Zapisnik 4. seje - Občina Cerkno

Mavri Zajc – občinska uprava; Gašper Uršič – direktor LTO Laufar Cerkno. Obravnavan je bil naslednji dnevni red: 1. Pregled zapisnika 3. seje. 2. Poslovno in ...

Zapisnik 4. seje - Občina Cerkno - Sorodni dokumenti

Zapisnik 9. seje - Občina Cerkno

http://www.cerkno.si/wp-content/uploads/2018/01/zapisnik_ds_9_seje_2017_kmetijstvo.pdf

Mizarstvo in lesna galanterija Močnik Boštjan s.p.,. Cesta OF 35, Cerkno strokovno izobraževanje. DA. 120,18. Stotnkar, obdelava kovin, d.o.o., Cerkljanski Vrh.

Zapisnik 4. seje - Občina Cerkno

http://www.cerkno.si/wp-content/uploads/2016/05/zapisnik_ds_4_seje_2016_kmetijstvo.pdf

Mavri Zajc – občinska uprava; Gašper Uršič – direktor LTO Laufar Cerkno. Obravnavan je bil naslednji dnevni red: 1. Pregled zapisnika 3. seje. 2. Poslovno in ...

Zapisnik 14.seje OS - Občina Cerkno

http://www.cerkno.si/wp-content/uploads/2015/09/zapisnik_os_14_seja_2004.pdf

direktorja ZD g.Nikita Primožič, pri 6. točki pa v.d.direktorica Mestnega muzeja Idrija ga.Ivana. Leskovec. Novinarji: ga.Metka Rupnik – Radio Odmev, g.

Zapisnik 1. seje - Občina Cerkno

http://www.cerkno.si/wp-content/uploads/2015/09/zapisnik_ds_1_seje_2015_kviaz.pdf

7. Peter Lahajnar. Trebenče 11a. STKS. ODBOR ZA DRUŽBENE IN DRUŠTVENE DEJAVNOSTI. 1. Domen Uršič - predsednik. Platiševa ulica 31, Cerkno. STKS.

zapisnik - Občina Cerkno

http://www.cerkno.si/wp-content/uploads/2017/10/gradivo_21_seje_2017_tocka_2_3.pdf

Miran Ciglič je dejal, da je Ozaveščena cerkljanska Sloveniji že zelo veliko povedala, zato besedo prepuščajo drugim. Branka Florjančič je dejala, da če prav ...

Zapisnik sestanka z dne 15 - Občina Cerkno

http://www.cerkno.si/wp-content/uploads/2015/09/zapisnik_ds_6_seje_2015_finance.pdf

Zapisnik 5. seje odbora je bil obravnavan kot predlog in bo potrjen na eni naslednjih sej. Predlogi svetniških skupin na temo poročil iz obdobja 2010 - 2014 se ...

Zapisnik komisije - Občina Cerkno

http://www.cerkno.si/wp-content/uploads/2018/06/javni_razpisi_kmetijstvo_2018_zapisnik_komisije.pdf

Trosilec SIP ORION 35 ALP. Prekrivanje strehe na gospod. poslopju (kozolec). Pajek Spander 401/5 gibljiv. Teleskopski trosilnik sena TIP-5 in udarni puhalnik.

Zapisnik KS Orehek – 06.09.2014 - Občina Cerkno

http://www.cerkno.si/wp-content/uploads/2015/09/zapisnik_ks_orehek_2014_09_06.pdf

SGP Zidgrad Idrija dd. 3.641,33 €. Skupaj. Jesenica je presegla dogovorjeni znesek za 141,33 €! - Orehek je svojih 1.160,00 Eur pustil v občinskem proračunu, ...

zapisnik 21.seje OS - Občina Domžale

https://www.domzale.si/files/other/news/41/104374zapisnik%2021.seje%20OS.pdf

ODSOTNA: Lidija Ambrož Marčun /SMC/ in Robert Hrovat /SDS/. Na seji so bili ... Marjeta PODPESKAR OMAHEN, vodja Oddelka za finance in gospodarstvo.

