Načrt analize podatkov 1.9 - NIJZ

tima za obravnavo kronične nerakave bolečine na URI Soča (Heleno Jamnik, Nino ... Fiziater. □ še čakam. □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ sem že opravil. □ Psihiater.

Načrt analize podatkov 1.9 - NIJZ - Sorodni dokumenti

Načrt analize podatkov 1.9 - NIJZ

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/monografija_projekt_bh_zadnja.pdf

tima za obravnavo kronične nerakave bolečine na URI Soča (Heleno Jamnik, Nino ... Fiziater. □ še čakam. □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ sem že opravil. □ Psihiater.

Analize podatkov z SPSS-om 12.0 - Knjigarna FDV

https://knjigarna.fdv.si/s/u/pdf/185.pdf

... regresija - stavek ReGReSSION .......................................................80. Razsevni grafikon - stavek GRAPH – SCATTeRPLOT ..................................................93.

Vpliv manjkajočih podatkov na analize raziskav v Podjetju X - FDV

http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_kotar-martina.pdf

23 sep 2014 ... Vrednost prvega nakupa je ordinalna spremenljivka. • Leto rojstva je razmernostna spremenljivka, ki sem jo v nadaljnji analizi rekodirala v.

Načrt pripravljenosti na pojav virusa Zahodnega nila v Sloveniji - NIJZ

http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/wnv_8.7.2015_final_final_final.pdf

Simptomi bolezni se pojavijo zaradi virusnega encefalitisa ali ... ECDC (2010) Mission Report West Nile virus infection outbreak in humans in Central Macedonia, ... DATUMOBOLENJA __ / __ / ____ o vročina o mrzlica o glavobol o slabost.

PRILOGA 1 OPIS PODATKOV Opisi podatkov o lastnostih parcele ...

http://pisrs.si/Pis.web/npb/2016-01-2852-2011-01-4104-npb4-p1.pdf

... ki ga je sporočil lastnik nepremičnine;. - delež modela je delež površine dela parcele, ki je vrednoten po enem modelu množičnega vrednotenja nepremičnin;.

ANALIZE GORIV

https://www.salonit.si/mma_bin.php?id=2015070215381213

DOLOČITEV PLAMENIŠČA. Plamenišče vnetljive tekočine je najnižja temperatura, pri kateri je nad tekočino ravno dovolj hlapov, da se zmes hlapov in zraka.

prostorske analize - GIS

https://gis.iobcina.si/gisapp/help/04_Prostorske_analize.pdf

Definicija analize je razčlenjevanje in kritično vrednotenje kompleksnih stvari, ki jih obravnavamo kot manjše in nam bolj razumljive dele. Ta metoda se je ...

ANALIZE BELEGA SLADKORJA

https://www.kis.si/f/docs/Sladkor/Analize_belega_sladkorja.pdf

Pepel. UREDBA (EGS) št. 1265/69. Polarizacija. UREDBA (EGS) št. 1265/69. Invertni sladkor. UREDBA (EGS) št. 1265/69. Barva v raztopini (metoda ICUMSA).

Metode kvalitativne analize

https://www.fuds.si/sites/default/files/programi/metode_kvalitativne_analize_2.pdf

Metode kvalitativne analize. Course title: ... raziskovanja ne samo v družboslovju, temveč ... Družboslovno raziskovanje: enotnost in raznolikost metode.

Ekološke analize in monitoring

http://www.bts.si/index.php/programi/ucna-gradiva/category/24-naravovarstvo?download=239%3Aekoloke-analize-in-monitoring

Ekološke analize in monitoring. Osnove laboratorijskega in terenskega dela [Elektronski vir] / Alenka Sedlar. - El. knjiga. -. Ljubljana : Biotehniški izobraževalni ...

CENIK ANALIZE VINA

https://www.kis.si/f/docs/Cenik/Cenik_analiz_vina_2018.pdf

Skupne kisline. 3,90. Pepel. 6,10 ... Merjenje bistrosti vina/mošta (Turbidimeter). 5,00 ... Test na prisotnost kvasovk Brettanomyces/Dekerra v vinu. 21,00.

Osnove numerične analize

https://fs.uni-nm.si/uploads/_custom/04_unmfs/predmetnik/3_st/un_osnove_numericne_analize.pdf

Najbolj pogoste numerične metode za reševanje parcialnih diferencialnih enačb: o Metoda Končnih Razlik o Metoda Končnih Volumnov o Metoda Končnih ...

