6. 3. 2017 Uradni list RS Portal javnih naročil http://www.enarocanje ...

6 mar 2017 ... http://www.enarocanje.si/EvidencnaNarocila/Vnos.aspx?maticna=5249813000. 2/2. Naročnik: VRTEC VODMAT. Matična številka: 5249813000.

6. 3. 2017 Uradni list RS Portal javnih naročil http://www.enarocanje ... - Sorodni dokumenti

6. 3. 2017 Uradni list RS Portal javnih naročil http://www.enarocanje ...

http://www.vrtecvodmat.si/files/2017/03/Podatki-evidenc%CC%8Cna-naroc%CC%8Cila-POD-10.000.pdf

6 mar 2017 ... http://www.enarocanje.si/EvidencnaNarocila/Vnos.aspx?maticna=5249813000. 2/2. Naročnik: VRTEC VODMAT. Matična številka: 5249813000.

espd - Portal javnih naročil

https://www.enarocanje.si/Dokumenti/Navodila_za_uporabo_ESPD.pdf

8 jul 2019 ... 1.3 Elektronska storitev in aplikacija za eESPD. Na portalu javnih naročil je na spletni povezavi http://www.enarocanje.si/_ESPD/ dostopna.

Untitled - Portal javnih naročil

https://www.enarocanje.si/Odlocitve/GetDoc.aspx?OdlocitevID=56494

Gorenjska gradbena družba d.d. Kranj, po e-pošti: [email protected];. Inkaing d.o.o., Ljubljana, po e-pošti: [email protected];. Resal d.o.o. Vače, po ...

Arhiv javnih naročil od leta 2013-2017

http://www.bolnisnica-sezana.si/javnanarocila/Arhivjn2013-2017.pdf

27 okt 2016 ... https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=175868. 25.10.2016. Nabava dializnega potrošnega materiala - 2. Naročilo male vrednosti.

Seznam evidenčnih javnih naročil 2017 - Občina RUŠE

https://ruse.si/fileadmin/user_upload/Seznam_evidencnih_narocil_2017.pdf

16. blago. ELEKTRO CENTER Grajfoner Janez s.p., Selniška cesta. 12.314,61 € 38, 2342 Ruše. BAUHAUS Trgovsko podjetje d.o.o., k.d., Kajuhova ul. 12.000 ...

Uradni list RS - 049/2017, Uredbeni del - Portal e-Sodstvo - Sodišče

https://evlozisce.sodisce.si/esodstvo/cms/file.cms?url=%2Fd%2Fd%2Fworkspace%2FSpacesStore%2F28194247-1451-4bf1-9575-25e531258e14%2FZPP_pravilnik_el_NPB.pdf%3Fguest%3Dtrue

11 sep 2017 ... 2017. Uradni list Republike Slovenije. 4. člen. (spodbude države in občine). (1) Investicijski projekti ... (železniška in avtobusna postaja, Slovenska ulica, Soboško jezero). Občina bo izvedla ... poletje (1. 4.–30. 9. 2013). 16. 0.

http://www.enarocanje.si/_ESPD/ - Mestna občina Velenje

http://arhiva.velenje.si/javna%20narocila/2019/Popr.%20stran%2021%20Navodil.pdf

gospodarski subjekt izpolni na spletni strani http://www.enarocanje.si/_ESPD/. Kot dokazilo v fazi preverjanja izjave bo naročnik upošteval S.BON-1 ali S.BON-1/ ...

1. stran od 72 Uradni List | 6265. Signalni pravilnik 26.2.2008 http ...

http://www.sindikat-svps.si/shared_files/Predpisi%202/signalni_pravilnik.pdf

26 feb 2008 ... Signalni pravilnik, stran 18085. Na podlagi šestega odstavka 59. člena Zakona o varnosti v železniškem prometu (Uradni list RS, št. 61/07) ...

dnevi javnih naročil

http://www.jhp.si/doc/prisotni-na-20-posvetu-quotdnevi-javnih-narocilquot.pdf

19 jul 2017 ... Podlubnik 58, 4220 Škofja Loka, telefon 04 512 72 30, faks 04 512 72 31, ... tu in ga pošljite po pošti na naslov AGENCIJA ZA MANA-.

Kodeks ravnanja javnih uslužbencev - Uradni list RS, št. 8-474/2001 ...

https://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/GlavniDokumenti2013/Kodeks%20ravnanja%20javnih%20uslu%C5%BEbencev.pdf

Kodeks ravnanja javnih uslužbencev. Povezave: Zbirni podatki in povezave v IUS-INFO Registru. Zbirni podatki čistopisa:Prva objava: Uradni list RS, št.

