POVEZOVANJE ali KAKO LAHKO ZMOREMO ... - Šola za ravnatelje

majhni vaški šoli (OŠ Fokovci, OŠ Šalovci), ki se nahajata ne daleč od državne meje z Mad- žarsko, in velika dvojezična osnovna šola (DOŠ I Lendava) ter ...

POVEZOVANJE ali KAKO LAHKO ZMOREMO ... - Šola za ravnatelje - Sorodni dokumenti

POVEZOVANJE ali KAKO LAHKO ZMOREMO ... - Šola za ravnatelje

http://www.solazaravnatelje.si/ISBN/978-961-6637-85-5/skk19.pdf

majhni vaški šoli (OŠ Fokovci, OŠ Šalovci), ki se nahajata ne daleč od državne meje z Mad- žarsko, in velika dvojezična osnovna šola (DOŠ I Lendava) ter ...

ZAPOJMOSKUPAJ Kako sta sprejeli idejo o ... - Šola za ravnatelje

http://www.solazaravnatelje.si/ISBN/978-961-6637-85-5/skk25.pdf

Marija STRNAD, Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica. Mojca HRVATIN, Osnovna šola Stična. Sonja ŠKOF, Osnovna šola Ferda Vesela, Šentvid pri Stični.

dr. Karin Bakračevič Vukman: Kako “izmeriti ... - Šola za ravnatelje

http://www.solazaravnatelje.si/wp-content/uploads/2013/04/Karin-Bakracevic-Vukman_VVI-2013.pdf

Metakognicija: zavest o lastnem učnem procesu in potrebah; organiziranje lastnega učenja, vključno z učinkovitim upravljanjem s časom in informacijami,…

nadaljevalni program šole za ravnatelje - Šola za ravnatelje

http://www.solazaravnatelje.si/wp-content/uploads/2013/04/Nadaljevalni-program-sR_2013_gradivo-za-udelezence_objava.pdf

Nevenka Brdnik, OŠ Ob Dravinji,. Klavdija Fridrih, OŠ ... Zdravko Šoštarič, OŠ Pesnica. Razredništvo ... Alenka Ašič, OŠ Ivana Skvarče. Zagorje, Majda Pikl, OŠ ...

Kako sva se znašla tukaj? Kako se je lahko vse to zgodilo tako hitro ...

https://www.student.si/wp-content/uploads/2019/07/David-Dominkovi%C4%87-Zate.pdf

Vsi so bili zbrani okoli tebe, od najmlajšega do najstarejšega. ... Nekateri so trznili, kajti mislili so, da boš padel, glede na to, kako hitro si se gibal. V blisku ... ga bom, veš. Tako mu zavidam, da ni rabil priti. Po onem ... Ni mogel več. Vedel je, da ...

1. Mateja Čuš, Osnovna šola Gustava Šiliha ... - Šola za ravnatelje

http://www.solazaravnatelje.si/ISBN/978-961-6637-85-5/skk24.pdf

Mateja Čuš, Osnovna šola Gustava Šiliha Laporje. 2. Vesna Vilčnik, Osnovna šola Poljčane. 3. Jasna Potisk, Osnovna šola Selnica ob Dravi. 4. Petra Plevnik ...

Vodenje 24 - Šola za ravnatelje

https://solazaravnatelje.si/ISSN/1581-8225/2013_1.pdf

vrednotenjem (razširila se je šolska avtonomija, povecala se je kolektivna ... akademija znanosti in umetnosti. http://bos.zrc-sazu.si/sskj.html. Strong, M. 2011.

UвITELJEVEGA - Šola za ravnatelje

https://solazaravnatelje.si/ISBN/961-6637-00-2.pdf

18 sep 2005 ... dnjo razporeditev dejavnosti, nalog in razmislekov: 1. sestanek pred hospitacijo;. 2. opazovanje – hospitacija;. 3. pogovor po hospitaciji.

Diapozitiv 1 - Šola za ravnatelje

http://www.solazaravnatelje.si/wp-content/uploads/2012/11/Rastko-Mocnik.pdf

pogodbeno in lastninsko pravo. EKVIVALENTNA. MENJAVA razlike na ravni posesti gospodinjstvo sorodstvene strukture družinske ideologije družinsko pravo.

Vodenje 38 - Šola za ravnatelje

https://solazaravnatelje.si/ISSN/1581-8225/2017_3a.pdf

53 Posodobitev Strategije razvoja vsš šc Kranj kot razvojna naloga. Lidija Grmek ... vodenje zavodov, v posameznih primerih celo z odkritimi pritiski številnih ...

dr. Eva Boštjančič - Šola za ravnatelje

http://solazaravnatelje.si/wp-content/uploads/2020/01/Eva-Bostjancic-2020.pdf

VPRAŠANJ. ALI POSTAVLJATI. VPRAŠANJA NA PRAVI. NAČIN dr. Eva Boštjančič, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani. Šola za ravnatelje, januar 2020 ...

