Zasnova spremljanja stanja populacij izbranih ciljnih ... - Natura 2000

raziskavo izbranih vrst hroščev v Sloveniji in eno redkih v Evropi: bukov kozliček. (Morinus funereus), alpski kozliček (Rosalia alpina), strigoš (Cerambyx cerdo),.

Zasnova spremljanja stanja populacij izbranih ciljnih ... - Natura 2000 - Sorodni dokumenti

Zasnova spremljanja stanja populacij izbranih ciljnih ... - Natura 2000

http://www.natura2000.si/uploads/tx_library/Hrosci_Zasnova_spremljanja_koncno_2008.pdf

raziskavo izbranih vrst hroščev v Sloveniji in eno redkih v Evropi: bukov kozliček. (Morinus funereus), alpski kozliček (Rosalia alpina), strigoš (Cerambyx cerdo),.

Izvajanje spremljanja stanja populacij izbranih ciljnih ... - Natura 2000

http://www.natura2000.gov.si/uploads/tx_library/Hrosci_monitoring_koncno_porocilo_09.pdf

Slika 58: Odrasel hrošč škrlatnega kukuja (Cucujus cinnaberinus) živi večinoma ... sistematičnih raziskav: govnač vrste Bolbelasmus unicornis, bostrihid vrste.

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst netopirjev - Natura 2000

http://www.natura2000.si/uploads/tx_library/netopirji_monitoring_2006_2007_koncno.pdf

30 okt 2007 ... št. ujetih osebkov med 2006 in 2007 je bil največji pri malem podkovnjaku. ... (oz. osem) ciljnih vrst netopirjev: južni, veliki in mali podkovnjak, ...

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib in piškurjev - Natura 2000

http://www.natura2000.si/fileadmin/user_upload/Knjiznjica/Studije/Ribe_Monitoring_2008.pdf

30 nov 2008 ... sladkovodna, neparazitska vrsta, ki se ne seli. Razširjenost. V Evropi ... Blistavec je manjša riba, ki zraste največ do 25 cm. Spolno dozori v ...

monitoring populacij izbranih ciljnih vrst ptic - Natura 2000

http://www.natura2000.si/uploads/tx_library/IWC_DOPPS_2011_porocilo.pdf

27 jun 2011 ... mali ponirek Tachybaptus ruficollis. 23. 586. 6. 115. 136. 18. 545. 196. 1625. 00090 čopasti ponirek Podiceps cristatus. 31. 74. 1. 38. 7. 5. 25.

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst na območjih Natura 2000 v ...

https://www.program-podezelja.si/images/SPLETNA_STRAN_PRP_NOVA/1_PRP_2014-2020/1_4_Spremljanje_in_vrednotenje/4_Monitoringi/ptice/Porocilo_monitoring_2017_corr.pdf

kostanjevka (Črete), velika uharica (Kras, Vipavski rob), podhujka (Snežnik ... zmeren upad: podhujka (Kras), srednji detel (Mura), hribski škrjanec (Kras), veliki ...

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst hroščev v ... - Natura 2000

http://www.natura2000.si/uploads/tx_library/Monitoring_populacije_izbranih_vrst_hroscev_Vrezec_s_sod_2016_prvo_delno_porocilo.pdf

3 nov 2016 ... BUKOV KOZLIČEK (Morimus funereus) . ... Alpski kozliček je zajet v shemi nacionalnega monitoringa hroščev od leta 2008 dalje, ko je bil za ...

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst netopirjev v ... - Natura 2000

http://www.natura2000.si/uploads/tx_library/Monitoring_Netopirji_18_20_1dp.pdf

30 okt 2018 ... [Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor, Ljubljana]. ... 3.1.3.2 Stanje uničenega kotišča netopirjev v cerkvi Marije v nebesa vzete v Marija Dobju . ... U2) Podobno se lahko naredi na polkrožni odprtini na podstrehi (slika 7).

