Sklic 12. redne seje OS - Občina Črnomelj

12 mar 2020 ... Letno poročilo OŠ Mirana Jarca Črnomelj za leto 2019. 11. Letno poročilo OŠ Vinica za leto 2019. 12. Letno poročilo OŠ Milke Šobar Nataše ...

Sklic 12. redne seje OS - Občina Črnomelj - Sorodni dokumenti

Sklic 12. redne seje OS - Občina Črnomelj

http://www.crnomelj.si/doc/2020/OB%C4%8CINSKI_SVET/SKLICI/Sklic_12._seja_OS_19.3.2020.pdf

12 mar 2020 ... Letno poročilo OŠ Mirana Jarca Črnomelj za leto 2019. 11. Letno poročilo OŠ Vinica za leto 2019. 12. Letno poročilo OŠ Milke Šobar Nataše ...

Gradivo 4. redne seje OS - Občina Črnomelj

http://www.crnomelj.si/doc/2019/Obcinski_svet/GRADIVO/Gradivo_4._redne_seje_OS_25.2.2019.pdf

18 feb 2019 ... Kakšen je protokol čiščenja starega mestnega jedra Črnomelj? Kolikokrat na teden ... 420200 - Nakup pisarniškega pohištva. 7.929,26. 5.732,23 ... pozneje ni bilo več interesa za odkup nepremičnin. Določene parcele so ...

Gradivo 20. redne seje OS - Občina Črnomelj

http://www.crnomelj.si/doc/dokumenti/obcinski_svet/Gradivo%2020%20redne%20seje%20OS.pdf

11 maj 2017 ... nove ljudi (Akrapovič, Adria, ipd.). Sejo so ... Splošna in kadrovska služba ima v podjetju določeno vlogo oziroma funkcijo, saj se ukvarja z.

Gradivo 30. redne seje OS - Občina Črnomelj

http://www.crnomelj.si/doc/2018/18_obcinski_svet/Gradiva/GRADIVO_30._REDNE_SEJE_OS_13.9.2018.pdf

6 sep 2018 ... Lahinja) ter Adlešiči, Žuniči (informacijski center KP Kolpa), Dragatuš, Griblje, Lokve, Belčji Vrh, Bistrica, ... ureditvami za spravilo kamp prikolic.

Gradivo 23. redne seje - Občina Črnomelj

http://www.crnomelj.si/doc/dokumenti/obcinski_svet/gradiva/GRADIVO_23._REDNE_SEJE_OS.pdf

13 nov 2013 ... Bojanci so v počastitev. 40. letnice ustanovitve. ZKJ prispevala naslednja elektrogospodarska podjetja… Spominska plošča. Večnamenski.

Gradivo 9. redne seje OS - Občina Črnomelj

http://www.crnomelj.si/doc/2019/Obcinski_svet/GRADIVO/Gradivo_9._redne_seje_OS_15.10.2019.pdf

7 okt 2019 ... 6 Večji izkopi ter odvozi materiala, asfaltiranje. 7 Zamašitev ali prenehanje delovanja ... Gregor POŽEK, OU. Andrej Kavšek, župan. MNENJE ...

Gradivo 29. redne seje - Občina Črnomelj

http://www.crnomelj.si/doc/dokumenti/obcinski_svet/GRADIVO_29_REDNE_SEJE_OS.pdf

2 jul 2014 ... 5163/2 k.o. 1552 – Adlešiči se ukine status javnega dobra in ... odpadkov na 3 lokacijah in sicer: Pobrežje, Žuniči, Vinica – kamp Kolpa ter.

Gradivo 13. redne seje OS - Občina Črnomelj

http://www.crnomelj.si/doc/obcinski_svet/Gradivo_13._redne_seje_OS_12.5.2016.pdf

5 maj 2016 ... Staneta Dragatuš, OŠ Stari trg ob Kolpi, OŠ Milke Šobar – Nataše Črnomelj za leto 2015. 6. ... 1528/2, obe k.o. 1557-Stari trg ob Kolpi, pri čemer Občina Črnomelj ... Slovenski partnerji so Župnija Črnomelj in Univerza v.

