Letno poročilo 2010 - Gov.si

zaVOD za PREsTajanjE kazni zaPORa kOPER ... cev, 352 pripornikov, 19 oseb zoper katere je bil odrejen uklonilni zapor in 26 mladoletnikov v prevzgojnem.

Letno poročilo 2010 - Gov.si - Sorodni dokumenti

Letno poročilo 2010 - Gov.si

https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/URSIKS/Dokumenti/Letna-porocila-/Letno-porocilo-2010.pdf

zaVOD za PREsTajanjE kazni zaPORa kOPER ... cev, 352 pripornikov, 19 oseb zoper katere je bil odrejen uklonilni zapor in 26 mladoletnikov v prevzgojnem.

letno poročilo 2010 - ILIRIKA

https://www.ilirika.si/Data/Documents/letna-porocila/Letno_porocilo_2010.pdf

dolžniški vrednostni papirji prispevali 13,19 milijarde EUR. V letu 2010 je bilo ... NAKUP. VREDNOSTNI PAPIR. IZDAJATELJ. VREDNOST ... SING. 2.927. 0,13. 380,51. 0,00%. SKBB. 6. 18,95. 113,70. 0,00%. SKDR. 80. 340. 27.200,00. 0,01%.

Letno poročilo 2010 - AKOS

https://arhiv.akos-rs.si/files/O_agenciji/Letna_porocila/Letno-porocilo-2010.pdf

družbi Debitel d.d. in Izi mobil d.d. preprodajali veleprodajne ... Izi mobil d.d. (za 0,2% točke v primerjavi z začet- ... Ostala osnovna sredstva (pisarniško pohištvo.

Letno poročilo 2010 - Mladinska knjiga

https://www.mladinska.com/_files/14727/Letno%20porocilo%202010.pdf

V letu 2010 je bila Ljubljana svetovna prestolnica knjige. ... čilo Mladinske knjige Založbe, d. d., in Skupine Mladinska knjiga ... nakupovalnem centru BTC;.

Letno poročilo 2010 ReO SKEI LJ in okolica

https://skei.si/uploads/skei2/public/_custom/Letno_poroilo_2010_ReO_SKEI_LJ_in_okolica.pdf

HELLA LUX, Ljubljana ... Danijel CAFUTA Saturnus Hella d.o.o. Slovenija ... dialogu sindikati skupaj zahtevamo bodočnost podjetij in zaposlitev na dolgi rok.

Narodni dom Maribor LETNO POROČILO 2010

http://arhiv.nd-mb.si/nd/Narodni_dom_Maribor_LETNO_POROCILO_2010.pdf

28 dec 2010 ... 10. 1.2.1.5. NEDELJSKI KONCERTI V PAVILJONU MESTNEGA PARKA . ... 2010, ob 16:00, Dvorana Tabor, za red POPOLDANSKI 1 in izven.

Letno poročilo Skupine Mercator za leto 2010

https://www.mercatorgroup.si/assets/Letna-porocila/mercator-letno-porocilo-2010.pdf

sistem Mercator Pika, s katerim zvestim kupcem lahko še hitreje omogočimo dvojne pike in druge ugodnosti. Vse večjo pozornost posvečamo kupcem v naši ...

O nas Letno poročilo 2010 pdf - Stanovanjski sklad Republike ...

https://ssrs.si/wp-content/uploads/2017/10/Letno_poro_ilo_2010.pdf

po Poročilu o povprečnih cenah nepremičnin na slovenskem trgu za 4. četrtletje 2010 ... Mestna Občina Velenje, Gorica ... 12 00038 HABIT, D.O.O., VELENJE. 3.

Letno poročilo 2010 - Addiko Bank Slovenija

https://www.addiko.si/static/uploads/si-porocila-letno-porocilo-bank-2010.pdf

Paca de Lucia. Avgust. V Banki smo uvedli novo storitev MasterCard® SecureCode™, ki ... uvedbo predplačniške kartice ter sms varnostnih obvestil pri plačevanju z ... in letnih poročilih bank in hranilnic Banka razkriva, da je v poslovnem letu ... Delavska ulica 1 • SI-4270 Jesenice • T 386 (04) 201 08 70 •. F 386 (0)4 583 ...

