Totalitarizem kot politična religija - Teološka fakulteta

3 Oba glavna zgleda evropskega totalitarizma, ki ju tudi Arendtova priznava kot takšna (stalinizem in na- cizem), sta bila v temelju protikrščanska. Podrobneje o ...

Totalitarizem kot politična religija - Teološka fakulteta - Sorodni dokumenti

Totalitarizem kot politična religija - Teološka fakulteta

http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2016/01/04-Ana%20Martinjak%20Ratej.pdf

3 Oba glavna zgleda evropskega totalitarizma, ki ju tudi Arendtova priznava kot takšna (stalinizem in na- cizem), sta bila v temelju protikrščanska. Podrobneje o ...

Apd 1, 8 - Teološka fakulteta

https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2018/01/Vodicar.pdf

Blaž Batagelj. Ljubljana: Novi svet, Družina. Kongregacija za bogoslužje in disciplino zakra- mentov. 2015. Homilefični direktorij. Cerkveni dokumenti 147. Prev.

COL LOQ UIA - Teološka fakulteta

https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Colloquia/Colloquia_2015-2016.pdf

Rok Pogačnik, Bogoslovčeva Erasmus izkušnja. - Aljaž Baša, Izkušnja Erasmus. EKSKURZIJE IN SEMINARJI: - Anja Pišek, Romanje v Sveto deželo.

šmarnice - Teološka fakulteta

http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/KnjizMB/Razstave/Zlozenka_razstava_smarnice.pdf

2007 Berta Golob, Marija Pomagaj je tvoje ime. 2007 Jože Kužnik, Svetopisemski biseri. 2008 Majda Strašek Januš, Šmarnice slovenske družine. 2008 Mojca ...

Iztok Mozetič - Teološka fakulteta

http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV_2015_04/20_iztok_mozetic.pdf

Iztok Mozetič. Katoliška Cerkev v Slovenskem poročevalcu, Ljudski pravici in Delu v letih 1953–. 1961. Doktorska disertacija. Mentor Metod Benedik, somentor ...

Samo Skralovnik - Teološka fakulteta

http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV-75-2-Doktorji.pdf

je seveda (po)želenje v najbolj pozitivnem pomenu besede. Področje, kjer se ta glagolski koren uporablja, zajema besedila od narativnih do modrostnih tradicij ...

Novosti maj 2016 - Teološka fakulteta

http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/KnjizLJ/Novosti%20maj%202016.pdf

30 maj 2016 ... izbor fotografij in podpisov za slovensko izdajo Metod Berlec (urednik) in Bogdan Sajovic]. -. Ljubljana : Nova obzorja : Inštitut Karantanija, ...

Navodila sodelavcem - Teološka fakulteta

http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Edinost/70/Navodila.pdf

Besedilo naj bo urejeno z urejevalnikom besedila Microsoft Word (za okolje Windows) v pisavi Times ... pt, razmik med vrsticami 1,5, opombe 10 pt. Za besede ...

Andreja Poljanec - Teološka fakulteta

http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV%202012%204/BV-72-4-DR%20Poljanec.pdf

Andreja Poljanec. Varno starševstvo z vidika relacijske družinske teorije in terapije. Doktorska disertacija. Mentorica Katarina Kompan Erzar. Teološka fakulteta ...

Theological Quarterly 4 - Teološka fakulteta

http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/bv4-03.pdf

[email protected] Dr. Mitja Leskovar, diplomat Svetega sedeža, drugi sekretar apostol- ... Če pomislimo na zakonik iz leta 1917 in ga primerjamo z novim, ... Kongregacija za nauk vere, Pismo škofom katoliške Cerkve v zvezi s prejema- njem sv. ... kanonov in s tradicijo vzhodnih Cerkva,63 kjer ima duhovniški poročni.

religijska antropologija - Teološka fakulteta

http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Prirocniki/PrTeof_e3_Religijska_antropologija.pdf

znamenje, »Geist«, v času združevanja, bi danes težko našli kaj, kar bi temu odgovarjalo. »Morda bi ... okrepilo in ohranilo plemensko solidarnost. Zanj je torej ...

