O leksiki s slovarsko-slovničnega vidika v smislu 'od besede do ...

venskega knjižnega jezika (SSKJ). Sicer pa se avtorica ... Izraz entiteta je po avtorici jeziko(slo)vna oznaka za pomensko-izrazno razmerje do predmetnosti oz.

O leksiki s slovarsko-slovničnega vidika v smislu 'od besede do ... - Sorodni dokumenti

O leksiki s slovarsko-slovničnega vidika v smislu 'od besede do ...

https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/download/2469/2242

venskega knjižnega jezika (SSKJ). Sicer pa se avtorica ... Izraz entiteta je po avtorici jeziko(slo)vna oznaka za pomensko-izrazno razmerje do predmetnosti oz.

V ISKANJU SLOVARSKO RELEVANTNE KOLOKACIJE NA ...

https://revije.ff.uni-lj.si/slovenscina2/article/download/8323/8504/

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani. Pori, E., Kosem, I. (2018): V iskanju slovarsko relevantne kolokacije na primeru struktur s prislovi. Slovenščina 2.0, 6 (2): ...

MITI TER ZNANSTVENO PODPRTI DOKAZI O SMISLU IN ...

http://www.sfd.si/uploads/datoteke/jeras.pdf

Anionska vrzel (AV) je seveda le navidezna, saj je v plazmi vsota koncentracij anionov vedno enaka vsoti kationov (Slika. 2) (3). Pri zdravih osebah je AV odraz ...

fotografija, članek in posnetek v smislu pravice do varstva ... - FDV

http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/Lindic-Alenka.PDF

osebnostnih pravic ter predvsem splošne osebnostne pravice ključnega pomena. Nemško pravo je namreč kot prvo priznalo splošno osebnostno pravico ter jo ...

Kaj nam slovarsko spletišče Fran lahko pove o državi, narodu in ...

https://centerslo.si/wp-content/uploads/2015/10/Gliha-Komac.pdf

Država in narod v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi ... Rim, Egipt ali Azteki v Srednji Ameriki), je država za mnoge družbe razmeroma nova značilnost.1.

Z VIDIKA ANTROPOZOFSKE mEDICINE

http://www.sfd.si/uploads/datoteke/stare_copy1.pdf

»antropozofija filozofski nauk, po katerem je človek sam sposoben priti do spoznanja nevidnega sveta«. Njen ute-. POmLADANSKI. JEGLIČ (PRImULA.

Čud(ež)ne besede

http://os-sostanj.splet.arnes.si/files/2017/09/CT-OBJAVA.pdf

Peter Svetina: Kako zorijo ježevci in še ena knjiga istega avtorja po izbiri mentorjev. 6. in 7. razred: Roald Dahl: Matilda in. Feri Lainšček: Velecirkus Argo.

besede...besede

http://skrlovec.weebly.com/uploads/7/5/2/9/7529259/skrlovec_revijakonno.pdf

POTOVANJE V SREDIŠČE ZEMLJE 2. Zvrst: akcija, pustolovščina, družinski. Trajanje: 94 min. Igrajo: Dwayne Johnson, Michael Caine, Josh Hutcherson, ...

Gibanje z vidika športa invalidov

http://solazaravnatelje.si/wp-content/uploads/2016/11/Srecanje-ravnateljev-srednjega-solstva-2016_Gibanje-z-vidika-sporta-invalidov.pdf

Izvajalec ZŠIS-POK. • Na vsaki šoli se izvede predstavitev, ki vključuje predstavitev ... Koordinatorka: [email protected] Informacije o izvedbi in namenu:.

DU[EVNO IN TELESNO Z RELIGIOZNEGA VIDIKA

https://www.pb-begunje.si/gradiva/Potocnik135143856698.pdf

Egipta, Indije, Kitajske, Keltov, Germanov (torej od najstarej{ih animisti~nih, ... Vendar pa se sodobnik tudi na tem podro~ju sre~uje z mnogimi negoto- vostmi ...

Pravorečna problematika s splošnoslovaropisnega vidika - FF UM

http://www.ff.um.si/dotAsset/73532.pdf

Jakob Rigler v priročnikih za izdelavo SSKJ poudarja, da so v slovarju ... Nataša GLIHA KOMAC idr., 2015: Koncept novega razlagalnega slovarja slovenskega ...

PREVZETE BESEDE

https://dijaski.net/get/slo_rfs_prevzete_besede_01.pdf

PREVZETE BESEDE. Prevzete besede so tiste, ki so prišle v slovenščino iz jezikov, s katerimi smo imeli kulturne in zemljepisne stike. Za precej prevzetih besed ...

BESEDE NAM NAGAJAJO…

http://www.osagpostojna.si/files/2011/12/sl4.pdf

Joško – Jožko_________________________________________________. 2. POIŠČI NAPAČNO ZAPISANE BESEDE IN JIH PRAVILNO ZAPIŠI NA. ČRTE!