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst hroščev - Natura 2000

http://www.natura2000.si/uploads/tx_library/koncno_porocilo_MonitoringHrosci3_2.pdf

736 Dimnice. 2710 Grda jama olina peč tra. 942 Račiška pečina. 8837 Tikina jama. 936 Brezno na Ostriču pri Markovščini. L. h. hochenwartii Javorniki, S. 408.

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst netopirjev ... - Natura 2000

http://www.natura2000.si/uploads/tx_library/Netopirji_monitoring_08-09_3delno.pdf

30 apr 2009 ... Jama: Tominčeva jama v Veliki dolini pri ponoru reke Reke. (JK0735 del) ... Jama: Zadlaška jama (JK0804) - Dantejeva jama. II. 2/2. 12887.

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib - Poročilo ... - Natura 2000

http://www.natura2000.si/uploads/tx_library/Natura2000_Metode_2008_LR_2.pdf

Pobočnica je nepopolna, omejena na sprednji del telesa. Hrbtna in trebušne plavuti so nameščene na sredini telesa. Razdalja med začetkoma baz prsnih in ...

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst ptic na območjih Natura ...

https://www.program-podezelja.si/images/SPLETNA_STRAN_PRP_NOVA/1_PRP_2014-2020/1_4_Spremljanje_in_vrednotenje/4_Monitoringi/ptice/Porocilo_monitoring_2017_corr.pdf

strm upad: srednji detel (Krakovski gozd – Šentjernejsko polje), vrtni strnad (Kras) ... Pri projektu monitoringa populacij izbranih ciljnih vrst ptic smo v gnezditveni ...

VZPOSTAVITEV MONITORINGA IZBRANIH CILJNIH ... - Natura 2000

http://www.natura2000.si/fileadmin/user_upload/Knjiznjica/raziskave/I-porocilo_monitoring_metuljev.pdf

metulja se enoznačno označi na spodnjo stran zadnjega krila z vodoodpornim ... Močvirski cekinček (Lycaena dispar) je vrsta vezana na nižinske vlažne ...

Vzpostavitev monitoringa izbranih ciljnih vrst ... - Natura 2000

http://www.natura2000.gov.si/uploads/tx_library/Monitoring_Mehkuzci-2009_koncno.pdf

3 nov 2009 ... Rajko Slapnik, univ. dipl. biol. Naročnik: ... Slapnik R. (2009): Vzpostavitev monitoringa izbranih ciljnih vrst mehkužcev. ... Črna Vas, Ljubljana.

Vzpostavitev in izvajanje monitoringa izbranih ciljnih ... - Natura 2000

http://www.natura2000.gov.si/uploads/tx_library/Dvozivke_delno_porocilo2014december.pdf

1 dec 2014 ... št. terenskih dni v letu. 2015. Nižinski urh (Bombina bombina) populacijski. 12 (5). 6. 6 (5). Hribski urh (Bombina variegata) populacijski.

Projekt: Vzpostavitev monitoringa izbranih ciljnih vrst ... - Natura 2000

http://www.natura2000.si/uploads/tx_library/Mehkuzci_monitoring--2.delno_08-09.pdf

Slapnik R. (2009): Vzpostavitev monitoringa izbranih ciljnih vrst mehkužcev. ... Krška vas. 4068 potok Bržiček. Muljava. 4067 potok Višnjica. Trebnja Gorica, Krka.

MONITORING POPULACIJ IZBRANIH VRST PTIC ... - Natura 2000

http://www.natura2000.gov.si/uploads/tx_library/Monitring_ptice_2008_vmesno_porocilo.pdf

30 sep 2008 ... škrjanec, mala in grahasta tukalica, navadna čigra-delno, kozača, pisana penica). Luka Božič (vodomec, zlatovranka, kosec, črnočeli srakoper).

