urbanistički plan uređenja groblje cerje - Grad Zagreb

nadzemnog dijela građevine uključuje i nadgrobni uređaj (spomenik, pokrovna ploča i drugi elementi i oprema uređenog grobnog mjesta). Prema načinu ukopa ...

urbanistički plan uređenja groblje cerje - Grad Zagreb - Sorodni dokumenti

urbanistički plan uređenja groblje cerje - Grad Zagreb

http://www.zagreb.hr/UserDocsImages/arhiva/prostorni_planovi/upu%20groblja%20cerje/javna%20rasprava/UPU%20Groblje%20Cerje%202019_PPZJR_2019-07-11_sve.pdf

nadzemnog dijela građevine uključuje i nadgrobni uređaj (spomenik, pokrovna ploča i drugi elementi i oprema uređenog grobnog mjesta). Prema načinu ukopa ...

urbanistički plan uređenja 'ulaz u np krka', oznake ut11 - Grad Šibenik

https://www.sibenik.hr/preuzmi/7210

KOORDINATOR IZRADE PLANA: Madlena Roša Dulibić, dipl.ing.arh. ELABORAT: URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA 'ULAZ U NP KRKA', OZNAKE UT11.

urbanistički plan ure enja susak upu 23 - Grad Mali Lošinj

http://www.mali-losinj.hr/wp-content/uploads/2016/12/UPU-Susak-Odredbe-za-provo%C4%91enje.pdf

Grad Mali Lošinj. Naziv prostornog plana. Urbanistički plan ure enja Susak. – UPU 23. Odluka o izradi Plana: Odluka predstavničkog tijela o donošenju plana:.

Plan civilne zaštite.pdf - Grad Zagreb

http://www.zagreb.hr/UserDocsImages/hitne_situacije/Plan%20civilne%20za%C5%A1tite.pdf

zaustavni trak za svaki smjer vožnje. Dozvoljena brzina vožnje ... Parkiralište LIDL. (Vukovarska). Nalazi se uz ... Kineziološki fakultet. Velika zelena površina ...

gradsko groblje sv. petra damianija u umagu - Grad Umag

http://www.umag.hr/cmsmedia/docs/Sv.%20I%20-%20I.%20UVODNA%20STUDIJA.pdf

Umag s predgrađem Borgo na Coppovoj karti Istre iz 1525. god., detalj9 ... 1313/2 (današnji prostor prvog i pretposljednjeg proširenja groblja), ... 255 Ivan Zupanc i Tajana Ujčić, Odlazak istinskog zaljubljenika u zavičaj, Glas Istre 2012.

Prostorni plan uređenja Općine Generalski Stol sa smanjenim ...

http://generalski-stol.hr/wp-content/uploads/2014/02/prostorni_plan_opcine_generalski_stol.pdf

5 velj 2014 ... Toplice Lešće bile su poznate još u rimsko doba, kad su tamo bile terme, te u doba. Napoleona, kad je zasađen drvored platana koji i danas ...

prostorni plan uređenja općine mošćenička draga - Općina ...

http://www.moscenicka-draga.hr/Baza/MDraga/Users/PPUO%20MD_PP_02_odredbe.pdf

a) kulturno povijesne cjeline: Mošćenice, Brseč, Mošćenička Draga i Kraj ... građevina, ne smije se parcelirati u manje dijelove, bez obzira u koje vrijeme i po ...

detaljni plan uređenja zone užeg centra ivanca - Ministarstvo ...

https://mgipu.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Prostorno/Planovi/Izvjesca/Istarska/24.5.2018.BarbarigaZ1-2.pdf

14 svi 2018 ... Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Barbariga - Zapad 1 i 2 za Ponovnu javnu raspravu ... I grande e grcsso chef cam-.

prostorni plan uređenja općine mošćenička draga - Javna ustanova ...

http://www.zavod.pgz.hr/docs/zzpuHR/docsplanovigrad/41/ppuo-moscenicka-draga.pdf

čitavo područje obiluje dubokim i plićim jarugama u kojima se za vrijeme kiša javljaju kratkotrajni bujični vodotoci. Na području Općine Mošćenička Draga je 13 ...

Prostorni plan uređenja Općine Sv - Općina Sveti Filip i Jakov

https://www.opcina-svfilipjakov.hr/uploads/documents/7111bb1cff8d26d839a57407f07fb566.pdf

02/09 i 02/13) Općinsko vijeće Općine Sv. Filip i Jakov na svojoj __. sjednici ... Sv. Petar na Moru. 83,76 ... smještaja evakuiranih (čvrsti objekti ili kamp naselja).

grad trilj uređenja grada trilja izmjene i dopune prostornog plana

https://www.trilj.hr/docs/prostorni-plan/2018/3-1-uvjeti-koristenja.pdf

SAMARĐIĆA ML. URSIĆA MLINICA. MOST S PET LUČ. OTV. MOST S DVA LUČ. OTV. SKLOP KUĆA U DELIĆIMA. SKLOP KUĆA U ČOSIĆIMA. SKLOP KUĆA ...

