Igor Ž. Zagar, Jezikanja, Digitalna knjižnica, Documenta 1 - PI strani

denciozna, ampak smo si ju le izposodili iz SSKJ. Če pa stvari ... entiteta, ob prvi obletnici nove slovenske vlade ponuja tudi svoje novice, Slovenske novice.

Igor Ž. Zagar, Jezikanja, Digitalna knjižnica, Documenta 1 - PI strani - Sorodni dokumenti

Igor Ž. Zagar, Jezikanja, Digitalna knjižnica, Documenta 1 - PI strani

http://www.pei.si/ISBN/978-961-270-028-7.pdf

denciozna, ampak smo si ju le izposodili iz SSKJ. Če pa stvari ... entiteta, ob prvi obletnici nove slovenske vlade ponuja tudi svoje novice, Slovenske novice.

Tuki in dve vrstici uspod urin nslovne strani - Digitalna knjižnica BF

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/dn_jene_jurij.pdf

Lesni kompozit - Fibradeck. Lesnokompozitne talne deske »Fibradeck« so izdelane iz lesne mase in polimernih sestavin z dodatki. V kompozitu je več kot 60 ...

Igor Ž. Žagar in Ana Mlekuž, ur. ▪︎ Raziskovanje v vzgoji ... - Cmepius

https://www.cmepius.si/wp-content/uploads/2019/11/Raziskovanje-v-vzgoji-in-izobrazevanju.pdf

Hall, Budd. »A River of Life: Learning and Environmental Social Movements. ... v visokem šolstvu v Sloveniji in na Nizozemskem, ki je umestila oba naslov- na trenda ... na Agencija RUR Rankings s sedežem v Moskvi, pa razvršča 930 univerz.

Janja Žmavc in Igor Ž. Žagar, Kako so Evropejci ... - Pedagoški inštitut

https://www.pei.si/ISBN/978-961-270-045-4.pdf

Sledijo pojavitve v okviru sklopov Fevdalni družbeni red (7) in Prve južnoslovan- ... četku 20. stoletja do revolucij, v Rusiji leta 1905, v Turčiji leta 1908. e) str.

Igor Ž. Žagar, Janja Žmavc in Barbara Domajnko ... - Pedagoški inštitut

http://www.pei.si/ISBN/978-961-270-285-4.pdf

Zgodbo o tem, kako je pesnik ... 34 Več o psihološko-pedagoški in didaktični vlogi vprašanj v Marentič Požarnik idr., ... V kaki grški tragediji ali francoski klasici-.

analiza prevzema droge kolinske s strani atlantic grupe - Knjižnica

http://www.cek.ef.uni-lj.si/magister/dzanan2440-B.pdf

22 feb 2017 ... kaznivo po Kazenskem zakoniku Republike Slovenije;. 5. da se zavedam posledic, ... 4.6 Integracija Droge Kolinske v skupino Atlantic Grupa . ... podjetja ter prejemki managerjev in varnost njihove zaposlitve. Hipoteza tržne ...

P2 MDF Razslo jn a trd n ost (N/mm - Digitalna knjižnica BF

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/lesarstvo/du1_zgajner_damjan.pdf

KG razslojna trdnost/debelinski nabrek/konstrukcijska iverna plošča LSB/iverna plošča. ______tipa P2/iverna plošča tipa P5/MDF vlaknena plošča.

priloge - Digitalna knjižnica BF

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/dn_robek_maja_priloge.pdf

4. Kako se premika morski ježek? ... Pršni pas – to je pa s morja oz. obale, ki ga morski valovi le občasno ... Navadni morski koprc (Crithmum maritimum L.).

R - Digitalna knjižnica BF - Univerza v Ljubljani

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/du1_Klinc_jernej.pdf

okuţijo lesne gobe, ta dokaj hitro začne izgubljati mehanske lastnosti, kar pa lahko privede do nevarnosti uporabe lesa. Pri novogradnji moramo biti tako zelo ...

Nocojpazares - Digitalna knjižnica Slovenije

https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:doc-T34PTS96/34c890b4-0d43-492b-8044-bccc040d642a/PDF

Izbira in Merkur, dovolj zgovoren ... občudovali enkratne stenske shke. Hegedušičaz vojno ... Tapete, tapisone, itisone, tople pode, primerno gumi obutev, copate.

RJE - Digitalna knjižnica BF - Univerza v Ljubljani

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/gozdarstvo/dn1_stopar_samo.pdf

2.2.3 Hruševa rja (Gymnosporangium sabinae). To je bolezen, ki prizadene predvsem vrtove in parke in je sicer gospodarsko manj pomembna, njena trosišča ...