Gradivo 6. redne seje OS - Občina Črnomelj

http://www.crnomelj.si/doc/2019/Obcinski_svet/GRADIVO/Gradivo_6._redne_seje_OS.pdf

18 apr 2019 ... V letošnjem letu se povečuje število odsotnosti od pouka, približno polovica odsotnosti je neupravičene. Napredovanje v višji razred se iz.

Gradivo 3. redne seje OS - Občina Črnomelj

http://www.crnomelj.si/doc/2019/Obcinski_svet/GRADIVO/GRADIVO_3._REDNE_SEJE_OS.pdf

22 jan 2019 ... Predlog kandidatov za priznanja občine Črnomelj za leto 2018. ... nastala ogromna razlika – osnovni stroški za delovanje /elektrika, ... Med njimi so kar štiri zlate medalje s svetovnega prvenstva v Subotici ... O znižanju plačila zakupnine zaradi razlogov iz prejšnje točke tega sklepa oziroma drugih razlogov.

zapisnik 27. redne seje (27.3.2014 - Občina Črnomelj

http://www.crnomelj.si/doc/dokumenti/obcinski_svet/sklepi_zapisniki_10_14/zapisnik_27._redne_seje_OS_-_za_objavo.pdf

27 feb 2014 ... I. Poročilo o poslovanju javnega zavoda Osnovna šola Mirana Jarca Črnomelj za leto 2013. Točki je prisostvoval Boris Mužar, ravnatelj OŠ ...

zapisnik 28. redne seje (20.5.2014 - Občina Črnomelj

http://www.crnomelj.si/doc/zapisnik_28._seje_OS_-_za_objavo.pdf

27 mar 2014 ... Seji so prisostvovali tudi vabljeni: Jože Pezdirc, vodja izpostave ZZZS Črnomelj; Boris Korasa, komandir PP Črnomelj, Anton Banovec, ...

Sklic 10 .seje OS - Občina Grosuplje

https://www.grosuplje.si/files/other/news/50/92878Sklic%2010%20.seje%20OS.PDF

10 mar 2012 ... 10. redno sejo Občinskega sveta Občine Grosuplje v mandatnem ... Grosuplje za leti 2012 in 2013. 5. ... Travnik Marjan - Foto Travnik. -. Dalit.

00 Sklic 8. seje - Občina Radovljica

https://www.radovljica.si/files/other/news/112/21505500%20Sklic%208.%20seje.pdf

6 nov 2019 ... določitvi odkupne cene zemljišč s prošnjo, da se pripravi točen ... peščeno oziroma tlakovano z mrežastimi tlakovci in ne polno ... (2) Zgradi se srednje-napetostno (SNO) omrežje med novo TP ter TP 532 Lesce Merkur.

Sklic 7. seje občinskega sveta - Občina Grosuplje

https://www.grosuplje.si/files/other/news/50/88056Sklic%207.%20seje%20ob%C4%8Dinskega%20sveta.pdf

... Vozlič, Javno komunalno podjetje Grosuplje. Nenad Stojanović, direktor Centra za socialno delo Grosuplje. Brane Petrovič, Grosupeljski odmevi. Foto Travnik.

Sklic 11. seje OS Občine v sredo, 20. aprila 2016 ob 18. uri - Občina Ig

https://www.obcina-ig.si/wp-content/uploads/obcinski-svet-podmeni/Gradivo-za-11.-sejo-prvi-del.pdf

12 apr 2016 ... Miša Stržinar. -zaposlitve na OŠ Maksa -priložen program. Pečarja v Lj. (1998-2001) | vodenja OŠ Ig;. OŠ Rovte (2003-2011) kot -vaditelj ...

zapisnik 28 redne seje - Občina Brda

https://www.obcina-brda.si/mma/5.izred.seja_14.7.2014%20%28Ad3%29/2016071413010153/?m=1468494061

Seji prisostvujejo: župan Franc Mužič, Andrej Markočič, Mateja Ambrožič, Beti ... Terseglav in bodoča zdravnica v Kojskem je izjavil, da še ni pravi čas in da ...

