zapisnik prvega srečanja članov sveta staršev v šolskem letu 2017 ...

Branko Lah je pozdravil vse navzoče in ugotovil, da smo sklepčni, saj je bilo prisotnih 12 od 13 predstavnikov oddelkov oziroma članov Sveta staršev. K točki 2:.

zapisnik prvega srečanja članov sveta staršev v šolskem letu 2017 ... - Sorodni dokumenti

zapisnik prvega srečanja članov sveta staršev v šolskem letu 2017 ...

http://www.os-velikapolana.si/files/2015/11/Zapisnik-prve-seje-Sveta-star%C5%A1ev-2017-2018.pdf

Branko Lah je pozdravil vse navzoče in ugotovil, da smo sklepčni, saj je bilo prisotnih 12 od 13 predstavnikov oddelkov oziroma članov Sveta staršev. K točki 2:.

Zapisnik 1. seje Sveta staršev OŠ JKB v šolskem letu 2017 ... - Arnes

http://www2.arnes.si/~osljjk1s/06_starsi_ucenci/svet_st/zapisniki/1718_zapisniki/01_zapisnik_1_seje_26_09_17.pdf

Zapisnik 1. seje Sveta staršev OŠ JKB v šolskem letu 2017-18. 1. seja Sveta staršev OŠ Janka Kersnika Brdo je potekala v torek, 26. 9. 2017, od 17:30 do 20:30 ...

ZAPISNIK 3. seje Sveta staršev OŠ Komenda Moste v šolskem letu ...

http://komendamoste.splet.arnes.si/files/2016/05/Zapisnik-3-redne-seja-sveta-star%C5%A1ev-2018-19.pdf

priložnosti, preko virov, do prenosa idej v prakso – akcija. Razvoj ... neprodušno posodo ('tupperware'), v katero bi pospravil ostanke malice za kasneje ali jih.

ZAPISNIK 2. seje Sveta staršev OŠ Komenda Moste v šolskem letu ...

http://www.oskomenda-moste.si/files/2016/06/Zapisnik-2.-redne-seja-sveta-star%C5%A1ev-2016-17-1.pdf

Poročilo o realizaciji LDN v 1. ocenjevalnem obdobju šolskega leta 2016/17. 4. Šolska ... Vzgojna problematika v Komendi: Občasno prihaja do kršenja Pravil šolskega reda, predvsem gre za ... bolšji sejem, kolo sreče itd. Učenci nižjih ...

Zapisnik 2. seje sveta staršev OŠ Vrhovci v šolskem letu 2016/17, 7 ...

http://os-vrhovci.splet.arnes.si/files/2017/06/zapisnik_potr.pdf

Zapisnik 2. seje sveta staršev OŠ Vrhovci v šolskem letu 2016/17,. 7. 3. 2017 ob 17.00 v učilnici zgodovine. Prisotni: Primož Može, Gregor Ucman, Matjaž Horvat ...

Povzetek 1. seje Sveta staršev v šolskem letu 2018-19

http://www.os-mojstrana.si/userfiles/images/Datoteke/Povzetek%201%20seje%2018-19.pdf

Povzetek 1. seje Sveta staršev OŠ 16. decembra Mojstrana in Vrtca pri OŠ 16. ... leto so Mojstrančani dobili smučarske karte za smučišče v Mojstrani, učenci iz.

1 Zapisnik 4. seje sveta staršev OŠ JKB v šol. letu 2016 ... - Arnes

http://www2.arnes.si/~osljjk1s/06_starsi_ucenci/svet_st/zapisniki/1617_zapisniki/Zapisnik%204%20seje%20Sveta%20starsev%202016-17-koncna.pdf

Zapisnik 4. seje sveta staršev OŠ JKB v šol. letu 2016-2017. 4. seja Sveta staršev OŠ Janka Kersnika Brdo je potekala v četrtek, 1. 6. 2017, od 17:30 do 19:15 v ...

Zapisnik sveta staršev, 27. 9. 2017

http://www.os-vransko.si/wp-content/uploads/2012/10/Zapisnik-27.-9.-2017.pdf

SESTANKA SVETA STARŠEV Osnovne šole Vransko-Tabor ... 2017, ob 17.00 ... Zajec, Alojzija Aleš, Janez Krušič, Gorazd Kovačič, Katja Stojčević, Mojca.

