regionalizacija in tipizacija mestne občine ... - Mestna občina Ljubljana

Te pokrajine so Polhograjsko hribovje, ki na ozemlje občine sega na njenem ... pokrajine v mestni občini Ljubljana najpomembnejšo vlogo relief, kamnine.

regionalizacija in tipizacija mestne občine ... - Mestna občina Ljubljana - Sorodni dokumenti

regionalizacija in tipizacija mestne občine ... - Mestna občina Ljubljana

https://www.ljubljana.si/assets/Seje/15915/pdf9-regionalizacija-in-tipizacija-mestne-obine-ljubljana.pdf

Te pokrajine so Polhograjsko hribovje, ki na ozemlje občine sega na njenem ... pokrajine v mestni občini Ljubljana najpomembnejšo vlogo relief, kamnine.

program mestne občine ljubljana na 18 ... - Mestna občina Ljubljana

https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/F3ZO-2018-Program-MOL.pdf

1 okt 2018 ... Cankarjev dom. Ogled čebeljega panja na strehi Cankarjevega doma. Ploščad pred Cankarjevim domom, pred Cankarjevim spomenikom.

a) Stanovanjski program Mestne občine ... - Mestna občina Ljubljana

https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/11.-a-tocka-Stanovanjski-program-MOL-2019-2022.pdf

18 mar 2019 ... 4.1.3.5 Cesta španskih borcev - izgradnja novih sosesk. 4.1.3.6 Rakova jelša I ... Kralji ulice, azilni dom, materinski dom...). Prav tako bodo ...

Spremljevalni program Mestne občine Ljubljana.pdf - Mestna občina ...

https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/F3ZO-2019-Program-MOL.pdf

1 okt 2019 ... Mestna knjižnica Ljubljana. Svetla jesen življenja (predavanje Milene Marković). Knjižnica Prežihov Voranc. SREDA, 2. OKTOBER 2019.

Predlog Prometne politike Mestne občine ... - Mestna občina Ljubljana

https://www.ljubljana.si/assets/Seje/15448/6.-toka---prometna-politika-mestne-obine-ljubljana1.pdf

11 apr 2013 ... Savsko naselje, Štepanjsko naselje, Fužine, Jarše,. Bratovševa ... podlagi projektne dokumentacije (sofinanciranje z LIDL). 2.7.17. Potrčeva ...

Lokalni energetski koncept Mestne občine Maribor - Mestna občina ...

http://www.maribor.si/dokument.aspx?id=33576

2000 Maribor niso se odzvali. TLAKOVCI PODLESNIK Podlesnik. Bojan s.p. ... center, Emona Merkur, Merkur d.d. in Qulandia. Poleg večjih podjetij in drugega ...

Operativni gasilski načrt Mestne občine Velenje - Mestna občina ...

http://arhiva.velenje.si/0-www-4/Datoteke/2018/OPERATIVNI%20GASILSKI%20NA%C4%8CRT%20MESTNE%20OB%C4%8CINE%20VELENJE%202018%20-%20PODPISAN.pdf

22 jan 2018 ... nekdanjimi naselji in zaselki Škale, Stara vas, Staro Velenje, Šalek in Šmartno. ... Šmartinske Cirkovce, mesto Velenje in Vinska Gora. J1. SES.

MESTNA OBČINA PTUJ Mestni svet Mestne občine ... - Lex Localis

http://www.lex-localis.info/files/f80d562e-7072-468d-bad6-6010055e8a01/635195056204648135_1.%20a%20Predlog%20zapisnika%2031.%20seje%20Mestnega%20sveta%20Mestne%20obcine%20Ptuj.pdf

15 jul 2013 ... 31. redne seje Mestnega sveta Mestne občine Ptuj, ki je bila v ponedeljek 15. julija 2013, ob 13. uri ... in zagotovi se naj ozvočenje za pogrebno slovesnost ob ... predvsem iz razloga, ker je podjetje Adriaplin d.d., dosedanji ...

Celostna prometna strategija Mestne občine ... - Mestna občina Koper

https://www.koper.si/wp-content/uploads/2018/07/05-Cestno-prometna-strategija-MOK.pdf

4.3 Javni potniški promet. Nosilec javnega potniškega prometa v Mestni občini Koper je avtobus. Znotraj občine deluje javni primestni avtobusni promet, ki z ...

Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine ... - Mestna občina Kranj

https://www.kranj.si/files/06_mestna_obcina/mestni_svet/seje2006-10/microsoft_word_-_7_2_strategija_trajnostnega_razvo.pdf

12 okt 2006 ... Kultura in turizem. Gorenjski muzej. 46%. 4,11. Prešernovo gledališče. 65%. 3,99. Kino Center. 36%. 3,53. Osrednja knjižnica Kranj. 53%. 3,95.

proračun mestne občine ptuj za leto 2020 - Mestna občina Ptuj

http://www.ptuj.si/_pdf/obrazlozitve_proracuna_2020.pdf

5006 - ČETRT ROGOZNICA . ... 16039002 - Urejanje pokopališč in pogreb, ... prostorskem načrtu za območje urejanja P11-R5 Rogoznica - Pokopališče.

integralni razvojni program mestne občine ptuj - Mestna občina Ptuj

http://www.ptuj.si/_pdf/integralni_razvojni_program_MO_Ptuj_priloge.pdf

5.1.1 Program 1: Povečanje zaposljivosti prebivalstva in vseživljenjsko ... Kurentovanje in karneval, Dobrote slovenskih kmetij, Slovenski festival ... 2004/2017.

mestni svet mestne občine maribor - Mestna občina Maribor

http://www.maribor.si/dokument.aspx?id=14210

14 feb 2011 ... SKLEPA: Mestni svet sprejme odlok o občinskem podrobnem prostorskem ... Iz zemljiške knjige je razvidno, da dajalci pripombe na parceli št.

Zaključni račun Mestne občine Ptuj za leto 2018 - Mestna občina Ptuj

http://www.ptuj.si/_pdf/Zakljucni_racun_Mestne_obcine_Ptuj_za_leto_2018.pdf

27 mar 2019 ... PSS Ptuj d.o.o.. 520.204,57 EUR. Komunalno podjetje Ptuj d.d.. 907.536,54 EUR. Skupaj. 1.427.741,11 EUR. D/ Dolgoročno dana posojila.

Vizija in strategija Mestne občine Ptuj 2015-2025 - Mestna občina Ptuj

http://www.ptuj.si/_pdf/Vizija_in_strategija_Mestne_obcine_Ptuj_2015-2025.pdf

1 sep 2016 ... ugodna geografska lega – ob avtocestni vpadnici,. • prihodki podjetij v mo ptuj se od leta 2010, ko se kaže največji vpliv gospodarske krize, ...

Zaključni račun Mestne občine Ptuj za leto 2017 - Mestna občina Ptuj

http://www.ptuj.si/_pdf/Zakljucni_racun_Mestne_obcine_Ptuj_za_leto_2017.pdf

10 jan 2018 ... so prišle v finalni izbor mednarodnega slikarskega ex-tempora znotraj Kurentovanja 2017. (februar); razstava dijakov s predstavitvijo poslovne ...

statut mestne občine koper - Mestna občina Koper

https://www.koper.si/wp-content/uploads/2015/07/statut-2008-%C4%8Distopis.pdf

Dilici, Dol pri Hrastovljah, Dvori, Fijeroga, Gabrovica pri Črnem Kalu, ... Sklic zbora občanov mora vsebovati območje, za katerega se sklicuje zbor občanov, kraj.

POROČILO O AKTIVNOSTIH MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA ...

http://www.inst-antonatrstenjaka.si/repository/Letno_poroilo_2011_mesta_Ljubljana.pdf

Medgeneracijsko naravnane programe pa je izvajal tudi Javni zavod MOL Mladi ... spletni servis “Pobude meščanov”, na voljo je bila tudi možnost osebnega ...

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA MESTNE OBČINE LJUBLJANA ...

https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/Zakljucni-racun-2019.pdf

Zaključni račun proračuna je akt občine, v katerem so prikazani predvideni in ... V letu 2018 smo izvedli sanacije igrišč na Vrtcu Ciciban, Enota čebelica, Vrtcu ...

Stanovanjski program Mestne občine Ljubljana 2010

https://www.ljubljana.si/assets/Seje/15418/06.-predlog-za-ms---stanovanjski-program-mol--2010.pdf

Na podlagi zazidalnega načrta MS ½-1 in MR 1/1 Zelena jama, ki ga je konec leta ... V stanovanjskem bloku na naslovu Celovška 185 je MOL lastnica prostorov, ... SZ-1, ki najemodajalcu neprofitnega stanovanja daje pravico vsakih pet let od ...

odlok o proračunu mestne občine ljubljana za leto 2008

https://www.ljubljana.si/assets/mestna-obcina/Proracuni/Odlok-o-proracunu-MOL-za-leto-2008.pdf

Prane plošče: 10 x 54 EUR = 540 EUR. 2. Postavitev ... Urejene bodo steze na: -. Cesti Ljubljanske brigade (nadaljevanje proti trgovskemu centru Mercator),.

program mestne občine ljubljana na 19. festivalu za tretje življenjsko ...

https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/F3ZO-2019-Program-MOL.pdf

1 okt 2019 ... Knjižnica Otona Župančiča, Mediateka ... V času trajanja festivala bo Mestna knjižnica Ljubljana vsem novo vpisanim upokojencem podarila ...

odlok o proračunu mestne občine ljubljana za leto 2018

https://www.ljubljana.si/assets/mestna-obcina/Proracuni/Odlok-o-proracunu-MOL-za-leto-2018.pdf

Priprava proračuna MOL za leto 2018 temelji na restriktivnem pristopu pri načrtovanju odhodkov MOL. ... vinjete, zaščitni elementi pred ponarejanjem dovolilnic, označevanje ... praznjenjem 1x tedensko na ploščadi pred Mercator trgovino v.