POROČILO Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst ptic na ...

https://www.program-podezelja.si/images/SPLETNA_STRAN_PRP_NOVA/1_PRP_2014-2020/1_4_Spremljanje_in_vrednotenje/4_Monitoringi/ptice/Porocilo_monitoring_ptice_2019_corr.pdf

2 sep 2019 ... Kostanjevka je letos znotraj SPA Črete potrjeno gnezdila le na Požegu. ... V Sloveniji je v letu 2019 gnezdilo manj kot 20 parov kostanjevk: ...

Spremljanje varstvenega stanja volkov v Sloveniji v ... - Natura 2000

http://www.natura2000.si/uploads/tx_library/MonitoringVolk_2016-17_koncno_porocilo1.pdf

»vsiljivca«, ki z oponašanjem volčjega tuljenja izzove povratno oglašanje – tuljenje ... 16,0 % primerov šakala (v nekaterih primerih verjetno kot mrhovinar), v 4,0 ...

Ocena stanja za območje Natura 2000 na porečju Voglajne

http://www.natura2000.si/uploads/tx_library/Voglajna_00_Kazalo.pdf

30 jun 2014 ... Zoran Borovšek, Jani Frank, Nino Kirbiš, Tea Knapič, Janko Plahuta (RD Voglajna), David Škufca ter Blaž Cokan, Maša Čarf, Drago Ćikić, Miha ...

Ocena izhodiščnega stanja poznavanja jetrenjaka ... - Natura 2000

http://www.natura2000.si/uploads/tx_library/2018_Porocilo-Mannia.pdf

3 maj 2018 ... 2018 smo z Ministrstva za okolje in prostor prejeli naročilnico (št. ... senčna razpoka v strmem skalovju, napolnjena z zelo drobnim peskom ... razpoke, skalne police pod previsom ali senčna in vlažna tla pod skalo, kjer je ...

Vrednotenje rezultatov spremljanja stanja kakovosti ... - Eionet-SI

http://nfp-si.eionet.europa.eu:8980/Public/irc/eionet-circle/javna/library?l=%2Fsodelovanj_institucijami%2Fizvajanje_sloveniji_1%2Fposvet_27_5_2013%2Fvrednotenje_predstavitev%2F_EN_1.0_&a=d

27 maj 2013 ... Naravna kopališča. • izvajanje ... 17 naravnih kopališč → spremljanje kakovosti vode zagotavlja upravljavec kopališča – je ... Kolpa, morje.

Program spremljanja ekološkega in kemijskega stanja morja ... - Arso

https://www.arso.gov.si/vode/morje/programi/PROGRAM%20MORJE%202009.pdf

Sredozemsko morje po Illiesu. Na podlagi tipologije sta opredeljena dva tipa obalnega morja in sicer plitvo morje s skalnatim obalnim tipom ter plitvo morje s ...

30let spremljanja stanja gozdov v sloveniji 30years of forest ...

http://en.gozdis.si/data/publikacije/59_30_let_monitoringa.pdf

Gozd prekriva približno 60 % površine Slovenije in je v ... tant grounds for the preparation of national and inter- ... ga daje gozd, zapustili našim zanamcem.

monitoring populacij izbranih vrst ptic - DOPPS

https://www.ptice.si/wp-content/uploads/2014/04/3_1__iba_2010_delno.pdf

30 sep 2010 ... Katarina Denac (vodomec – Mura, zlatovranka, beloglavi jastreb, ĉrnoĉeli srakoper, hribski škrjanec, veliki skovik – Ljubljansko barje).

stanje populacij izbranih vrst dvoživk na območju ... - GoForMura

http://goformura.gozdis.si/wp-content/uploads/2016/12/9_Dvo%C5%BEivke_ERICO-1.pdf

Veliki pupek je razširjen po celi Sloveniji, vendar je razmeroma redek. • Prezimuje na kopnem, na mrestišča (večje stoječe vode brez rib), pa prihaja od konca ...

