Mnenje o kandidatih za ravnatelja OŠ - Občina Borovnica

17 okt 2017 ... Branko Lah: Kandidat ima pretežni del delovnih izkušenj kot učitelj športne vzgoje in košarkarski trener, en mandat kot ravnatelj osnovne šole, ...

Mnenje o kandidatih za ravnatelja OŠ - Občina Borovnica - Sorodni dokumenti

Mnenje o kandidatih za ravnatelja OŠ - Občina Borovnica

https://www.borovnica.si/wp-content/uploads/2017/10/Mnenje-o-kandidatih-za-r_001.pdf

17 okt 2017 ... Branko Lah: Kandidat ima pretežni del delovnih izkušenj kot učitelj športne vzgoje in košarkarski trener, en mandat kot ravnatelj osnovne šole, ...

Imenovanje ravnatelja OŠ Dobravlje – mnenje - Občina Ajdovščina

https://www.ajdovscina.si/mma/Sklep-mnenje%20k%20imenovanju%20ravnateljice%20OS%20Dobravlje.pdf/2019041909540406/?m=1555660444

11 apr 2019 ... zavoda je v postopku ugotovil, da kandidatki Mirjam Kalin in Aleksandra Lorbek izpolnjujeta pogoje razpisa in Občino Ajdovščina zaprosil za ...

mnenje k imenovanju ravnatelja osnovne šole - Občina Cerknica

https://www.cerknica.si/files/other/news/31/51577_7194Priloga%20k%2012.%20to%C4%8Dki.pdf

7 maj 2013 ... spletnih straneh Občine Cerknica in Osnovne šole Cerknica ter v časopisu Notranjske novice. Ravnatelja imenuje svet šole v skladu s 53. a ...

Mnenje lokalne skupnosti k imenovanju ... - Občina Borovnica

https://www.borovnica.si/wp-content/uploads/2016/06/imenovanje_cankarjeva_knjiznica.pdf

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Cankarjeva knjižnica Vrhnika v 14. Clenu določa, da si mora Svet zavoda pred imenovanjem pridobiti soglasje ustanovitelja ...

Mnenje h kandidaturi za ravnatelja OŠ Dobrova. - Občina Dobrova ...

http://www.dobrova-polhovgradec.si/doc/sv_seje/predlog%20za%20obravnavo%20na%20seji%20ob%C4%8Dinskega%20sveta-%20mnenje%20h%20kandidaturi%20za%20ravnatelja%20o%C5%A1%20dobrova.pdf

Aleksandra LORBEK. Ima 18 let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju. Zaposlena je kot profesorica slovenskega jezika, ima naziv svetovalke. V svoje delo ...

1. Mnenje k imenovanju ravnatelja 3. OŠ Slovenj Gradec

https://www.mislinja.si/files/other/news/90/52218_234461.%20Mnenje%20k%20imenovanju%20ravnatelja%203.%20O%C5%A0%20Slovenj%20Gradec.pdf

53.a člen Zakona organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. (ZOFVI), (Uradni list RS št. 16/2007-UPB5). 17. člen Statuta Občine Mislinja (Uradni list RS ...

12. Mnenje k imenovanju ravnatelja javnega zavoda OŠ Košana

https://www.pivka.si/files/other/news/102/7037212.%20Mnenje%20k%20imenovanju%20ravnatelja%20javnega%20zavoda%20%20O%C5%A0%20Ko%C5%A1ana.pdf

13 mar 2017 ... 1-12. Gradivo k točki 12. Mnenje k imenovanju ravnatelja javnega zavoda OŠ Košana. Gradivo pripravila : Jana Knafelc Strle ...

pokopališče borovnica - grobovi posebnega ... - Občina Borovnica

https://www.borovnica.si/wp-content/uploads/2018/03/Seznam-grobov-kulturna-dedi%C5%A1%C4%8Dina.pdf

ŽUPNIJA BOROVNICA NE zgodovinski pomen kulturni in arhitekturni pomen. Oproščen, bo pogodba. 2. 16. IV. PAPLER. NE zgodovinski pomen kulturni in.

LEK Borovnica koncno porocilo 1.2 29.5.2012.pdf - Občina Borovnica

https://www.borovnica.si/wp-content/uploads/2018/10/LEK_Borovnica_koncno_porocilo_1.2_29.5.2012.pdf

1353 Borovnica. Odgovorni s strani izvajalca: Miha Marinšek, direktor. V Ljubljani, april 2012. NAZIV. Lokalni energetski koncept občine Borovnica. IZVAJALEC.

Ivo Bašič - od učenca do ravnatelja Arhitekturna ... - Občina Sežana

http://www.sezana.si/dokument.aspx?id=4297

12 feb 2010 ... znanost in tehnologijo obiskal sežanski MITOL. Očistimo Slovenijo v enem dnevu! Marko Mugoša - dolgoletni kapetan. KK Kraški zidar Sežana ...

