trdota vode - NTF

s spremembo barve indikatorja, ki smo ga predhodno dodali pred titracijo v raztopino preiskovane substance. bireta s titrno raztopino erlenmajerica z raztopino.

trdota vode - NTF - Sorodni dokumenti

trdota vode - NTF

https://www.ntf.uni-lj.si/igt/wp-content/uploads/sites/8/2015/08/1_TrdotaVode.pdf

s spremembo barve indikatorja, ki smo ga predhodno dodali pred titracijo v raztopino preiskovane substance. bireta s titrno raztopino erlenmajerica z raztopino.

pomen vode za življenje čiščenje vode stanja vode in njeno kroženje

https://dijaski.net/get/bio_sno_voda_01__pomen_za_zivljenje.pdf

Voda ima odločilno vlogo v rastlinskem in živalskem svetu, saj brez nje ne more ... STANJA VODE IN NJENO KROŽENJE. V naravi najdemo vodo v treh stanjih:.

Trdota lesa po Brinellovi lestvici - Valles

https://www.valles.si/images/dokumenti/trdota_lesa.pdf

Trdota lesa po Brinellovi lestvici. Brinellova lestvica je določena s standardi ISO. Jekleno kroglo premera 10 mm z določeno močjo (odvisna je od gostote in ...

razumevanje tehniških pojmov trdota in trdnost med ... - PeFprints

http://pefprints.pef.uni-lj.si/371/1/DD_Stepisnik_J.pdf

učenci najprej srečajo s trdnostjo in trdoto pri spoznavanju lastnosti papirja in lesa v 6. razredu [1]. Merjenje trdote in trdnosti pa ima zelo velik pomen v industriji.

Mehanske lastnosti umetnih snovi- trdota - Janez Jamšek

http://jjamsek.eu/STG/1SN/2008_2009/Naglic_N_Umetne%20snovi_trdota.pdf

Dobljene rezultate preskusov trdote nekaterih umetnih snovi po Shoru najdete na [9]. 4 Umetne snovi. Umetne snovi so organski polimeri, to so makromolekule, ...

monitoring pitne vode 2017 letno poročilo o kakovosti pitne vode v ...

http://www.mpv.si/uploads/PR17Monitoring_PV_Letno_porocilo_2017.pdf

4 jun 2018 ... For zones supplying more than 500 inhabitants, tests under the 2017 Drinking Water Monitoring. Programme of the Ministry of Health (MH) ...

program monitoringa pitne vode 2015 - Monitoring pitne vode

http://www.mpv.si/uploads/program2015_v_januar.pdf

voda uporablja kot pitna voda znotraj oskrbovalnega območja. Podlage za načrtovanje ... novo nadomestno mesto vzorčenja, ki mora biti v neposredni bližini, v istem oskrbovalnem območju. ... Komunala Kranjska Gora Podzemna. 2540. 1545.

MEHANSKE LASTNOSTI LESA TRDOTA LESA TRDNOST LESA

https://www.lesarska.sclj.si/images/Obvestila/2014/8-MEHANSKE-L-L.pdf

LASTNOSTI LESA. TRDOTA LESA. TRDNOST. LESA. JE ODPOR LESA. PROTI PRODIRANJU. TRŠEGA TELESA VANJ. JE SPOSOBNOST materiala , DA.

HRVATSKE VODE

http://www.kzz.hr/sadrzaj/natjecaji/javni-uvid-ocjena-o-potrebi-procjene-utjecaja-na-okolis-potok-semnica/Ezo_Semnica_Karte.pdf

1 velj 2019 ... Livada. Prirodna strmina. Prirodna strmina. Dvorište bet fi 1000 bet fi 1100. Prirodna strmina ... TUMAČ OZNAKA os postojećeg stanja Šemnice.

ZAGRIJAVANJE VODE

https://www.elgo.hr/personal/katalozi/katalog_bojleri.pdf

u sobe za goste, u kupaonice, radionice i druge prostorije ... Provjerenu pouzdanost grijalica Gorenje omogućava cjelovit ... VODE GORENJE ODGOVARAJU ... dnevne navike korisnika, i na toj osnovi u razdoblju 7 dana izračunom dolazi do.

2.1 Vode - Arso

https://www.arso.gov.si/varstvo%20okolja/poro%C4%8Dila/poro%C4%8Dila%20o%20stanju%20okolja%20v%20Sloveniji/vode.pdf

Kranj. Ljubljana. Nova Gorica. Postojna. Koper. 7.00 to 8.00. 6.00 to 7.00 ... Trenutna izmerjena vsebnost nitratov v slovenskih rekah ne presega mejne vrednosti 25 ... Najnižje so temperature v februarju, nato se do aprila temperatura dviga z ...

