Uradni list RS - 65/2004, Uredbeni del - PisRS

(Navedite izvorni, prejemni ali starševski organizem, vključek in vektor, ki se uporabljajo). 5.1 Skupina 1. Izvorni organizem. Znanstveno ime3. Družina*. Oznaka.

Uradni list RS - 65/2004, Uredbeni del - PisRS - Sorodni dokumenti

Uradni list RS - 65/2004, Uredbeni del - PisRS

http://pisrs.si/Pis.web/npb/2004-01-2945-p2.pdf

(Navedite izvorni, prejemni ali starševski organizem, vključek in vektor, ki se uporabljajo). 5.1 Skupina 1. Izvorni organizem. Znanstveno ime3. Družina*. Oznaka.

Uradni list RS – 17/2004, Uredbeni del - PisRS

http://www.pisrs.si/Pis.web/npb/2004-01-0705-p1.pdf

7 jan 2004 ... 12. 12. 2002. 12. 12. 2007. 5. FIT VAROVANJE LJUBLJANA ... DRUŽBA ZA VAROVANJE d.o.o.,. Špruha 33 ... RIVAL VTS d. o. o.. Glonarjeva 8.

Uradni list RS - 57/2004, Uredbeni del - PisRS

http://pisrs.si/Pis.web/npb/2004-01-2681-p2.pdf

dolgorepka. 2,0. Aegolius funereus koconogi čuk. 12,0. Aegypius monachus rjavi jastreb. 28,0. Agelaius flavus. Alauda arvensis poljski škrjanec. 3,3. Alca torda.

44/2004, Uredbeni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/files/RS_-2004-044-02026-OB~P001-0000.PDF

15 apr 2002 ... 83 CATCH PAST ZA MRAVLJE fenitrotion. 10,2 %,. Buhler Fontaine /ARC Kranj. B318041/03;. 8.4.2003. 1.1.2011. (4). 84 CATCH PAST ZA ...

14/2004, Uredbeni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2004/Ur/u2004014.pdf

Melioracijsko območje Dob, Slovenska vas. 57052. 4.800,00. 379. VELENJE. Melioracije Bevče ... Prelaze-Jakopec. Z Jakopec. JP ... 11. parkirati ali postavljati motorna in druga vozila, pri- kolice in druge ... rabljene prostore počistiti,. 4. po končani ... menjuje komunalno infrastrukturo (bencinske črpalke, avto- pralnice ipd.) ...

100/2004, Uredbeni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/files/RS_-2004-100-04334-OB~P001-0000.PDF

1 nov 2019 ... Podskrajnik, Slivice, Unec, Rakov Škocjan in Zelše v skupni površini 4.277 ... TTN 5. 1. 0078 Iška z Zalo – soteska. Soteski Iške in Zale z Iškim.

88/2004, Uredbeni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2004/Ur/u2004088.pdf

vzhodu v ravni ali valoviti gradbeni liniji, na strehi garaže se lahko del površin nameni atrijem ... objekt Merkur – Kovintrade s pripadajočimi parkirišči, ter do predvidenega ... oder z nadstreškom, tlorisne površine do 30,0 m2. – prodajni kiosk ...

57/2004, Uredbeni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2004/Ur/u2004058.pdf

3 feb 2020 ... Notranji premer obročka v mm. (samec - samica) ... (samec - samica). Amazona finschi. 9,5 ... kakapo, sovji papagaj. Strix aluco lesna sova.

133/2004, Uredbeni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/files/RS_-2004-133-00001-PP~P002-0000.PDF

Enotni grafični znaki za prikazovanje meril in pogojev za urejanje prostora in mej območij: grafični znak črno - belo barvno. 1. faktor izrabe gradbene parcele*.

46/2004, Uredbeni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2004/Ur/u2004046.pdf

d. lahka redukcijska sklopka visokih zmogljivosti (s faktorjem K več kakor 300); e. sistem ... sotna parkljasta divjad (srnjad, jelenjad) in divji prašiči. Tu so prisotne ...

86/2004, Uredbeni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2004/Ur/u2004086.pdf

5 avg 2004 ... za varstvo osebnih podatkov (v nadaljnjem besedilu: spletna stran). ... kamera Codufidex, naprava ... Stražnica Kofce Tržič st. stavba, dvorišče ...

37/2004, Uredbeni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/files/RS_-2004-037-01616-OB~P001-0000.PDF

pefloksacin. P* Zdravila ni dovoljeno predpisati kot zdravilo ... P* Predpisovanje kot zdravilo izbora omejeno na ... aspergiloze in okužb s Candida spp, ki so.

