EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 25. marec 2019 Združeno kraljestvo ...

Bruselj, 25. marec 2019. OBVESTILO DELEŽNIKOM. IZSTOP ZDRUŽENEGA KRALJESTVA IN PRAVILA EU NA PODROČJU CARINSKEGA DOLGA.

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 25. marec 2019 Združeno kraljestvo ... - Sorodni dokumenti

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 25. marec 2019 Združeno kraljestvo ...

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/eu-rules-customs-debt-and-customs-tariffs_sl_0.pdf

Bruselj, 25. marec 2019. OBVESTILO DELEŽNIKOM. IZSTOP ZDRUŽENEGA KRALJESTVA IN PRAVILA EU NA PODROČJU CARINSKEGA DOLGA.

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 25. marec 2019 ... - Europa EU

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/eu-competition-law_sl.pdf

GENERALNI DIREKTORAT ZA KONKURENCO. Bruselj, 25. marec 2019. OBVESTILO DELEŽNIKOM. IZSTOP ZDRUŽENEGA KRALJESTVA IN ...

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 11.3.2019 C(2019) 1804 final ...

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2019/SL/C-2019-1804-F1-SL-MAIN-PART-1.PDF

11 mar 2019 ... Gospodinjski pralni in pralno-sušilni stroji so bili kot prednostni izdelki vključeni v ... stroje vplivale na potrošnikovo razumevanje in njegove izbire. ... ali oboji razstavljeni ali ponujeni v prodajo, najem ali nakup na obroke.

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 3.7.2019 COM(2019) 307 ... - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar%3A0607ae46-9d72-11e9-9d01-01aa75ed71a1.0014.02%2FDOC_2&format=PDF

3 jul 2019 ... „Potrdilo Evropske unije o usposobljenosti za plovbo po celinskih plovnih poteh za voditelja čolna“ in kot zastavo uporabiti zastavo Evropske ...

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 8.10.2019 COM(2019 ... - EUR-Lex

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM%3A2019%3A0463%3AFIN%3ASL%3APDF

8 okt 2019 ... Koeficient variacije: razmerje med standardnim odklonom celotne NUTS3 in povprečnim BDP na prebivalca NUTS2. Od štirih meril je ta ...

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 17.12.2019 COM(2019 ... - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A52019DC0635&from=EN

17 dec 2019 ... Povprečna cena mešanega cvetličnega medu na kraju proizvodnje je bila v letu 2018 ... matični mleček, cvetni prah, propolis ali čebelji vosek.

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 23.1.2019 COM(2019) 12 ... - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A52019DC0012&from=EN

23 jan 2019 ... vzajemnost pravic in dolžnosti, ki so temelj državljanske vezi“6 ... Oglasi v zvezi s prodajo „državljanstva EU“ so bili na Cipru pogosti.

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 5.6.2019 COM(2019) 508 ... - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A52019DC0508&from=EN

5 jun 2019 ... Grčija je 26. aprila 2019 predložila nacionalni reformni program za leto 2019 ... (14) Grčija je leta 2017 začela daljnosežno reformo primarnega ...

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 1. 9. 2007 TAXUD/1402/2007 konč ...

http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Carina/Poslovanje_z_nami/e_Carina/Opis/AES_ECS/TAXUD1402_2007_Smernice_izrazov_sl.pdf

1 sep 2007 ... (glej primere pod „strojna oprema“) olje mineralno olje, rastlinsko olje ruda železova ruda, bakrova ruda deli. (glej primere pod „strojni deli“).

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 23.6.2017 C(2017) 4250 final ...

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2017/SL/C-2017-4250-F1-SL-ANNEX-1-PART-1.PDF

23 jun 2017 ... števk. . 1 kontrolna števka). OIB. (davčna identifikacijska številka; Osobni ... 9 števk. Madžarska. Matična številka podjetja. Številke.

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 11.12.2018 C(2018) 8376 final ...

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2018/SL/C-2018-8376-F1-SL-ANNEX-1-PART-1.PDF

11 dec 2018 ... tributilkositrov klorid tributilkositrov linoleat tributilkositrov naftenat ... živosrebrov (I) klorid (Cl2Hg2);. • živosrebrov (II) oksid (HgO);. • živosrebrov ...

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 18.12.2013 COM(2013 ... - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar%3Aac3e0f27-76d0-11e3-b889-01aa75ed71a1.0004.04%2FDOC_2&format=PDF

18 dec 2013 ... tradicionalno mejo, ki poteka s severa na jug vzdolž gorovja Ural in meje s ... naprave, ki jih poganjajo dizelski, bencinski ali plinski motorji ...