POIŠČI BESEDE

http://www.gzj.si/system/files/obrazec_narejen_koncna_v2.pdf

V matriki črk poiščite 15 skritih besed ali besednih zvez z gasilsko tematiko, ... V kolikor se zmotiš, besedo prečrtaj in jo zapiši pod odebeljeno črto spodaj. 1. 2. 3.

POmLADANSKI JEGLIČ (PRImULA VERIS L.) Z VIDIKA ...

http://www.sfd.si/uploads/datoteke/stare_copy1.pdf

antropozofska medicina, pomladanski jeglič, po- tenciranje, ritmični sistem, tridelnost narave, vege- tabilizirane kovine. ABSTRACT. Anthroposophic medicine ...

UREDITEV PODROČJA REKONSTRUKCIJ Z VIDIKA ... - SDGK

http://www.sdgk.si/webimages/files/UREDITEV%20PODRO%C4%8CJA%20REKONSTRUKCIJ%20Z%20VIDIKA%20MEHANSKE%20ODPORNOSTI%20IN%20STABILNOSTI%20gradbenih%20OBJEKTOV%281%29.pdf

Od 17.11.2017 je v veljavi nov Gradbeni zakon [1], ki je v večjem delu nadomestil Zakon o graditvi objektov [2]. Uporabljati se prične 1.6.2018. Z nekaterimi ...

MAGISTRALNI PRIPRAVKI S KANABINOIDI Z VIDIKA TEHNOLOGIJE

http://www.sfd.si/uploads/datoteke/mitrovi.pdf

Lekarna UKC Ljubljana,. Zaloška cesta 7 1000 Ljubljana. NASLOV ZA DOPISOVANJE / CORRESPONDENCE: [email protected] POVZEtEK. V lekarnah ...

beseda rad v sloven[^ini in ru[^ini z vidika opredelitve povedkovnika

https://centerslo.si/wp-content/uploads/2016/11/Uhlik.pdf

povedkovnik, beseda rad, voluntativna naklonskost, besedne vrste, sloven{~ina, ru{~ina. The contribution attempts to find a descriptively appropriate word-class ...

v zavetju besede - Jskd

https://www.jskd.si/literatura/natecaji_literatura/seniorji/zbornik_seniorjev_09.pdf

Mira Ribič - Turičnikv zgodbi Balada za Adelino govori o odnosu dveh žensk, ki se odslikava v odnosu do istega moškega, in kot takšna je seveda zaplete- na.

Črke in besede - HABA

https://cdn.haba.de/medias/manual/4536-crke-in-besede-navodila-si.pdf

Kaj pomenijo črke? Skupaj z otroci iz kart s črkami zložite ... Ko slišijo besedo v zgodbi, vzamejo kartico z mize. Kdor ima na koncu ... Sedaj vzemite karto s sličico s kupa in sestavite besedo iz črk na mizi. Sedaj vsi ... in z besedo sestavi poved.

BRANJE BOŽJE BESEDE

http://www.zupnija.info/images/upload_30/2012/19143_kratka_navodila.pdf

Naslov in številka berila (Prvo berilo, …) ... Pri nas se imenuje Berila in evangeliji. Beremo jih pri bogoslužju na ambonu in so razdeljena v časovna obdobja.

Kultura govorjene besede

https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/download/185/283/4869-1?inline=1

Namen pouka govorjene in zapisane besede ali retorike za današnjo rabo je dijake na- vaditi na ... DE BONO, Edvard, 1992: Tečaj mišljenja. Ljubljana: Ganeš.

Uveljavljanje pravice narodov do zunanje samoodločbe z vidika ...

http://www.unaslovenia.org/sites/default/files/file/gak-uveljavljanje_pravice.pdf

Ustanovna listina Združenih narodov (v nadaljevanju: UL OZN) ni sprejela samoodločbe ... Ali je vsebina 73. člena UL OZN povezana s pojmom samoodločbe?

Razvojni potenciali z vidika prehrane, gibanja in zdravja.pdf

https://www.ris-dr.si/data/attachment/9486dd60074058ff0fb315c5185d182479035c69/1485518622MONOGRAFIJA_Razvojni_potenciali_z_vidika_prehrane_gibanja_in_zdravja.pdf

Vrtci dajejo večjo prednost lokalno in ekološko pridelanemu mesu kot šole. ... Penelope J. M., Immaculada B., Candelaria M. J., Suarez L., Pena C., Hackett R. M., ... kranjska klobasa, meso iz tunke, zaseka, buhteljni, (prekmurska) gibanica, ...

Jezik mladih na sodobnih socialnih omreţjih z vidika ... - IS MU

https://is.muni.cz/th/pv9bt/MAGISTRSKA_NALOGA_Dagmar_Sekotova.pdf

softič, sori, skenslati, skeri, suck, šit, šoping, šur, thanks, top, trip. Izjave in ... drink, drive, drzauc, dunajc, džek/jack/-ica, džumbus, Ďanki, Ďep, Ďoli, earth, edition,.