PROTIVEGETATIVNA AKTIVNOST ... - Digitalna knjižnica BF

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/dn_dragic_ivanka.pdf

plaščarji ostali. Slika 2: Deleţ protivegetativnih snovi, izoliranih iz morskih ... faze, nato jih vitiĉnjaki sprostijo v okolje, kjer se prehranjujejo kot planktonski ...

UNIVERZA V LJUBLJANI - Digitalna knjižnica BF

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/dn_filipic_mateja.pdf

18 okt 2010 ... Preglednica 1: Povzetek pregleda valobranov na slovenski obali ... kontekstu je marina z valobranoma vpeta med kamp na jugu in območje s ...

Brassica oleracea var. gongylodes L. - Digitalna knjižnica BF

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/dv1_tursic_spela.pdf

13 apr 2012 ... KG lunin setveni koledar / kolerabica / Brassica oleracea var. gongylodes / biološko- dinamično kmetijstvo. KK AGRIS F01. AV TURŠIČ, Špela.

DIPLOMSKA 25.8.2010_izvod2 - Digitalna knjižnica BF - Univerza v ...

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/vs_cunja_vlasta.pdf

30 jun 2010 ... Jablanova uš šiškarica (Dysaphis devecta [Walker] in sorodne vrste). 8. 2.1.7 ... V svetu je daleč največja pridelovalka jabolk Kitajska (28 milijonov ton) ... 2010. San Francisco, Wikimedia foundation Inc. – Wikipedija: 4 str.

SORTE - Digitalna knjižnica BF - Univerza v Ljubljani

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/dn_rutar_nikola.pdf

Rutar N. Vpliv ampelotehnike na kakovost grozdja (Vitis vinifera L.) žlahtne vinske trte sorte 'Zelen'. Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, ...

KARIOLOGIJA IN VELIKOST JEDRNEGA ... - Digitalna knjižnica BF

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/biologija/dn_curman_andreja.pdf

Znana in pogosta je tudi anevploidija, kjer se kromosomsko število razlikuje od mnogokratnika osnovnega kromosomskega števila. (Stace, 1989).

MORFOLOŠKE LASTNOSTI, RASTNE ... - Digitalna knjižnica BF

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/du1_sinkovic_ksenija.pdf

Sinkovič K. Morfološke lastnosti, rastne zahteve,… na kakovost sort zelja za kisanje, razširjenih v Sloveniji. Dipl. projekt ... kakovostno kislo zelje, pri katerem se je pojavila rožnata obarvanost. ... 2.8.8.1 Napake vonja in okusa . ... dodatek k belem zelju ob kisanju le tega, nitrifikacijske bakterije namreč potrebujejo omenjen.

Razumevanje fotosinteze med gimnazijci - Digitalna knjižnica BF

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/biologija/dn_vlacic_daniela.pdf

2.1.2 Fotosinteza kot kemijska reakcija. Splošna enačba fotosinteze je znana od leta 1800: v prisotnosti svetlobe, zeleni deli rastline tvorijo organske spojine in ...

Euphorbia - Digitalna knjižnica BF - Univerza v Ljubljani

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/dn_frajman_bozo.pdf

kavčukovec (Hevea brasiliensis), iz katerega pridobivajo kavčuk za izdelovanje gume, ... Karpatov, na jugu pa vse do Srbije in Črne gore (Hegi & Beger, 1924; Meusel, 1978). ... listom podobni priveski na medovnih žlezah prisotni, bele barve.

SEZONSKA DINAMIKA JABLANOVE ... - Digitalna knjižnica BF

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/vs_gradic_milena.pdf

Feromonska vaba za lovljenje samcev jablanove steklokrilke. (Synanthedon ... hrušev ožig, na oster zimski mraz in na voluharja (Arvicola terrestris [L.J]).

9!BLF<G?:UUUOOVoYcZ[ZiZfZk - Digitalna knjižnica Slovenije

https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:doc-6CG373VF/4ede3f76-b5c6-4a75-ae3f-937d2dc16d79/PDF

MANJŠE STRANKE - Podvig SL. Voditelji ... Glo rie Ne mec in so ci o loš kem psi ho lo gi nje Me li te Rich ter je v knji gi ... PSIČKI mešančki, srednje rasti, iščejo.

vodoodbojnost izbranih tal v sloveniji - Digitalna knjižnica BF

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/dn_dolsak_peter.pdf

organske snovi (%) za talni vzorec Velike Lašče. 18. Preglednica 8 ... Preglednica 10 Meritve potencialne vodoodbojnosti tal za vzorec Velike Lašče. 21.

DN ZANOSKAR POLONA - Digitalna knjižnica BF - Univerza v ...

