zapisnik 5. seje Sveta staršev - OŠ Križevci pri Ljutomeru

MILEVA KRALJ BUZETI. Predstavitev nas ni prepričala. 3. g. BRANKO LAH. Kandidat je energičen, povezovalen, ima čut do sočloveka, želi vzpostaviti dober tim ...

zapisnik 5. seje Sveta staršev - OŠ Križevci pri Ljutomeru - Sorodni dokumenti

zapisnik 5. seje Sveta staršev - OŠ Križevci pri Ljutomeru

http://www.os-krizevci.si/DokumentiN/Zapisnik_5_seje_sveta_starsev.pdf

MILEVA KRALJ BUZETI. Predstavitev nas ni prepričala. 3. g. BRANKO LAH. Kandidat je energičen, povezovalen, ima čut do sočloveka, želi vzpostaviti dober tim ...

Zapisnik 1. seje Sveta staršev je s - OŠ Brezovica

http://os-brezovica.splet.arnes.si/files/2019/03/Zapisnik-2.-seje-Sveta-stars%CC%8Cev-18.-2.-2019.pdf

15 mar 2019 ... Šolska ul. 15, 1351 ... ravnateljice za razredno stopnjo, vodja podružnične šole ... Ples za prvo triado bi lahko bil v organizaciji in izvedbi staršev v popoldanskem času. ... Odg. ravnateljice: Verjamem, da je torba težka.

Zapisnik 1. seje Sveta staršev - Vrtec Trebnje

http://www.vrtec-trebnje.si/media/files/000/008/884/original/Zapisnik%201.seje%20Sveta%20star%C5%A1ev%2011.10.18.pdf

11 okt 2018 ... sodelovanje otrok, zdrave prehrane, gibanja, s poznavanje žive in ... in letovanje v Piranu v sodelovanju z Planet otrok ali plavalni tečaj na.

zapisnik seje sveta staršev - Vrtec Velenje

http://vrtec-velenje.si/wp-content/uploads/2014/09/ZAPISNIK-SEJE-SVETA-STAR%C5%A0EV-16-11-2016doc-2.pdf

16 nov 2016 ... Prisotni člani OE LUČKA: Primož Čas, Mateja Konc Bartolac, Igor Topić, Mojca Plankelj ... delovni načrt Vrtca Velenje za šolsko leto 2016/2017.

Zapisnik 2. seje Sveta staršev, 25. 9. 2019 ob 17.30 - OŠ Šturje

http://www.os-sturje.si/files/2019/12/Zapisnik-4.pdf

Maraž, Vili Vrtovec, Robert Černe, Aleksej Šinigoj, Karmen Podgornik,. Kristjan Vodopivec, Mateja Breščak, Maja Curk, Urška Slemič, Mojca. Fajdiga, Mirjana ...

5. 6. 2018 ZAPISNIK 2. seje sveta staršev, ki je bila v če

http://www.osmjc.si/files/2017/10/osnutek_zapisnika_2_seje_sveta_starsev.pdf

5 jun 2018 ... ... nosili v šolo delovne zvezke in učbenike, šolske torbe so bile res težke. ... K točki 3 č) Vesna Müller: Ali je pravilno, da učenec pri ustnem ...

Zapisnik 1. seje sveta staršev 2014-15.pdf - Gimnazija Piran

http://gimnazija.geps.si/sites/gimnazija.geps.si/files/Zapisnik%201.%20seje%20sveta%20star%C5%A1ev%202014-15.pdf

GIMNAZIJA, ELEKTRO IN POMORSKA ŠOLA PIRAN ... Easistent: Zaradi Easistenta nekateri učitelji ne obveščajo učencev o pisnih preverjanjih (terminih).

Zapisnik 1. seje sveta staršev 18.10.2018 - Kranjski vrtci

http://www.kranjski-vrtci.si/wp-content/uploads/2019/02/Zapisnik-1.-seje-sveta-star%C5%A1ev-18.10.2018.pdf

Tomo Triller, Katarina Čarman, Anja Bitenc, Aleš Hostar, Saša Stojimirović, Mihael ... Guna. 53 za/o proti/0 zadržanih. Sklep 7/1/2018-19. Starši so soglasni, da ...

