46, BROJ 1 (2015) - Tehnoloski fakultet Novi Sad

Vesna B. Vujasinović ... Rabrenović, dr Vesna Vujasinović, Jelena Škrbić, dipl. ing., Zorica Belić, dipl. ing., Nada ... Žvakaće gume Reologija, lepljivost, lomljivost.

46, BROJ 1 (2015) - Tehnoloski fakultet Novi Sad - Sorodni dokumenti

46, BROJ 1 (2015) - Tehnoloski fakultet Novi Sad

http://www.tf.uns.ac.rs/publikacije/uljarstvo/uljarstvo-2015-vol-46-broj-1.pdf

Vesna B. Vujasinović ... Rabrenović, dr Vesna Vujasinović, Jelena Škrbić, dipl. ing., Zorica Belić, dipl. ing., Nada ... Žvakaće gume Reologija, lepljivost, lomljivost.

49, BROJ 1 (2018) - Tehnoloski fakultet Novi Sad

http://www.tf.uns.ac.rs/site/dokumenta/publikacije/uljarstvo-2018-vol-49-broj-1.pdf

Izazovi koji se postavljaju pred oplemenivače uljane repice u ... masnih kiselina, beljenjem se eliminišu karotenoidi, hlorofil i drugi ... Funkcionalnost se proverava pripremom emulzija i gelova (provera emulgujućih sposobnosti i sposobnosti ...

Acta Periodica Technologica 2019 - Tehnoloski fakultet Novi Sad

http://www.tf.uns.ac.rs/publikacije/acta/apteff-50-2019.pdf

10 Sep 2019 ... Maja Brborić, Borivoj Stepanov, Jelena Radonić, Maja Turk Sekulić. APPLICATION OF SOYBEAN OIL AND GLYCEROL. IN ANIMAL FEED ...

Otopine - Tekstilno-tehnološki fakultet

http://www.ttf.unizg.hr/b-news/news_upload_files/2013/vijest_04-10-2013_524e818660ff4/9_Opca_kemija_M_Cetina.pdf

Svaki ion je u vodenoj otopini hidratiziran. Stupanj ... Kada je kation-anion privlačenje jače od ion-dipol. i l č j i ki ... vodenim otopinama daju oksonijev ion, H3O .

TEHNOLOŠKI FAKULTET PREHRAMBENI ADITIVI ZAVRŠNI RAD ...

https://bib.irb.hr/datoteka/718922.Jelena_Vrvilo_Zavrsni_rad.pdf

Odobreni aditivi mogu se uvrstiti na Listu aditiva za uporabu u hrani i Listu aditiva za uporabu u aditivima, prehrambenim enzimima, aromama i nutrijentima.

SVEUČILIŠTE U SPLITU KEMIJSKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET ...

https://repozitorij.ktf-split.hr/islandora/object/ktfst:376/datastream/PDF/view

19 srp 2018 ... Ključne riječi: sapun, saponifikacija, maslinovo ulje. Rad sadrži: 38 stranica, 14 slika, 10 tablica, 26 literaturnih referenci. Jezik izbornika: ...

procesi polimerizacije - Kemijsko-tehnološki fakultet

https://www.ktf.unist.hr/index.php/en/nastavni-materijali-zot-2/nastavni-materijali?download=6954%3Aprocesi_polimerizacije_skripta_za_vjezbe

Lančana polimerizacija je reakcija u kojoj se monomeri vežu jedan za drugi adicijom tvoreći duge lance. Monomer mora imati jednu ili više dvostrukih, odnosno ...

El i Elementi 17. skupine - Tekstilno-tehnološki fakultet

http://www.ttf.unizg.hr/b-news/news_upload_files/2013/vijest_04-10-2013_524e818660ff4/12_Opca_kemija_M_Cetina.pdf

Halogeni elementi su nemetali: fluor (F), klor (Cl), brom. (Br), jod (I) i astat (At). Astat je radioaktivni element. ▫. Pri sobnoj temperaturi fluor je svijetložuti plin, klor.