Zapisnik 3. seje v šolskem letu 2017/18

http://ospoljanelj.splet.arnes.si/files/2019/08/3_seja_starsi_2017_2018.pdf

5B – brez pripomb,. 6A – situacija v razredu se umirja, učenje v času krize je bilo dobro organizirano, kar gre zahvala predvsem razredničarki, opažajo pa, da so ...

ZAPISNIK 1. sestanka Sveta staršev dne 27. 9. 2017 ob 18. uri v ...

http://www.os-dt.si/files/2011/11/ZAPISNIK-1.-SESTANEK-SVET-STAR%C5%A0EV_2017.pdf

Sejo je sklicala in njeno vodenje začela ravnateljica Maja Bobnar. Povedala je, da je za pisanje zapisnika povabila tajnico Ano Koncilja. Člani sveta staršev so ...

ZAPISNIK SVETA STARŠEV OŠ POLJE – 01.06.2017 OB 18.00

http://www.ospolje.si/uploads/5/0/8/6/5086774/zapisnik_sveta_starsev_1_6_2017.pdf

1 jun 2017 ... Učbeniki in delovni zvezki za šolsko leto 2017/18. 3. ... Imeli bomo 2 šoli v naravi in 1 tabor Astronomija. Plavalni tečaj ... Mojca Ojstrež Kogovšek.

Z A P I S N I K – druge seje Sveta staršev v šol. letu 2017 – 2018

https://www.osgradec.si/wp-content/uploads/2018/05/Z-A-P-I-S-N-I-K-druge-seje-Sveta-star%C5%A1ev-v-%C5%A1ol.-letu-2017-2018.pdf

Barbara Avbelj. Odsotni člani sveta staršev OŠ Gradec: Goran ... Štebih, Damjan Malgaj, Petra Hiršel Horvat, Darja Copot. Na začetku 2. seje je bil predlagan in ...

Zapisnik sveta staršev, 2. seja, 7.3.2017 - Osnovna šola ...

https://www.prezihovvoranc.si/documents/prezihovvoranc/za_starse/zapisniki_sveta_starsev/zapisnik-sveta-starsev-2.seja--7.3.2017.pdf

Ad 2/ Samoevalvacijsko poročilo za leto 2015/16. Ravnatelj ... naslovi vloga za subvencijo. ... Gospo Regeis je zanimalo, kakšni so pogoji za Zoisovo štipendijo.

seznam članov sveta staršev in sveta šole 2003/04 - GFML

http://www.gfml.si/attachments/article/51/Seznam%20c%CC%8Clanov%20sveta%20stars%CC%8Cev%2014_15.pdf

Boris Gabor. Ulica Ludvika Bratuša 17. 9240 Ljutomer. Gospod. Simon Ketiš. Berkovci 12. 9244 Sveti Jurij ob Ščavnici. 041 711 865. 1.B. Gospa. Karmen Kaučič.

Zapisnik sveta staršev, 4. 4. 2017 - Osnovna šola Vransko-Tabor

http://www.os-vransko.si/wp-content/uploads/2012/10/Zapisnik-4.-4.-2017.pdf

ZAPISNIK. 2. SESTANKA SVETA STARŠEV Osnovne šole Vransko-Tabor ... Obvestili so Zdravstveni dom Žalec, Policijsko postajo Žalec, Zavod za zdravstveno ...

študijska srečanja za strokovne delavce vrtcev v šolskem letu 2018 ...

https://www.zrss.si/pdf/%C5%A0S_vrtci_2018_2019_datumi%20in%20kraji%20izvedbe_avgust2018.pdf

24 avg 2018 ... Vrtec Manka Golarja, Gornja Radgona. 28.11.2018. Vrtec Beltinci. 29.11.2018. Vrtci občine Moravske Toplice. 29.11.2018. Vrtec pri OŠ Odranci ...

Študijska srečanja za srednješolske učitelje v šolskem letu 2019/2020

https://www.zrss.si/prijava/studijska-srecanja-srednje-sole/%C5%A0TUDIJSKA_SRE%C4%8CANJA_ZA_SREDNJE_%C5%A0OLE_2019.pdf

20 avg 2019 ... ŠTUDIJSKA SREČANJA ZA SREDNJE ŠOLE 2019/2020 ... cesta 104, 1000 Ljubljana ... Srednja zdravstvena šola Ljubljana, Poljanska ... Vse podrobnosti: natančni urnik srečanja, izvajalci posameznih tem idr. bodo ...

