zapisnik - Občina Postojna

36. seje Nadzornega odbora Občine Postojna (v nadaljevanju NO PO), ki je ... Sprejem končnega poročila o opravljenem nadzoru »Športna zveza Postojna«.

zapisnik - Občina Postojna - Sorodni dokumenti

zapisnik - Občina Postojna

https://www.postojna.si/files/other/news/105/136400zapisnik.pdf

36. seje Nadzornega odbora Občine Postojna (v nadaljevanju NO PO), ki je ... Sprejem končnega poročila o opravljenem nadzoru »Športna zveza Postojna«.

4 točka Letni program športa v Občini Postojna - Občina Postojna

https://www.postojna.si/files/other/news/105/2231524%20tocka%20Letni%20program%20%C5%A1porta%20v%20Obcini%20Postojna.pdf

Nakup sedežne kosilnice za strme terene za košnjo javnih površin v KS Orehek. Programi športa. Področje športa - razpisi. Obnova objektov v Športnem parku ...

Postojna je pred dvema letoma pridobila naziv ... - Občina Postojna

https://www.postojna.si/Files/eMagazine/105/140191/Prepih%20maj%2022b-5-18%20web.pdf

3 maj 2018 ... mladih, ki smo ga na Občini Postojna usklajevali tako z nevladniki kot tudi z institucijami. ... Nadmorska višina: 575 m. Osebna izkaznica ...

3 točka Priznanja in nazivi Občine Postojna v letu ... - Občina Postojna

https://www.postojna.si/files/other/news/105/1749463%20to%C4%8Dka%20Priznanja%20in%20nazivi%20Ob%C4%8Dine%20Postojna%20v%20letu%202019.pdf

PREDLAGATELJ: Komisije za podelitev priznanj in nazivov občine Postojna ... Za 40. letno delo v kegljaškem športu mu je Športna zveza Postojna leta 2012 ...

1 točka Avtocesta Postojna ali Divača - Jelšane in ... - Občina Postojna

https://www.postojna.si/files/other/news/105/1901201%20to%C4%8Dka%20Avtocesta%20Postojna%20ali%20Diva%C4%8Da%20-%20Jel%C5%A1ane%20in%20obvoznica%20Postojna.pdf

4 apr 2019 ... podpisani članice in člani OS vlagamo zahtevo za sklic seje OS za obravnavo točke. 1. Avtocesta POSTOJNAIDIVAČA-JELŠANE in obvoznica ...

4 točka imenovanje direktorice ZD Postojna - Občina Postojna

https://www.postojna.si/files/other/news/105/1208764%20to%C4%8Dka%20imenovanje%20direktorice%20ZD%20Postojna.pdf

GRADIVO K TOČKI 4. SOGLASJE K IMENOVANJU DIREKTORICE, AM. ZDRAVSTVENEGA DOMA DR. FRANCA. AMBROŽIČA POSTOJNA. 4-1 ...

analiza stanja občina postojna - Visit Postojna

http://www.visit-postojna.si/si/files/default/OE_Turizem/Dokumenti/Zelena%20shema_analiza%20stanja/Ob%C4%8Dina%20Postojna_NESNOVNA%20DEDI%C5%A0%C4%8CINA_priloga%203_v%20delu_28.11.2018.pdf

Furmanski praznik je tradicionalna prireditev v Postojni, ki poteka prvo nedeljo v juliju. Na njem prikažejo bogato dediščino tovorniških in prevozniških ...

14 točka problematika bolnišnice Postojna - Občina Postojna

https://postojna.si/files/other/news/105/14747814%20to%C4%8Dka%20problematika%20bolni%C5%A1nice%20Postojna.pdf

24 apr 2018 ... Zdravstveni center Dravlje d.o.o., Cesta na Poljane 24, 1210 ... dobila informacijo, da je bila junija 2017 pogodba z ZC Dravlje s strani ...

Nadzor KS Postojna - Občina Postojna

https://postojna.si/files/other/news/105/207893Nadzor%20KS%20Postojna.PDF

8 jan 2018 ... Nabava kurilnega olja v letu 2016. Datum proizvod dobavitelj. 11.2.2016 | kurilno olje MI OSKRBA d.o.o.. 3.3.2016 kurilno olje GATIS-CO d.o.o..

Občina Postojna - Visit Postojna

http://www.visit-postojna.si/si/files/default/OE_Turizem/Dokumenti/Zelena%20shema_zadnja/Zelena%20shema-zadn/ANALIZA%20STANJA_ob%C4%8Dina%20Postojna.pdf

2 nov 2018 ... Analiza stanja destinacije, oziroma Občine Postojna, opredeljuje različne ... možnost pridelave vpliva tudi razmeroma visoka nadmorska višina, ...