Skrbimo za vode - Gov.si

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Publikacije/778524066d/skrbimo_za_vode_skupna.pdf

opredelila svoja ravnanja, da bi do leta. 2015 dosegla dobro stanje voda. Načrt zahteva vzajemno in usklajeno sode- lovanje prav vseh v Sloveniji, v tem smislu.

Anomalija vode

http://www.pef.uni-lj.si/narteh/narspi/pages/v_soli/17.pdf

Anomalija vode je pojav, da se gostota vode z višanjem temperature ne ... molekulami vode praznine, zato je gostota ledu manjša od gostote vode in led plava ...

Celinske Vode

http://dijaski.net/get/bio_ref_celinske_vode_01.pdf

Kotlovec, Apnenenec, Kalcijev Karbonat. 4. Kakšna kemijska spojina je voda (iz česa je sestavljena)?. Voda je kemijska spojina iz 2 elementov: -kisika -vodika.

UGODA TOPLE VODE

https://static.2014.gorenje.cc/files/default/markets/croatia/katalogi/Gorenje_SOT_Ugoda-tople-vode-2018.pdf

8 ruj 2018 ... Provjerenu pouzdanost grijalica Gorenje omogućuje cjelovit sustav ... obnavljanja starijih zgrada, za praonice, kuhinje, laboratorije, servisne.

Visoke vode 4. - Arso

https://www.arso.gov.si/vode/poro%C4%8Dila%20in%20publikacije/Visoke%20vode%204.-5.8.2009.pdf

3 avg 2009 ... Pozno popoldan in zvečer je začela naraščati reka Mura. ... Po prvih podatkih je Pesnica v Ranci dosegla pretok 51,1 m3/s s 50-letno povratno ...

Zbornik - stičišče za vode

http://www.kongresvode2017.si/zbornik/zbornik.pdf

Zbornik / Drugi slovenski kongres o vodah 2017 ; urednika Lidija Globevnik in Andrej Širca. -. Ljubljana : DVS ... Učimo se od narave, saj je narava najboljši učitelj. Ekstremni ... A Contribution to History of Torrent Control Theory and Practice.

1.6. Koligativna svojstva Z22. Pri 25 °C u 200 mL vode ... - PMF

https://www.pmf.unizg.hr/_download/repository/Seminar_7%5B4%5D.pdf

15 stu 2019 ... ebulioskopska konstanta vode iznosi 0,51 K kg mol. −1 . (R: θb = 100,44 °C) d) Izračunajte osmotski tlak pripravljene vodene otopine NaCl pri ...

DOŽIVLJAJ TOPLE VODE

https://static.2014.gorenje.cc/files/default/markets/Serbia/katalozi/Gorenje_SOT_Ogrevanje%20vode_Katalog_A4_SRB_2018-03-13.pdf

8 сеп 2018 ... Proverenu pouzdanost bojlera Gorenje osigurava sistem dosledne kontrole ... manjom količinom tople vode, kao što su kuhinje, sobe za goste, ... Električni bojleri GB su rezultat dugogodišnjeg iskustva, upotrebljenih zajedno ...

KROŽENJE VODE V NARAVI

http://kompetence.uni-mb.si/70%20-%20Perhoc.pdf

KROŽENJE VODE V NARAVI. UVOD. Voda je življenjskega pomen za vsa živa bitja, saj v organizmih opravlja enako nalogo kot jo opravlja morje na Zemlji.

POVRŠINSKA NAPETOST VODE

http://kompetence.uni-mb.si/32%20-%20Dragsic.pdf

krožnik ali večja petrijevka,. ❖ voda,. ❖ mleti poper,. ❖ detergent. Slika eksperimenta: POSTOPEK. V krožnik vlijemo nekaj vode. Vanjo natrosimo toliko mletega ...

Vode v Sloveniji - Arso

https://www.arso.gov.si/vode/poro%C4%8Dila%20in%20publikacije/vode%20v%20sloveniji.pdf

VODE v Sloveniji : ocena stanja voda za obdobje 2006-2008 po ... Preglednica 4: Odseki rek, ki niso v dobrem ekološkem stanju zaradi posebnih onesnaževal ...

PORABA PITNE VODE V GOSPODINJSTVU

http://cms.siel.si/documents/170/docs/poraba-vode-v-gospodinjstvu5d80a423b91eb.pdf

Družba Nepremičnine Celje d.o.o. v letu 2017 nadaljuje z informativnimi aktivnostmi z ... vodomera: 080 13 80. E: [email protected], S: www.vo-ka-celje.si ...

Ovrednotenje vzorca naravne vode

http://www.ljubljanskobarje.si/uploads/datoteke/esej2print.pdf

7 maj 2013 ... Drugi vir je vodnjak (štirna) pred mojim domom. Lociran je ... Vrednost pH bo v okviru mejnih vrednosti za pitno vodo (6,5-9,5), a bolj bazičen;.

hvac - MAKCMC - Tehnologija vode

https://www.mak-cmc.si/media/uploads/AAA%20VNOSI%202017%20SLO/PROSPEKTI%20SLO%202017/RESITVE%20SLO%202017/PRIPRAVA%20HVAC%20SLO.pdf

posledično tudi klimatiziranih prostorov (adiabatno vlaženje). Izhodišča za kvaliteto vode v sistemih HVAC določajo čl. 29/Ur.list RS 42/2002 in tudi različna ...

laboratrijski destilatori vode - Inkolab doo

http://inko.hr/datoteke/1000009.pdf

UGRAĐENI INDIKATOR RADA GRIJAČA / INDIKATOR TEMPERATURE. APARAT JE IZRAĐEN KAKO BI U POTPUNOSTI ZADOVOLJIO SVE VAŠE POTREBE.

Hrvatska vodoprivreda - Hrvatske vode

https://www.voda.hr/sites/default/files/casopis/hr_vodoprivreda_229_web.pdf

22 pro 2019 ... novog razdoblja 2020. godine u koju ulazi- mo, vjerujem, s lijepim ... na recept, lijekovima bez recepta i veterinar- ... rama brże je odumiranje legionela, śto może uzrokovati ... na je i knjiżica ³110 godina javne vodoopskr-.

11 POJAVA I UTJECAJ PODZEMNE VODE

https://rudar.rgn.hr/~smihalic/nids_snjezanamihalic/11_poglavlje.pdf

arteška voda je karakteristična za izmjene aluvijalnih pijesaka i glina i kod složenih klizišta. Tok podzemne vode = Q = Kbwi, gdje je K=propusnost, b= debljina ...

b. podzemne vode b. groundwaters - Arso

http://www.arso.gov.si/vode/poro%C4%8Dila%20in%20publikacije/III.%20B.%20Podzemne%20vode.pdf

ARSO. 192. The 2007 Hydrological Yearbook of Slovenia. Hidrološki letopis Slovenije 2007 nizek. Zabeleženi. Št. Tip. Postaja srednji vodostaj v cm ekstremi.

ANALIZA VODE, KI JO PIJEMO V ŠOLI

https://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201504181.pdf

18 dec 2014 ... čebulnim testom ne moremo odkriti, katera voda je boljša za pitje, saj s tem poskusom ne ... v prvih petih epruvetah je bila destilirana voda;.

Navodila za vzdrževanje bazenske vode

https://cdn-ap.niceshops.com/upload/file/Navodila_za_nego_vode.pdf

Posebna gobica z nano- tehnologijo za odstranjevanje umazanije v bazenu. ... vodnega kamna (voda postane motna). • povzroča draženje oči in kože. 8,0. 7,5.

Zemljani radovi - Hrvatske vode

https://www.voda.hr/sites/default/files/dokumenti/poglavlje_2-zemljani_radovi.pdf

2-15. 2-05. ISKOP ROVOVA ZA INSTALACIJE I DRENAŽE … ... Izvedba zaštite i osiguranja iskopa koji se rade prema projektu obračunavaju se prema.

Pogled na vode v Sloveniji - SURS

https://www.stat.si/doc/pub/Pogled_na_vode_v_Sloveniji.pdf

Globina m. Prostornina mio m3. Naravna jezera. Bohinjsko jezero. 3,28. 451). 92,5 ... Površina ledeniško nastalega Blejskega jezera meri 1,43 km2, obseg 6 km, ...

vzemimo kozarec vode - Presek

http://www.presek.si/5/5-1-Repovs.pdf

POSTAVIMO NA KUHALNIK ve čji lonec in nalijmo vanj nekaj vode. Vzemimo manjši ... Ker se parni tlak hitro ve ča z r astočo tem- peraturo, se znatno pospeši ...

transport vode v visokih rastlinah - IJS

http://www-f1.ijs.si/~rudi/sola/Transport_vode_v12.pdf

razgradimo. Zaradi te vezi lahko voda do neke mere prenese natezne napetosti. Temu pravimo kohezija. Kohezija omogoča, da lahko vodni stolpec, če je dovolj ...

Betonski radovi - Hrvatske vode

https://www.voda.hr/sites/default/files/dokumenti/poglavlje_7-betonski_radovi.pdf

Beton - građevni proizvod sastavljen od cementa, agregata i vode, s ili bez dodataka betonu. Svježi beton - potpuno izmiješani beton prikladan za transport, ...