66/2004, Uredbeni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/files/RS_-2004-066-02996-OB~P001-0000.PDF

... priimek, strokovna izobrazba). - odgovorni vodja gradbišča (če je imenovan) … ... priimek, strokovna izobrazba). - odgovorni vodja posameznih del s področja:.

Uradni list RS, 77/2004, Uredbeni del

https://www.uradni-list.si/files/RS_-2004-077-03411-OB~P005-0000.PDF

2 nov 2016 ... Sekuritizirane (listinjene) naložbe v kredite ... Stanovanjski krediti so posojila, odobrena za namene naložb v stanovanja, vključno z gradnjo in ...

Uradni list RS - 24/2004, Uredbeni del - e-Občina

https://www.e-obcina.si/Files/eMagazine/367/121921/Uradni%20list%20Republike%20Slovenije%20st.%2024-2004.pdf

kmetijska zemljišča v rabi razen za vinograde in za zemljišča v zaraščanju. III. ... 1753 VIŽMARJE. 4412 HRASTJE ... Govedorejske zadruge;. – Gospodarsko ...

Uradni list RS - 102/2005, Uredbeni del - PisRS

http://www.pisrs.si/Pis.web/npb/2005-01-4425-2003-01-5513-npb3-p4.pdf

10, Postojna ZKV 821 k.o. Postojna, v ... Stanovanje v Postojni, Kidričevo naselje št. ... Splošna bolnišnica Slovenj Gradec - prodaja trisobnega stanovanja v.

Uradni list RS - 32/2005, Uredbeni del - PisRS

http://www.pisrs.si/Pis.web/npb/2005-01-1085-1998-01-2736-npb5-p2.pdf

do 10 cm, mrežna armatura Q 385, čiščenje betonske površine, sidranje armature ... opaža in podpiranje, sidranje plošče, pozidavanje, dobava betona in betonirnaje ... Razred - objekti z normalno tehnično – organizacijskimi zahtevami, obi-.

Uradni list RS – 53/2005, Uredbeni del - PisRS

http://www.pisrs.si/Pis.web/npb/2005-01-2229-2002-01-5708-npb1-p1.pdf

Opozorilni znaki (piktogrami). Postavijo se kot ... se izjemoma sme za znake prepovedi (prepoved kolesarjenja, prepoved hoje, prepoved trganja rastlin ipd.) ...

Uradni list RS - 29/2003, Uredbeni del - PisRS

http://www.pisrs.si/Pis.web/npb/2006-01-5319-2002-01-4367-npb1-p4.pdf

kral, ulica, števika, naziv pošte). (poštna številka. Izobrazba. L . poklic. Les. (stopnja od 1-9). (standardna klasifikacija poklicev). (koda). Zaposlen(a) pri nas od dr.

Uradni list RS – 33/2005, Uredbeni del - PisRS

http://www.pisrs.si/Pis.web/npb/2005-01-1111-p1.pdf

distančnik stekla 22 mm. Vgraditev žaluzij v termopan steklo 4-27-4. – 6.500.- SIT/m2. Vertikalne žaluzije – razni vzorci od 3.700.- do 17.500.-. Plisirane platnene ...

Uradni list RS - 46/2005, Uredbeni del - PisRS

http://pisrs.si/Pis.web/npb/2005-01-1880-p1.pdf

material je lahko: lesena ali kovinska. Glede na vrsto je lahko: tablasta ali segmentna. pregrada. To je zgradba, ki pregrajuje dolino in služi za zajezitev vode ...

Uradni lisr RS - 061/2016, Uredbeni del - Uradni list

https://www.uradni-list.si/_pdf/2016/Ur/u2016061.pdf

23 sep 2016 ... Komunala Brežice d.o.o., Cesta prvih borcev 18,. 8250 Brežice;. 22. ... 2016; Občina Radlje ob Dravi, na podlagi 16. člena Statuta Občine. Radlje ob Dravi ... pogrebi, žalne slovesnosti, polaganje vencev,. – slovesni podpisi ...

17/2004, Uredebni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2004/Ur/u2004017.pdf

10 nov 2012 ... pogreb, žare, zabojčki za kosti, pogrebni simboli izključno za na krsto in sarkofag, tekstil za ... Zagojiči 10 b. 2272 GORIŠNICA. Viktor VIDOVIČ.