SEZNAM JAVNIH NAROČIL V LETU 2016 – 21. člen ZJN-‐3 ...

https://www.komunalams.si/sites/default/files/docs/SEZNAM_JAVNIH_NAROCIL-21.CLEN-ZJN3_2016_0.pdf

SALESIANER MIETTEX PERITEKS d.o.o.. Blatnica 2 1236. Trzin. STORITEV. 14.708,72. DOBAVA GRAMOZA. POMGRAD – GM, d.o.o.. Bakovska ulica 31 ...

Seznam oddanih javnih naročil po 2. odstavku 21. člena ZJN-3

http://www.komunala-ptuj.si/download/obvestila/Seznam_JN.pdf

gradnja. 66.125,07 Mariborski vodovod d.d. dobava raznovrstnega materiala blago. 25.534,74 Merkur trgovina d.d. izgradnja kanalizacije romsko naselje ...

PRAVILNIK O POSTOPKU ODDAJE JAVNIH NAROČIL MALE ... - FIŠ

https://www.fis.unm.si/media/dokumenti/2019/sa_fis_1035_04_pravilnik_javna_naro__ila_evidenc__ni_postopek_final.pdf

10 okt 2019 ... Anica Blažič, Nina Malovrh. Plačilo z. Mastercard kartico jo mogoče le, ko je naročilo odobreno s strani pooblaščene osebe. Naročilo je vedno ...

Navodila za iskanje po objavljenih obrazcih na Portalu javnih naročil

https://www.enarocanje.si/Dokumenti/Navodila_iskalnik_po_objavah_PJN.pdf

Odpiranje posameznih objav v novem zavihku je možno na način, da držimo tipko CTRL in z miško kliknemo na želeno objavo. Objave, ki smo jih odprli v ...

Seznam oddanih evidenčnih javnih naročil za leto ... - Občina RUŠE

https://ruse.si/fileadmin/user_upload/Seznam_oddanih_narocil_2018.pdf

Ključavničarstvo in steklarstvo Dejan Nemec s.p.,. Kardeljeva 57, 2000 Maribor storitve. Izdelava strokovnih podlag DS št. 2 Občinskega prostorskega.

Seznam javnih naročil, oddanih v letu 2018, katerih ocenjena ...

https://www.us-rs.si/media/evidenca.pogodb.2018-1.pdf

9.500,00 MK trgovina d. o. o.. Su-X-15/18 Okvirni sporazum o dobavi tonerjev blago. 10.450,00 DZS d. d.. Su-X-17/18 Pogodba o nakupu 2 strežnikov blago.

pravilnik za oddajo javnih naročil manjših vrednosti šolski center ...

http://old.ss-sezana.si/sss/files/Datoteke/Pravilnik_JNMV.pdf

PRAVILNIK ZA ODDAJO JAVNIH. NAROČIL MANJŠIH VREDNOSTI. ŠOLSKI CENTER. SREČKA KOSOVELA SEŽANA. Stjenkova ulica 3, 6210 Sežana ...

005/2017, Uredbeni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2017/Ur/u2017005.pdf

3 feb 2017 ... zaradi namestitve varovalne ograje ali druge tehnične ovire v predpisih, ki ... (1) Vodovod: – obstoječe vodovodno omrežje sestavljajo vodovodi PVC ... in novo TP Merkur, ki se vzanka v sistem obstoječih transfor- matorskih ...

044/2017, Uredbeni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2017/Ur/u2017044.pdf

18 avg 2017 ... (1) Vloga za izdajo subvencionirane vozovnice je lahko pisna ali ... subvencionirano vozovnico za mestni potniški promet na način, kot je to ...

030/2017, Uredbeni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2017/Ur/u2017030.pdf

16 jun 2017 ... 80/13) je Državni zbor na seji 9. junija 2017 sprejel. P R I P O R O Č I L O v zvezi z ... 7 – podlaket, 8 – zapestje, 9 – dlan, 10 – prsti na roki, 11 – prsni koš,. 12 – trebuh, 13 ... O 426401 Roje–Trebanjski Vrh. Z HŠ 25c. 1.811. 43.

014/2017, Uredbeni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2017/Ur/u2017014.pdf

24 mar 2017 ... za polni delovni čas oziroma oseba, ki je nosilec dejavnosti;. 27. 0,5 EPDČ pri nosilcih ... Koper in občin Izola, Piran, Ankaran, Lendava, Moravske To- plice, Dobrovnik ... Mlinska pot: poteka za trgovino Eurospin in potokom.