SVEUČILIŠTE U SPLITU KEMIJSKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET I ...

https://repozitorij.ktf-split.hr/islandora/object/ktfst:65/datastream/PDF

19 ruj 2016 ... Tuberkulostatici su skupina lijekova koji se međusobno razlikuju prema ... vezom (energijom bogatom vezom) veže acetilna skupina, pri čemu ...

SVEUČILIŠTE U SPLITU KEMIJSKO TEHNOLOŠKI FAKULTET I ...

https://repozitorij.mefst.unist.hr/islandora/object/mefst:850/datastream/PDF/view

Ud ukupnih prijava na sumnju nuspojave MTX-a HALMED-u 72 posto ih je ... mehanizam djelovanja može smatrati tek manje značajnim za ukupno ... 18 Morabito L, Montesinos MC, Schreibman DM, Balter L, Thompson LF, Resta R, Carlin G,.

vježbe iz opće kemije - Kemijsko-tehnološki fakultet

https://www.ktf.unist.hr/index.php/zoak-4/nastavni-materijali-zoak/nastavni-materijali?download=7424%3Askripta-za-vjezbe-iz-opce-kemije_-ktf_2017_18_pk_pkt_ppt

Henryjev zakon vrijedi samo za slabo topljive plinove pri niskim parcijalnim tlakovima. RAOULTOV ZAKON (Raul): Parcijalni tlak pare otapala nad otopinom ...

Giljanovic-Analiticka kemija I-PK - Kemijsko-tehnološki fakultet

https://www.ktf.unist.hr/index.php/en/nastavni-materijali-zak-2/nastavni-materijali/category/433-analiticka-kemija-i?download=2403%3Agiljanovic-analiticka-kemija-i-pk

Karbonatni ion, CO3. 2- ... 2- 2 [SnS3]2- 3 H2O (triokstanatni(IV) ioni i tritiostanatni(IV) ion) ... iz sumporovodika i topljivih sulfida kao i amonijev disulfid talože.

sveučilište u splitu kemijsko-tehnološki fakultet imobilizacija ...

https://repozitorij.ktf-split.hr/islandora/object/ktfst:384/datastream/PDF/view

Alkoholna fermentacija ili alkoholno vrenje je biokemijski proces transformacije monosaharida u alkohol i ugljikov dioksid, uz prisustvo kvasaca sudjelovanjem.

OPKI_prvi dio [Compatibility Mode] - Kemijsko-tehnološki fakultet

https://www.ktf.unist.hr/index.php/nastavni-materijali-zot/nastavni-materijali/category/530-odabrani-procesi-kemijske-industrije?download=7105%3Aopki_-predavanja_i-dio

industrija gume. ✓ prehrambena industrija itd. Uvod. Organska kemijska industrija, kao dio kemijske industrije, utječe na stupanj razvoja privrednih djelatnosti ...

Vjezbe iz Anorganske kemije II - Kemijsko-tehnološki fakultet

https://www.ktf.unist.hr/index.php/zoak-4/nastavni-materijali-zoak/nastavni-materijali?download=7576%3Askripta-za-vjezbe-iz-anorganske-kemije-2_-ktf_2013_pk

KEMIKALIJE: kalijev dikromat, K2Cr2O7 sumpor, S sumporna kiselina, H2SO4, konc. POSTUPAK: Oprez! Vježba se izvodi u digestoru, jer nastaje nešto SO2!

skript-Analiticka kemija - Kemijsko-tehnološki fakultet

https://www.ktf.unist.hr/index.php/en/nastavni-materijali-zak-2/nastavni-materijali?download=3454%3Aprkic-analiticka-kemija-pkt

ion, otopina je kisela te je potrbno dodati pufer (natrijev acetat/octena kiselina) ... se postigne pH na kojemu je natrijev tiosulfat stabilan) i nadopuni do oznake.