Zapisnik seje 3 - Občina Nazarje

https://www.nazarje.si/files/other/news/96/178288Zapisnik%20%20seje%203.pdf

Nazarje v sestavi: Pejo Burić, Romana Pogorelčnik, Darinka Plesnik, Kristijan Remic in Marko Gluk. Navzočih je bilo 10 članov Občinskega sveta.

Zapisnik 17. seje OZG - Občina Radovljica

https://www.radovljica.si/files/other/news/112/120685Zapisnik%2017.%20seje%20OZG.pdf

OE ZD. Jesenice. Jezersko. Preddvor. Tržič. Žirovnica. ZZZS. Jesenice. Radovljica. Marija Mulej. Mojca Markič. Marija Bergant. Hermina Krese. Monika Mulej.

Zapisnik 5. seje - Občina Radovljica

https://www.radovljica.si/files/other/news/112/177405Zapisnik%205%20seje.pdf

9 apr 2019 ... Prisotni člani KMVI: Miran Rems – predsednik, Vojka Jesenko, Branko Fajfar, Mark. Toplak. Opravičeno odsotni: Darko Marolt. Ostali prisotni: ...

Zapisnik 27. seje OS - Občina Jesenice

https://www.jesenice.si/obcina-jesenice/obcinski-svet/mandat-2014-2018/zasedanja-obcinskega-sveta-sklica-2014-2018/item/download/9916_461e2e2f1f4eea6c4d7ac45a5d406af5

30 maj 2018 ... komandir Policijske postaje Jesenice, Igor ARH – poveljnik Občinskega štaba ... Svet SBJ je prejšnji teden potrdil strategijo o razvoju bolnice, ...

Zapisnik 19. seje - Občina Šentjur

https://www.sentjur.si/files/other/news/129/52968_40270Zapisnik%2019.%20seje.pdf

b) Mnenje k imenovanju ravnatelja OŠ Dramlje c) Mnenje k imenovanju ravnatelja OŠ Blaža Kocena Ponikva d) Razrešitev in imenovanje novega člana sveta ...

Zapisnik 4. seje - Občina Radovljica

https://www.radovljica.si/files/other/news/112/216549Zapisnik%204%20seje.pdf

18 jun 2019 ... Možina, Glasbena šola Radovljica. Sprejet je bil naslednji. Dnevni red: 1. Pregled in potrditev zapisnika 3. redne seje. 2. Soglasje k vrstam in ...

Zapisnik 7. seje - Občina Ajdovščina

https://www.ajdovscina.si/mma/zapisnik%207%20seje%20OS%20OA/2011051614240559/?m=1305548645

21 apr 2011 ... JAN ZELINŠČEK je prosil v zadevi Silajdžič Blaž za malo bolj konkreten odgovor. MARJAN POLJŠAK je rekel, da mu svetuje, da se pride o ...

Zapisnik 5. redne seje - Občina Naklo

https://www.naklo.si/files/other/news/95/164534Zapisnik%205.%20redne%20seje.pdf

1 jun 2015 ... Oprostitev NUSZ za leto 2015 za zavezanca Merkur nepremičnine d.d. ... vode z javnih površin v Občini Naklo; Elaborat o oblikovanju cene storitve ... tlakovci). G. Cankar je izračunal, da gre za 49,5 % povečanje cen storitev.

Zapisnik 2. redne seje OS - Občina Jesenice

https://www.jesenice.si/obcina-jesenice/obcinski-svet/mandat-2018-2022/zasedanja-obcinskega-sveta-sklica-2018-2022/item/download/10611_3e5cf55398190beef4d75d085319801b

Župan Blaž Račič je na začetku 2. redne seje Občinskega sveta Občine Jesenice pozdravil vse prisotne članice in člane Občinskega sveta Občine Jesenice.