074/2017, Uredbeni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2017/Ur/u2017074.pdf

14 dec 2017 ... Grabonoš. 20. IZOLA. 13011 Namakalni sistem Pivol. 41. IZOLA ... Stanovanja in počitniški objekti, samski in dijaški domovi. – enodružinske prosto stoječe ... pališču, do pogreba doma, v mrliški vežici po izboru naročnika pogreba ... velja za območje celotne občine Ajdovščina sprejeti cenik Ko- munalno ...

025/2017, Uredbeni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2017/Ur/u2017025.pdf

19 maj 2017 ... prisilna poravnava,. 7. v obdobju zadnjega leta pred sklenitvijo pogodbe o ... Reflex Blue. RDEČA. 0/100/100/0. Red 032. MODRA (stavba).

016/2017, Razglasni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2017/Ra/r2017016.pdf

7 apr 2017 ... nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agen- ciji za knjigo ... javni razpis za sofinanciranje programov na področju prehrane in telesne ...

077/2017, Uredbeni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2017/Ur/u2017077.pdf

27 dec 2017 ... ki so kotli za kuhanje žganja, ki jih uporabljajo mali pro- izvajalci žganja ... Osnovna šola dr. Pavla Lunačka Šentrupert B017316 Ravnatelj OŠ.

015/2017, Razglasni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2017/Ra/r2017015.pdf

31 mar 2017 ... delavca/delavke za polni delovni čas na letni ravni lahko dosega največ 24.000 ... 93539228, izdala FGPA, UM. gni337713. Drugo preklicujejo.

058/2017, Uredbeni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2017/Ur/u2017058.pdf

20 okt 2017 ... Kako pripravimo in vodimo učno delavnico oziroma scenarij? 30 min ... (okroglo), ustreznega premera in mora biti dostopno s speci-.

054/2017, Uredbeni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2017/Ur/u2017054.pdf

29 sep 2017 ... Razglašam Zakon o Prešernovi nagradi (ZPreN-1), ki ga je sprejel Državni ... roma nagrajencih (v nadaljnjem besedilu: nagrajenci) zgolj na.

38/2017, Razglasni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2017/Ra/r2017038.pdf

14 jul 2017 ... ma za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju ... uporabiti Obrazec 6a oziroma 6b (v Excelu) razpisne do- ... gov (UPN) ipd.). 3.

079/2017, Uredbeni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2017/Ur/u2017079.pdf

28 dec 2017 ... Republike Slovenije na seji dne 19. decembra 2017. Št. 003‑02‑11/2017‑18 ... trasporto di bambini con obbligo scolastico;. – borse di studio; ... zakonskimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila dalje. Kontrolo ...

061/2017, Uredbeni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2017/Ur/u2017061.pdf

2 nov 2017 ... (pogoji za vpis v imenik pooblaščenih arhitektov in inženirjev) ... Seznam podpisnikov mora vključevati osebno ime, naslov stalnega ...

008/2017, Uredbeni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2017/Ur/u2017008.pdf

17 feb 2017 ... nadzora po zakonu, ki ureja varstvo pred ionizirajočimi sevanji in jedrsko varnost, ... datumu rojstva iz EMŠO iz RKG in v primeru pravnih oseb.

022/2017, Razglasni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2017/Ra/r2017022.pdf

28 apr 2017 ... sklenjena pogodba o sodelovanju in jasna opredelitev ... ku naj bo tako v obliki Word kot tudi optično prebrana ... ter vzorec ovojnice za prijavo na javni razpis. 2. ... godbe v zemljiški knjigi pa še kupoprodajna pogodba.

075/2017, Uredbeni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2017/Ur/u2017075.pdf

22 dec 2017 ... ima pa opravljen tehnični pregled vozila v skladu s tem členom, ... smrt v družini, in v drugih primerih, ko CSD Tolmin oceni, da gre za težje ...

068/2017, Uredbeni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2017/Ur/u2017068.pdf

1 dec 2017 ... 2017. Uradni list Republike Slovenije od števila volivcev v volilni enoti na dan razpisa volitev, vendar ne manj kot 30 in ne ... 1956, Bogatajeva 2, Preska, ... Predlagan dnevi red pa lahko dopolni še z novimi točkami. Če seja ...

041/2017, Uredbeni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2017/Ur/u2017041.pdf

28 jul 2017 ... izdelava načrta za prehod v vrtec, zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in ... organizacije izdajo ali potrdijo potni nalog. Na podlagi podatkov.