Motivacija - Šola za ravnatelje

http://solazaravnatelje.si/ISBN/978-961-6637-29-9.pdf

Vzpostavila se je tudi e-zbornica. Cilj za naslednje obdobje ostaja vzpo- stavitev e-učilnic in s tem zvezi izobraževanje v okolju Moodle. Tretja skupina, katere ...

predstavitve - Šola za ravnatelje

http://solazaravnatelje.si/wp-content/uploads/2019/07/SR_kakovost_predstavitve2_za-spletno.pdf

Branka Majce, OŠ Vide Pregarc. Vključevanje strokovnih delavcev. Mateja Kolmanko, Špelca Bobič, Vrtec. Murska Sobota. Razvijanje in uporaba različnih.

Vodenje 25 - Šola za ravnatelje

https://solazaravnatelje.si/ISSN/1581-8225/2013_2.pdf

Day, C., P. Sammons, D. Hopkins, A. Harris, K. Leithwood, Q. Gu in E. Brown. 2010. Ten Strong ... Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (mfdpš) je sodelovala na razpisu ... Na šoli je samo ucilnica za glasbeno vzgojo zvocno ...

ŠOLA ZA RAVNATELJE IN RAVNATELJSKI IZPIT

http://www.solazaravnatelje.si/wp-content/uploads/2016/01/Sola_za_ravnatelje_porocilo_2014_2015.pdf

informacijskem sistemu Šole za ravnatelje (ŠRIS) so lahko s pomočjo gesla spremljali obvestila, prijave na izpite, evidenco prisotnosti in opravljene obveznosti.

Z roko v roki - Šola za ravnatelje

http://www.solazaravnatelje.si/ISBN/978-961-6637-81-7.pdf

drugačno literarno zvrst. Razmišljamo tudi, da bi ... znavanju alžirske kulinarike in splošnih prehranjevalnih navad s poudarkom na zdravi hrani na ... zika, religije, glasbe in celo kulinarike narodov oz. držav, od koder prihajajo naši t. i. eksotični ...

Petra Potočnik - Šola za ravnatelje

http://solazaravnatelje.si/wp-content/uploads/2018/10/Beremo-skupaj_Petra-Potocnik.pdf

9 okt 2018 ... Mladinska knjiga Založba: revija PIL. Mladinska knjiga Založba: spletni portal Dobre zgodbe · Radio Triglav Jesenice. MEDIJSKI PODPORNIKI:.

VŠEČKAJMO PROSTOVOLJSTVO « - Šola za ravnatelje

http://www.solazaravnatelje.si/ISBN/978-961-6637-85-5/skk18.pdf

osnovna šola-OŠ Draga Bajca, v občini Ajdovščina je 5 osnovnih šol, od tega so 3 v naši mreži: OŠ. Col, OŠ Otlica in OŠ Dobravlje. Vse štiri šole so del goriške ...

VODENJE UâENJA - Šola za ravnatelje

http://www.solazaravnatelje.si/wp-content/uploads/2013/03/II.-znanstveni-posvet-Vodenje-v-vzgoji-in-izobrazevanju_seznam-predstavitev-referatov-in-plakatov.pdf

3 apr 2013 ... OŠ Predoslje Kranj. LOv na zaKLad s POMOčjO PaMetnega teLefOna in Qr KOde. Tanja Müller,. OŠ franceta Prešerna Kranj. sKOzi MOnitOr v ...

Jože Bogataj - Šola za ravnatelje

http://solazaravnatelje.si/wp-content/uploads/2018/01/Joze-Bogataj.pdf

17 jan 2018 ... Jani Prgić: SEDEM VELIČASTNIH VEŠČIN. Marko Aaron: KAKO V ČASU VSESPLOŠNEGA „KRČA“ PREŽIVETI NA. DELOVNEM MESTU?

Usposabljanje ravnateljev - Šola za ravnatelje

https://solazaravnatelje.si/ISBN/961-91444-8-1.pdf

pričakovanja ne morejo biti uresničena, kar verjetno vodi v obojestransko nezadovoljstvo vpletenih. ... učitelji in starši je gotovo posredovanje informacij o tem, kako otrok na- preduje ... Drama je biti otrok, Ljubljana, Tangram. Žmuc-Tomori, M.

SKRITI ZAKLAD - Šola za ravnatelje

http://www.solazaravnatelje.si/ISBN/978-961-6637-85-5/skk14.pdf

Irena Pungerčar – Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica. Kristina Patljak – Osnovna šola Frana Saleškega Finžgarja Lesce. Anja Porenta – Osnovna ...

Učenje učenja - Šola za ravnatelje

https://solazaravnatelje.si/ISBN/978-961-6637-61-9.pdf

predpostavke, da je vsaka metoda v osnovi dobra, učitelj pa je tisti, ki se odloči, kdaj in ... Prednost uporabe »snežene kepe« je čas za individualen razmislek.