Najzastupljeniji element u svemiru - Tekstilno-tehnološki fakultet

http://www.ttf.unizg.hr/b-news/news_upload_files/2013/vijest_04-10-2013_524e818660ff4/11_Opca_kemija_M_Cetina.pdf

dr.sc. M. Cetina, doc. Tekstilno-tehnološki fakultet, Zavod za primijenjenu kemiju. / C. / C. / kJ mol-1 negativnost. -259,1. -252,7. 1312. 2,2. Izotopi vodika. Procij.

sveučilište u splitu kemijsko-tehnološki fakultet konduktometrijsko ...

https://repozitorij.ktf-split.hr/islandora/object/ktfst:423/datastream/PDF/view

reakcije ionske asocijacije pri nižim koncentracijama, a kod većih koncentracija dolazi do reakcije asocijacije ionskog para s drugim kationima i anionima, ...

sveučilište u zagrebu tekstilno – tehnološki fakultet završni rad ...

https://repozitorij.ttf.unizg.hr/islandora/object/ttf:174/datastream/PDF/view

1 ruj 2018 ... Također kako bi kravata bila još posebnija, Talijani su dodali nove ... Kada se ovakva mašna zaveže, njene linije te oblik donose košulji nove ...

sveučilište u zagrebu tekstilno-tehnološki fakultet tekstilna ...

https://repozitorij.ttf.unizg.hr/islandora/object/ttf:248/datastream/PDF/view

BAUHAUS - temelj industrijskog dizajna . ... se ubrajaju podne svjetiljke, stolne svjetiljke, zidne svjetiljke, viseće svjetiljke te ... navedenih društvenih mreža.

sveučilište u zagrebu tekstilno-tehnološki fakultet diplomski rad ...

https://repozitorij.ttf.unizg.hr/islandora/object/ttf:419/datastream/PDF/view

Chine); brokat je skupocjena, sjajna i teška svilena žakardna tkanina, često protkana zlatnim i srebrnim nitima; buret, floret i šap grublje su svilene tkanine ...

tekstilna vlakna - Tekstilno-tehnološki fakultet - unizg

http://www.ttf.unizg.hr/sadrzaj/files/Ispitni_rokovi_ZIMA_2019-2020_ZG.pdf

12 stu 2019 ... Od akademske 2012./2013. godine promijenjen je kriterij za upis u više godine. Nepoloženi ECTS bodovi se obračunavaju po cijeni 140 ...

tehnološki fakultet Završni rad ZLATOVEZ ĐAKOVAČKE NARODNE ...

https://repozitorij.ttf.unizg.hr/islandora/object/ttf:469/datastream/PDF/view

Vezenje je najčešći način ukrašavanja tekstilnih proizvoda u panonskoj kulturi. ... Eksperimentalni dio ovoga rada sadrži skice koje su inspirirane narodnom ...

sveučilište u zagrebu tekstilno-tehnološki fakultet završni rad ...

https://repozitorij.ttf.unizg.hr/islandora/object/ttf:82/datastream/PDF/view

željeni amino-derivat dobije u odličnom iskorištenju od 89 %. Ključne riječi: ... Alifatski se amini pripavljaju direktnim alkiliranjem amonijaka ili drugih amina [1].

sveučilište u splitu kemijsko-tehnološki fakultet zelena sinteza ...

https://repozitorij.ktf-split.hr/islandora/object/ktfst:702/datastream/PDF/view

Koloidno srebro je tekuća suspenzija mikroskopskih čestica srebra, koja je ... Uporaba srebra kao antiseptika i prirodnog antibiotika seže dugo u povijesti.

sveučilište u splitu kemijsko-tehnološki fakultet titracije temeljene na ...

https://repozitorij.ktf-split.hr/islandora/object/ktfst:529/datastream/PDF/view

Natrijev tiosulfat je sekundarni standard. Njegovim vaganjem i otapanjem nije moguće pripraviti otopinu točne koncentracije već približne, stoga ga je potrebno ...

sveučilište u zagrebu tekstilno-tehnološki fakultet tekstilni i modni ...