LETNO POROČILO ZA LETO 2010 - Občina Ajdovščina

https://www.ajdovscina.si/mma/Zdravstveni%20dom%20Ajdov%C5%A1%C4%8Dina%20PRP%202010/2011032116002892/?m=1300719628

Vipavi, Domu starejših občanov v Ajdovščini, Centru za starejše Pristan ... V letu 2010 je bilo sodelovanje z zobozdravniki koncesionarji bistveno boljše kot v.

Letno poročilo Štajerska gospodarska zbornica 2010 v .pdf

https://www.stajerskagz.si/administracija/wp-content/uploads/2017/10/%C5%A0GZ_LP10_www.pdf

Perutnina Ptuj d.d.. Ptuj. Robert Krempl. Reflex d.o.o., PE Poljčane. Poljčane. Tatjana Lorenčič. TBP d.d.. Lenart. Jože Zidarič. Telekom Slovenije d.d.. Maribor ...

Letno poročilo za leto 2010 - Klinika Golnik

https://www.klinika-golnik.si/storage/_sites/golnik/app/media/Letna-porocila/2010_letno_porocilo.pdf

31 dec 2010 ... Ležalniki Therapy chair. 11.991 EUR. Preproga za tek. 11.752 EUR ... 5 Merkur Trgovina in storitve d.d.. 18.081. Kratkoročne terjatve do kupcev ...

Letno poročilo 2010 Geodetske uprave Republike Slovenije - Gov.si

https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/GURS/Dokumenti/Letna_porocila_GURS/5a45298f9b/Letno_porocilo_2010_SLO.pdf

Storitev je brezplačna in je javno dostopna na naslovu http://e-prostor.gov.si. V letu 2010 smo Javni vpogled v nepremičnine dopolnili z novimi, razširjenimi.

Letno poročilo za leto 2010 - FERI - Univerza v Mariboru

https://feri.um.si/site/assets/files/1133/zbornik_2010.pdf

10 feb 2010 ... sledilnik z vgrajenim digitalnim pospeškometrom. Vodja ... HOFER, Anton. ... GPS. Tako smo preučevali natančnost pozicioniranja treh različnih ...

Letno poročilo 2009-2010 - Srednja vzgojiteljska šola

http://www.svsgugl.si/wp-content/uploads/2013/09/Letno-poro%C4%8Dilo-2009-2010.pdf

Izobraževanje za učitelje Moodle – spletna učilnica in e-gradiva. (december ... Sodelovali smo s Srednjo frizersko šolo in s SŠOF, oddelkom za fotografijo. S.

letno poročilo 2010 - European Central Bank - Europa

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/annrep/ar2010sl.pdf

26 mar 2011 ... 3.1 Obtok bankovcev in kovancev ter ... cij za zamenjavo starih avtomobilov z novimi. Graf 30 ... doval centralnim depotnim družbam v ocenitev.

Letno poročilo Javnega zavoda Gorenjske lekarne za leto 2010

http://www.gorenjske-lekarne.si/upload/Katalog%20informacij%20javnega%20znacaja/Letna%20porocila/Letno%20porocilo%20JZGL%202010-AJPES.pdf

25 feb 2011 ... Lesnina MG oprema, d.d.. 47.375 ... Dve delavki sta zaposleni za krajši delovni čas od polnega zaradi koristi otroka, ena delavka pa ... lanskem letu je revizijo izvajala Modra revizijska hiša, d.o.o., Cesta na Brdo 51, Ljubljana.