Untitled - Občina Borovnica

https://www.borovnica.si/wp-content/uploads/2017/06/Potrditev-zapisnika-20.-_001.pdf

20. redne seje Občinskega sveta občine Borovnica, ki je bila v četrtek, 20. 4. 2017 ... sta planirani novi postaji, in sicer v Borovnici pri trgovini Kocka in na Dolu.

Naslov naloge - Občina Borovnica

https://www.borovnica.si/wp-content/uploads/2017/04/6.-Obrazlo%C5%BCitev-OPPN-priloga.pdf

Barvna lestvica, možne barve zaključnega ometa (primeri iz Weber barvne lestvice). Dopustni so odtenki kot na primeru Baumit open, silikatne in silikonske ...

Letno poročilo - Občina Borovnica

https://www.borovnica.si/wp-content/uploads/2017/09/letno-porocilo-nas-casop_001.pdf

Naš časopis je v sistem MojaObcina.si vključen od novembra 2012. Strošek je 0 evrov na leto, urednik za njihovo upravljanje ne prejme nobenega dodatka.

(2) Tekstualni del vsebuje - Občina Borovnica

https://www.borovnica.si/wp-content/uploads/2017/04/Priloge-OPPN-1-2-5-1.pdf

Pogled na vas. Lokacija Občine v širšem prostoru z oznako območja KNP (Geopedija). Prikaz območja v sklopu relijefne slike širšega območja (Geopedija) ...

Letno poročilo - Naš časopis - Občina Borovnica

https://www.borovnica.si/wp-content/uploads/2017/09/letno-porocilo-nas-casop_001.pdf

Zavoda Ivana Cankarja Vrhnika, 7. julija 2017 pa se je z njim seznanila in ga kot takega tudi potrdila še Komisija za izdajanje glasila Naš časopis. Prosimo, če ...

KONSERVATORSKI NAČRT ZA PRENOVO ... - Občina Borovnica

https://www.borovnica.si/wp-content/uploads/2017/07/Priloga-4a-KONSERVATORSKI-NA%C4%8CRT-ZA-PRENOVO-TEKSTUALNI-DEL-ANALITI%C4%8CNI-JUNIJ-2017.pdf

Konservatorski načrt za prenovo je dokument, na podlagi katerega celostno ohranjamo dediščino. Razloži ... 1861 (pogori 10 hiš), 1872 (pogori lesena, s slamo krita hiša), 1874 (pogori kozolec), leta 1885 pa ustanovijo ... Okrasni vrt. 424. 0,00.

šolski prevozi 2019 - Občina Borovnica

https://www.borovnica.si/wp-content/uploads/2016/05/Kon%C4%8Dno-poro%C4%8Dilo_%C5%A1olski-prevozi_9-seja-NO-Borovnica.pdf

2020/2021 in 2021/2022«. Z izbranim izvajalcem BENOTOURS Bernard Jesenko s.p., je bil dne,. 26.8.2019 sklenjen Okvirni sporazum št. 430-0008/2019 za ...

KNP - načrtovalski del za sprejem na OS - april ... - Občina Borovnica

https://www.borovnica.si/wp-content/uploads/2018/06/KNP-na%C4%8Drtovalski-del-za-sprejem-na-OS-april-2018.pdf

na fasadnih stenah proti terenu, pod nivojem zunanje ureditve. ... Zidane konstrukcije nimajo drugih oblog (les, kamen, keramika ipd.) ... Dopustna vhodna vrata so lesena, eventualno imitacija lesa, in kasetirana in /ali deskana, oblikovana po.

Sklep o organiziranju sil za zaščito, reševanje in ... - Občina Borovnica

https://www.borovnica.si/wp-content/uploads/2016/05/Sklep-o-organiziranju-si_001.pdf

30 maj 2016 ... BENOTOURS, Bernard Jesenko s.p., Tržaška 118, 1000 Ljubljana, za prevoz enot za zaščito, reševanje in pomoč in ogroženega prebivalstva v ...

Seznam grobov posebnega pomena - Občina Borovnica

https://www.borovnica.si/wp-content/uploads/2018/04/Priloga-10-seznam-grobov.pdf

ŽUPNIJA BOROVNICA NE zgodovinski pomen kulturni in arhitekturni pomen. Oproščen, bo pogodba. 2. 16. IV. PAPLER. NE zgodovinski pomen kulturni in.

KNP - analitični del za sprejem na OS - april 2018 - Občina Borovnica

https://www.borovnica.si/wp-content/uploads/2018/06/KNP-analiti%C4%8Dni-del-za-sprejem-na-OS-april-2018-.pdf

Ostanek enega stebra še danes stoji sredi naselja. ... (poudarjeni bazi, rahla ločna napetost preklade) ali pa so bili le preprost funkcionalen okvir. Na sliki so.

