Slavia Centralis 2/2015 njene jezikovne raznolikosti, utrjevanje ...

njene jezikovne raznolikosti, utrjevanje njenega položaja kot uradnega jezika ... глаголов; v sekciji slovenističnih in pre- vodoslovnih ter tujejezičnih referentov.

Slavia Centralis 2/2015 njene jezikovne raznolikosti, utrjevanje ... - Sorodni dokumenti

Slavia Centralis 2/2015 njene jezikovne raznolikosti, utrjevanje ...

https://kuscholarworks.ku.edu/bitstream/handle/1808/18782/16_SCN_2_2015_R_Jontes.pdf

njene jezikovne raznolikosti, utrjevanje njenega položaja kot uradnega jezika ... глаголов; v sekciji slovenističnih in pre- vodoslovnih ter tujejezičnih referentov.

Slavia Centralis - FF UM - Univerza v Mariboru

http://www.ff.um.si/dotAsset/73506.pdf

analize jezika J je razlikovanje slovničnih sekvenc, ki so stavki J-ja, ... PONS, Wiktionary), tuji enojezični razlagalni slovarji, spletne terminološke zbirke ... (različnih tipov) si želi približno 2 % vprašanih, kvaliteten strojni prevajalnik pogreša 3 ...

Pomen in vpliv novih lingvističnih spoznanj ... - Slavia Centralis

http://slaviacentralis.uni-mb.si/dokumenti/slavia_2012_1_pomen_in_vpliv.pdf

of Slovenian linguistics. Ključne besede: jezik, sistem, semiologija, označenec, označevalec, sinhronija, strukturalizem. Key words: language, system, semiology ...

UPRAVLJANJE RAZNOLIKOSTI V PODJETJU

https://www.raznolikost.eu/wp-content/uploads/3-Module-training-info.pdf

Citizenship Programme of the European Union. Organizator: SAŠA MRAK, Združenje Manager. Ga. Saša Mrak, izvršna direktorica Združenja Manager, ...

Dobrodošlica raznolikosti - Občina Vojnik

https://vojnik.si/wp-content/uploads/2019/11/OBCINA-VOJNIK-turizem-katalog-2019-WEB.pdf

www.zupnija-vojnik.si. Župnija Nova Cerkev. Nova Cerkev 19. 3203 Nova Cerkev. T: 386 (0)3 577 23 03 zupnija-nova-cerkev.rkc.si. Župnija Frankolovo.

ugotavljanje virusnega bremena in genetske raznolikosti virusa ...

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/mikrobiologija/du2_jakopin_nina.pdf

Klopni meningoencefalitis je ena najnevarnejših virusnih okužb osrednjega živčevja v ... Najpogostejša klinična oblika KME je meningitis, najhujša pa ... inkubacijska doba je krajša (2–3 dni), bolnik popolnoma ozdravi (Hudopisk in sod., 2013;.

Pobuda za prostovoljno doseganje ciljne spolne raznolikosti v ...

https://www.zdruzenje-ns.si/uploads/bookstore/dokumenti/Pobuda_ZNS_za_prostovoljno_doseganje_ciljne_spolne_raznolikosti_14.11.2019.pdf

Združenje nadzornikov Slovenije predstavlja pobudo za prostovoljno doseganje cilja ... in enake možnosti in Združenje Manager, ki si sicer prizadeva tudi za ...

raziskava dobrih praks upravljanja raznolikosti in spodbujanja ...

https://www.raznolikost.eu/wp-content/uploads/Dobre-prakse-raznolikost-in-enakost-v-MSP-2019.pdf

Torej politike raznolikosti in vključenosti predstavljajo nadgradnjo politik ... ZIMBABVEJSKI DAN: udeleženci doživijo zimbabvejsko kulturo iz prve roke in izvejo ...

amebis in jezikovne tehnologije - IJS

http://nl.ijs.si/isjt98/zbornik/sdjt98-Romih.pdf

tako preverjanje zahteva preveć dragocenega ćasa, si je ... BesAna: Navodila za uporabo. Amebis. Ljubljana. 1993. [2] Krek, S., Stabej, M., Gorjanc, V., Erjavec, ...

OBLIKOVNA PRAVILA IN JEZIKOVNE REŽE

https://pef.um.si/pef-doc-2/pravilnik-o-delovnem-casu-pef-um/

Dovoljeni delovni čas je čas, v katerem lahko delavec opravi svojo dnevno obveznost. Omejujeta ga ura najzgodnejšega ... Samo Fošnarič, dekan PEF UM.

Ortodontija in njene posebnosti

http://www.zobozdravstvo-turk.si/Library/Obrazec_ZZZS.pdf

17 dec 2008 ... bolj uporabni v otroški dobi, nesnemne aparate pa ortodont pritrdi na zobe in jih z ... ZZZS območna enota Nova Gorica, tel. št. 05/33 81 000,.