Zapisnik 26. seje OS - Občina Slovenske Konjice

https://www.slovenskekonjice.si/files/other/news/5/98059Zapisnik%2026.%20seje%20OS.pdf

Predlog Odloka o OPPN za območje letališča Slovenske Konjice (Senožet) (skrajšani postopek). Predlog Odloka o OPPN za del območja graščina Trebnik ...

Zapisnik 5. redne seje OS - Občina Jesenice

https://www.jesenice.si/obcina-jesenice/obcinski-svet/mandat-2018-2022/zasedanja-obcinskega-sveta-sklica-2018-2022/item/download/10915_f575f298c2ee7419d090a96d63b1a815

30 maj 2019 ... direktor ENOS OTE, d.o.o., Igor ARH – poveljnik Občinskega štaba Civilne zaščite, Mark. TOPLAK, MBA – direktor Razvojne agencije Zgornje ...

Zapisnik 6. redne seje OS - Občina Jesenice

https://www.jesenice.si/obcina-jesenice/obcinski-svet/mandat-2018-2022/zasedanja-obcinskega-sveta-sklica-2018-2022/item/download/10995_31e5aae715f76368974c952858f2037d

17 jul 2019 ... Župan Blaž Račič je na začetku 6. redne seje Občinskega sveta Občine Jesenice pozdravil vse prisotne članice in člane Občinskega sveta ...

Zapisnik 2. seje - Občina Šempeter-Vrtojba

http://hr.gk1.sempeter-vrtojba.v-izdelavi.si/data/zapisniki_sej_OS_2010_11/Zapisnik_2._seje_2.12.2010.pdf

predlagal obravnavo zapisnika 1. redne seje. Župan je odprl razpravo na zapisnik 1. redne seje Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba. Razprave ni bilo.

zapisnik 21. redne seje - Občina Brda

https://www.obcina-brda.si/mma/Ad2-zapisnik%2021.%20redne%20seje/2017030711104862/?m=1488881427

6 mar 2017 ... Poročilo o poteku likvidacijskega postopka za Študijsko središče Grad Vipolže – v likvidaciji. 7. Letni program športa v Občini Brda za leto 2017.

zapisnik 5. seje - Občina Ivančna Gorica

http://www.ivancna-gorica.si/data/aktualno/seje_svetov_odborov/mandat_2014_2018/6_seja_OS/zapisnik_5_seje_OS.pdf

Na županstvu Občine Ivančna Gorica se hrani digitalni zapis poteka seje. Na seji so bili ... Stoparju, upravljavcu spletne strani, uspelo dodati, je objava osmrtnic.

Zapisnik 5.seje - Mestna občina Ljubljana

https://www.ljubljana.si/assets/Seje/16923/zapisnik-5.-seje-iii.pdf

OSTALI NAVZOČI: Cvetko Edvard, komandir PP Ljubljana Vič, Milan Stepišnik, vodja policijskega okoliša Murgel, Rakove jelše in Zelenega loga, Marko ...

Zapisnik 8. redne seje - Občina Radenci

https://radenci.si/wp-content/uploads/2016/10/AD2-ZAPISNIK-8.SEJE_.pdf

8. redne seje Občinskega sveta Občine Radenci, ki je potekala v torek, 20. 10. ... pobudo na temo spremembe lastništva poti na relaciji parkirišče Mercator, proti ...

Zapisnik 24. seje - Občina Ivančna Gorica

http://www.ivancna-gorica.si/data/aktualno/seje_svetov_odborov/mandat_2014_2018/24_seja_OS/zapisnik_24_redne_seje_OS_za_objavo.pdf

Ivančna Gorica, Roža Kek-Mestna knjižnica Grosuplje; predstavniki medijev: Radio. Zeleni val ... Župan je nato je prešel na delovni del seje. ... 7.ijetno con:ča.

