BUKOV KOZLIČEK (Morimus funereus) Vrsta se v ... - Natura 2000

monitoringa razširjenosti za obdobje 2010-2014 in tretje ter četrto snemanje populacijskega monitoringa. Bukov kozliček je v Sloveniji splošno razširjena vrsta,.

BUKOV KOZLIČEK (Morimus funereus) Vrsta se v ... - Natura 2000 - Sorodni dokumenti

BUKOV KOZLIČEK (Morimus funereus) Vrsta se v ... - Natura 2000

http://www.natura2000.gov.si/uploads/tx_library/Morimus_funereus_povzetek_2011.pdf

monitoringa razširjenosti za obdobje 2010-2014 in tretje ter četrto snemanje populacijskega monitoringa. Bukov kozliček je v Sloveniji splošno razširjena vrsta,.

BUKOV KOZLIČEK (Morimus funereus) POPIS V LETU 2012 Popis v ...

http://www.natura2000.gov.si/uploads/tx_library/Morimus_funereus_2012.pdf

BUKOV KOZLIČEK (Morimus funereus). POPIS V LETU 2012. Popis v letu 2012 je bil izveden po protokolu nacionalnega monitoringa za vrsto. (VREZEC ET AL.

ALPSKI KOZLIČEK (Rosalia alpina) Vrsta se v Sloveniji sistematično ...

http://www.natura2000.gov.si/uploads/tx_library/Rosalia_alpina_povzetek_2011.pdf

Končno poročilo. – Nacionalni inštitut za biologijo, Ljubljana. ALPSKI KOZLIČEK (Rosalia alpina). Vrsta se v Sloveniji sistematično spremlja od leta 2009 dalje, ...

zlozenka natura - Natura 2000

http://www.natura2000.si/fileadmin/user_upload/projekti/radensko_polje.pdf

Živalske vrste: ź Črtasti medvedek ź Travniški postavnež ź Močvirski cekinček ź Človeška ribica ź Drobnovratnik ź Rjavi medved ź Volk. Sibirska perunika.

287-357 - Natura 2000

http://www.natura2000.si/fileadmin/user_upload/287_357.pdf

STATUS OPOMBA (endemit …) ... 4.37.1.3 Druge značilne vrste (razen višjih rastlin) v Sloveniji ... V Sloveniji je približno 20 nahajališč vrste Cladium mariscus.

fbi - Natura 2000

http://www.natura2000.si/uploads/tx_library/DOPPS_FBI_2010_v2.pdf

grilček. Serinus serinus. 215. 123. 2,4. 9,48 rjavi srakoper. Lanius collurio. 209. 121. 2,4. 9,35 slavec. Luscinia megahrynchos. 175. 91. 1,8. 6,85 rjava penica.

ribe - Natura 2000

http://www.natura2000.gov.si/uploads/tx_library/n2k_ribe_mejnik1.pdf

5 nov 2003 ... Za izvajanje Direktive o habitatih - Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation of natural habitats and of wild fauna and ...

slike 2 - Natura 2000

http://www.natura2000.si/fileadmin/user_upload/C3_RP_Ljubljansko_Barje3.pdf

Plečnikova cerkev Sv. Mihaela v Črni Vasi ... Romarska cerkev na Žalostni gari ... Wska Vas. 16). 36. Mareke na Barju, barjanska okna . 00000. RUGBrod.

Flora - Natura 2000

http://www.natura2000.si/uploads/tx_library/Voglajna_03_Flora.pdf

navadna podborka. Bellis perennis L. navadna marjetica. Berberis vulgaris L. navadni češmin. Betonica officinalis L. navadni čistec. Betula pendula Roth.

Plazilci - Natura 2000

http://www.natura2000.si/uploads/tx_library/Voglajna_11_Plazilci.pdf

martinček, zelenec, pozidna kuščarica, smokulja, navadni gož in modras. Na svetovnem Rdečem seznamu ogroženih vrst IUCN (2008) sta Horvatova kuščarica ...

Vidra - Natura 2000

http://www.natura2000.si/uploads/tx_library/Voglajna_13_Vidra.pdf

sledi ostalih, predvsem na vodo vezanih, živali (nutrija, pižmovka). Pri določevanju sledi smo si pomagali s knjigami Brown s sod. (2004), Bouchner (2003) in ...