Janez Cerar - Teološka fakulteta

http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2017/03/Cerar.pdf

786. Bogoslovni vestnik 77 (2017) • 3/4. Janez Cerar. Nasilje žensk v partnerskem odnosu skozi prizmo relacijske družinske paradigme. Doktorska disertacija.

Bogoslovni vestnik - Teološka fakulteta

http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/bv3-04.pdf

Diametralno nasprotje Adamovi krivdi je Abrahamova odrešil- na vera, ki stavi vse v ... nimamo nič proti svinjskemu mesu, da se ne držimo prepovedi prisega-.

Sebastjan Kristovič - Teološka fakulteta

http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV%202013%204/BV-73-4-Potocnik.pdf

Eksistencialna kriza in kriza smisla z vidika logoterapije. Doktorska disertacija. Mentor Vinko Potočnik, somentorica Zdenka Zalokar Divjak. Teološka fakulteta.

v ljubljanskem bogoslovju - Teološka fakulteta

https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2019/04/Simac.pdf

pobudo ter povabil češke in moravske kandidate v Centralno goriško semenišče; odziv je ... nih zapisal duhovnik in pisatelj Janko Mlakar (1874–1953). ... Jan- ko Mlakar je zapisal, da je med mladimi ljubljanskimi akademiki obstajalo prepri-.

Matija Nared - Teološka fakulteta

http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2016/03/Nared2.pdf

Avtor začne disertacijo z opredelitvijo ordala in s pojasnilom, kje in kako se je pojavljal v zgodovini. Božja sodba ali ordal je postopek, pri katerem obtoženi do-.

aj kristjani verujejo? - Teološka fakulteta

https://www.teof.uni-lj.si/uploads/cikel%20predavanj%20nova%20verzija,%20popravljena%20verzija.pdf

Kdo: dr. Roman Globokar, Milan Knep, dr. Jožef Muhovič. 22. 10. 2019 – Sveto pismo kot temeljni vir krščanstva in zahodne civilizacije –. Roman Globokar. 29.

salve, urbs æterna! - Teološka fakulteta

http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Prirocniki/PrTeof_e01_Salve_Urbs_aeterna.pdf

Marčeve ide so žalosten dan. 2. Na marčeve ide, to je (="id"est) 15. marca, so ubili. Cezarja. 3. Cezarja, rojenega leta 100 pr. Kr., so ubili 15. marca leta 44 pr.

Novosti in redakc. okt/2017 - Teološka fakulteta

https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Novosti%20okt_2017.pdf

Ekonomija želje : krščanstvo in kapitalizem v postmodernem svetu / Daniel M. Bell jr. ; prevod Tina Vrščaj ; spremna beseda Matjaž Črnivec. - Ljubljana : KUD ...

colloquia - Teološka fakulteta - Univerza v Ljubljani

https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Colloquia/Colloquia_2016-2017.pdf

Odgovorni urednik: Gašper Klančnik. Lektor: Gašper Klančnik ... Piletič, bogoslovec. 64. Gašper Klančnik, bogoslovec ... tehnične ovire – ograde in ograje, na-.

Novosti april 2019 - Teološka fakulteta

https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Novosti%20april%202019.pdf

11 jul 2019 ... Ne stopajte več po prstih : kako ponovno zaživeti svoje življenje, če ima vaš bližnji mejno osebnostno motnjo / Paul T. Mason in Randi Kreger ...

455 SOdeLAvci in SOdeLAvKe / CONTRIBUTORS - Teološka fakulteta

http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2016/03/Sodelavci.pdf

Osnovna šola Rače Primary School, Rače. Ulica Eve Lovše 14, SI − 2000 Maribor [email protected] Matija NARED dr., teologija PhD, Theology. Teološka ...

Novosti marec 2014 - Teološka fakulteta

http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/KnjizLJ/Novosti%20marec%202014.pdf

Origenova eksegeza Abrahamovega darovanja : diplomsko delo / Branko Setnikar. -. Ljubljana : [B. Setnikar], 2013. - V, 62, IX str. ; 30 cm. Mentor Miran Špelič.

2012 - Teološka fakulteta - Univerza v Ljubljani

http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Porocila/EP_TEOF2012.pdf

30 jan 2013 ... profila diplomantov TEOF v ... Z uvedbo VIS sistema so večje možnosti ... študija, ki motivirajo študente za delo (dan Teof, tedenske maše itd…).