1 Zapisnik 4. seje sveta staršev OŠ JKB v šol. letu 2016 ... - Arnes

http://www2.arnes.si/~osljjk1s/06_starsi_ucenci/svet_st/zapisniki/1617_zapisniki/Zapisnik%204%20seje%20Sveta%20starsev%202016-17-koncna.pdf

Zapisnik 4. seje sveta staršev OŠ JKB v šol. letu 2016-2017. 4. seja Sveta staršev OŠ Janka Kersnika Brdo je potekala v četrtek, 1. 6. 2017, od 17:30 do 19:15 v ...

Zapisnik 5. Seje Sveta staršev, ki je bila izvedena kot ... - OŠ Rače

http://www.osrace.si/files/2013/12/Zapisnik_5._seje_Sveta_starsev-_2._korespondencna_seja.pdf

Zavernik Marija. Ni vabljen. Vrtec OŠ Rače. Tina Ištvan. Ni vabljen. Breznar Nina ... Petra Jereb Medved. 3. b. Martina Arbeiter. DA 9.4.2014. Aleš Ješovnik. 4. a.

Zapisnik 1. seje Sveta staršev - Osnovna šola Domžale - Arnes

http://os-domzale.splet.arnes.si/files/2013/09/zapisnik_1_seje_sveta_starev_27_9_2011.pdf

Barbara Žagar. Blanka Gnidovec. 3. a. Alenka Loncnar. Rok Kraševec. 3. b. Barbara Golob Škrlj. Dragana Toroman. 3. c. Damjan Rugelj. Darja Vodlan. 3. d.

Zapisnik 2. seje sveta staršev OŠ Vrhovci v šolskem letu 2016/17, 7 ...

http://os-vrhovci.splet.arnes.si/files/2017/06/zapisnik_potr.pdf

Zapisnik 2. seje sveta staršev OŠ Vrhovci v šolskem letu 2016/17,. 7. 3. 2017 ob 17.00 v učilnici zgodovine. Prisotni: Primož Može, Gregor Ucman, Matjaž Horvat ...

Zapisnik korespondenčne seje sveta staršev, marec 2013 - OŠ Naklo

https://www.os-naklo.si/dokument/84_%20koresponden%C4%8Dne%20seje%20sveta%20star%C5%A1ev,%20marec%202013.pdf

Aleško, Boštjan Aljančič, Kristina Babič, Lidija Balantič, Urška Begelj, Mateja Cankar,. Zdravko Cankar, Mojca Čadež, Alenka Čebašek Križnar, Matjaž Gregorič, ...

Zapisnik 4. seje sveta staršev z dne 5. 6. 2019 - Osnovna šola Janka ...

http://www.osjkb.si/06_starsi_ucenci/svet_st/zapisniki/1819_zapisniki/Zapisnik%204.%20seje.pdf

Tone Meden, Katja Poglajen Ručigaj, Marko Bjelanović, Nina Puc, Monika Cerar, Brigita Šum ... Šircelj, Simona Burkeljca, Maja Omahna Horvat, Tadeja Pezdirc.

8. 5. 2015 ZAPISNIK 2. seje sveta staršev Osnovne šole Brežice, ki ...

http://osb.splet.arnes.si/files/2015/08/zsss201415_2.pdf

Potrdi se zapisnik 1. redne seje sveta staršev v šol. letu 2014/2015. K 2. Predsednica je ... zimski športni dan, drsanje (ŠD); sposoja drsalk. • plavanje – Terme ...

ZAPISNIK 3. seje Sveta staršev OŠ Komenda Moste v šolskem letu ...

http://komendamoste.splet.arnes.si/files/2016/05/Zapisnik-3-redne-seja-sveta-star%C5%A1ev-2018-19.pdf

priložnosti, preko virov, do prenosa idej v prakso – akcija. Razvoj ... neprodušno posodo ('tupperware'), v katero bi pospravil ostanke malice za kasneje ali jih.

Zapisnik 1. seje Sveta staršev OŠ JKB v šolskem letu 2017 ... - Arnes

http://www2.arnes.si/~osljjk1s/06_starsi_ucenci/svet_st/zapisniki/1718_zapisniki/01_zapisnik_1_seje_26_09_17.pdf

Zapisnik 1. seje Sveta staršev OŠ JKB v šolskem letu 2017-18. 1. seja Sveta staršev OŠ Janka Kersnika Brdo je potekala v torek, 26. 9. 2017, od 17:30 do 20:30 ...