Genetske analize - Medicohealth GYM

https://medicohealthgym.si/datoteke/genetske-analize.pdf

4 analize v povezavi s kardiovaskularnim zdravjem. · prehranske Tabele. Paketi. Pripravili smo tri različne možnosti, med katerimi lahko zagotovo najdete paket,.

Analize krme - KIS - Kmetijski inštitut

http://arhiv.kis.si/datoteke/File/kis/SLO/Novice/2014/analize_krme-2014.pdf

Analize voluminozne krme in krmil. Cena (€) z DDV. Mletje vzorca. 3,90. Weendska analiza. Weendska analiza krmil (SS*, SB*, SV*, SP*, SM*). 68,86.

PRIMJENA REGRESIONE ANALIZE U PROGNOZIRANJU ...

https://hrcak.srce.hr/file/233383

8 ožu 2015 ... U ovom djelu rada biće obrađena multipla regresija i njena primjena u prognozi potražnje mlijeka u BiH. Podaci će biti obrađeni statističkom ...

Osnove numerične analize Course title

https://fs.uni-nm.si/uploads/_custom/04_unmfs/predmetnik/3_st/un_osnove_numericne_analize.pdf

Najbolj pogoste numerične metode za reševanje parcialnih diferencialnih enačb: o Metoda Končnih Razlik o Metoda Končnih Volumnov o Metoda Končnih ...

Analītiskā ķīmija. Kvantitatīvā analīze.

http://www.rvt.lv/GRAMATAS/Poligrafija_un_Kimija/Kimija/21._Kvantitativa_analize_Irina_Vdovica.pdf

Gravimetrija ir vielu ķīmiskā sastāva kvantitatīva analīzes metode, kurā mēra masu mazšķīstošai vai gaistošai vielai. Gravimetrijas pamatmetodes: 1. Izdalīšanas ...

01-2805-255 ANALIZE TAL V Centralnem labo - KIS - Kmetijski ...

http://arhiv.kis.si/datoteke/File/kis/SLO/Novice/2012/analize%20tal_KIS_internetna_stran_marec_2012.pdf

Kislost tal (pH), dostopni kalij in fosfor. 18,37 €. ➢ Kislost tal (pH), dostopni kalij, fosfor in magnezij. 26,64 €. ➢ Kislost tal (pH), dostopni kalij in fosfor ter organska ...

uporabnost konstruktivistične analize etničnega konflikta in ... - FDV

http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/Dolinar-Maja.PDF

51 Idealizem, poststrukturalizem in postmodernizem sprejemajo svet le v okviru imaginacije ali razprave, medtem ko konstruktivizem sprejema dejstvo, da vse ...

SLOVENSKA OSAMOSVOJITEV 1991 PRI^EVANJA IN ANALIZE

https://fotogalerija.dz-rs.si/datoteke/Publikacije/Zborniki/2002-Slo_osamosvojitev_1991.pdf

Slovene national movement entered from culture into politics, in its essence remained the fundamental Slovene ... Adventni tedni leta 1990 so bili za slovenski narod {e posebnega pomena. To je bil ... V: Slovenski izseljenski koledar. Ljubljana ...

1532 Urad RS za makroekonomske analize in razvoj - Gov.si

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MF/Proracun-direktorat/Drzavni-proracun/Sprejeti-proracun/Sprejeti-2021/Obr-posebni-del/OBR21o1532oUMAR.pdf

UMAR vsako leto pripravi Pomladansko in Jesensko napoved gospodarskih gibanj. ... centralna banka in Euribor.org objavili v minulem tednu. Podatke na ...

3. popravni kolokvij iz Osnov matematične analize

https://ucilnica.fri.uni-lj.si/pluginfile.php/5303/mod_page/content/78/oma-pk3-1617-eng.pdf

You may use two A4 sheets with formulas. The results will be published on ucilnica.fri.uni-lj.si. Justify all your answers! 1. (a) Using the polar coordinates and De ...

apakšējo ekstremitāšu funkcionālo traucējumu analīze ... - RSU

https://www.rsu.lv/sites/default/files/imce/Zin%C4%81tnes%20departaments/II%20sekcija/apaksejo_ekstremitasu_funkcionalo_traucejumu_analize.pdf

nāta fleksija, abdukcija, addukcija, ārējā un iekšējā rotācija gūžas locītavā, kustības pēdas un subtalārā locītavā, kustību veicošo muskuļu spēks visās trīs ...

Zapiski predavanj iz Osnov Matematicne Analize

http://hrast.pef.uni-lj.si/~slaparma/OMA.pdf

Cela števila Z so razširitev naravnih števil z negativnimi naravnimi števili in številom. 0. ... Cela števila so zaprta za seštevanje in mnozenje, in ker ima vsako celo ...