SLOVENIJA IN NJENE POKRAJINE

https://revije.ff.uni-lj.si/Dela/article/download/dela.38.15.135-136/740/

Leta 1998 so izšle Geografija Slovenije (več avtorjev, ur.: akad. I. Gams in I. Vrišer), Slovenija – pokrajine in ljudje. (več avtorjev, ur.: D. Perko in M. Orožen ...

jezikovne in stilne posebnosti oglaševanja na spletu - FDV

http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Mahkota-Ziva.PDF

Kmecl (1995: 101) definira neologizem kot novo besedo ali na novo narejeno besedo; lahko pa je tudi stara v povsem novi rabi. Pričakovali bi, da se na spletu.

prepoznavanje jezikovne učljivosti za angleščino pri ... - PeFprints

http://pefprints.pef.uni-lj.si/2869/1/Andreja_Petan_magistrsko_delo_KON%C4%8CNA.pdf

petega razreda osnovnih šol, 158 dečkov in 151 deklic. Učenci so v sklopu raziskave rešili test. SloMLAT-E in test jezikovnega znanja angleščine, 209 učencev ...

Utrjevanje SLJ

https://www.osnhr.si/wp-content/uploads/UTRJEVANJE_SLJTanja.pdf

16 mar 2020 ... Te vaje so namenjene učencem, ki ste rešili vse naloge za prva dva tedna in ... Če ti ostane kaj časa, lahko utrjuješ odvisnike in stavčne člene.

Zbornik konference Jezikovne tehnologije in digitalna ... - SIstory

http://www2.sistory.si/publikacije/JTDH2018/Zbornik-JT-DH-16-9.pdf

20 sep 2018 ... Naš cilj v tem clanku je preizkusiti NMT prevajalnik na jezikovnem paru slovenšcina-anglešcina in ga primer- jati z rezultati SMT prevajalnika.

Izbor književnih besedil in seznam gesel za jezikovne ... - RIC-a

https://www.ric.si/mma/Izbor%20umetnostnih%20besedil%202021%20SLM%20izbor%20knjizevnih%20besedil%20in%20seznam%20gesel%20za%20jezikovne%20naloge/2020020411571067/

4 feb 2020 ... Sofoklej: Antigona/Kralj Ojdip. 3. Sapfo: Svafovska ali. Katul: Blagoslov ljubezni ali. Horacij: Carpe diem. 4. Sveto pismo: Psalm 130/129 (lz ...

Stilistika in enojezični slovar: označevanje jezikovne variantnosti

https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/download/15/47/530-1?inline=1

pravopis (SP) in Slovar slovenskega knjižnega jezika (SSKJ). V sodobnosti se s ... kvalifikator ironično, ki je problematičen, saj je ironija po definiciji ustvarjena v.

univerza v ljubljani fakulteta za družbene vede jezikovne ... - FDV

http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/Belsak-Katja.PDF

Katja Belšak. Mentor: izredni profesor dr. Miran Komac ... vsem, ki so kakorkoli pripomogli k nastanku tega diplomskega dela. Freudenberg, 11.10. 2007. Katja B.

OBLIKOVNA PRAVILA IN JEZIKOVNE REŽE - Pedagoška Fakulteta ...

https://pef.um.si/wp-content/uploads/2019/08/Navodilo_za_pogodbe.pdf

Da lahko pogodbo pripravimo v KIPS-u, mora predhodno kadrovsko-pravna služba delavca vnesti v kadrovsko bazo. V kolikor posamezni delavec/delavka ...

radijska dvogovornost: jezikovne izbire novinarjev - FDV - Univerza ...

https://www.fdv.uni-lj.si/docs/default-source/zalozba/radijska-dvogovornost_jezikovne-izbire-novinarjev.pdf

20 Tudi V. Zei piše, da se je tisk prilagodil novim prijemom, ki jih je izumil ... novinarka ne uporablja neknjižnih prvin iz lastnega pokrajinskega govora, ampak.

223 jezikovne spremembe v izdajah prve slovenske posvetne ...

https://centerslo.si/wp-content/uploads/2018/11/Obdobja-37_Orel.pdf

printed and handwritten poems by Valentin Vodnik to address the editorial interventions at all the language levels in the newer editions of Pesmi za pokušino ...

družina in njene vrednote - Zavod Uspešen.si

http://www.zavod-uspesen.si/studijski-krozki/zdrava-druzina.pdf

Zajtrk: ovseni kosmiči, za 4 osebe = 50 centov. Kosilo: • polpeti iz bučk/popečene bučke/omaka bučke (bučke z lepotno napako prodajajo po znižani ceni!) in ...

Ortodontija in njene posebnosti - ZOBOZDRAVSTVO TURK

http://www.zobozdravstvo-turk.si/Library/Obrazec_ZZZS.pdf

17 dec 2008 ... naprej štrlečo brado. Pri sodobnem človeku nastane veliko nepravilnosti zaradi hrane, pri kateri zobje ne opravljajo osnovnega dela (grizenje ...

industrializacija kranja in njene posledice - Kamra

https://www.kamra.si/images/mmelementi/dokumenti/12501_INDUSTRIALIZACIJAKRANJA.pdf

industrializacije mesta Kranj in okolice v obdobju med obema vojnama. ... Straţišču (1928), IKA (1923), Anton Boţič – Tkalnica volnenih in bombaţnih tkanin ...