ZAPISNIK 2. seje Sveta staršev OŠ Komenda Moste v šolskem letu ...

http://www.oskomenda-moste.si/files/2016/06/Zapisnik-2.-redne-seja-sveta-star%C5%A1ev-2016-17-1.pdf

Poročilo o realizaciji LDN v 1. ocenjevalnem obdobju šolskega leta 2016/17. 4. Šolska ... Vzgojna problematika v Komendi: Občasno prihaja do kršenja Pravil šolskega reda, predvsem gre za ... bolšji sejem, kolo sreče itd. Učenci nižjih ...

ZAPISNIK 1. redne seje Sveta staršev Osnovne šole Stična v ... - Arnes

http://www2.arnes.si/~osticnalj/SVST/zapisnik-sveta-starsev-september-2017.pdf

25 sep 2017 ... Katja Dular (1. a), Urška Kočevar (2. a), Leon Koricki (2. b),. Marija Majda Vode Travnik (3. a), nam. Mateja Zupančič (3. b), Aleksandra Kambič ...

Zapisnik 3. seje Sveta staršev Osnovne šole ... - Osnovna šola Vrhovci

http://www.os-vrhovci.si/files/2015/03/Zapisnik-3.-seje-2018_19.pdf

10 jun 2019 ... Kar se tiče tekmovanja Genius Logicus, pa prihaja do napak v rezultatih in nesodelovanja s strani Genius Logicus, tako da šola razmišlja, ali ...

ZAPISNIK 2. redne seje Sveta staršev Osnovne šole Stična v ... - Arnes

http://www2.arnes.si/~osticnalj/SVST/zapisnik-sveta-starsev-feb-2019.pdf

7 feb 2019 ... novinarjev časopisa Delo. Poudari, da ima naša šola lokalnega dobavitelja,. Mesarstvo Maver, pri katerem je osebno preveril poreklo mesa.

zapisnik 2. redne seje sveta staršev 2019-2020 - Vrtec Vrtiljak in ...

http://www.vrtec-miklavz.si/files/2012/02/ZAPISNIK-2.-REDNE-SEJE-SVETA-STAR%C5%A0EV-2019-2020.pdf

Marko Vajdič je otvoril sejo, pozdravil prisotne ... OMAHNA DAMJANA. 9. ga. OZBIČ ... Omahna pove, da je kot predstavnica sveta staršev dobila pisno prošnjo,.

zapisnik 1. redne seje sveta staršev 2019-2020 - Vrtec Vrtiljak in ...

http://www.vrtec-miklavz.si/files/2012/02/ZAPISNIK-1.-REDNE-SEJE-SVETA-STAR%C5%A0EV-2019-2020.pdf

OMAHNA DAMJANA. 10. ga. REBERNIK VANJA. 11. ga. SENEKOVIČ LORA. 12. ga. ŠVAJGER VALENTINA. 13. g. VAJDIČ MARKO. 14. ga. VODA ŠPELA.

Osnovna šola Križevci pri Ljutomeru, ki ga zastopa ... - Vrtec Križevci

http://www.vrtec-krizevci.si/Dokumenti/dolocitev_medsebojnih_pravic.pdf

II. Otrok. , rojen. , stanujoč. (stalni naslov),. (začasni naslov) je sprejet v enoto vrtca pri OŠ Križevci pri Ljutomeru. Otroka se z dnem. vključi v vrtec, v dnevni ...

Osnovna šola Križevci pri Ljutomeru - Vrtec Križevci

http://www.vrtec-krizevci.si/Dokumenti/LDN_vrtca%20_2019_20.pdf

11 okt 2019 ... Osnovna šola Križevci pri Ljutomeru. ENOTA VRTEC KRIŽEVCI. LETNI DELOVNI NAČRT. ENOTE VRTCA PRI OŠ KRIŽEVCI za šolsko leto ...

Delo od doma: 4. razred OŠ Križevci - OŠ Križevci pri Ljutomeru

http://www.os-krizevci.si/DokumentiN/Delo%20za%20ucence/delo_doma_4r.pdf

Vadi na interaktivnih nalogah na portalu Radovednih 5. - Vadi poštevanko, pisno množenje, seštevanje in odštevanje. DRUŽBA: - Izpolni SDZ 86 – 95 (Kako ...

letni delovni načrt oš križevci - OŠ Križevci pri Ljutomeru

http://www.os-krizevci.si/DokumentiN/LETNI_DELOVNI_NA_19_20.pdf

24 dec 2019 ... Letni delovni načrt OŠ Križevci. 2019/20. 6. Učenci iz vasi Šalinci, Krištanci, Grlava, ki so v Občini Ljutomer in iz šolskega okoliša Osnovne šole.

