ISPM 16 Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ... - Gov.si

Merila opredelitve. Karantenski škodljivi organizem Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizem. Status škodljivega organizma. Ni navzoč ali z omejeno.

ISPM 16 Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ... - Gov.si - Sorodni dokumenti

ISPM 16 Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizmi ... - Gov.si

https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/UVHVVR/Zdravje-rastlin/IZVOZ-rastline/mednarodni-standardi-ISPM/ISPM-16-ZasnovaRNQPuporaba-slov.pdf

Merila opredelitve. Karantenski škodljivi organizem Nadzorovani nekarantenski škodljivi organizem. Status škodljivega organizma. Ni navzoč ali z omejeno.

Nadzorovani škodljivi organizmi na rastlinah - Društvo za varstvo ...

http://www.dvrs.bf.uni-lj.si/Cvelbar_Dvrs_09.pdf

12 jun 2009 ... Nadzorovan škodljiv organizem (IPPC 1997). • Karantenski škodljivi organizem - ŠO, ki lahko gospodarsko pomembno prizadene območje, ...

ISPM 32 Razvrscanje blaga slov - Gov.si

https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/UVHVVR/Zdravje-rastlin/IZVOZ-rastline/mednarodni-standardi-ISPM/ISPM-32-Razvrscanje-blaga-slov.pdf

Razvrščanje blaga glede na tveganje zaradi škodljivih organizmov ... postopka in stopnje obdelave lahko blago na splošno razdelimo v naslednje tri vrste:.

Škodljivi učinki hrupa na zdravje - ZVD

http://www.zvd.si/media/medialibrary/2016/12/Zavod_za_varstvo_pri_delu_RDV_01_2011_Skodljivi_ucinki_hrupa_na_zdravje.pdf

7. menierova bolezen,. 8. neorganske izgube sluha (ren- tne tendence …). Prirojene nepravilnosti notranjega ušesa so lahko omejene le na uho ali pa združene ...

škodljivi vplivi svetlobnega onesnaževanja na živa bitja harmful ...

http://temnonebo.com/images/pdf/dn-marolt.pdf

3 jun 2010 ... ONESNAŽEVANJA NA ŽIVA BITJA. HARMFUL EFFECTS OF LIGHT POLLUTION ON. ORGANISMS. LJUBLJANA, 2006. Avtorica diplomskega ...

škodljivi vplivi svetlobnega onesnaževanja na živa ... - Temno nebo

http://temnonebo.com/images/pdf/dn-marolt.pdf

3 jun 2010 ... V Sloveniji je večina svetilk nezasenčenih ali delno zasenčenih, kar v mestnih središčih povzroča, da ... LED (light emision diode). 13.

Organizmi in energija

https://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/CRSN/PKP_gradiva/Organizmi_in_energija_-_prirocnik_za_ucitelje.pdf

25 sep 2014 ... Medpredmetna raziskovalna knjižica Organizmi in energija sodi v sklop Rokusovih ... V Sloveniji srečamo tudi podvrsto človeške ribice – črnega ... Po ugotovitvi, da je to črni močeril, je besedo endemit potrebno obrazložiti.

ODNOSI MED ORGANIZMI

https://dijaski.net/get/bio_ref_odnosi_med_organizmi_01__predstavitev.pdf

Priskledništvo ali komenzalizem. • Ena vrsta ima korist, na drugo pa ne vpliva. • Prisledniki so pogosto mrhovinarji (hranijo se s plenom plenilca, ko se odmakne ...

Koristni organizmi

https://www.kgzs.si/uploads/dokumenti/druga_gradiva/koristni_organizmi_-_dragica_zadravec.pdf

*Cianobakterije -modrozelene cepljivke (Anabaena, Nostoc,. Calothrix, Gloeotheca). *Bakterije/virusi. -aerobne (Azotobakter, Bacillus). -anaerobne ( Clostridium ...

Indikatorski organizmi

https://sc-s.si/joomla/images/3-REK-Biocenoza-sukcesija-GR.pdf

... (O'Neill, 1976). Osnova je razdelitev združb na podlagi funkcije, ki jo opravljajo vrste: ➢avtotrofni del združbe;. ➢heterotrofni del združbe;. ➢mrtvi organizmi.

GENSKO SPREMENJENI ORGANIZMI

https://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201603864.pdf

spremenjenih rastlin (razvoj t.i. super plevelov), toksičnost za koristne živali (metulj ameriški monarh), onemogočanje ekološkega kmetijstva. Vsi vemo, da je ...

1. Kje so se razvili prvi organizmi? (1t) 2. S čim so se prehranjevali ...

https://dijaski.net/get/bio_tes_izvor_transport_atp_encimi_metabolizem_01.pdf?w=1

Kakšna je razlika med avtotrofi in heterotrofi? (1t). 4. S pomočjo skice odgovorite na naslednja vprašanja: a) V kakšnem okolju je narisana celica? (1t) ...

optimizacija strupenostnih testov s sedimentnimi organizmi

http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/biologija/du2_peternel_anja.pdf

proizvodnji epoksi smole, polikarbonatne plastike, sredstev za gašenje in ostalih posebnih ... Po enakem postopku smo pripravili tudi mikrotitrske plošče za teste z juvenilnimi ... Peeters E. T., De Jager T. J., Beijer J. A., Koelmans A. A. 2000.

KRALJESTVO CEPLJIVK BAKTERIJE: -so najpreprostejši organizmi ...

http://dijaski.net/get/bio_sno_cepljivke_01.pdf

-so najpreprostejši organizmi brez jedra / predjedrni organizmi. -dedni material ... -naselijo se anaerobni in pride do neravnovesja v ekosistemu. -če se razmere ...

Izbrani organizmi za pouk naravoslovja in biologije v ... - PeFprints

http://pefprints.pef.uni-lj.si/3453/2/Prirocnik_BM.pdf

glavne skupine živih bitij kraljestva,. – prepoznati najpogostejše vrste rastlin, živali in gliv v neposrednem okolju,. – razložiti zunanjo zgradbo živali,. – razlikovati ...

Delavnica "Biotično varstvo rastlin pred škodljivimi organizmi 2009"

http://www.bf.uni-lj.si/fileadmin/users/1/agronomija/Katedra/BD09_izvlecki.pdf

15 sep 2009 ... fiziološkim aktivatorjem GOEMAR BM 86, na podlagi morskih alg ter PROTIFERT. KALCIJ, foliarno gnojilo na podlagi aminokislin in kalcija, ...