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3 ...

https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/22.4.2017-objava-prednostnih-list-17.jr.pdf

18 apr 2017 ... 344 ŠIMIĆ SLAĐANA. 545. 345 DIESEL SABINA ... 304 MALIĆ NATAŠA. 450. 305 TOŠIĆ ... 852 VONČINA KLAVDIJA. 240. 853 ŽELEZNIK ...

odlok o proračunu mestne občine ljubljana za leto 2019

https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/PRORACUN-2019.pdf

Priprava proračuna MOL za leto 2019 temelji na restriktivnem pristopu pri ... avtotaksi voznike, oznake za avtotaksi vozila, avto taksi vinjete, zaščitni elementi pred ... najemnino Paritasu d.o.o., le-ta pa iz teh sredstev plačuje obroke po kreditni.

Skrbovin'ca je skupno delo Mestne občine Ljubljana in štirih ...

http://www.dzc.si/files/2018/05/Skrbovinca-predstavitev-za-letak.pdf

Več o sodelujočih organizacijah in ponudbi najdete na: Zveza Sonček - www.soncek.org. DZC Janeza Levca - www.dzc.si. Želva d.o.o. - www.zelva.si.

program mestne občine ljubljana na 18. festivalu za tretje življenjsko ...

http://www.cssiska.si/pdf/f3zo2018.pdf

1 okt 2018 ... venskem popuščanju – Lekarna Ljubljana. 17:00 – 17:40. Vadba: Zumba – Center aktivnosti Fužine. Predstavitveni prostor MOL. 11:00 – 18:00.

Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Ljubljana za leto ...

https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/5.-tocka-POLLETNO-POROCILO-2018.pdf

31 jul 2018 ... Realiziral se je nakup garderobne omare za OZRCO ... pogodbi o izvedbi investicijsko-vzdrževalnih del z izvajalcem Lesnina MG Oprema d.d..

načrtovanje kolesarskih povezav mestne občine ljubljana z njenim ...

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/krajinska-arhitektura/du2_baloh_maja.pdf

Slovenije so med njimi le še Milano, Bologna, Műnchen, Dunaj, Bratislava in ... Cestna razdalja avtobusna postaja Ig – ţelezniška postaja Ljubljana: 12,2 km.

Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2018

https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/Rebalans-2018.pdf

22 maj 2018 ... Predvidena je izdelava projektne dokumentacije v letu 2018, izvedba GOI del s pričetkom v letu 2019 in ... odpadlega sims napušča) in pleskanje prostorov na več lokacijah. ... SKATE PARK POD FABIANIJEVIM MOSTOM.

a) Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2019

https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/6.-a-tocka-PREDLOG-PRORACUNA-MOL-ZA-LETO-2019.pdf

23 maj 2018 ... samopostrežnih terminalov za izposojo mestnega kolesa Bicike(lj)) v skupni višini ... Nakup pisarniške opreme in pohištva, nakup mobilnih telefonov ipd., nakup koles. ... 4. izdelava primerjave novega in starega stanja v zemljiškem ... Proračunski uporabnik izvaja odkup zemljišč na podlagi ponudb strank ...

odlok o rebalansu proračuna mestne občine ljubljana za leto 2019

https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/REBALANS-II-2019.pdf

CESTO IN KAVČIČEVO ULICO - IKEA. 7560-17-0689. 1.801.224, ... spomenika z napisom v slovenščini in kitajščini (mandarinščini) na katerem bo stala replika ... EU GeoPLASMA-CE - Shallow Geothermal Energy Planning, Assessement and.

Glasilo Mestne občine Ljubljana, letnik XXIII, številka 7, september ...

https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/Glasilo-Ljubljana-7-2019.pdf

3 sep 2018 ... dogodkov lahko naredi avtoštop! Helen ... Karting center BTC Ljubljana, Šmartinska c. 152 ... Športni center Millenium BTC, Šmartinska c. 152.

Program varstva okolja Mestne občine Ljubljana 2014-2020

https://www.ljubljana.si/assets/mestna-obcina/mestna-uprava/oddelek-za-varstvo-okolja/mol-pvo-2014.pdf

Nataša Jazbinšek Seršen, vodja Oddelka za varstvo okolja mag. Helena Regina mag. Zala Strojin Božič. Marjana Jankovič. Andrej Piltaver. Svetlana Čermelj.

Častni pokrovitelj Ljubljana Festivala 2017 je župan Mestne občine ...

https://www.efa-aef.eu/media/4038-programska-knjizica-lf-65_webfinal.pdf

30 jun 2017 ... cerkev. RICHARD GALLIANO, harmonika. 2. 8. Križevniška cerkev. Michael Martin Kofler, flavta. Martin Belič, flavta. Stephan Kiefer, klavir. 3. 8.

Odlok o spremembah proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2018

https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/Odlok-o-spremembah-proracuna-MOL-za-leto-2018.pdf

28 sep 2017 ... LESNINA INŽENIRING podjetje za ... V letu 2018 se sredstva namenjajo za izvedbo projektne dokumentacije prenove kuhinje in jedilnice in.