2018_4 jun. ZAPISNIK 2 Sveta staršev

http://ams10.splet.arnes.si/files/2014/08/2018_4-jun.-ZAPISNIK-2-Sveta-star%C5%A1ev.pdf

... novih prostorih, majice za devetošolce, za učilnico na prostem, sofinanciranje šole v naravi, Lego duplo, kinestetične mize, visoke grede, bidoni za 1. razrede.

Zapisnik sestanka Sveta staršev z dne 4. 6. 2019

http://os-vipava.splet.arnes.si/files/2017/01/Zapisnik-sveta-star%C5%A1ev-4.-6.pdf

Nataša Nardin je navzoče pozdravila in dala na glasovanje predlagani dnevni red. Dnevni red je bil ... Nataša Nabergoj Jermol je vprašala kje konkretno kadijo.

Zapisnik sveta staršev z dne 26.9.2019 - VVE pri OŠ Žiri

http://vrtec.osziri.si/files/2019/10/SESTANEK-SVETA-STAR%C5%A0EV-VVE-PRI-OSNOVNI-%C5%A0OLI-%C5%BDIRI.pdf

Prisotni: Andreja Oblak Kavčič, Simon Lukančič, Matic Mrak, Petra Kolenc, Bojan Filipič,. Ana Albreht, Gregor Kurnik, Nela Mlinar, Darja Uršič Rant, Matija ...

Zapisnik 1. seje Sveta staršev je s - OŠ Brezovica

http://os-brezovica.splet.arnes.si/files/2019/03/Zapisnik-2.-seje-Sveta-stars%CC%8Cev-18.-2.-2019.pdf

15 mar 2019 ... Šolska ul. 15, 1351 ... ravnateljice za razredno stopnjo, vodja podružnične šole ... Ples za prvo triado bi lahko bil v organizaciji in izvedbi staršev v popoldanskem času. ... Odg. ravnateljice: Verjamem, da je torba težka.

ZAPISNIK SESTANKA SVETA STARŠEV Z DNE 11.3.2019 2 ...

http://www.os-pivka.si/files/2014/12/Zapisnik-sestanka-sveta-star%C5%A1ev_11.3.2019.pdf

ZAPISNIK SESTANKA SVETA STARŠEV Z DNE 11.3.2019. 2.sestanek sveta staršev v šolskem letu 2018/2019 je sklical g. Matjaž Cerkvenik, predsednik sveta.

Zapisnik 1. seje v šolskem letu 2016/17 - OŠ Poljane Ljubljana

http://ospoljanelj.splet.arnes.si/files/2019/08/zapisnik_1_seje_sveta_starsev_2016_2017.pdf

1. redne seje sveta staršev OŠ Poljane, ki je potekala dne 29.9.2016, ob 17. uri v učilnici 8.a. Prisotni: 1.a ga. Pižmoht Šmajdek Marta. 1.b g. Koren Damjan.

zapisnik sveta staršev 18-19 - Otroški vrtec Metlika

https://www.vrtec-metlika.si/wp-content/uploads/2016/10/marijanca/2016/10/Zapisnik-sveta-star%C5%A1ev-18-19.pdf

Zapisnik 1. seje Sveta staršev Otroškega vrtca Metlika v šolskem letu 2018/ ... SKLEP: V mesecu maju 2019 bo otroke fotografiral fotograf iz podjetja Foto Asja.

5. 6. 2018 ZAPISNIK 2. seje sveta staršev, ki je bila v če

http://www.osmjc.si/files/2017/10/osnutek_zapisnika_2_seje_sveta_starsev.pdf

5 jun 2018 ... ... nosili v šolo delovne zvezke in učbenike, šolske torbe so bile res težke. ... K točki 3 č) Vesna Müller: Ali je pravilno, da učenec pri ustnem ...

Zapisnik sestanka sveta staršev 05.10.2015 - OŠ Turnišče

http://os-turnisce.splet.arnes.si/files/2016/09/Zapisnik-sestanka-sveta-star%C5%A1ev-05.10.2015.pdf

(prvi jesenski dan, teden otroka, božično novoletna praznovanja, pustovanje, eko dan, slovo minimaturantov,...). Izstopajoče dejavnosti so bile: Čarobna krogla ...