Novosti in redakcija maj/2017 - Teološka fakulteta

https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Novosti%20maj%202017.pdf

a) Jesus Christ - Meditations b) Jezus Kristus - Meditacije c) svetopisemske osebe d) meditacije e) cerkveno leto. COBISS.SI-ID 514812213. 9. BERGER, R.

Leto 2017/2018 - Teološka fakulteta

https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Colloquia/Colloquia_2017-2018.pdf

2 sep 2018 ... Uskovniški tedni – vabljeni dijaki, študenti in mladi v poklicih. »Učenci smo vsi enako!« je geslo, ki nas zbira že več kot 30 let na uskovniških ...

vojaški duhovniki iz slovenskih dežel pod ... - Teološka fakulteta

http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/AES/AES36.pdf

pastorale, ko je bil vojaški duhovnik tako rekoč neločljivo povezan z vojaško enoto oziroma polkom. Posledica tega je bilo, da so vojaške kaplane v mirnem.

Kierkegaard, ljubezen kot dolžnost in žrtvovanje - Teološka fakulteta

http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2016/02/07_Bojan%20Zalec.pdf

je Bog namenil. Na tej podlagi je Kierkegaard zavračal »dramatično« žrtvovanje sebe ali drugih ljudi oziroma žrtvovanje, ki ima za posledico, da si ljudje pri tem.

Abecedni izpis - Teološka fakulteta - Univerza v Ljubljani

https://www.teof.uni-lj.si/uploads/Knjiznica%20Maribor/nov_majdecember%202019.pdf

30 dec 2019 ... Celje ; Ljubljana : Celjska Mohorjeva družba ; Društvo. Mohorjeva družba, 2019 ([Maribor] : Dravski tisk). - 109 str. : ilustr. ; 20 cm. Prevod dela: ...

Moralna presoja stališč o spolnosti in z njo ... - Teološka fakulteta

http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV_2015_03/03_Suzana%20Vuleti%C4%87%20-%20Moralna%20presoja%20stali%C5%A1%C4%8D%20o%20spolnosti.pdf

skav strinjajo, da spolna morala mladih v marsičem odstopa od uradnega ... Namesto da bi spolna združitev, ki je primerna za izražanje medsebojne ljube-.

Bojan Žalec, Wittgenstein in vera - Teološka fakulteta

http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2016/03/Zalec.pdf

2014. Filozofske raziskave. Prev. Erna Strniša. Ljubljana: Krtina. Žalec, Bojan. 2005. Opombe o filozofiji religije o(b) branju Wittgensteina. V: Wittgenstein 2005,.

Tamara Griesser – Pečar, Cirilmetodijsko ... - Teološka fakulteta

http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2017/02/Griesser.pdf

Verske komisije, duhovnika Jožeta Lampreta, in Albina Dujca in Franca ... Lampret sta preklic izobčenja dobila šele leta 1966 (Urbancl Planinšek 2011, 95).

Novosti in redakcija novembre 2018 - Teološka fakulteta

https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/KnjizMB/novosti/2018_nov.pdf

30 nov 2018 ... Tetovator iz Auschwitza / Heather Morris ; prevod Ljubica Karim Rodošek. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, cop. 2018. -. 267 str.

Odgovornost katoliške Cerkve za dejanja ... - Teološka fakulteta

http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV-70-3-Kosir.pdf

zniva dejanja (ZOPOKD) in Obligacijskega zakonika (OZ) pravne osebe v RS od- govarjajo za dejanja svojih delavcev. Pravno osebnost KC določa Sporazum ...

Pogled na alkoholizem v svetopisemskem izročilu - Teološka fakulteta

http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2016/03/Tasic.pdf

stisko (Gostečnik 1999, 198–199)– vse to so najverjetneje občutili tudi Noetovi sinovi. Domnevamo lahko, da Ham v svoji osramočenosti in nemoči zaradi očeto-.

Zorica Maros, Od maščevalnosti vojne do ... - Teološka fakulteta

http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV_2015_01/04_zorica_maros.pdf

pravica ne le neuresničljiva, ampak tudi nemočna in neplodna. Ključne besede: transgeneracijski prenos travme, kult preteklosti, odpuščanje, pra- vica, pozaba.