Zapisnik 8. redne seje - Občina Radenci

https://radenci.si/wp-content/uploads/2016/10/AD2-ZAPISNIK-8.SEJE_.pdf

8. redne seje Občinskega sveta Občine Radenci, ki je potekala v torek, 20. 10. ... pobudo na temo spremembe lastništva poti na relaciji parkirišče Mercator, proti ...

Zapisnik 6. redne seje OS - Občina Jesenice

https://www.jesenice.si/obcina-jesenice/obcinski-svet/mandat-2018-2022/zasedanja-obcinskega-sveta-sklica-2018-2022/item/download/10995_31e5aae715f76368974c952858f2037d

17 jul 2019 ... Župan Blaž Račič je na začetku 6. redne seje Občinskega sveta Občine Jesenice pozdravil vse prisotne članice in člane Občinskega sveta ...

Zapisnik 4. redne seje - Občina Straža

http://www.obcina-straza.si/wp-content/uploads/2019/05/Zapisnik-4.-redne-seje.pdf

10 maj 2019 ... Igor Jurišič - član Nadzornega odbora. - Predstavnica DSO Novo mesto. - Predstavnik iz podjetja Espri, d.o.o.. - Predstavnik Aero kluba Novo ...

Zapisnik 20. redne seje - Občina Jesenice

https://www.jesenice.si/obcina-jesenice/obcinski-svet/mandat-2014-2018/komisije-in-odbori-obcinskega-sveta-sklica-2014-2018/item/download/9102_45cf75578a99659925ed2a50d4bf4f59

31 mar 2017 ... Predlog za imenovanje predstavnika Občine Jesenice v Skupščino javnega ... Kitajski veleposlanik in kitajska gospodarska delegacija so se ...

Zapisnik 7. redne seje OS - Občina Jesenice

https://www.jesenice.si/obcina-jesenice/obcinski-svet/mandat-2018-2022/zasedanja-obcinskega-sveta-sklica-2018-2022/item/download/11100_991fe4fd9d08b5784f63c8f46f94606f

12 dec 2019 ... PRISOTNE ČLANICE IN ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Gregor ČOP, Edina DŽAMASTAGIĆ, mag. Almin GORINJAC, Boris GRILC, Jure.

Zapisnik 2. redne seje - Občina Brezovica

https://www.brezovica.si/wp-content/uploads/2019/12/Zapisnik-2.-redne-seje-28.8.2019.pdf

Kljub nakupu prostorov, bo pediater v Podpeči, saj se Lekarna Ljubljana seli iz ... Podana je pripomba nad asfaltom ceste od gas. doma Podpeč proti JKP, ker je ...

Zapisnik 5. redne seje - Občina Žetale

https://www.zetale.si/files/other/news/197/53110_237Zapisnik%205.%20redne%20seje.pdf

Na podlagi 18. člena Statuta občine Žetale (Uradno glasilo slovenskih občin štev. 8/2010) ... e)Sklep o določitvi višine nadomestila za opravljen pogrebni govor na ... Za opravljen govor na pogrebu na pokopališču v Žetalah prejme govornik, s.

Zapisnik 5. redne seje OS - Občina Jesenice

https://www.jesenice.si/obcina-jesenice/obcinski-svet/mandat-2018-2022/zasedanja-obcinskega-sveta-sklica-2018-2022/item/download/10915_f575f298c2ee7419d090a96d63b1a815

30 maj 2019 ... direktor ENOS OTE, d.o.o., Igor ARH – poveljnik Občinskega štaba Civilne zaščite, Mark. TOPLAK, MBA – direktor Razvojne agencije Zgornje ...

Zapisnik 17. redne seje - Občina Brezovica

https://www.brezovica.si/wp-content/uploads/2018/10/17.-seja-24.4.2018.pdf

17. redne seje sveta KS Podpeč-Preserje, ki je bila 24.4.2018 ob 19. uri v prostorih ... problematičnih starejših hiš na sredi Jezera, ki že nekaj časa predstavljajo ...