OBČINA KRIŽEVCI OBČINSKI SVET ZAPISNIK 11. redne seje ...

https://www.obcina-krizevci.si/wp-content/uploads/2016/08/02_zapisnik_11_redne_seje_os-.pdf

članice in člani občinskega sveta: Anton Lovrenčič, Anton Moravec, Timotej Jagodič, Branko Slavinec, Frančiška Rakuša, mag. Hermina Vrbanjšak, Andrej Weis, ...

ZAPISNIK 1. seje Sveta za Radensko polje Prisotni člani Sveta za ...

http://www.parki.mop.gov.si/radensko_polje/ps_zapisnik_1seja.pdf

Radenskega polja« v mesečniku Grosupeljski odmevi, redno oglašanje prek lokalnega radia itd,. - sodelovanje s pristojnimi inštitucijami pri pripravi strokovnih ...

2018_4 jun. ZAPISNIK 2 Sveta staršev

http://ams10.splet.arnes.si/files/2014/08/2018_4-jun.-ZAPISNIK-2-Sveta-star%C5%A1ev.pdf

... novih prostorih, majice za devetošolce, za učilnico na prostem, sofinanciranje šole v naravi, Lego duplo, kinestetične mize, visoke grede, bidoni za 1. razrede.

Zapisnik sveta staršev, 27. 9. 2017

http://www.os-vransko.si/wp-content/uploads/2012/10/Zapisnik-27.-9.-2017.pdf

SESTANKA SVETA STARŠEV Osnovne šole Vransko-Tabor ... 2017, ob 17.00 ... Zajec, Alojzija Aleš, Janez Krušič, Gorazd Kovačič, Katja Stojčević, Mojca.

ZAPISNIK 1. sestanka Sveta staršev dne 27. 9. 2017 ob 18. uri v ...

http://www.os-dt.si/files/2011/11/ZAPISNIK-1.-SESTANEK-SVET-STAR%C5%A0EV_2017.pdf

Sejo je sklicala in njeno vodenje začela ravnateljica Maja Bobnar. Povedala je, da je za pisanje zapisnika povabila tajnico Ano Koncilja. Člani sveta staršev so ...

ZAPISNIK SESTANKA SVETA STARŠEV Z DNE 11.3.2019 2 ...

http://www.os-pivka.si/files/2014/12/Zapisnik-sestanka-sveta-star%C5%A1ev_11.3.2019.pdf

ZAPISNIK SESTANKA SVETA STARŠEV Z DNE 11.3.2019. 2.sestanek sveta staršev v šolskem letu 2018/2019 je sklical g. Matjaž Cerkvenik, predsednik sveta.

ZAPISNIK SVETA STARŠEV OŠ POLJE – 01.06.2017 OB 18.00

http://www.ospolje.si/uploads/5/0/8/6/5086774/zapisnik_sveta_starsev_1_6_2017.pdf

1 jun 2017 ... Učbeniki in delovni zvezki za šolsko leto 2017/18. 3. ... Imeli bomo 2 šoli v naravi in 1 tabor Astronomija. Plavalni tečaj ... Mojca Ojstrež Kogovšek.

Zapisnik sestanka Sveta staršev z dne 4. 6. 2019

http://os-vipava.splet.arnes.si/files/2017/01/Zapisnik-sveta-star%C5%A1ev-4.-6.pdf

Nataša Nardin je navzoče pozdravila in dala na glasovanje predlagani dnevni red. Dnevni red je bil ... Nataša Nabergoj Jermol je vprašala kje konkretno kadijo.

Zapisnik sveta staršev z dne 26.9.2019 - VVE pri OŠ Žiri

http://vrtec.osziri.si/files/2019/10/SESTANEK-SVETA-STAR%C5%A0EV-VVE-PRI-OSNOVNI-%C5%A0OLI-%C5%BDIRI.pdf

Prisotni: Andreja Oblak Kavčič, Simon Lukančič, Matic Mrak, Petra Kolenc, Bojan Filipič,. Ana Albreht, Gregor Kurnik, Nela Mlinar, Darja Uršič Rant, Matija ...