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 11.2.2016 COM(2016) 64 ... - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar%3A642a3ade-d186-11e5-a4b5-01aa75ed71a1.0006.02%2FDOC_11&format=PDF

11 feb 2016 ... groba živalska dlaka,. – fina živalska ... Volnena tkanina iz tarifne številke 5112, izdelana iz volnene preje iz tarifne številke 5107 in sintetične ...

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 20.12.2011 COM(2011 ... - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A52011DC0921&from=EN

20 dec 2011 ... kulture (v nadaljnjem besedilu: EPK): Essen za Porurje, Pécs in Istanbul. Nato so se primerjale ugotovitve in sprejeli sklepi, veljavni za vse tri ...

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 16.1.2018 COM(2018) 35 ... - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A52018DC0035&from=EN

16 jan 2018 ... Plastika, označena kot „biorazgradljiva“, se biološko razgradi samo v ... ni odvisna od vrste izvora materiala: biorazgradljiva plastika je lahko.

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 25.5.2016 SWD(2016 ... - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A52016SC0163&from=EL

25 maj 2016 ... ... zveznega sodišča v zadevi Stokke proti eBayu, I ZR 216/11, z dne ... potem ko ga je potrošnik dal v svoj digitalni nakupovalni voziček, bi se.

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 26.4.2017 COM(2017 ... - EUR-Lex

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM%3A2017%3A0254%3AFIN%3ASL%3APDF

26 apr 2017 ... plačan letni dopust (vsaj 4 tedne letno);. - posebno varstvo za delavce, ki delajo ponoči. Direktiva zagotavlja tudi prožnost pri organizaciji ...

Združeno kraljestvo - ZZZS

https://zavarovanec.zzzs.si/wps/wcm/connect/20948c4e-b242-4b2b-a2f3-e357c9b0c9ec/INF_Zdru%C5%BEeno kraljestvo_ver2.pdf?MOD=AJPERES&CVID=m.R8U30&ContentCache=NONE

V Angliji: zdravstveni organi. Na Škotskem: Zdravstveni svet. V Severni ... ki ga obiščete, pripada Državni zdravstveni službi (National Health Service – NHS).

Velika Britanija (Združeno kraljestvo)

http://www.dijaski.net/get/geo_ref_velika_britanija_06.pdf

Édinburg (angleško Edinburgh) je glavno mesto Škotske (od leta 1437) in z okoli ... London je glavno mesto Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne ...

Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske

https://dijaski.net/get/geo_ref_velika_britanija_07__predstavitev.pdf

Približno 10% prebivalstva so katoliki (še posebej na Škotskem, severni Angliji,. Walesu in v Severni Irski). • Na Severnem Irskem je okoli 62% protestantov ...

poročilo o izmenjavi leeds arts university združeno kraljestvo

https://www.fd.si/wp-content/uploads/2013/08/poroc%CC%8Cilo-o-izmenjavi-Mark.pdf

kakšno angleško pivo. Med svojim bivanjem v angliji sem obiskal tudi Lon- don, Manchester, Liverpool, York, Shefield, Bradford in. Haworth. Najbolj priporočam ...

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI Bruselj, 21.2.2007 ... - EUR-Lex

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM%3A2007%3A0059%3AFIN%3ASL%3APDF

21 feb 2007 ... Vendar pa so se v zvezi z razlago te opredelitve pojavila številna vprašanja. ... odpadek, dokler postopek ni končan (Avesta Polarit12). 3.3.3.

evropska komisija - EUR-Lex

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A52019XC1205%2801%29&from=EL

2 jan 2020 ... (a) Mošt lahko vre v stiku s trdnimi snovmi ali brez njih. (b) Postopek ne sme ... (c) Ustaviti vrenje pri sladkih, polsladkih in polsuhih vinih. SL.

evropska komisija - European Commission

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/technical-specifications-for-conference-rooms-with-simultaneous-interpreting_2020_sl.pdf

i) Fiksni: običajna praksa je 1 mikrofon na 2 delegata ali 1 mikrofon na delegacijo pri glavnem konferenčnem omizju. ... ustrezen ročni ali naglavni mikrofon.

Prevajalstvo kot poklicna možnost: Evropska komisija in ... - FF UM

http://ff.um.si/dotAsset/59279

6 nov 2015 ... Konferenca o prevajanju. Prevajalstvo kot poklicna možnost: Evropska komisija in prosti trg. Praktično usposabljanje za študente prevodoslovja.