Zapisnik 4. sestanka Sveta staršev, ki je bil v ... - oš tabor logatec

https://www.os-tabor.si/wp-content/uploads/2014/02/Zapisnik4.-sestanka-1.pdf

2. b – Darja Avbelj. 3. a – Mateja J. Tomazin. 3. b – Ana Vodopivec Tušar. 4. a – Katarina Šimenc. 4. b – Tomo Strle. 5. a – Janja Baretič. 5. b – Andrej Logar.

Zapisnik 2. seje Sveta staršev, 25. 9. 2019 ob 17.30 - OŠ Šturje

http://www.os-sturje.si/files/2019/12/Zapisnik-4.pdf

Maraž, Vili Vrtovec, Robert Černe, Aleksej Šinigoj, Karmen Podgornik,. Kristjan Vodopivec, Mateja Breščak, Maja Curk, Urška Slemič, Mojca. Fajdiga, Mirjana ...

ZAPISNIK SVETA STARŠEV VRTCA OŠ Vransko - Tabor Zap. št.: 1 ...

http://www.os-vransko.si/wp-content/uploads/2012/10/Zapisnik-sveta-star%C5%A1ev-28.-9.-2015.pdf

ZAPISNIK SVETA STARŠEV VRTCA OŠ Vransko - Tabor. Zap. št.: 1-2015/16. 28. 9. 2015, 17.30, igralnica 5-6 vrtec Vransko. Prisotni: - člani sveta staršev: Eva ...

zapisnik 5. seje Sveta staršev - OŠ Križevci pri Ljutomeru

http://www.os-krizevci.si/DokumentiN/Zapisnik_5_seje_sveta_starsev.pdf

MILEVA KRALJ BUZETI. Predstavitev nas ni prepričala. 3. g. BRANKO LAH. Kandidat je energičen, povezovalen, ima čut do sočloveka, želi vzpostaviti dober tim ...

Zapisnik 1. seje Sveta staršev - Vrtec Trebnje

http://www.vrtec-trebnje.si/media/files/000/008/884/original/Zapisnik%201.seje%20Sveta%20star%C5%A1ev%2011.10.18.pdf

11 okt 2018 ... sodelovanje otrok, zdrave prehrane, gibanja, s poznavanje žive in ... in letovanje v Piranu v sodelovanju z Planet otrok ali plavalni tečaj na.

zapisnik seje sveta staršev - Vrtec Velenje

http://vrtec-velenje.si/wp-content/uploads/2014/09/ZAPISNIK-SEJE-SVETA-STAR%C5%A0EV-16-11-2016doc-2.pdf

16 nov 2016 ... Prisotni člani OE LUČKA: Primož Čas, Mateja Konc Bartolac, Igor Topić, Mojca Plankelj ... delovni načrt Vrtca Velenje za šolsko leto 2016/2017.

Zapisnik 1. seje sveta staršev 2014-15.pdf - Gimnazija Piran

http://gimnazija.geps.si/sites/gimnazija.geps.si/files/Zapisnik%201.%20seje%20sveta%20star%C5%A1ev%202014-15.pdf

GIMNAZIJA, ELEKTRO IN POMORSKA ŠOLA PIRAN ... Easistent: Zaradi Easistenta nekateri učitelji ne obveščajo učencev o pisnih preverjanjih (terminih).

Zapisnik 2. sestanka Sveta staršev - OŠ Ferda Vesela - Arnes

http://osfv.splet.arnes.si/files/2014/05/Zapisnik-2.-sestanka-Sveta-star%C5%A1ev-%C5%A1.-l.-2015-16.pdf

Na seji je bila izražena tudi zahvala nadomestni razredničarki učiteljici Lauri Ambrožič, ker je sprejela izziv in ker se res na vso moč trudi z učenci, za kar smo ji ...

Zapisnik 1. sveta staršev 2019-2020 - Vrtec Pedenjped

https://www.vrtec-pedenjped.si/images/Vrtec/Zapisniki_Sveta_starsev/Zapisnik_1._sveta_starsev_2019-2020.pdf

Datum: 15.10.2019. ZAPISNIK 1. SEJE SVETA STARŠEV VRTCA PEDENJPED, V LETU 2019/2020. Seja je bila dne 10.10.2019, ob 16.30 uri v prostorih enote ...