Razvoj Ravnateljevanja - Šola za ravnatelje

http://solazaravnatelje.si/wp-content/uploads/2018/09/SR_RR_Zakljucno-Porocilo2018.pdf

Razvoj. Ravnateljevanja. Tatjana Ažman. Irena Krapež Stamenkovič. Poročilo o izvedbi programa v šolskem letu 2017/2018. Ljubljana, avgust 2018 ...

Mojca Jan Zoran - Šola za ravnatelje

http://solazaravnatelje.si/wp-content/uploads/2018/03/MojcaJanZoran.pdf

6 mar 2018 ... Projekt Gleda(l)išče izvaja Slovenski gledališki inštitut. Naložbo sofinancirata Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije in Evropska unija iz ...

2 Nasilje v šoli - Šola za ravnatelje

https://solazaravnatelje.si/ISBN/978-961-6637-24-4.pdf

Ta pogled je za naše raziskovanje zelo pomemben, saj nakazuje, da se je »nasilje v šoli« najprej in prvotno povezovalo z nasiljem med vrstniki (angl. bullying) ...

Program srečanja - Šola za ravnatelje

http://solazaravnatelje.si/wp-content/uploads/2018/10/Srecanje-ravnateljev-OS_november-2018_program_30.-10.-2018.pdf

5 nov 2018 ... Mojca Ivankovič - Kacjan, Sekcija za primarno pediatrijo, Špela Žnidaršič Reljič, Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor: SODELOVANJE ...

Vodenje 1|2011 - Šola za ravnatelje

https://solazaravnatelje.si/ISSN/1581-8225/2011_1.pdf

ben je razmislek (Rutar Ilc in Pavlic Škerjanc 2010), da mora »ou- tput« opraviciti ... casa, ureditev pisalne mize in prostora, glasba, ucenje sede ali stoje .

všečkajmo prostovoljstvo - Šola za ravnatelje

http://www.solazaravnatelje.si/ISBN/978-961-6637-85-5/skk18.pdf

V občini Vipava je ena osnovna šola-OŠ Draga Bajca, v občini Ajdovščina je 5 osnovnih šol, od tega so 3 v naši mreži: OŠ. Col, OŠ Otlica in OŠ Dobravlje.

Medgeneracijska vzajemnost - Šola za ravnatelje

http://www.solazaravnatelje.si/ISBN/978-961-6637-85-5/skk16.pdf

Ptujčan Tadej Toš, otroci iz Vrtca Ptuj, učenci vseh ptujskih osnovnih šol in dijaki Gimnazije. Ptuj. ... pevski in gibalni nastopi v francoščini in angleščini.

KAKO SI LAHKO POMAGAMO PRI SINDROMU SUHEGA OČESA

http://www.lekarnanaklik.si/Images/NasvetFarmacevta/dokumenti/CL%2048%20KAKO%20SI%20LAHKO%20POMAGAMO%20PRI%20SINDROMU%20SUHEGA%20OCESA.pdf

ZGRADBA OČESA. Oko ali zrklo je okrogle oblike in ga sestavljajo tri ovojnice - plasti. Zunanjo ovojnico sestavljajo beločnica (sclera), roženica (cornea) in ...

Kako lahko pripomoremo ali upočasnimo prezgodnje staranje

http://festival-celostnegazdravja.si/wp-content/uploads/2019/11/Dao_Yah_Petar_Papuga_Predzgodnje_staranje.pdf

Po teh ugotovitvah možno poiskati čimbolj eksaktno diagnostično metodo za preverjanje resničnosti refleksne diagnostike po sodobnih medicinskih merilih.

Kako bi lahko opredelili deviantno, odklonsko vedenje

https://www.fvv.um.si/dv2008/zbornik/clanki/Bertok1.pdf

Ugotovitve: Nadzor staršev nad otroci se pojmuje različno, in od teh razlik je odvisna uspešnost starševske intervencije. Študije ugotavljajo, da so najbolj ...

Kako lahko v podjetju preko medgeneracijskega sodelovanja ...

http://www.cilizadelo.si/e_files/news/06_Mladic_Kako%20v%20podjetju%20izboljsati%20medgeneracijsko%20sozitje.pdf

29 nov 2017 ... Medgeneracijsko sodelovanje. ▻ skupnost in enakopravnost različnih generacij, medgeneracijski dialog, medsebojno razumevanje in.

Večkulturnost v ljudskih pravljicah - Šola za ravnatelje

http://solazaravnatelje.si/ISBN/978-961-6637-26-8/063-070.pdf

monogeneza (izvor iz enega vira): ljudske pravljice izhajajo iz enega vira – to je mit (to teorijo sta predstavila že brata Grimm), Theodor Benfey ( – ).

Delo z otroki priseljenci - Šola za ravnatelje

http://solazaravnatelje.si/wp-content/uploads/2019/11/Delo-z-otroki-priseljenci.pdf

... standardih za izvajanje programa osnovne šole. Nataša Mihelič Kolonič, sekretarka Sektorja za osnovno šolstvo, Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport ...