Metode kvantitativne analize določenih dvokomponentnih ... - PisRS

erlenmajerica s prostornino najmanj 200 ml z brušenim zamaškom. 3.2 Reagenti: aceton. 4 PREIZKUSNI POSTOPEK. Izvede se postopek iz splošnih navodil ...

Metode kvantitativne analize določenih dvokomponentnih ... - PisRS - Sorodni dokumenti

Metode kvantitativne analize določenih dvokomponentnih ... - PisRS

http://pisrs.si/Pis.web/npb/2010-01-4150-2000-01-0371-npb4-p2.pdf

erlenmajerica s prostornino najmanj 200 ml z brušenim zamaškom. 3.2 Reagenti: aceton. 4 PREIZKUSNI POSTOPEK. Izvede se postopek iz splošnih navodil ...

Metode vzorčenja ter fizikalno-kemijske analize alkoholnih ... - PisRS

http://www.pisrs.si/Pis.web/npb/2004-01-1342-2003-01-3999-npb2-p1.pdf

Celotno količino kislin, ki se titrirajo, izražamo v miligramih ocetne kisline na liter ... klorciana in piridina, pri čemer se glutarni aldehid kondenzira z dimedonom.

119 5. KVANTITATIVNE IN KVALITATIVNE METODE ZA ...

http://www.varstvo-konkurence.si/fileadmin/varstvo-konkurence.si/pageuploads/Poglavje_5.pdf

5 mar 2013 ... Kvantitativne in kvalitativne metode za opredelitev upoštevnega trga. 120 razumevanja panoge, ekonomije, prava in tehničnih posebnosti, ...

KVANTITATIVNE METODE RAZISKOVANJA

https://www.mf.uni-lj.si/application/files/1415/3842/2641/ZRD_selic.pdf

4 mar 2016 ... ugotoviti, zakaj se določeno vedenje/stanje pojavi, bomo uporabili kvalitativne metode. • informacije so podrobne in opisne: 1. OPAZOVANJE.

faktorska analiza - Kvantitativne metode

http://km.com.hr/wp-content/uploads/2018/04/12.-Faktorska-analiza.pdf

Faktorska analiza je zajedničko ime za više metoda kojima je cilj kondenzacija većeg broja manifestnih varijabli, među kojima postoji povezanost (korelacija), ...

regresijska analiza - Kvantitativne metode

http://km.com.hr/wp-content/uploads/2018/04/11.-Regresijska-analiza.pdf

Regresijska analiza je matematičko-statistički postupak kojim se utvrđuje odgovarajuća funkcionalna veza (relacija) između jedne zavisne ili kriterijske varijable ...

Kvantitativne i kvalitativne metode istrazivanja.pdf Preuzmi

https://www.ucg.ac.me/skladiste/blog_19842/objava_55146/fajlovi/Kvantitativne%20i%20kvalitativne%20metode%20istrazivanja.pdf

Od 90-tih godina i kvantitativne i kvalitativne relativno dovoljno razvijene. • Osnovna podjela: – Pozitivistička paradigma – kvantitativne metode.

Metode kvalitativne analize

https://www.fuds.si/sites/default/files/programi/metode_kvalitativne_analize_2.pdf

Metode kvalitativne analize. Course title: ... raziskovanja ne samo v družboslovju, temveč ... Družboslovno raziskovanje: enotnost in raznolikost metode.

Priloga 5: Metode vzorčenja ter fizikalno-kemijske analize kakavovih ...

https://www.gzs.si/pripone/oei13199d4442.pdf

20 ºC je 0 % suhe snovi), ali refraktometer s skalo za merjenje indeksa ... 2) Količino celotnega pepela brez vode, maščobe in sladkorja izražamo v odstotkih,.

Metode vzorčenja ter fizikalno-kemijske analize kisa in razredčene ...

https://www.gzs.si/pripone/oei13199d4440.pdf

b - masa kisa, če upoštevamo ustrezna razredčenja, v g. Tabela 3. Tabela za izračunavanje invertnega sladkorja. Bakrov (I) oksid. (Cu2O), v mg. Invertni sladkor.

PRILOGA METODA KEMIJSKE ANALIZE I. SPLOŠNO 1 ... - PisRS

http://pisrs.si/Pis.web/npb/2004-01-2811-2004-01-0884-npb1-p1.pdf

heptansko fazo v 250 ml lij ločnik in se raztopini ločita. Raztopino soli ... okroglim dnom speremo z 20 ml heptana (Opomba 4), ki se prelije v lij ločnik. Doda se ...

Priloga 8: Fizikalno-kemijske analize mesnih izdelkov, masti ... - PisRS

http://www.pisrs.si/Pis.web/npb/2004-01-1342-2003-01-3999-npb2-p8.pdf

Nasičena raztopina borne kisline (približno 3,5 %-na raztopina). Postopek. Ko je vzorec sežgan tako, kot je opisano v makro postopku, prenesemo vso raztopino ...

Cenik za obdelavo določenih vrst komunalnih odpadkov in za ...

http://www.jhl.si/sites/default/files/snaga_si/stran/datoteke/cenik_za_obdelavo_dolocenih_vrst_kom._odpadkov_in_za_odlaganje_odpadkov_ki_velja_od_01_04_13_do_30_06_13.pdf

številka odpadka. VRSTA ODPADKA. Cena za infrastrukturo. Cena za storitev ... površinske zaščite kovin in drugih materialov, hidrometalurgija barvnih kovin.

Ujemanje značajskih lastnosti, določenih z numerološko analizo, z ...

https://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200804937.pdf

Ravno nasprotnega mnenje pa je numerologija, ki pravi, da odkrivata ime in priimek, ki smo ju dobili ob rojstvu, ... Ime je izražalo nekaj tistega, kar so od otroka.

Zakon o vzpostavitvi etažne lastnine na določenih ... - Lex Localis

http://www.lex-localis.info/files/34a9d47d-0120-4e43-8eaf-50d3923adf9b/636368389305808940_ZVEtL-1_junij%202017%20A4.pdf

5 jun 2017 ... pripadajočega zemljišča /ZVEtL-1/. (pristojnosti in naloge občine z uvodnimi pojasnili in komentarjem) dr. Boštjan Brezovnik. K a z a l o: 1.

Cenik za obdelavo določenih vrst odpadkov in ... - JP VOKA SNAGA

https://www.vokasnaga.si/sites/www.jhl.si/files/snaga_si/stran/datoteke/cenik_za_obdelavo_in_odlaganje_odpadkov_01_07_2013_2.pdf

CENIK ZA OBDELAVO DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV IN ZA ODLAGANJE ODPADKOV. Za Mestno občino Ljubljana in občine Brezovica, ...

integracija kvantitativne in kvalitativne metodologije v ... - De Gruyter

https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/sjph.2013.52.issue-3/sjph-2013-0023/sjph-2013-0023.xml

Pri integraciji metod pa gre za način raziskovanja, s katerim raziskovalci integrirajo ali združujejo kvantitativne in kvalitativne raziskovalne tehnike, metode ...

Osnove kvantitativne analizne kemije I - Fakulteta za kemijo in ...

https://www.fkkt.um.si/egradiva/fajli/mitjakolarvajeakiskripta.pdf

volumen pri titraciji na metiloranž. Za drugo titracijo odpipetiramo v erlenmajerico 20 ml vzorca in mu dodamo dve kapljici indikatorja fenolftalein. Raztopino.

prostorske analize - GIS

https://gis.iobcina.si/gisapp/help/04_Prostorske_analize.pdf

Definicija analize je razčlenjevanje in kritično vrednotenje kompleksnih stvari, ki jih obravnavamo kot manjše in nam bolj razumljive dele. Ta metoda se je ...

ANALIZE GORIV

https://www.salonit.si/mma_bin.php?id=2015070215381213

DOLOČITEV PLAMENIŠČA. Plamenišče vnetljive tekočine je najnižja temperatura, pri kateri je nad tekočino ravno dovolj hlapov, da se zmes hlapov in zraka.

Ekološke analize in monitoring

http://www.bts.si/index.php/programi/ucna-gradiva/category/24-naravovarstvo?download=239%3Aekoloke-analize-in-monitoring

Ekološke analize in monitoring. Osnove laboratorijskega in terenskega dela [Elektronski vir] / Alenka Sedlar. - El. knjiga. -. Ljubljana : Biotehniški izobraževalni ...

Genetske analize - Medicohealth GYM

https://medicohealthgym.si/datoteke/genetske-analize.pdf

4 analize v povezavi s kardiovaskularnim zdravjem. · prehranske Tabele. Paketi. Pripravili smo tri različne možnosti, med katerimi lahko zagotovo najdete paket,.

ANALIZE BELEGA SLADKORJA

https://www.kis.si/f/docs/Sladkor/Analize_belega_sladkorja.pdf

Pepel. UREDBA (EGS) št. 1265/69. Polarizacija. UREDBA (EGS) št. 1265/69. Invertni sladkor. UREDBA (EGS) št. 1265/69. Barva v raztopini (metoda ICUMSA).

Osnove numerične analize

https://fs.uni-nm.si/uploads/_custom/04_unmfs/predmetnik/3_st/un_osnove_numericne_analize.pdf

Najbolj pogoste numerične metode za reševanje parcialnih diferencialnih enačb: o Metoda Končnih Razlik o Metoda Končnih Volumnov o Metoda Končnih ...

