M09141113z - Ric

5. Fizikalni pomen smernega koeficienta ....................................................................1 točka. Strmina grafa predstavlja pojemek (pospešek, s katerim kocka zavira). 6.

M09141113z - Ric - Sorodni dokumenti

M09141113z - Ric

https://www.ric.si/mma/M091-411-1-3/2009101212001518/

5. Fizikalni pomen smernega koeficienta ....................................................................1 točka. Strmina grafa predstavlja pojemek (pospešek, s katerim kocka zavira). 6.