4 MB - Občina Postojna

https://www.postojna.si/files/other/news/105/70109To%C4%8Dka%207.pdf

10 dec 2015 ... PIVKA Vrtec Mavrica. Vrtec Vetrnica. Vrtec Košana. ILIRSKA. BISTRICA. Vrtec Antonina. Vrtec Jožefe. Maslo. Vrtec pri OŠ. Jelšane. Vrtec pri OŠ.

1 MB - Občina Postojna

https://www.postojna.si/files/other/news/105/70216To%C4%8Dka%202.pdf

imenoval za direktorja javnega podjetja KOVOD Postojna d.o.o. Skladno z določbami. Odloka o organizaciji javnega ... DIREKTORICE CSD POSTOJNA. 2-9 ...

40 LET - Občina Postojna

https://www.postojna.si/files/other/posts48/105/70872Zbornik%20krajevnih%20skupnosti.pdf

prostovoljnih ur, priskočili so na pomoč tudi vojaki z Postojne ter Javor Belsko. GG. Postojna je pomagalo z materialom. Svet KS je tesno sodeloval z vsemi ...

Točka 4 (572 KB) - Občina Postojna

https://www.postojna.si/files/other/news/105/699437%20To%C4%8Dka%204.pdf

31 maj 2016 ... ureditvi medsebojnih pravic in obveznosti v zvezi z organiziranjem lekarniške dejavnosti JZ Lekarna Ljubljana na območju Občine Postojna.

Untitled - Občina Postojna

https://www.postojna.si/files/other/news/105/1231177%20to%C4%8Dka%20OPPN%20Postojnska%20jama.pdf

5 apr 2018 ... Merila in pogoji za ureditveno enoto UE-U so v veljavnem izvedbenem aktu (OPPN Postojnska jama,. Uradni list RS, št. 61/09, 104/10) podana ...

priloga 5 - Občina Postojna

https://www.postojna.si/files/other/news/105/7000511%20To%C4%8Dka%20-%20priloga%205.pdf

Zavod Znanje, javni zavod za muzejsko dejavnost, kulturo, izobraževanje in ostale dejavnosti ... (Ministrstvo za kulturo, Furs, Zavod za zaposlovanje...), ki so ...

Točka 9 (2 MB) - Občina Postojna

https://www.postojna.si/files/other/news/105/70222To%C4%8Dka%209.pdf

14 maj 2015 ... Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen. Občina Sežana ... LEKARNA ILIRSKA BISTRICA, Gregorčičeva cesta 8 a, Ilirska Bistrica. LEKARNA ...

priloga 2 - Občina Postojna

https://www.postojna.si/files/other/news/105/69892To%C4%8Dka%203%20-%20priloga%202.pdf

Sestavljajo ga direktor, vodje lekarn in lekarniških podružnic. Vodstvo v letu 2014: ANA KOBAL direktorica zavoda. JANA OGRIZEK vodja lekarne Ilirska Bistrica.

načrt zr - Občina Postojna

https://www.postojna.si/files/other/news/105/73774Na%C4%8Drt%20za%C5%A1%C4%8Dite%20in%20re%C5%A1evanja%20ob%20nesre%C4%8Di%20zrakoplova.pdf

Varstvo pred posledicami nesreče zrakoplova zagotavljajo pristojno letališče Postojna, prevozniki, prebivalci, organizirani v prostovoljne reševalne sestave ter ...

Hrenovice - Občina Postojna

https://www.postojna.si/Files/eMagazine/105/82409/Prepih%202016%20Junij.pdf

3 jun 2016 ... AFRIŠKA. KRAVJA. ANTILOPA. SLANO. JEZERO. V TIBETU. POJAV. NA VODI nagradna križanka. NOTRANJSKI MUZEJ POSTOJNA.

Vozni red - Občina Postojna

https://www.postojna.si/files/other/news/105/71906Vozni%20red.pdf

Kazarje. Spar. Supernova. Industr. cona. Spodnji. Burger. Knjižnica. Jamska ... Zalog. Primorka. Liv. Zdravstveni dom. Zgornji. Burger. Poljane. Delavska.

postojnski - Občina Postojna

https://www.postojna.si/Files/eMagazine/105/82324/Prepih%202015%20julij.pdf

28 jul 2015 ... Postojna bo od 18. do 21. avgusta gostila drugi filmski maraton kratkih fil- mov MUVIT/6x60. ... pa so se dva dni pozneje podali na »plešasti Nanos.« Starejšo izmed ... Igralci postojnskega Bowling kluba Epicenter so uspešno ...

priloga 1 - Občina Postojna

https://www.postojna.si/files/other/news/105/69891To%C4%8Dka%203%20-%20priloga%201.pdf

10,65. Septolete 30 tbl mentol. 4,84. 4,84. 4,84. Fidi koencim 10, 20 kap. 10,29. 10,29. 10,29. 10,29. Glukozamin. Pharma. Nord 90 kap. 21,01. 21,01. 18,11.

občina postojna - Občina Pivka

https://www.pivka.si/files/other/news/102/51881_224564.%20TO%C4%8CKA%20-%20Odlok.pdf

naprave pred nevarnimi vplivi na ljudi in živali ter preprečevanje ... členitve objekta kakor tudi vetrolov ... v primeru, da je pred vhodom večji odprt prostor, naj.