Prostorni plan uređenja Općine Marčana - Općina Marčana

http://www.marcana.hr/doc/odredbe_za_provodjenje.pdf

GORAN MUHVIĆ, dipl.ing.stroj. mr.sc. SERGIO ... djelatnost deponiranja kamp prikolica, drugih objekata i naprava za smještaj u kampu ili druge kamp opreme.

priručnik za dojenje - Grad Zagreb

https://www.zagreb.hr/userdocsimages/arhiva/zdravlje/Priru%C4%8Dnik%20za%20dojenje-eBook.pdf

Irena GRACIN, bacc. med. techn., IBCLC savjetnica za dojenje ... sto je samo jedan od roditelja ustrašen i tada drugi roditelj na njega djeluje umirujuće.

godišnji plan izleta 2020. - HPD Zagreb-Matica

https://www.zagreb-matica.hr/images/2020/PES/pes-gpi-2020.pdf

GORSKI KOTAR: Zagradski vrh, Viševica,. Sitovnik, Veliki Rujnik mali autobus / 2 dana. Branko BRAUM mobitel: 098/1899 442 e-mail: [email protected]

Integrated Action Plan City of Zagreb - Urbact

https://urbact.eu/sites/default/files/000_integrated_action_plan_city_of_zagreb_-_final.pdf

Drive innovation in technology adoptions (such as Blockchain) through Development Agency and/or Technology Park Zagreb. Transfer. New concept/ solution.

Popis ugovora 2016 - Grad Zagreb

http://www.zagreb.hr/userdocsimages/segi/Popis%20ugovora%202016.%20godina.pdf

1 velj 2016 ... 49,06 m2, djelatnost prodaja igračaka za djecu, školski pribor (papirnica) i ostali proizvodi koji spadaju ... BOKSAČKI KLUB LEONARDO. 344.

Imovinsko pravni ugovori - Grad Zagreb

http://www.zagreb.hr/userdocsimages/segi/Popis%20ugovora%202015.%20godina.pdf

24 ožu 2015 ... FERENČAK IVANKA / JURKOVIĆ ŠTEFICA / BREZEC DRAGUTIN /. PUŠEK NADA,CANADA,STERRITT DRIVE,BRAMPTON,ONTARIO.

kazališna i plesna djelatnost - Grad Zagreb

https://www.zagreb.hr/UserDocsImages/kultura/2019%20Knjiga%20-%20KAZALI%C5%A0NA%20DJ.%20-%20ZA%20WEB%20.pdf

M. Gavran: Muž moje žene (M. Pejnović), Scena Kontesa. L. Hall: Zaljubljeni Shakespeare (S. Slovak), suradnja s HNK Varaždin. Zagrebački cabaret. 80.000,00.

Sustav ranog upozorenja o potresu - Grad Zagreb

https://www.zagreb.hr/UserDocsImages/arhiva/6_Kre%C5%A1imir%20Kuk.pdf

Za grad Zagreb primjer – potres 01.Studenoga 2015., kod Brežica, M=4.3. Tehnologija u funkciji Sustava civilne zaštite , 2016, Studeni, Zagreb, K.Kuk. Stanje u ...

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ... - Grad Zagreb

http://www.zagreb.hr/UserDocsImages/arhiva/financije/PRORACUN%202015/Godisnji%20izvjestaj%20o%20izvrsenju%20Proracuna%20Grada%20Zagreba%20za%202015..pdf

Mjere deratizacije u improviziranim romskim naseljima – Vrtni put, Struge i Plinarsko naselje, ... Obnovljen je paviljon Jeka, most na Drugom ... kolodvor jug za potrebe izgradnje trgovačkog centra Bauhaus i budućih poslovnih objekata.

gradske četvrti grada zagreba maksimir - Grad Zagreb

https://www.zagreb.hr/UserDocsImages/gu%20za%20strategijsko%20planiranje/04%20Maksimir.pdf

DV MAKSIMIR. Ravnice 4. Gradski vr ć. PODRUČNI namjenska građevina. DA. 6. DV MALI PRINC. Laščinska cesta 17. Gradski vr ć. CENTRALNI namjenska.

gradske četvrti grada zagreba brezovica - Grad Zagreb

https://www.zagreb.hr/UserDocsImages/gu%20za%20strategijsko%20planiranje/17%20Brezovica.pdf

ZAGREBA. BREZOVICA. 17 ... BREZOVICA PO MJESNIM ODBORIMA, POPIS 2011. ... ENERGETSKI SUSTAV, POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE - PPGZ 2017.