RKS-Zz Letno poročilo za poslovno leto 2010 - Rdeči križ Slovenije

https://www.rks.si/f/docs/Letno_porocilo_2010/Rks-LETNO_POROCILO_2010.pdf

9 jan 2016 ... KAZALO. 1. Poročilo predsednika Rdečega križa Slovenije. ... Pri razdeljevanju hrane, ki smo jo prejeli iz Ukrepa dobave hrane iz ... V letu 2010 smo beležili dober odziv na že ustaljene nastanitvene pakete za upokojence in.

letno poročilo 2010 - European Central Bank - European Union

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/annrep/ar2010sl.pdf

26 mar 2011 ... 3.1 Obtok bankovcev in kovancev ter ... cij za zamenjavo starih avtomobilov z novimi. Graf 30 ... doval centralnim depotnim družbam v ocenitev.

Letno poročilo ZEOS za leto 2010 - Zeos doo

http://www.zeos.si/images/dokumenti/letna_porocila/Letno_porocilo_ZEOS_za_2010.pdf

sistem zbiranja: Mercator, Big Bang, Merkur, OMV, Telekom, ... Iz delov motorja lahko pridobimo bakrene cevi, kovance nekaterih valut, nakit, žico,.

Letno poročilo družbe Gorenje, d.d., in konsolidirano letno poročilo ...

https://static.2014.gorenje.cc/files/default/corporate/investor-relations/annual-reports/gorenje-letno-porocilo-2003.pdf

Povzetek računovodskih izkazov Skupine Gorenje v skladu z ... Vsi prikazani podatki se nanašajo na Skupino Gorenje. ... jni štedilnik širine 60 cm z indukcijskim.

Celotno Letno Poročilo (pdf) - Slovenske Železnice Letno poročilo ...

https://sz-reporting.com/wp-content/uploads/2018/08/SZ-Letno-porocilo-2017-SLO-iNET-video.pdf

O SLOVeNSKIh ŽeLeZNIcAh. Ključni kazalniki skupine Slovenske železnice za leto 2017 ... dejavnosti, primerne za zaposlovanje delavcev, ki zaradi zmanjšane ...

Letno poroçilo Letno poroçilo - Rižanski vodovod Koper

https://www.rvk.si/files/pages/568

pogodbi (povezava Rodik–Rižana je bila zgrajena leta. 1993); vir je v ... Oskrba s prevozi ... bo izpolnjeval zahteve za varen prevoz vode porabnikom.

letno poročilo letno poročilo - Komunala Nova Gorica

https://www.komunala-ng.si/mma/komunalangletnoporoilo2009pdf/2011021813530481/?m=1298033584

V drznosti se skrivajo genialnost, moč in čarobnost.' Goethe. FIRMA ... medicine dela, ki sodeluje z osebnim zdravnikom in zunanji sodelavec za varstvo pri delu.

letno poročilo letno poročilo - Premogovnik Velenje

http://www.rlv.si/si/files/default/Letna%20porocila/LETNO%20POROCILO%20PV%202018.pdf

16 maj 2019 ... Celotni prihodki PV so bili doseženi v višini 109.226.557 EUR, kar je 8,4 % manj ... 8. junija je prišlo v odvisni družbi RGP do lastniškega preoblikovanja na način, da so ... povezanim družbam ter dajanjem poslovnih prostorov v najem ... zaradi povišanja naložbenih nepremičnin (stanovanja), vezanih na.

LETNO POROČILO LETNO POROČILO KSD d.o.o. ... - Občina Vipava

https://www.vipava.si/mma/6-8-Komunalno-stanovanjska-dru%C5%BEba-Ajdov%C5%A1%C4%8Dina.pdf/2012050915385765/

Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina; skrajšan naslov KSD d.o.o. ... Vip. ENOTA VOD.- Ajd. 2. 4. 5. 1. 2. 10. ENOTA PARKI,. ČIŠČENJE ULIC. 1. 2.

letno poročilo letno poročilo za leto 20 za leto 2012 - Občina Lukovica

https://www.lukovica.si/files/other/news/84/135446Revidirano%20letno%20poro%C4%8Dilo%202012%20PRODNIK%20d.o.o..pdf

31 dec 2012 ... prenesenih v osnovna sredstva, ki jih JKP Prodnik vodi za občino. X niso vsi objekti ... pokopališču Domžale 103 pogrebi, od tega 5 pogrebov z raztrosom pokojnika. ... d.o.o., Instalacije Grosuplje d.o.o., Tehnounion d.o.o.). 3.