Analiza vetrnega potenciala na Primorskem z vidika mo`nosti za ...

https://www.sv-jme.eu/?ns_articles_pdf=%2Fns_articles%2Ffiles%2Fojs3%2F1043%2Fsubmission%2F1043-1-2497-1-2-20171107.pdf&id=4437

jugo, burja ter severni in južni fen, ki lahko dosežejo tudi velike hitrosti. ... za merilna mesta, za katera dolgoletnih meritev nimamo na voljo. V preglednici 1 so ...

Organizacijski razvoj z vidika kadrovske funkcije - FDV - Univerza v ...

http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska_dela_1/pdfs/mb11_bezjak-lucija.pdf

Opravila sem ga v skupini Talum, kjer je za razvoj zaposlenih odgovorna ... sodelujejo tudi direktor, zaposleni socialni delavec (pregledi za zaposlitev ob ...

Novejši večbesedni leksemi v slovenščini z vidika ... - ZRC SAZU

https://ojs2.zrc-sazu.si/jz/article/download/2368/2142

(a) Pri sestavi je pomen stalne besedne zveze torej enak vsoti pomenov posameznih sestavin stalne besedne zveze. Primeri: odrasli otroci, nepreskrbljeni otroci ...

ocenjevanje vrednosti podjetja z vidika malih investitorjev

http://www.cek.ef.uni-lj.si/u_diplome/mavcic3683.pdf

9 jan 2009 ... Slika 3: Gibanje knjigovodske vrednosti delnice Gorenje d.d. v primerjavi z zaključnim ... kopalnice. Gorenje ... paradržavnih institucij (odprodaja deleža SOD-a v letih 2004-2006) in fizičnih oseb, vključno z zaposlenimi.

Javni nastop z vidika besedne in nebesedne komunikacije

http://www.fm-kp.si/zalozba/ISBN/978-961-266-141-0/prispevki/043.pdf

23 mar 2013 ... Barva glasu in njeno spreminjanje je za uspeh predavanja oziroma nastopa bistvenega pomena, zato je pomembno kako dobro to predavatelj ...

Avstrijske izkušnje v katastru z vidika pooblaščenega geodeta

http://dgg.si/wp-content/uploads/2017/06/1-04_GD2017_Dominik_Mesner-Pooblasceni-geodet-v-Avstriji-kataster.pdf

Kako kvaliteten je digitalni katastrski načrt v Avstriji? za skupno pribl. 10,5 mil. zemljiških parcel velja: - mejni kataster: pribl. 15%. (pravno veljavne meje).

Sebastjan Kristovič, Bivanjska varnost in duhovnost z vidika ...

http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV%202013%204/BV-73-4-Kristovic.pdf

Ključne besede: logoterapija, Frankl, duhovnost, duhovna razsežnost, eksistencialna kriza, kriza smisla. Abstract: Existential Security and Spirituality from the ...

Rokometni oddelek na gimnaziji iz vidika RZS - Rokometna zveza ...

http://www.rokometna-zveza.si/si/files/default/zrts/REVIJE%20TRENER/Marta%20Bon,%20Rokometni%20oddelek%20na%20gimnaziji%20z%20vidika%20RZS.pdf

šolskem letu 2005/06 je bila na Gimnazijo Šiška v Ljubljani vpisna tretja ... v projektu sodelujejo Ministrstvo za šolstvo in šport, Gimnazija Ljubljana Šiška,.

poučevanje prehranskih vsebin z vidika različnih ... - PeFprints

http://pefprints.pef.uni-lj.si/1794/1/Lah_Pou%C4%8Devanje_prehranskih_vsebin_z_vidika_razli%C4%8Dnih_pristopov_pou%C4%8Devanja.pdf

30 . . KAZALO SLIK. Slika 1: Ameriška prehranska piramida iz leta 1992 . ... higieni živil, kulturi prehranjevanja ter ozaveščenosti potrošnikov (Učni načrt za gospodinjstvo ... Učenci so pojmovani kot tabula rasa (nepopisan list), ki nima nobenih ...

Gradnja škofljiške obvoznice z vidika trajnostnega prometa

https://repozitorij.uni-lj.si/Dokument.php?lang=slv&id=103640

ideje o izgradnji obvoznice, ki bi obšla naselji Lavrica in Škofljica ter bi tako razbremenila ... .si/novice/slovenija/neusklajena-zakonodaja-pogreb-za-narodni-.

Trg telekomunikacij v Sloveniji z vidika politike ... - Varstvo konkurence

http://www.varstvo-konkurence.si/fileadmin/varstvo-konkurence.si/pageuploads/Trg_telekomunikacij.pdf

9 mar 2013 ... 5.1 Zgodovinski pregled liberalizacije telekomunikacij v Sloveniji. ... Telekom Slovenije ima torej monopol na vseh upoštevnih trgih fiksne ...