Uradni list RS, št. 133 – Uredbeni del

https://www.uradni-list.si/files/RS_-2006-133-05575-OB~P001-0000.PDF

praletrin. Sara Lee /ARC Kranj. 1.5.2008. 164 CATCH PAST ZA MRAVLJE. 18 fenitrotion. Buhler Fontaine /ARC Kranj. 1.1.2011. 165 CATCH PAST ZA ŠČURKE.

110/2004, Uradne objave - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2004/Ra/r2004110.pdf

28 maj 2001 ... Firma: PERFECTO Trgovina in storitve. d.o.o. ... ŽALEC. Osnovni kapital: 10.253.000,00 SIT. Ustanovitelji: ZOTTEL ... KITAJSKA, imenovanje: 7.

Stran 13176 / Št. 111 / 14. 10. 2004 - Uradni list

https://www.uradni-list.si/files/RS_-2004-111-04623-OB~P001-0000.PDF

14 okt 2004 ... lokalni Slap na potoku Malenšček pod Vrsnim geomorf, hidr ... državni Slapovi in korita Godiče, levega pritoka Soče geomorf, hidr, zool.

Uradni list RS - 32/99, Uredbeni del - e-Občina

https://www.e-obcina.si/Files/eMagazine/367/121328/Uradni%20list%20Republike%20Slovenije%20st.%2032-1999.pdf

6 maj 1999 ... Gosp. štedilnik z dim. priključkom. KOS ... Gostinski štedilnik. KOS ... Akvonij. 175. MP. 0. 63. JP 897830. LK 396310 Ul. Matije Gubca h.št. 29.

061/2017, Uredbeni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2017/Ur/u2017061.pdf

2 nov 2017 ... (pogoji za vpis v imenik pooblaščenih arhitektov in inženirjev) ... Seznam podpisnikov mora vključevati osebno ime, naslov stalnega ...

008/2017, Uredbeni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2017/Ur/u2017008.pdf

17 feb 2017 ... nadzora po zakonu, ki ureja varstvo pred ionizirajočimi sevanji in jedrsko varnost, ... datumu rojstva iz EMŠO iz RKG in v primeru pravnih oseb.

010/2017, Uredbeni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2017/Ur/u2017010.pdf

27 feb 2017 ... (register izvajalcev osebne asistence). (1) Za potrebe razvoja in izvajanja osebne asistence mini- strstvo vodi register o izvajalcih osebne ...

082/2018, Uredbeni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2018/Ur/u2018082.pdf

21 dec 2018 ... načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Maribor ... bilo število preseganj dnevne mejne vrednosti ves čas izvajanja meritev ... P & R E'Leclerc. ... zakonodaje iz varstva pred sevanjem (potreben delovni prostor z ...

059/2017, Uredbeni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2017/Ur/u2017059.pdf

27 okt 2017 ... pika nadomesti z vejico in doda besedilo »če so ga starši po pravu države ... Kočevje, razloge za preklic soglasja k podaljšanemu obrato- valnemu ... trgovine Mercator – 2. faza ni objektov ali območij kulturne dediščine.«.

086/2011, Uredbeni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2011/Ur/u2011086.pdf

28 okt 2011 ... poimenovanja strojev: viličar, žerjav, bager, tovornjak …; ... poimenovanja oddaj: dnevnik, nadaljevanka, film, risanka …; oddaja, prenos …;.

035/2018, Uredbeni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/2018/Ur/u2018035.pdf

25 maj 2018 ... in manipulativnih površin ali v zbiralnik deževnice. (3) KOMUNALNA ... namen s pobudnikom, MERKUR nepremičnine d.d., Cesta na Okroglo 7 ...

43/1996, Uredbeni del - Uradni list RS

https://www.uradni-list.si/_pdf/1996/Ur/u1996043.pdf

Roža ŽUST, za namestnico generalne direktorice Agen- ... transporterji, viličarji, avto ... mnenju Tehničnega muzeja Slovenije in AMZS. 4. ... virno izjavo proizvajalca vozila, da taka pogodba obstaja. ... overovljena kupoprodajna pogodba,.

Uradni list RS 106/2010, Uredbeni del

https://www.uradni-list.si/_pdf/2010/Ur/u2010106.pdf

27 dec 2010 ... zvajalec vozila glede na konstrukcijske lastnosti vozila;. 19. »pooblaščeni ... Za vsak prepis ali fotokopijo, narejeno na diplomatskem ali konzularnem ... gov ali nega družinskega člana, s katerim živi v skupnem gospo‑ dinjstvu ...