CENIK ANALIZE VINA

https://www.kis.si/f/docs/Cenik/Cenik_analiz_vina_2018.pdf

Skupne kisline. 3,90. Pepel. 6,10 ... Merjenje bistrosti vina/mošta (Turbidimeter). 5,00 ... Test na prisotnost kvasovk Brettanomyces/Dekerra v vinu. 21,00.

Analize podatkov z SPSS-om 12.0 - Knjigarna FDV

https://knjigarna.fdv.si/s/u/pdf/185.pdf

... regresija - stavek ReGReSSION .......................................................80. Razsevni grafikon - stavek GRAPH – SCATTeRPLOT ..................................................93.

PRIMJENA REGRESIONE ANALIZE U PROGNOZIRANJU ...

https://hrcak.srce.hr/file/233383

8 ožu 2015 ... U ovom djelu rada biće obrađena multipla regresija i njena primjena u prognozi potražnje mlijeka u BiH. Podaci će biti obrađeni statističkom ...

Načrt analize podatkov 1.9 - NIJZ

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/monografija_projekt_bh_zadnja.pdf

tima za obravnavo kronične nerakave bolečine na URI Soča (Heleno Jamnik, Nino ... Fiziater. □ še čakam. □ 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ sem že opravil. □ Psihiater.

Analītiskā ķīmija. Kvantitatīvā analīze.

http://www.rvt.lv/GRAMATAS/Poligrafija_un_Kimija/Kimija/21._Kvantitativa_analize_Irina_Vdovica.pdf

Gravimetrija ir vielu ķīmiskā sastāva kvantitatīva analīzes metode, kurā mēra masu mazšķīstošai vai gaistošai vielai. Gravimetrijas pamatmetodes: 1. Izdalīšanas ...

Analize krme - KIS - Kmetijski inštitut

http://arhiv.kis.si/datoteke/File/kis/SLO/Novice/2014/analize_krme-2014.pdf

Analize voluminozne krme in krmil. Cena (€) z DDV. Mletje vzorca. 3,90. Weendska analiza. Weendska analiza krmil (SS*, SB*, SV*, SP*, SM*). 68,86.

Osnove numerične analize Course title

https://fs.uni-nm.si/uploads/_custom/04_unmfs/predmetnik/3_st/un_osnove_numericne_analize.pdf

Najbolj pogoste numerične metode za reševanje parcialnih diferencialnih enačb: o Metoda Končnih Razlik o Metoda Končnih Volumnov o Metoda Končnih ...

SLOVENSKA OSAMOSVOJITEV 1991 PRI^EVANJA IN ANALIZE

https://fotogalerija.dz-rs.si/datoteke/Publikacije/Zborniki/2002-Slo_osamosvojitev_1991.pdf

Slovene national movement entered from culture into politics, in its essence remained the fundamental Slovene ... Adventni tedni leta 1990 so bili za slovenski narod {e posebnega pomena. To je bil ... V: Slovenski izseljenski koledar. Ljubljana ...

01-2805-255 ANALIZE TAL V Centralnem labo - KIS - Kmetijski ...

http://arhiv.kis.si/datoteke/File/kis/SLO/Novice/2012/analize%20tal_KIS_internetna_stran_marec_2012.pdf

Kislost tal (pH), dostopni kalij in fosfor. 18,37 €. ➢ Kislost tal (pH), dostopni kalij, fosfor in magnezij. 26,64 €. ➢ Kislost tal (pH), dostopni kalij in fosfor ter organska ...

Ekološke analize in monitoring vzorčenje prsti

http://www.bts.si/index.php/programi/ucna-gradiva/category/24-naravovarstvo?download=240%3Aekoloske-analize-in-monitoring-vzorcenje-prsti

Če želimo hitre informacije o prsti, uporabimo različne vrste svedrov. S prvim svedrom lahko vzamemo vzorec iz različne globine tal, z drugim svedrom dobimo.

NALOGE IZ MATEMATIƒNE ANALIZE Z RE'ITVAMI - PeFprints

http://pefprints.pef.uni-lj.si/2781/1/NalMA_Ucno_gradivo_Starcic.pdf

2 Odvod - Rolleov in Lagrangeov izrek. 9. 3 Odvod - L'Hopitalovo pravilo. 11. 4 Odvod - Ekstremi funkcije. 13. 5 Odvod - Grafi funkcij. 15. 6 Odvod - Krivulje v ...

Zapiski predavanj iz Osnov Matematicne Analize

http://hrast.pef.uni-lj.si/~slaparma/OMA.pdf

Cela števila Z so razširitev naravnih števil z negativnimi naravnimi števili in številom. 0. ... Cela števila so zaprta za seštevanje in mnozenje, in ker ima vsako celo ...