Zapisnik 5. redne seje - Občina Žetale

https://www.zetale.si/files/other/news/197/53110_237Zapisnik%205.%20redne%20seje.pdf

Na podlagi 18. člena Statuta občine Žetale (Uradno glasilo slovenskih občin štev. 8/2010) ... e)Sklep o določitvi višine nadomestila za opravljen pogrebni govor na ... Za opravljen govor na pogrebu na pokopališču v Žetalah prejme govornik, s.

Zapisnik 30. seje - Mestna občina Ljubljana

https://www.ljubljana.si/assets/Seje/16540/zapisnik-30.--seje-sveta-.pdf

Zgrajen in odprt je nov nakupovalni Hipermarket Mercator na Šmartinski cesti 102. 4. ... poteka ţe nekaj let postopna intenzivna gradnja poslovno-stanovanjskih ...

Zapisnik 8. seje - Občina Ivančna Gorica

http://www.ivancna-gorica.si/data/aktualno/seje_svetov_odborov/mandat_2014_2018/8_seja_OS/Zapisnik_8_seje.pdf

izobraževalnega zavoda Glasbena šola Grosuplje - 1. obravnava (poročevalka: Mojca Globokar. Anžlovar);. 11. Vprašanja in predlogi. Ad/1 Potrditev zapisnika ...

Zapisnik 4. redne seje.pdf - Občina Duplek

https://duplek.e-obcina.si/files/other/news/44/53163_296Zapisnik%204.%20redne%20seje.pdf

Sejo je vodil župan Občine Duplek Mitja Horvat. Prisotni: člani občinskega ... Boštjan Partljič, Peter Zajc, Mitja Mulec, Zinka Dokl, , Nataša Kelher, Dejan Stanko,.

Zapisnik 7. redne seje OS - Občina Jesenice

https://www.jesenice.si/obcina-jesenice/obcinski-svet/mandat-2018-2022/zasedanja-obcinskega-sveta-sklica-2018-2022/item/download/11100_991fe4fd9d08b5784f63c8f46f94606f

12 dec 2019 ... PRISOTNE ČLANICE IN ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Gregor ČOP, Edina DŽAMASTAGIĆ, mag. Almin GORINJAC, Boris GRILC, Jure.

zapisnik 27. seje obč. svet - Občina Šenčur

https://www.sencur.si/files/other/news/126/157644Zapisnik%2027.%20redne%20seje.pdf

27. redne seje Občinskega sveta Občine Šenčur, ki je potekala v sredo, ... Zuum d.o.o., Van-Den d.o.o., Kovinoplastika Ivan Zupanc s.p., KZ Cerklje z.o.o., …).

Zapisnik 7. redne seje 3. 7. 2019 - Občina Ig

https://www.obcina-ig.si/wp-content/uploads/2019/11/Zapisnik-7.-redne-seje-3.7.2019.pdf

Peter Verlič (Občina Grosuplje župan), Helena Brlan (Občina Grosuplje), Mateja. Janežič (Vrtec Ig), Katarina Slokan Vehar (Vrtec Ig), Janez Miklič, Marjana ...

Zapisnik 22 redne seje 18. 10. 2017 - Občina Ig

https://www.obcina-ig.si/wp-content/uploads/2017/12/Zapisnik-22-redne-seje-18.10.2017-.pdf

1 jan 2018 ... d.o.o.), Mateja Janežič (ravnateljica Vrtca Ig), Katarina Slokan Vehar (računovodkinja Vrtca. Ig), Janez Miklič, Marjana Župec, Polona Skledar, ...

Zapisnik 7. korespondenčne seje - Občina Divača

https://www.divaca.si/mma/zapisnik_7__korespondencne_seje_/2014102715434179/?m=1414421021

SKLEP: Občinski svet občine Divača sprejema pregled števila vpisanih otrok in daje soglasje k predlaganemu številu in vrsti oddelkov ter vrsti programov v ...