https://repozitorij.ttf.unizg.hr/islandora/object/ttf:69/datastream/PDF/view

pletenja od najstarijih sačuvanih artefakata, preko izuma stroja za pletenje čarapa, ... dokazao svladano umijeće izradom košulje ili prsluka, pustene kape, para ...

sveučilište u splitu kemijsko tehnološki fakultet preddiplomski studij ...

https://repozitorij.ktf-split.hr/islandora/object/ktfst:399/datastream/PDF/view

Topljivost alkohola se smanjuje kako se alkilna skupina povećava. Mogu se sintetizirati različitim metodama, a hidroksilna skupina može biti pretvorena u većinu ...

sveučilište u splitu kemijsko – tehnološki fakultet košer i halal ...

https://repozitorij.ktf-split.hr/islandora/object/ktfst:644/datastream/PDF/view

16 ruj 2019 ... Ključne riječi: hrana, industrija, Halal, Košer, standard, certifikat ... Dok se kod kopnenih životinja i ptica klanje obavlja po posebnim propisima ...

sveučilište u splitu kemijsko - tehnološki fakultet izolacija, kemijski ...

https://repozitorij.ktf-split.hr/islandora/object/ktfst:637/datastream/PDF/view

At a maximum essential oil concentration of 22.72 µg mL-1 tested ... Maravić, Odjel za biologiju, Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu od veljače do listopada 2019. ... Izolirati eterično ulje iglica pinja, primorskog bora i pukinje vodenom.

Relativna atomska i molekulska masa - Tekstilno-tehnološki fakultet

http://www.ttf.unizg.hr/b-news/news_upload_files/2013/vijest_04-10-2013_524e818660ff4/3_Opca_kemija_M_Cetina.pdf

4 lis 2013 ... atomske mase. ▫. Relativna atomska masa elementa je omjer prosječne mase atoma elementa i 1/12 mase atoma ugljikova izotopa 12C: m.

sveučilište u zagrebu tekstilno-tehnološki fakultet zavod za dizajn ...

https://repozitorij.ttf.unizg.hr/islandora/object/ttf:63/datastream/PDF/view

Revija je bila inspirirana manekenkom i sportašicom Aimee Mullins, koja nema donje udove. Na reviji koju je postavio McQueen ona je imala drvene proteze, ...

sveučilište u splitu kemijsko-tehnološki fakultet ispitivanje prirodnih ...

https://repozitorij.ktf-split.hr/en/islandora/object/ktfst:585/datastream/PDF/view

19 ruj 2019 ... Ključne riječi: kritična micelarna koncentracija, saponifikacija, sapun kućne radinosti. Rad sadrži: 44 stranice, 22 slike, 16 tablica, 10 literaturnih ...

sveučilište u splitu kemijsko-tehnološki fakultet utjecaj brzine vrtnje ...

https://repozitorij.ktf-split.hr/islandora/object/ktfst:252/datastream/PDF/view

U industriji natrijev tetraborat dekahidrat se dobiva prekristalizacijom iz rude tinkala pri čemu se najčešće provodi postupk šaržne kristalizacije kontroliranim ...

STUDENTI EKONOMSKOG FAKULTETA broj ... - Ekonomski fakultet

http://ef.sum.ba/sites/default/files/studentski-list-sef/SEF%2024%20PDF%20final.pdf

više od 7 milijuna turista, govori dovolj- no o tome da je Sydneyska Opera odavno prerasla u jednu od najvažnijih turistič- kih atrakcija Australije. . SEF 24 | 37 ...

Novi broj lista Prometnik - Prometna škola

http://prometnaskola.ba/randon_article_1.html?file=files%2Fdownload%2Fprometnik%2Fprometnik2013.pdf

Prometnik 12. 2. PROMETNIK. LIST UČENIKA. SREDNJE PROMETNE ŠKOLE MOSTAR. Nakladnik. Srednja prometna škola Mostar. Za nakladnika.