NALOGE IZ MATEMATIƒNE ANALIZE Z RE'ITVAMI - PeFprints

http://pefprints.pef.uni-lj.si/2781/1/NalMA_Ucno_gradivo_Starcic.pdf

2 Odvod - Rolleov in Lagrangeov izrek. 9. 3 Odvod - L'Hopitalovo pravilo. 11. 4 Odvod - Ekstremi funkcije. 13. 5 Odvod - Grafi funkcij. 15. 6 Odvod - Krivulje v ...

Ekološke analize in monitoring vzorčenje prsti

http://www.bts.si/index.php/programi/ucna-gradiva/category/24-naravovarstvo?download=240%3Aekoloske-analize-in-monitoring-vzorcenje-prsti

Če želimo hitre informacije o prsti, uporabimo različne vrste svedrov. S prvim svedrom lahko vzamemo vzorec iz različne globine tal, z drugim svedrom dobimo.

izboljšave kakovosti na podlagi analize reklamacij v ... - Core

https://core.ac.uk/download/pdf/67538476.pdf

podjetju Unior d.d., to je izboljšava kakovosti na podlagi analize reklamacij, ki se pojavljajo v ... Izdelovali so kovano ročno orodje za kmetijstvo, ... in zgledi so nato zavrteli kolo kakovosti tudi v programu Odkovki, pri katerem so v letu 1995.

za kakovost javnih vrtcev in šol primerjalne analize - Sviz

https://www.sviz.si/datot/za-kakovost-javnih-viz.pdf

11 apr 2012 ... Nika Šušterič, Marjan Šimenc, Veronika Tašner. Pavel Zgaga. Tanja Modrijan. Center za študij edukacijskih strategij,. Pedagoška fakulteta ...

Kvaliteta mleka in mlečnih izdelkov – analize - KGZ Ljubljana

https://lj.kgzs.si/Portals/1/strokovni-nasveti/dopolnilna/Potrebne-analize-za-prodajo-mleka.pdf

Surovo mleko. 1. Prodaja surovega mleka končnemu potrošniku. Obveznosti rejca so opredeljene v Uredbi (ES) št. 853/2004: - čreda mora biti prosta bruceloze ...

Ključne ugotovitve analize stanja - Občina Zreče

https://www.zrece.si/files/other/news/12/40855Klju%C4%8Dne%20ugotovitve%20analize%20stanja.pdf

Poleg tega so ta naselja bolj oddaljena od Zreč, kar pomeni, da imajo ... jan. feb. mar. apr. maj jun. jul. avg. sept. okt. nov. dec. ko ličin. a p ad avin. (m ... starostnih omejitev izstopa moped s 75 %, od drugega letnika naprej pa osebni avto. Med.

ispitivanje genetičke nestabilnosti primjenom in vitro analize ...

https://repozitorij.mefos.hr/islandora/object/mefos:113/datastream/PDF/view

A - Shematski prikaz diobe kromatida s BrdU; B - Prikaz izmjene sestrinskih ... Broj izmjena sestrinskih kromatida različitih koncentracija metanola, ksilola i.

PRILOGA METODA KEMIJSKE ANALIZE I. SPLOŠNO 1 ... - PisRS

http://pisrs.si/Pis.web/npb/2004-01-2811-2004-01-0884-npb1-p1.pdf

heptansko fazo v 250 ml lij ločnik in se raztopini ločita. Raztopino soli ... okroglim dnom speremo z 20 ml heptana (Opomba 4), ki se prelije v lij ločnik. Doda se ...

primjena faktorske analize u identificiranju dimenzija kvalitete ...

https://hrcak.srce.hr/file/251861

Ključne riječi: multivarijacijska analiza, faktorska analiza, mjerenje kvalitete, di- menzije kvalitete visokobrazovne usluge, rotacija faktora. 1. UVOD. Ako krenemo ...

Rešene naloge iz Osnov matematicne analize - [email protected]

http://matematika.fri.uni-lj.si/oma/oma_zbirka.pdf

Naloge na naslednjih straneh so prirejene iz nalog, ki so se pojavljale na kolokvijih pri predmetu Osnove matematicne analize za študente univerzitetnega ...

Prirocnik za izdelavo analize stroskov in koristi - European ...

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/cost/guide02_sl.pdf

5.4 Finan~na interna stopnja donosnosti investicije (FRR/C). -3,16 % ... vpliva na izra~un finan~nega donosa ... 10.4 Ekonomska interna stopnja donosnosti.