prostorni identitet suburbanih i ruralnih naselja grada ... - Grad Zagreb

https://www.zagreb.hr/UserDocsImages/arhiva/strategijsko_planiranje/PROSTORNI%20IDENTITET%201.pdf

posljednja dva desetljeća su pod brojnim i snažnim procesima kao što su urbanizacija, deagrarizacija, depopulacija, starenje stanovništva, slobodno tržište itd.

lista za dodjelu potpora za očuvanje i razvoj obrtničke ... - Grad Zagreb

http://www.zagreb.hr/userdocsimages/arhiva/gospodarstvo/potpora%20za%20o%C4%8Duvanje%20i%20razvoj%20obrtni%C4%8Dke%20djelatnosti/potpore%202017/LISTA%20Gradonacelnik%202017%20-%20OB2.pdf

Danica. Briševac. E&M frizerski salon, vl.Danica Briševac. 10.500,00. 124 ... Žibrat. STUDIO B - frizerski obrt, obrt za usluge, vl. Biljana Žibrat. 10.500,00. 1181.

PLAN - Grad Čakovec

http://www.cakovec.hr/dokumenti/sjednice/2018/gk/gk8/gk8_cakom.pdf

31 pro 2018 ... Banfi. OPĆINA. OREHOVICA. Orehovica. SVAKI. DRUGI. UTORAK. Utorak ... skidanje plakata s oglasnih panoa za osmrtnice po komadu. 8,00.

GRAD OPUZEN DETALJNI PLAN URE Đ ENJA

http://www.zzpudnz.hr/LinkClick.aspx?fileticket=dQwkvXqZGd4%3D&tabid=120

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA. GRAD OPUZEN. DETALJNI PLAN URE Đ ENJA. II. FAZE POSLOVNE ZONE OPUZEN. Zagreb, srpanj 2008.

plan gospodarenja otpadom grada čakovca - eSavjetovanja Grad ...

https://www.esavjetovanja.cakovec.hr/dokumenti/nacrti/Nacrt_PGO_Grada_Cakovca.pdf

Grad Čakovec zatražio je izradu novog Plana gospodarenja otpadom za predstojeće razdoblje od ... 06 03* i nesort. bat. i aku. koji sadrže te baterije. -. -. 0,068.

urbanisti ki plan ure enja naselja brodarica - Grad Šibenik

https://www.sibenik.hr/preuzmi/789

25 ruj 2008 ... Šibensko-kninska. Grad: Šibenik. Naziv prostornog plana: URBANISTI KI PLAN URE ENJA. NASELJA BRODARICA. TEKSTUALNI DIO PLANA.

Integrirani plan revitalizacije starogradske jezgre ... - Grad Buzet

http://www.buzet.hr/images/uploads/files/Integrirani_plan_revitalizacije_starogradske_jezgre_nacrt.pdf

1 lip 2017 ... Ciljevi Integriranog plana revitalizacije starogradske jezgre Buzeta . ... in Izmir-Tire Historical City Center, Procedia - Social and Behavioral.

Plan reduciranja/smanjenja obima reda plovidbe - Grad Krk

https://www.grad-krk.hr/sites/default/files/files/plan_reduciranjasmanjenja_obima_reda_plovidbe.pdf

odrZava brodar MiaTours tz Zadra zbog radova n llici Silba). UKIDA SE, putovanje se uvodi za sludaj potrebe dopremanja materijala. ** liniia 431 Zadar - Preko ...

Abramovic Adrian CA Abramović Borna Zagreb ... - Grad Vukovar

https://www.vukovar.hr/images/stories/files/ug/Vodotoranj-2016/Donatori-fizicki.pdf

Beširević Tomislav. Zagreb. Bevanda Milica. Zug, CH ... Bilandžija Tomislav. Zagreb. Bilic Ana. CA. Bilić Ante ... Lovran. Brumec Slaven. Beletinec. Brusan Boris.

Sabotin Globočak in Korada Vodice Cerje Borojevićev prestol ...

https://www.brda.si/mma/gori%C5%A1ka%20in%20gori%C5%A1ki%20kras/2013121111090819/?m=1386756548

Mt. Sabotin is a splendid vantage point and offers a view over the hills of Sveta Gora and Škabrijel, the Vipava valley, the Kras, the Friuli lowlands, the Goriška ...

barocne groblje.indd - Družina

https://www.druzina.si/ICD/spletnastran.nsf/0/4E5753392F11A031C125746500263C88/$FILE/BAROCNE%20GROBLJE%20M.PDF

turnem središču med obema vojnama, ko so bili tam lazaristi, bi se dalo seveda ... 1938 Janez Veider, Groblje, Misijonska tiskarna Groblje-Domžale 1938.