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/zivilstvo/dn_zanoskar_polona.pdf

Preglednica 23: Preživelost bifidobakterij, osamljenih iz izdelka Yogermina, v simuliranih ... Yogermina (Y), Linbi (Li) in seva IM 386 (386) proti indikatorskemu ...

Hamamelis spp. - Digitalna knjižnica BF - Univerza v Ljubljani

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/vs_colaric_anita.pdf

Znani so podatki o uspešnem zraščanju dveh tako različnih rastlin, kot sta virginski nepozebnik (Hamamelis virginiana) in leska (Corylus avellana) (Golob, ...

Castanea sp. - Digitalna knjižnica BF - Univerza v Ljubljani

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/dn_coderl_jerneja.pdf

sklepanje o razvoju in rodnosti odraslega kostanja pa so potrebne dolgotrajnejše ... Sadike kostanja so bile posajene v maju 2000 v klasične sadilne jame.

UČINKOVITOST TREH OKOLJSKO ... - Digitalna knjižnica BF

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/dn_cirar_andrej.pdf

9 jul 2007 ... hidrirano apno učinkoviti za zatiranje ličink in odraslih osebkov koloradskega ... smo zasledili, da so v preteklosti uporabljali žgano apno za ...

Inţenirske konstrukcije iz lepljenega ... - Digitalna knjižnica BF

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/vs_andoljsek_janez.pdf

KG lameliran les/lepljeni nosilci/konstrukcije. AV ANDOLJŠEK ... Posebnost teh mostov so bili močno medsebojno spojeni tramovi, ki so kot skupni nosilci dajali ...

Dendrokronološke raziskave kozolcev v ... - Digitalna knjižnica BF

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/vs_derganc_bojan.pdf

Juretov enojni stegnjeni kozolec smo datirali v leto 1859, sicer pa je bil zatem še prenovljen. Vicov drugi toplar smo datirali v leto 1964. Vsi raziskani kozolci so ...

OPRAŠEVANJE NAVADNE HRUŠKE - Digitalna knjižnica BF

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/agronomija/dv1_volcic_ales.pdf

2016. IN. OPRAŠEVANJE NAVADNE HRUŠKE (Pyrus communis L.) SORT 'ABATE. FETEL' IN ... Ugotovili smo, da škropljenje s sladkorno raztopino v poln cvet nima vpliva na ... 2.2.7.3 Varstveni ukrepi med cvetenjem sadnega drevja. 10. 3.

biometrične značilnosti hrustančnic - Digitalna knjižnica BF

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/biologija/dn_uhan_jernej.pdf

27 sep 2016 ... 4.2.4 Električni morski skat (Torpedo marmorata). Primerki navadnih električnih skatov so merili od 106,6 mm do 438,0 mm, v povprečju. 251,61 ...

Diplomsko delo_KevicMiro - Digitalna knjižnica BF - Univerza v ...

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/zootehnika/dn_kevic_miroslav.pdf

konjugirana linolna kislina/conjugated linoleic acid. RMK/BCFA ... Znotraj NMK prevladuje palmitinska kislina s 30 % v skupnih maščobnih kislinah, sledita ji ...

USPEŠNOST RAZMNOŽEVANJA VRTNIC - Digitalna knjižnica BF

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/agronomija/du2_zore_taja.pdf

'Rosanna' in grmasta vrtnica 'Centifolia Variegata' ter podlaga Rosa multiflora. V poskusu smo v enem izmed obravnavanj uporabili tudi hormon IBA. Ugotavljali.

Lepljen les za konstrukcijske namene - Digitalna knjižnica BF

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/vs_scernjavic_danilo.pdf

Mizarske plošče z drugo besedo imenujemo tudi panelne plošče. Izdelane so ... vhodna vrata, in ograje, za betonske opaže, drogove, zaboje, palete, igrače in talne kocke. ... Pohleven F., Resnik J., Saje F. 1991 Lesene inženirske konstrukcije.

PRIMERJAVA RAZLIČNIH PASTI IN VAB ZA ... - Digitalna knjižnica BF

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/biologija/dn_jankovic_dolenc_vane.pdf

drugačno vabo, se sicer prodajajo tudi kot pasti za ose. Na vzorčnem mestu smo ... samo v tistih dneh, ko je bila vaba zanesljivo sveţa (slika 14). Vsaka točka na ...

etnocentrizem potrošnikov kot prilagoditvena ... - Digitalna knjižnica BF

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/du1_pavlin_anja.pdf

(npr. prispevek h konkurenčnosti domače panoge in gospodarstva v celoti skrb za domača delovna ... tako imenovanih akcij kupujmo domače (Penca, 2009).