Metulji - Natura 2000

http://www.natura2000.gov.si/uploads/tx_library/n2k_metulji_pp.pdf

dnevni metulji, ki jih je na svetu približno 20.000 vrst. ... stadijev: jajčece, gosenica, buba, metulj. ... preostali gorski travniki manj dostopni in dobro ohranjeni.

Jelovica - Natura 2000

http://www.natura2000.si/uploads/tx_library/natura2000_jelovica.pdf

območja, ki so pomembna za ohranjanje ogroženih rastlin, živali in njihovih življenjskih okolij. Dlakava mahovnica in okroglolista rosika uspevata na barjanskih ...

hrošči - Natura 2000

http://www.natura2000.gov.si/uploads/tx_library/hrosci_elaborat.pdf

22 okt 2003 ... Barjanski krešič je ovalno podolgovat hrošč, ... Drobnovratnik je 8 – 11 mm velik hrošč. Telo ... Rogač sodi med največje vrste hroščev v Evropi.

RS, MOPE - Natura 2000

http://www.natura2000.gov.si/uploads/tx_library/StudijaPlasenje.pdf

atra, mali žagar Mergellus albellus, njivska gos Anser fabalis (podatek 2005), sivka Aythya ferina, čopasta črnica Aythya fuligula in zvonec Bucephala clangula.

DOPPS - Natura 2000

http://www.natura2000.si/fileadmin/user_upload/Knjiznjica/Studije/Ptice_Porocilo2008_Dopolnitev_DOPPS.pdf

SLO ime: podhujka. Grožnje: mnogi travniki se ne kosijo več in se zaraščajo, kar je kratkoročno sicer ugodno za to vrsto, dolgoročno pa ne (Božič 2003).

Smrkež - Natura 2000

http://www.natura2000.si/uploads/tx_library/Natura_2000_Smrkez_2018_splet.pdf

31 dec 2018 ... Hrani se z bentoškimi nevretenčarji (invertivor) kot so maloščetinci, rakci, ličinke žuželk in mehkužci (Mrakovčić in sod., 2006). Ličinke so ...

5.92 Lahinja - Natura 2000

http://www.natura2000.si/fileadmin/user_upload/587_650.pdf

5.92.1 Kratek opis in utemeljitev predloga območja. Povirni del reke je v Krajinskem parku Lahinja in ima že prepoznano naravovarstveno vrednost. Je naravni.

priloge 1-3 - Natura 2000

http://www.natura2000.si/fileadmin/user_upload/zakonodaja/2013_04_18_Odgovor-priloge1-3.pdf

18 apr 2013 ... Stari Grad, cerkev Sv. Ana. SI3000118 Boč ... Gornji Petrovci, Evangeličanska cerkev. SI3000221 Goričko. Grad ... Planina, Grad Haasberg.

2011 - Natura 2000

http://www.natura2000.si/uploads/tx_library/Natura2000_Porocilo_2011.pdf

30 nov 2011 ... območja Pesnica. Reka Pesnica izvira na območju Slovenskih goric, v okolici Ormoža pa se izliva v reko. Dravo. Po značaju je nižinska reka.

grba - Natura 2000

http://www.natura2000.si/fileadmin/user_upload/Knjiznjica/raziskave/Ribe_grba-2013.pdf

21 dec 2013 ... Dragonja, Trsek Supot, Koštabona Feneda, Krkavče Piševec, Padna ... Cerknica, Želin Idrijca, Reka Idrijca, Slap ob Idrijci Idrijca, Spodnja Idrija ...

Solinarka - Natura 2000

http://www.natura2000.gov.si/uploads/tx_library/solinarka_jadransko_2014_009_s_prilogami_oddano_elektronska_verzija.pdf

30 jan 2015 ... ZZRS, 2014. Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib. Solinarka. VI. Slika 19: Vzorčenja v območju Natura 2000 Strunjanske soline s Stjužo ...

Dvoživke - Natura 2000

http://www.natura2000.si/uploads/tx_library/Voglajna_10_Dvozivke.pdf

10 jun 2014 ... 10.3.1.2 Hribski urh (Bombina variegata) . ... Sekulja je splošno razširjena rjava žaba v Sloveniji, z izjemo Slovenske Istre. V primerjavi z.

rastline - Natura 2000

http://www.natura2000.gov.si/uploads/tx_library/rastline.pdf

Necvetoča rastlina je težko ... ali dvocvetna rastlina z modrimi do modrovijoličnimi kimastimi cvetovi (listi zunanjega kroga ... Grintavec, okoli 1500 m nm. v.