MONITORING POPULACIJ IZBRANIH VRST PTIC Rezultati ... - Arso

http://www.arso.gov.si/narava/%C5%BEivali/ogro%C5%BEene%20in%20zavarovane/Monitoring%20ptic%20-%20Vmesno%20poro%C4%8Dilo%202005.pdf

30 sep 2005 ... Mala tukalica Porzana parva. ... Grahasta tukalica Porzana porzana . ... Mala tukalica je ena najmanj poznanih vrst ptic pri nas. Temu botrujejo ...

monitoring populacij izbranih vrst ptic 2006/07 - Arso

https://www.arso.gov.si/narava/%C5%BEivali/ogro%C5%BEene%20in%20zavarovane/Monitoring%20ptic%20-%20Kon%C4%8Dno%20poro%C4%8Dilo%202006-07.pdf

Škrjančar. 1. 1. Postovka. 3. 3. 2. 3. 1. 1. 13. Rdečenoga postovka. 0. Kačar. 0 ... Močvirski lunj. 1. 1. Škrjančar. 1. 2. 3. Postovka. 4. 4. 8. Rdečenoga postovka. 0 ...

Monitoring populacij izbranih vrst ptic - popisi gnezdilk ... - DOPPS

https://www.ptice.si/wp-content/uploads/2014/03/201311_denac_monitoring_iba_2012_2013.pdf

Poljska (Białowieża) 54 m3/ha ... Poljska, Białowieża. 0.6 ... žuželke umikajo pred kosilnico) ter uporabo kosilnice, ki ni rotacijska (ta namreč zmelje predvsem.

Raziskava stanja potencialnih izvornih populacij vrste barjanski ...

https://www.poljuba.si/wp-content/uploads/2018/12/raziskava-stanja-potencialnih-izvornih-populacij-barjanskega-okarcka-na-ljubljanskem-barju-in-stanja-njihovega-habitata-s-smernicami.pdf

PoLJUBA – Raziskava stanja potencialnih izvornih populacij vrste barjanski okarček. (Coenonympha oedippus) in stanja njihovega habitata s smernicami za ...

Monitoring populacij izbranih vrst ptic - popisi gnezdilk 2015 - DOPPS

https://www.ptice.si/wp-content/uploads/2015/11/20151125_porocilo_monitoring_2015_final.pdf

25 nov 2015 ... kostanjevke na območju KPRRP pa so bile opazovane 24.3.2015, in sicer sedem ... kostanjevk zabeleženih že zgoraj omenjenega 4.3.2015.

zlozenka natura - Natura 2000

http://www.natura2000.si/fileadmin/user_upload/projekti/radensko_polje.pdf

Živalske vrste: ź Črtasti medvedek ź Travniški postavnež ź Močvirski cekinček ź Človeška ribica ź Drobnovratnik ź Rjavi medved ź Volk. Sibirska perunika.

analiza stanja izbranih osuševalnih sistemov v sloveniji

http://mvd20.com/LETO2007/R26.pdf

pratensis), dvoletni dimek (Crepis biennis), razprostrto zvončico (Campanula patula), navadni regrat. (Taraxacum officinale), ozkolistni trpotec (Plantago ...

287-357 - Natura 2000

http://www.natura2000.si/fileadmin/user_upload/287_357.pdf

STATUS OPOMBA (endemit …) ... 4.37.1.3 Druge značilne vrste (razen višjih rastlin) v Sloveniji ... V Sloveniji je približno 20 nahajališč vrste Cladium mariscus.

fbi - Natura 2000

http://www.natura2000.si/uploads/tx_library/DOPPS_FBI_2010_v2.pdf

grilček. Serinus serinus. 215. 123. 2,4. 9,48 rjavi srakoper. Lanius collurio. 209. 121. 2,4. 9,35 slavec. Luscinia megahrynchos. 175. 91. 1,8. 6,85 rjava penica.

Diapozitiv 1 - Natura 2000

http://www.natura2000.si/fileadmin/user_upload/AfterLife_SHabic_2016.pdf

29 mar 2016 ... na medmrežju. 2. predlog: Izboljšati možnosti pregledovanja konkretnih vsebin (vrste, HT) na uradnih pregledovalnikih: NVatlas, MKGP, ZGS…