3. Snežana Unčanin_Bubrežna sarkoidoza i njene manifestacije

https://undt.ba/wp-content/uploads/2018/10/3.-Sne%C5%BEana-Un%C4%8Danin_Bubre%C5%BEna-sarkoidoza-i-njene-manifestacije.pdf

5 lis 2018 ... Učešće bubrega u sarkoidozi. ○ Hiperkalcemija često. ○ Hiperkalciurija. ○ Nefrolitijaza. ○ Nefrokalcinoza. ○ Renalna tubularna disfunkcija.

Utrjevanje z deščico

http://www.o-4os.ce.edus.si/gradiva_k/8r/FIZ_utrjevanje_z_descico.pdf

SPECIFIČNA TEŽA. Deščica iz železa ima maso 1970 . Specifična teža železa je 78800 / 3. Kolikšen volumen ima deščica? = ______ . 5. TLAK.

UTRJEVANJE – Ulomki

https://jelkazupanecmatematika.files.wordpress.com/2012/03/utrjevanje-ulomki-sploc5a1no-b.pdf

b) razširi na imenovalec 45: = 15. 8 c*) razširi na imenovalec 36: = 24. 18 č*) na števec 20: = 18. 15 d) na najmanjši skupni imenovalec: = 7. 4. 3. 4. = 4. Okrajšaj:.

Utrjevanje - veččleniki

https://jelkazupanecmatematika.files.wordpress.com/2012/03/ponovitev-2-potence-izrazi.pdf

3.naloga: Odpravi oklepaj in skrči izraz ! a) 2a - ( 7a 5b)= b) -4x ( -6x 7y)= c) ( 4x – 5y ) – ( -3x – 2y )= h)Poenostavi izraz in izračunaj vrednost za x= 2 in y ...

PONAVLJANJE IN UTRJEVANJE

https://ucilnice.arnes.si/mod/resource/view.php?id=864707

19 mar 2020 ... PISNO MNOŽENJE. • Sam si sestavi 5 računov pisnega množenja. • Množenec naj bo trimestno število, množitelj pa enomestno število (ne.

Izbor književnih besedil in seznam gesel za jezikovne naloge na ...

https://www.ric.si/mma/Izbor_umetnostnih_besedil_2020A%20SLM_izbor%20knji%C5%BEevnih%20besedil%20in%20seznam%20gesel%20za%20jezikovne%20naloge_2020/2019020512084072/

5 feb 2019 ... 30. Ch arles Baudela ire : Pese m o al batrosu/Sorod nosti/Tuiec/O mamliaite se ! 31. Dragotin Kette: Na trgu/Na molu San Carlo/Pijanec. 32.

Jezikovne in stilne posebnosti novih medijev: primer spletnih ... - FDV

http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Antoncic-Teja.PDF

15 jan 2006 ... www.chat386.com, ki sem jo opazovala 21. in 23. septembra 2005 dopoldne, prav tako vsakič približno 30 minut. Z opazovanjem sem zbrala ...

Izbor književnih besedil in seznam gesel za jezikovne naloge ... - Ric

https://www.ric.si/mma/Izbor%20umetnostnih%20besedil%202021%20SLM%20izbor%20knjizevnih%20besedil%20in%20seznam%20gesel%20za%20jezikovne%20naloge/2020020411571067/

4 feb 2020 ... Franz Kafka: Preobrazba ali. Thomas Mann: Smft v Benetkah. 38. Sreiko Kosovel: Balada/Slutnja. 39. Sredko Kosovel: Ekstaza smfti/Nokturno.

druga deželna konferenca o zaščiti slovenske jezikovne manjšine

https://www.consiglio.regione.fvg.it/export/sites/consiglio/pagine/4/pubblicazioni/Pubblicazioni-allegati/druga_dezelna_konferenca_zbornik.pdf

Gianni Torrenti. Igor Gabrovec ... najboljši primer EZTS v vsej Evropi. ... 27/2017. Vprašanje o univerzitetni izobrazbi profesorjev slovenskega jezika pa še ni bilo.

Jezikovne razlike med nami - Vrtci Brezovica - Korak za korakom

https://www.korakzakorakom.si/storage/app/files/projekti/EQUAP/%C2%BBJezikovne%20razlike%20med%20nami%C2%AB%20-%20Vrtci%20Brezovica.pdf

V letošnjem šolskem letu je v skupini več otrok, ki prihajajo iz različnih kulturnih in jezikovnih okolij. Tema se je načrtovala zaradi potrebe otrok, ko so opazili, ...

Marko Stabej Kultiviranje slovenske jezikovne politike - Center za ...

https://centerslo.si/wp-content/uploads/2019/10/Obdobja-38_Stabej.pdf

KULTIVIRANJE SLOVENSKE JEZIKOVNE POLITIKE. Marko Stabej. Filozofska fakulteta, Ljubljana [email protected] DOI:10.4312/Obdobja.38.325-334.