PRIJELAZNI POVRATNI NAPON NA 400 kV SF6 PREKIDAČU PRI ...

modeliranje električnog luka u SF6 prekidačima. Simulacijama u EMTP-u je odreeno mjesto bliskog kratkog spoja na kojem je strmina početnog PPN-a najveća.

PRIJELAZNI POVRATNI NAPON NA 400 kV SF6 PREKIDAČU PRI ... - Sorodni dokumenti