Diapozitiv 1 - Natura 2000

http://www.natura2000.si/fileadmin/user_upload/AfterLife_SHabic_2016.pdf

29 mar 2016 ... na medmrežju. 2. predlog: Izboljšati možnosti pregledovanja konkretnih vsebin (vrste, HT) na uradnih pregledovalnikih: NVatlas, MKGP, ZGS…

Untitled - Natura 2000

http://www.natura2000.gov.si/fileadmin/user_upload/C3_RP_Ljubljansko_Barje2.pdf

Breg pri. Borovnici. Iška Vas. Dobravica. Gorenja Brezovica. Ribnik v Braal ... Blatna Brezovica čica. Matena. Glinek. Jezero. Jezero p: Podpeči iška Loka ibniki.

Močvirska sklednica - Natura 2000

http://www.natura2000.gov.si/uploads/tx_library/sklednica.pdf

STROKOVNA IZHODIŠČA ZA VZPOSTAVLJANJE. OMREŽJA NATURA 2000. Močvirska sklednica Emys orbicularis (Linnaeus, 1758). Dr. Staša Tome, univ.

Grbasti okun - Natura 2000

http://www.natura2000.si/uploads/tx_library/Natura2000_GrbastiOkun_2012.pdf

21 dec 2012 ... Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam (Uradni list RS, št. 82/2002) pa grbastega okuna opredeljuje kot ...

Ljubljansko Barje - Natura 2000

http://www.natura2000.gov.si/fileadmin/user_upload/C3_RP_Ljubljansko_Barje1.pdf

Leta 2008 je bil ustanovljen Krajinski park Ljubljansko barje, ki pokriva 135 km2 površin Ljubljanskega barja. Površine ... Koliščarji ob stoječi vodi. Lokacija: Ig.

Trnovski gozd. - Natura 2000

http://www.natura2000.gov.si/uploads/tx_library/trnovski_gozd.pdf

TRNOVSKA PLANOTA f. V okviru projekta NATURA 2000 je DOPPS pripravil predlog pomembnih območij za ptice, ki na področju trnovske planote zajema ...

Soška postrv - Natura 2000

http://www.natura2000.si/uploads/tx_library/Natura2000_SoskaPostrv_2014.pdf

30 dec 2014 ... RD Idrija. Cerknica 1 s pritoki. G1. Izvir. Jamškov jez. 1,6. RD Idrija Cerknica 2. Rr. Izliv Oresovke. Izliv v Idrijco. 2,2. RD Idrija Grda grapa. G1.

komunikacije za območja Natura 2000

http://www.natura2000.si/uploads/tx_library/KGZS_Natura2000-koncno_porocilo_01.pdf

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica. 14. Kmetijsko ... Kmetijsko – svetovalna služba ima svoje strokovnjake organizirane v okviru samostojnih pravnih enot ...

Triturus carnifex - Natura 2000

http://www.natura2000.si/fileadmin/user_upload/O_Koncno_porocilo_Veliki_pupek_2014_2015_ERICo_LR.pdf

21 feb 2015 ... Zvezek 3: veliki pupek (Triturus carnifex). II. Naslov: Vzpostavitev in izvajanje monitoringa izbranih ciljnih vrst dvoživk v letih 2014 in 2015.

Gorički travniki - Natura 2000

http://www.natura2000.si/fileadmin/user_upload/Agra_Goricki_travniki_EGP_projekt.pdf

25 avg 2016 ... Košnja. • Strižni kosilnici, diskaste kosilnice in delno traktorska kosilnica. Page 21. Košnja. • Ekipo za košnjo sestavljajo vsaj 3 osebe‐kosci, ...

Območja NATURA 2000 - PisRS

http://pisrs.si/Pis.web/npb/2018-01-2436-2004-01-2277-npb8-p2.pdf

A072 sršenar (Pernis apivorus). A241 triprsti detel (Picoides tridactylus). A215 velika uharica (Bubo bubo). A214 veliki skovik (Otus scops) se doda. A383 veliki ...

Carabus variolosus - Natura 2000

http://www.natura2000.gov.si/uploads/tx_library/Carabus_variolosus_povzetek_2011.pdf

Dean Lamper) Za podlago smo uporabili plastificiran milimetrski papir, ki je sluţil kot merilo. Na podlago smo poloţili hrošča v čim bolj iztegnjenem poloţaju in ga ...