POROČILO LET O POROČILO 2010 ROČILO - Občina Krško

https://www.krsko.si/files/other/news/71/83432ZD%20Kr%C5%A1ko%20-%20poro%C4%8Dilo%202010.pdf

31 dec 2010 ... Ponudbo in zagotavljanje zdravstvenih storitev ZD Krško bogati z dodatnimi dopolnilnimi zaposlitvami ... 262,66 ZOBOTEH IKA. 48.561,79.

1 Petrol, d.d., Letno poročilo 2002 Letno poročilo za leto 2002 je ...

https://www.petrol.eu/binaries/content/assets/skupina-petrol-slo/2018/porocila/2002/letno_porocilo_petrol_2002.pdf

Število zaposlenih po stopnjah formalne izobrazbe družbe Petrol ................ 83 ... h) gradbeni objekt in opremo BS Žalec (303,9 mio SIT), i) gradbeni objekt in ...

LETNO POROČILO LETNO POROČILO KSD doo AJDOVŠČINA ...

https://www.ajdovscina.si/mma/3.Letno%20poro%C4%8Dilo%20KSD%20za%20leto%202009;/12892/?m=1274047200

KSD Ajdovščina opravlja vse obvezne javne službe na območju Občine Ajdovščina in Občine. Vipava, to je: - oskrba s pitno vodo,. - odvajanje odpadnih in ...

LETNO POROČILO LETNO POROČILO KSD d.o.o. AJDOVŠČINA ...

https://www.vipava.si/mma/6-8-Komunalno-stanovanjska-dru%C5%BEba-Ajdov%C5%A1%C4%8Dina.pdf/2012050915385765/

Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina; skrajšan naslov KSD d.o.o. Ajdovščina, Goriška cesta. 23/b, je vpisana v sodni register Okrožnega sodišča v ...

LETNO POROČILO 2018 Poslovno poročilo - Narodni muzej Slovenije

https://www.nms.si/si/files/default/muzej/letna-porocila/porocilo-o-delu-nms-2018.pdf

Tomaž Lazar. Oddelek za zgodovino FF UL,. Zgodovinski inštitut ZRC SAZU. Arhiv R Slovenije. 19 Zgodovina. Zbirka orožja in bojne opreme dr. Tomaž Lazar.

Letno poročilo 2012 I Poslovno poročilo - SEOnet - Ljubljanska borza

https://seonet.ljse.si/file.aspx?AttachmentID=36647

thereof into a Mercator centre. At the 9th ... supplementary offer at Mercator shopping centres. ... Novo mesto Bršljin, Celje, Maribor Tabor, and Ptuj Špindlerjeva.

LETNO POROČILO 2017 Poslovno poročilo - Narodni muzej Slovenije

https://www.nms.si/si/files/default/muzej/letna-porocila/porocilo-o-delu-nms-2017.pdf

1.10. 2.193. 11 Sculptura cantanda. Zven forme – forme zvena. Zavod PAJN,. Milena Braniselj. Slovenija 4.10.–31.10. 1.629. 12 Razstava »Lovska obleka Karla.

LETNO POROČILO 2013 Poslovno poročilo - Narodni muzej Slovenije

https://www.nms.si/si/files/default/muzej/letna-porocila/porocilo-o-delu-nms-2013.pdf

najdišča Kranj-Knedlov vrt, poudariti moramo, da gre za obsežno dolgoletno obveznost (oklep je setavljen iz , za katero načrtujemo,da po dokončno zaključena ...

LETNO POROČILO 2019 Poslovno poročilo s ... - Ekonomska fakulteta

http://www.ef.uni-lj.si/media/document_files/katalog_info_jav_znacaja/letno_porocilo_2019_EF_UL.pdf

24 feb 2020 ... Za slikanje uporablja predvsem akrilne barve. Že. 25 let tako na platna ... Ernest & Young, Hofer, Knauf Insulation, NLB, Unija, Renault Nissan.