Osnutek odloka o pokopališkem redu - Občina Borovnica

https://www.borovnica.si/wp-content/uploads/2017/09/Odlok-o-pokopali%C5%A1kem-redu_001-1.pdf

(2) Nagrobna obeležja, ki so na grobovih, ki so posebnega pomena za ... zasaditve ne posegajo na sosednje grobove in poti, da odstranjujejo plevel in odpadke ...

namera o sklenitvi neposredne pogodbe - Občina Borovnica

https://www.borovnica.si/wp-content/uploads/2020/03/namera-Dol.pdf

10 mar 2020 ... izhodiščna cena je 1.540,00 EUR, ... izhodiščna cena je 240,00 EUR, ... Kupnina mora biti plačana v roku 30 dni po notarski overitvi kupoprodajne pogodbe. ... davek na promet nepremičnin, strošek notarske overitve podpisa.

Potrjen zapisniki 24. redne seje OS - Občina Borovnica

https://www.borovnica.si/wp-content/uploads/2017/12/zap.-24.-redne-seje-potrjen.pdf

24. redne seje Občinskega sveta občine Borovnica, ki je bila v četrtek, 26. ... Darka Mršića je zanimalo, zakaj se je posekala smreka v križišču pri trgovini Kocka.

Načrt razvoja odprtega širokopasovnega ... - Občina Borovnica

https://www.borovnica.si/wp-content/uploads/2018/03/Na%C4%8Drt-razvoja-O%C5%A0OEKNG_Borovnica_februar-2018.pdf

26 feb 2018 ... Slika 4: Pokritost z LTE signalom Telekoma Slovenije d.d., 2015 . ... naslednje generacije (na primer omrežja FTTCab – „optika do omarice“), ...

Oprostitev plačila komunalnega prispevka za ... - Občina Borovnica

https://www.borovnica.si/wp-content/uploads/2016/06/kom.-prispevek-lekarna-l_001.pdf

6 jun 2016 ... gradnje prizidka k Zdravstveni postaji Borovnica, na zemljišču s parc. št. 438/1 k.o. Borovnica. Lekarna Ljubljana bo zgradila prizidek z ...

Sprememba ureditvenega načrta LIKO - Občina Borovnica

https://www.borovnica.si/wp-content/uploads/2018/08/sprememba-un-liko_001.pdf

14 avg 2018 ... -Odlok o spremembah in dopolnitvah ureditvenem načrtu za Liko Vrhnika d.d. (Ur. list RS, št. 51/2005). Opis predlagane spremembe.

Merila za organiziranje in opremljanje enot ... - Občina Borovnica

https://www.borovnica.si/wp-content/uploads/2016/05/Merila-za-organiairanje-_001.pdf

30 maj 2016 ... 11 Svetilka, baterijska. 12 Torbica, poveljniška ... 10 Svetilka, baterijska. 11 Vreča, spalna ... Metla, odporna proti nevarnim snovem. Metlica.

Sklep cenah programa vrtca 2018 - Občina Borovnica

https://www.borovnica.si/wp-content/uploads/2017/12/Sklep-cenah-programa-vrtca-2018.pdf

13 dec 2017 ... pogrebni svečanosti slovenska zastava ne uporablja. (3) Ob grobu ... stojnosti izvajalcev pogrebnih storitev, ki svoje cene oblikujejo skladno z ...

Ocena ogroženosti pred naravnimi in drugimi ... - Občina Borovnica

https://www.borovnica.si/wp-content/uploads/2016/05/Ocena-ogrozenosti-pred-n_001.pdf

Bencinski servis Petrol je novejše izvedbe, zgrajen 1995. Na Bregu pri Borovnici je tovarna Fenolit s kemijsko proizvodnjo. Občina Borovnica je zavezanec po.

Stanje in izziv na področju prometa in mobilnosti ... - Občina Borovnica

https://www.borovnica.si/wp-content/uploads/2017/03/Stanje-in-izzivi-prometa-in-mobilnosti-v-Borovnici_Klemenc-1.pdf

Podpeč – Ig, prometno zelo obremenjena cesta Podpeč – Črna vas –. Ljubljana v zelo slabem stanju ... občina, knjižnica). • Ni polnilnih mest za električna vozila.

Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov v najem - Občina Borovnica

https://www.borovnica.si/wp-content/uploads/2018/03/Pravilnik-o-oddajanju-poslovnih-prostorov-v-najem.pdf

Poslovni prostor se odda v najem za opravljanje tistih vrst dejavnosti, ki so ... prostorov v najem, pri kateri je najemna pogodba sklenjena s ponudnikom, ki ...

pestro in zdravo od doma do cilja bolj varno - Občina Borovnica

https://www.borovnica.si/wp-content/uploads/2018/06/Celostna-prometna-strategija-Ob%C4%8Dine-Borovnica.pdf

dostopa, potovanja, druženja, poslovanja in bivanja. ... je cilj potovanja center Ljubljane, v številnih ... Mercator), neurejen status in neurejenost parkirišča.

Mnenje ustanovitelja - Občina Ribnica

https://www.ribnica.si/files/other/news/114/187470Mnenje%20ustanovitelja.pdf

razmerij relevanten zgolj Izpis iz kazenske evidence, ki je bil in je v predmetni zadevi. »čist«. Poslovanje Glasbene šole pod vodstvom ravnateljice Majde ...