LEGENDA vseh ukrepov v FY 2018 v EU vir Evropska komisija - Gov.si

https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/ARSKTRP/Prejemniki-sredstev/LEGENDA-vseh-ukrepov-v-FY-2018-v-EU-vir_Evropska-komisija.pdf

11 jan 2018 ... Premija za krave dojilje: vezano plačilo, odobreno kmetu, ki na svojem ... govejega, telečjega, ovčjega in kozjega mesa ter riža na določenih območjih ali za ... kot znesek, pri katerem se upošteva znesek, ki bi ga kmet lahko prejel zunaj ... Kadar tržne cene določenih kmetijskih proizvodov padejo pod ...

EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 12.3.2019 C(2019) 1869 final ...

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiative/2046/publication/4145958/attachment/090166e5c24c2b5c

12. březen 2019 ... 8. Flotace. Pouze při použití dusíku nebo oxidu uhličitého nebo provzdušňování. ... ledeno vino“ nebo „vrhunsko vino ZGP – suhi jagodni izbor“,.

Statutarna komisija LUKA ŽUST, PF Komisija za dodiplomski študij ...

https://www.uni-lj.si/mma/125_potrditev_clanov_komisij_senata_ul__izvolil_ss_ul/2014012113431565/

10 jan 2014 ... LUKA ŽUST, PF. Komisija za dodiplomski študij. MOJCA SVETEK, FF. Komisija za kakovost UL. KAJA HACIN, FF. Komisija za strategijo UL.

Komisija za magistrski študij JURE ČESNIK, FGG Komisija za ...

https://www.uni-lj.si/mma/kadrovske_zadeve_/2014031907480619/

Komisija za magistrski študij. JURE ČESNIK, FGG. Komisija za Prešernove nagrade študentom. MARKO LAVRENČIČ, FGG. Komisija za etična vprašanja UL.

Seznam prireditev Leto 2019 - Komisija za šolanje

http://komisijazasolanje.si/wp-content/uploads/Seznam-prireditev-2019.pdf

29 mar 2019 ... KD Celje. Tekmovanje šolanih psov za pokal VOMAR. 16.03.2019. KD Celje. 1140. KD Duplica ... 22.06.2019. Domžale. 1248. KD Grosuplje.

Statistične igre - evropska pravila 2019 - SURS

http://www.stat.si/StatWeb/File/DocSysFile/10142/Najpogostejsa_vprasanja_ESC_2019.pdf

... uvrščenih ekip so tudi objavljene v naši objavi Evropske statistične igre 2017/18. ... Zoisove štipendije na podlagi listinskih dokazil in pridobljenih podatkov.

evropska pobuda o demenci 2019 - Alzheimer Europe

https://www.alzheimer-europe.org/content/download/174155/1313969/file/FINAL%20-%20European%20Dementia%20Pledge%202019%20-%20Slovenian.pdf

e. prepoznavanje pomembnosti oskrbe oseb z demenco in vključitev oskrbovalcev v Evropski steber socialnih pravic;. 3. Postal-a bom Prijatelj Spominčice (ang.

Komisija za kulturo, znanost, šolstvo in šport Datum: 4. 1. 2019 ...

http://www.ds-rs.si/sites/default/files/dokumenti/porocilo_o_delu_komisije_kzss_2018.pdf

4 jan 2019 ... socialne zadeve in enake možnosti in Ministrstvo za zdravje. ... in morajo pridobiti pedagoško-andragoško izobrazbo in opraviti strokovni izpit.

Marec 2019 April 2019 * 29. NACIONALNI OTROŠKI PARLAMENT ...

http://www.zpms.si/data/upload/ZPMS_novicke_marec_april.pdf

22 apr 2019 ... Na zasedanju 45. skupščine Zveze prijateljev mladine Slovenije (ZPMS) je v ... Zveza prijateljev mladine Domžale bo tudi v letu 2019 aktivno ...

študijski koledar 2018/2019 - Evropska pravna fakulteta

https://www.evro-pf.si/media/website/2012/12/Studijski_koledar_2018-2019.pdf

ŠTUDIJSKI KOLEDAR 2018/2019. V skladu s 37. členom Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 100/04 in nasl.) traja študijsko leto od 1. oktobra do 30.

študijski koledar 2019/2020 - Evropska pravna fakulteta

https://epf.nova-uni.si/wp-content/uploads/2019/09/%C5%A0tudijski-koledar-2019-2020-NOV-26.9.2019.pdf

ŠTUDIJSKI KOLEDAR 2019/2020. V skladu s 37. členom Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 100/04 in nasl.) traja študijsko leto od 1. oktobra do 30.