assets/attachments/9289/Poro%C4%8Dilo%20za%20leto%202016-2.pdf?1491900573

ŽUPANJA. Mestni trg 4, 1420 TRBOVLJE, tel.: 0356/34-730, 34-800, faks: 0356/27-986, e-mail: [email protected] DRUŠTVO INVALIDOV TRBOVLJE.

občina piran - Lex Localis

http://www.lex-localis.info/files/ecf2cee8-ad92-4787-b7f5-3bf520089636/636302024642117824_zapisnik%2019.%20redne%20seje.pdf

26 apr 2017 ... območja planskih celot: Strunjan (1), Fiesa - Pacug (2), Piran (3), Razgled ... premoženja – Občina Piran/Moravia steel nepremičnine d.o.o.,. 7.

občina« in »župan« - Lex Localis

http://www.lex-localis.info/files/b6e48b1e-168b-4009-b330-47b187c2f450/633239991130780000_Grafenauer_4-2006.pdf

naših tleh ustanovili Francozi v času Ilirskih provinc kot enote (občine) za izvajanje ... rodbin pod eno streho, združenih po krvnem sorodstvu, ki so imele skupno.

občina ruše - Lex Localis

http://www.lex-localis.info/files/283ca861-a250-4f2c-b523-2002aae129e6/635816394620364392_6__Uskladitev_cen_komunalnih_in_drugih_storitev_v_letu_2015%281%29.pdf

Občinska uprava Občine Ruše. 6. PREDLOG SKLEPOV: Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih.

občina benedikt - Lex Localis

http://www.lex-localis.info/files/9a37721a-df97-4582-a413-2f841c69c133/636904814200000000_02%20Tc%201_Zapisnik.pdf

Na podlagi 28. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Benedikt (Uradno ... Od trgovine Mercator do picerije Trsek bi bilo potrebno očistiti potok Trstenik, ker ...

občina prevalje - Lex Localis

http://www.lex-localis.info/files/ab397614-1042-4b1e-8e0e-a85282629357/1271789957830594396_tc%2011.%20-%202%20Novelacija%20DIIP_%20kot-%20Lese_28%20%202015.pdf

občine. LOKACIJA INVESTICIJE. Kohezijska regija (NUTS 2) Vzhodna Slovenija. Koroška statistična regija. Občina Prevalje katastrsko območje Leše, Zagrad:.