Zapisnik 18. redne seje OS 16.11 - Občina Makole

https://www.obcina-makole.si/files/other/news/208/112629Zapisnik%20%2018.%20redne%20seje%20OS%2016.11.pdf

16 nov 2017 ... Mediji: Bojan Sinič,. • Drugi: Igor Erker, Matjaž Kopše, Vanja Šimenko, Mojca Vantur, Blaž Gregorič, Natalija Pečovnik,. Jožica Dobaj, Vinko ...

ZAPISNIK 9. redne seje - Občina Podlehnik

https://www.podlehnik.si/files/other/news/178/52606_28385ZAPISNIK%209.%20redne%20seje.pdf

predstavniki medijev / Eva Milošič – Štajerski Tednik in Majda Fridl – Radio Ptuj. - taj. Po otvoritvenem pozdravu je župan, g. Maučič predstavil predlagani ...

Ad2_zapisnik 7. redne seje.pdf - Občina Brda

https://www.obcina-brda.si/mma/zapisnik%207%20redne%20seje%20/2019111309282042/?m=1573633701

15 okt 2019 ... v veliki sejni dvorani Občine Brda. Prisotni svetniki: Teja Jelina, Silvan Peršolja, Karlo Passoni, Boris Šfiligoj, Aleš Simčič, Silvestra Elen ...

ZAPISNIK 15 redne seje - Občina Rogašovci

https://www.obcina-rogasovci.si/wp-content/uploads/2018/04/Zapisnik-15.-redne-seje.pdf

15. redne seje Občinskega sveta občine Rogašovci, ki je bila v petek, 28. 9. 2012, ob ... občine Moravske Toplice. ... tekoče vzdrževanje za vrtec pri OŠ Sv. Jurij.

zapisnik 21. redne seje - Občina Brda

https://www.obcina-brda.si/mma/Ad2-zapisnik%2021.%20redne%20seje/2017030711104862/?m=1488881427

6 mar 2017 ... Poročilo o poteku likvidacijskega postopka za Študijsko središče Grad Vipolže – v likvidaciji. 7. Letni program športa v Občini Brda za leto 2017.

Zapisnik 2. redne seje OS - Občina Jesenice

https://www.jesenice.si/obcina-jesenice/obcinski-svet/mandat-2018-2022/zasedanja-obcinskega-sveta-sklica-2018-2022/item/download/10611_3e5cf55398190beef4d75d085319801b

Župan Blaž Račič je na začetku 2. redne seje Občinskega sveta Občine Jesenice pozdravil vse prisotne članice in člane Občinskega sveta Občine Jesenice.

Ad2_zapisnik 31. redne seje.pdf - Občina Brda

https://www.obcina-brda.si/mma/zapisnik%2031%20redne%20seje%20/2018051608242575/?m=1526451833

10 apr 2018 ... Poročilo Osnovne šole Alojza Gradnika Dobrovo za šolsko leto 2016/ ... Ali je resnična trditev, da se poslovalnica NKBM d. d. na Dobrovem ...

Zapisnik 2. redne seje - Občina Naklo

https://www.naklo.si/files/other/news/95/164485Zapisnik%202.%20redne%20seje.pdf

v sejni sobi Občine Naklo. PRISOTNI SVETNIKI: Tatjana Kosec, Jernej Markič, Ana Žontar, Albin Golba, Anton. Grašič, Stanislav Koselj, Aleš Krumpestar, Janez ...

ZAPISNIK 2. redne seje OS - Občina Grosuplje

https://www.grosuplje.si/files/other/news/50/9281301%20Zapisnik%202.%20redne%20seje%20OS.pdf

Štrubelj, Mihael Hočevar, Alojz Kovšca, Brigita Jakopin, Petra Zakrajšek, Patricija Šašek,. Franc Štibernik, mag. Božo Predalič, Marjan Trobec, Tomaž Škrjanec, ...

Zapisnik 22. redne seje - Občina Naklo

https://naklo.si/files/other/news/95/164574Zapisnik%2022.%20redne%20seje.pdf

OSTALI PRISOTNI: Milan Bohinec-OŠ Naklo, Anton Rebolj - Domplan Kranj, Marko Kocjančič,. Marija Pivk ... Delovni čas vrtca je od 6. do 16. ure. To ... kršitev nedostojno vedenje na javnem kraju in za nedostojno vedenje do uradne osebe. V.