Dodatna pojasnila - Občina Postojna

https://www.postojna.si/files/other/news/105/70191Dodatna%20pojasnila.pdf

Občina Postojna z nakupom poleg kupnine prevzema še obveznost plačila pripadajočega davka, stroškov overitve podpisa – notar in zemljiška knjiga ter ...

participatorni proracun - Občina Postojna

https://www.postojna.si/files/other/news/105/200827Moja%20obcina%20-%20letak%20in%20obrazec%20za%20podajo%20predlogov.pdf

26 avg 2019 ... pošte na naslov: [email protected] Obrazci so na voljo tudi v vložišču Občine Postojna, na sedežih krajevnih skupnosti in spletni strani ...

ViSOP–Vizija in strategija Občine Postojna - Visit Postojna

http://www.visit-postojna.si/si/files/default/OE_Turizem/Dokumenti/Zelena%20shema/Vizija%20in%20strategija%20ob%C4%8Dine%20Postojna%20%28VISOP%29.pdf

Naša skupna vizija in strategija razvoja Občine Postojna je nastajala skupaj z Vami,. Postojnčankami ... Zavetišče za brezdomce, kjer nudijo celovito obravnavo.

lokalni energetski koncept občine postojna - Visit Postojna

http://www.visit-postojna.si/si/files/default/OE_Turizem/Dokumenti/Zelena%20shema_zadnja/70649Lokalni%20energetski%20koncept.pdf

Slika 23: Prostorska umestitev ogrevanih stavb v naselju Prestranek. ... MFE INTARZIJA PRESTRANEK. REŠKA CESTA 40, 6258 PRESTRANEK. 150.

Strategija razvoja turizma v občini Postojna - Visit Postojna

http://www.visit-postojna.si/si/files/default/OE_Turizem/Dokumenti/Zelena%20shema/Strategija.pdf

v Postojnski jami, tradicionalni Furmanski praznik, v zadnjih letih pa tudi ... letu 2016, izraziteje pa v letu 2017, kar po vsej verjetnosti sovpada z odprtjem.

LETNO POROČILO 2014 - Občina Postojna

https://www.postojna.si/files/other/news/105/69892To%C4%8Dka%203%20-%20priloga%202.pdf

LEKARNA POSTOJNA, Prečna ulica 2, Postojna. LEKARNA ... se nanašajo na lokacijo lekarne, dostopnost, urnik in prostore lekarne, zaposlene in njihovo.

3. dopisna seja gradivo - Občina Postojna

https://www.postojna.si/files/other/news/105/1783743.%20dopisna%20seja%20gradivo.pdf

18 apr 2019 ... ALEKSANDRA LORBEK, roj. 1974, prof. sociologije in slovenskega jezika s književnostjo, zaposlena kot profesorica slovenskega jezika, ...

POSEBNI DEL PRORAČUNA obrazložitve - Občina Postojna

https://www.postojna.si/files/other/news/105/10189504%20OBRAZLO%C5%BDITVE.pdf

Občina Logatec je v letu 2015 naročila Glavni pregled mostu čez reko Unico na ... lahko samostojno ustvarjajo, oblikujejo, popravljajo (npr. tečaj šivanja in ... ter sofinanciranje delovanja Regijske varne hiše ... moč zagotoviti infrastrukturne prilagoditve prometnic je smiselno promet opozarjati na ustrezno hitrost vožnje z.

Prenos pdf različice dokumenta - Občina Postojna

https://www.postojna.si/Files/eMagazine/105/82309/Prepih%202016%20Marec.pdf

3 mar 2016 ... Kustos biolog Slavko Polak je ob projekciji fotografij obudil spomin na triletno nastajanje in ... JUNAK. BALONAR. ŠORN. ORANŽADA. LOVEC.

Poročilo o glasovanju seje - Občina Postojna

https://www.postojna.si/files/other/news/105/12430029%20seja%20poro%C4%8Dilo%20o%20glasovanju.Pdf

13 apr 2018 ... Občina Postojna je na podlagi pobude zasebnega investitorja Profiles d.o.o., Razdrto 46, 6225 Hruševje, za širitev območja obstoječe ...

LETNO POROČILO 2015 - Občina Postojna

https://www.postojna.si/files/other/news/105/69886Dodatno%20gradivo%20%C5%A1t.%201%20-%20priloga.pdf

16 maj 2017 ... POMEMBNEJŠI DOGODKI V DRUŽBI POSTOJNSKA JAMA, D. D. V LETU ... v štiri-letnem obdobju kaže na porast skupnega števila zaposlitev, ...