3 točka Priznanja in nazivi Občine Postojna v letu ... - Občina Postojna

PREDLAGATELJ: Komisije za podelitev priznanj in nazivov občine Postojna ... Za 40. letno delo v kegljaškem športu mu je Športna zveza Postojna leta 2012 ...

3 točka Priznanja in nazivi Občine Postojna v letu ... - Občina Postojna - Sorodni dokumenti

3 točka Priznanja in nazivi Občine Postojna v letu ... - Občina Postojna

https://www.postojna.si/files/other/news/105/1749463%20to%C4%8Dka%20Priznanja%20in%20nazivi%20Ob%C4%8Dine%20Postojna%20v%20letu%202019.pdf

PREDLAGATELJ: Komisije za podelitev priznanj in nazivov občine Postojna ... Za 40. letno delo v kegljaškem športu mu je Športna zveza Postojna leta 2012 ...

4 točka Letni program športa v Občini Postojna - Občina Postojna

https://www.postojna.si/files/other/news/105/2231524%20tocka%20Letni%20program%20%C5%A1porta%20v%20Obcini%20Postojna.pdf

Nakup sedežne kosilnice za strme terene za košnjo javnih površin v KS Orehek. Programi športa. Področje športa - razpisi. Obnova objektov v Športnem parku ...

1 točka Avtocesta Postojna ali Divača - Jelšane in ... - Občina Postojna

https://www.postojna.si/files/other/news/105/1901201%20to%C4%8Dka%20Avtocesta%20Postojna%20ali%20Diva%C4%8Da%20-%20Jel%C5%A1ane%20in%20obvoznica%20Postojna.pdf

4 apr 2019 ... podpisani članice in člani OS vlagamo zahtevo za sklic seje OS za obravnavo točke. 1. Avtocesta POSTOJNAIDIVAČA-JELŠANE in obvoznica ...

4 točka imenovanje direktorice ZD Postojna - Občina Postojna

https://www.postojna.si/files/other/news/105/1208764%20to%C4%8Dka%20imenovanje%20direktorice%20ZD%20Postojna.pdf

GRADIVO K TOČKI 4. SOGLASJE K IMENOVANJU DIREKTORICE, AM. ZDRAVSTVENEGA DOMA DR. FRANCA. AMBROŽIČA POSTOJNA. 4-1 ...

14 točka problematika bolnišnice Postojna - Občina Postojna

https://postojna.si/files/other/news/105/14747814%20to%C4%8Dka%20problematika%20bolni%C5%A1nice%20Postojna.pdf

24 apr 2018 ... Zdravstveni center Dravlje d.o.o., Cesta na Poljane 24, 1210 ... dobila informacijo, da je bila junija 2017 pogodba z ZC Dravlje s strani ...

Točka 9 (2 MB) - Občina Postojna

https://www.postojna.si/files/other/news/105/70222To%C4%8Dka%209.pdf

14 maj 2015 ... Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen. Občina Sežana ... LEKARNA ILIRSKA BISTRICA, Gregorčičeva cesta 8 a, Ilirska Bistrica. LEKARNA ...

Točka 4 (572 KB) - Občina Postojna

https://www.postojna.si/files/other/news/105/699437%20To%C4%8Dka%204.pdf

31 maj 2016 ... ureditvi medsebojnih pravic in obveznosti v zvezi z organiziranjem lekarniške dejavnosti JZ Lekarna Ljubljana na območju Občine Postojna.

ViSOP–Vizija in strategija Občine Postojna - Visit Postojna

http://www.visit-postojna.si/si/files/default/OE_Turizem/Dokumenti/Zelena%20shema/Vizija%20in%20strategija%20ob%C4%8Dine%20Postojna%20%28VISOP%29.pdf

Naša skupna vizija in strategija razvoja Občine Postojna je nastajala skupaj z Vami,. Postojnčankami ... Zavetišče za brezdomce, kjer nudijo celovito obravnavo.

lokalni energetski koncept občine postojna - Visit Postojna

http://www.visit-postojna.si/si/files/default/OE_Turizem/Dokumenti/Zelena%20shema_zadnja/70649Lokalni%20energetski%20koncept.pdf

Slika 23: Prostorska umestitev ogrevanih stavb v naselju Prestranek. ... MFE INTARZIJA PRESTRANEK. REŠKA CESTA 40, 6258 PRESTRANEK. 150.

13 točka Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti - Občina Postojna

https://www.postojna.si/files/other/news/105/13355613%20to%C4%8Dka%20Odlok%20o%20pokopali%C5%A1ki%20in%20pogrebni%20dejavnosti.pdf

20 jun 2018 ... zadeve, prav tako pa ni zadržalo izvrševanja ZPPDej v delu, v katerem je sprožena presoja. Metodologija za oblikovanje cen 24-urne dežurne ...

3 točka Odlok o ustanovitvi OŠ Miroslava Vilharja - Občina Postojna

https://www.postojna.si/files/other/news/105/940123%20to%C4%8Dka%20Odlok%20o%20ustanovitvi%20O%C5%A0%20Miroslava%20Vilharja.pdf

zavoda Osnovna šola Miroslava Vilharja Postojna. Obravnava in sprejem odloka. NAMEN: PRAVNA PODLAGA: Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, ...

6 točka Poslovanje javnega zavoda Zavod Znanje ... - Občina Postojna

https://postojna.si/files/other/news/105/2054136%20tocka%20Poslovanje%20javnega%20zavoda%20Zavod%20Znanje%20Postojna%20s%20prilogo.pdf

17 sep 2019 ... Zavod Znanje Postojna, javni zavod za muzejsko dejavnost, kulturo, ... za brezposelne, ki jih izvajamo preko Zavoda RS za zaposlovanje (OS ...

Postojna je pred dvema letoma pridobila naziv ... - Občina Postojna

https://www.postojna.si/Files/eMagazine/105/140191/Prepih%20maj%2022b-5-18%20web.pdf

3 maj 2018 ... mladih, ki smo ga na Občini Postojna usklajevali tako z nevladniki kot tudi z institucijami. ... Nadmorska višina: 575 m. Osebna izkaznica ...

analiza stanja občina postojna - Visit Postojna

http://www.visit-postojna.si/si/files/default/OE_Turizem/Dokumenti/Zelena%20shema_analiza%20stanja/Ob%C4%8Dina%20Postojna_NESNOVNA%20DEDI%C5%A0%C4%8CINA_priloga%203_v%20delu_28.11.2018.pdf

Furmanski praznik je tradicionalna prireditev v Postojni, ki poteka prvo nedeljo v juliju. Na njem prikažejo bogato dediščino tovorniških in prevozniških ...

Nadzor KS Postojna - Občina Postojna

https://postojna.si/files/other/news/105/207893Nadzor%20KS%20Postojna.PDF

8 jan 2018 ... Nabava kurilnega olja v letu 2016. Datum proizvod dobavitelj. 11.2.2016 | kurilno olje MI OSKRBA d.o.o.. 3.3.2016 kurilno olje GATIS-CO d.o.o..

Občina Postojna - Visit Postojna

http://www.visit-postojna.si/si/files/default/OE_Turizem/Dokumenti/Zelena%20shema_zadnja/Zelena%20shema-zadn/ANALIZA%20STANJA_ob%C4%8Dina%20Postojna.pdf

2 nov 2018 ... Analiza stanja destinacije, oziroma Občine Postojna, opredeljuje različne ... možnost pridelave vpliva tudi razmeroma visoka nadmorska višina, ...

Strategija razvoja turizma v občini Postojna - Visit Postojna

http://www.visit-postojna.si/si/files/default/OE_Turizem/Dokumenti/Zelena%20shema/Strategija.pdf

v Postojnski jami, tradicionalni Furmanski praznik, v zadnjih letih pa tudi ... letu 2016, izraziteje pa v letu 2017, kar po vsej verjetnosti sovpada z odprtjem.

izbirni predmeti v šol. letu 2015/16 - OŠ Antona Globočnika Postojna

http://www.osagpostojna.si/files/2012/04/izbirni1516.pdf

... z Zakonom o spremembi in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli - ZOsn-F (Ur. list ... V literarni klub se lahko vključi vsak učenec ne glede na učni uspeh, ki ga ... Pri tem bomo uporabljali Orffova, lastna, elektronska glasbila in glasbila, ki se jih ...

PARTICIPATORNI PRORAČUN OBČINE POSTOJNA – REZULTATI ...

https://www.postojna.si/files/other/news/105/214383rezultati%20glasovanja.pdf

Nakup sedežne kosilnice za strme terene za košnjo javnih površin v KS Orehek. 82. 8.000. PRESTRANEK. 4. Ureditev pešpoti in kolesarske steze Prestranek - ...

Celostna prometna strategija Občine Postojna (2017)

http://sptm.si/wp-content/uploads/2019/04/Postojna-CPS-2017.pdf

Arhitekturno projektiranje Alja Vehovec, s. p.. Linhartova cesta 34, Ljubljana. Alja Vehovec. Lektura: Prevajalska zadruga Soglasnik, z. o. o.. Izdelovalci:.

Revizijsko poročilo: Pravilnost poslovanja Občine Postojna

http://www.rs-rs.si/fileadmin/user_upload/revizija/1121/ObcPostojna_PP10.pdf

Računsko sodišče je o pravilnosti poslovanja Občine Postojna v letu 2010 izreklo ... 2005 pa s Komus, d. o. o., Postojna (v nadaljevanju: družba Komus).

Občine Postojna, Pivka, Logatec in Ilirska Bistrica tudi E ... - Zeos doo

http://e-odpadki.zeos.si/images/dokumenti/aktivnosti/postojna_lansiranje.pdf

17 feb 2017 ... službe za ravnanje z odpadki: Publicus, d.o.o., Ljubljana, JP, Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o. in KP Logatec d.o.o. ter predstavniki nekaterih ...

4 MB - Občina Postojna

https://www.postojna.si/files/other/news/105/70109To%C4%8Dka%207.pdf

10 dec 2015 ... PIVKA Vrtec Mavrica. Vrtec Vetrnica. Vrtec Košana. ILIRSKA. BISTRICA. Vrtec Antonina. Vrtec Jožefe. Maslo. Vrtec pri OŠ. Jelšane. Vrtec pri OŠ.

40 LET - Občina Postojna

https://www.postojna.si/files/other/posts48/105/70872Zbornik%20krajevnih%20skupnosti.pdf

prostovoljnih ur, priskočili so na pomoč tudi vojaki z Postojne ter Javor Belsko. GG. Postojna je pomagalo z materialom. Svet KS je tesno sodeloval z vsemi ...

1 MB - Občina Postojna

https://www.postojna.si/files/other/news/105/70216To%C4%8Dka%202.pdf

imenoval za direktorja javnega podjetja KOVOD Postojna d.o.o. Skladno z določbami. Odloka o organizaciji javnega ... DIREKTORICE CSD POSTOJNA. 2-9 ...

priloga 5 - Občina Postojna

https://www.postojna.si/files/other/news/105/7000511%20To%C4%8Dka%20-%20priloga%205.pdf

Zavod Znanje, javni zavod za muzejsko dejavnost, kulturo, izobraževanje in ostale dejavnosti ... (Ministrstvo za kulturo, Furs, Zavod za zaposlovanje...), ki so ...

Vozni red - Občina Postojna

https://www.postojna.si/files/other/news/105/71906Vozni%20red.pdf

Kazarje. Spar. Supernova. Industr. cona. Spodnji. Burger. Knjižnica. Jamska ... Zalog. Primorka. Liv. Zdravstveni dom. Zgornji. Burger. Poljane. Delavska.

postojnski - Občina Postojna

https://www.postojna.si/Files/eMagazine/105/82324/Prepih%202015%20julij.pdf

28 jul 2015 ... Postojna bo od 18. do 21. avgusta gostila drugi filmski maraton kratkih fil- mov MUVIT/6x60. ... pa so se dva dni pozneje podali na »plešasti Nanos.« Starejšo izmed ... Igralci postojnskega Bowling kluba Epicenter so uspešno ...

Untitled - Občina Postojna

https://www.postojna.si/files/other/news/105/1231177%20to%C4%8Dka%20OPPN%20Postojnska%20jama.pdf

5 apr 2018 ... Merila in pogoji za ureditveno enoto UE-U so v veljavnem izvedbenem aktu (OPPN Postojnska jama,. Uradni list RS, št. 61/09, 104/10) podana ...

zapisnik - Občina Postojna

https://www.postojna.si/files/other/news/105/136400zapisnik.pdf

36. seje Nadzornega odbora Občine Postojna (v nadaljevanju NO PO), ki je ... Sprejem končnega poročila o opravljenem nadzoru »Športna zveza Postojna«.

priloga 2 - Občina Postojna

https://www.postojna.si/files/other/news/105/69892To%C4%8Dka%203%20-%20priloga%202.pdf

Sestavljajo ga direktor, vodje lekarn in lekarniških podružnic. Vodstvo v letu 2014: ANA KOBAL direktorica zavoda. JANA OGRIZEK vodja lekarne Ilirska Bistrica.

Hrenovice - Občina Postojna

https://www.postojna.si/Files/eMagazine/105/82409/Prepih%202016%20Junij.pdf

3 jun 2016 ... AFRIŠKA. KRAVJA. ANTILOPA. SLANO. JEZERO. V TIBETU. POJAV. NA VODI nagradna križanka. NOTRANJSKI MUZEJ POSTOJNA.

priloga 1 - Občina Postojna

https://www.postojna.si/files/other/news/105/69891To%C4%8Dka%203%20-%20priloga%201.pdf

10,65. Septolete 30 tbl mentol. 4,84. 4,84. 4,84. Fidi koencim 10, 20 kap. 10,29. 10,29. 10,29. 10,29. Glukozamin. Pharma. Nord 90 kap. 21,01. 21,01. 18,11.

načrt zr - Občina Postojna

https://www.postojna.si/files/other/news/105/73774Na%C4%8Drt%20za%C5%A1%C4%8Dite%20in%20re%C5%A1evanja%20ob%20nesre%C4%8Di%20zrakoplova.pdf

Varstvo pred posledicami nesreče zrakoplova zagotavljajo pristojno letališče Postojna, prevozniki, prebivalci, organizirani v prostovoljne reševalne sestave ter ...

participatorni proracun - Občina Postojna

https://www.postojna.si/files/other/news/105/200827Moja%20obcina%20-%20letak%20in%20obrazec%20za%20podajo%20predlogov.pdf

26 avg 2019 ... pošte na naslov: [email protected] Obrazci so na voljo tudi v vložišču Občine Postojna, na sedežih krajevnih skupnosti in spletni strani ...

Dodatna pojasnila - Občina Postojna

https://www.postojna.si/files/other/news/105/70191Dodatna%20pojasnila.pdf

Občina Postojna z nakupom poleg kupnine prevzema še obveznost plačila pripadajočega davka, stroškov overitve podpisa – notar in zemljiška knjiga ter ...