zanimiva lastnost naravnih števil - Presek

a) Zapiši trimestno število, v katerem se prva in zadnja števka razlikujeta vsaj za dve. b) V številu iz a) zamenjaj med seboj prvo in zadnjo števko. c) Manjše od ...

zanimiva lastnost naravnih števil - Presek - Sorodni dokumenti

zanimiva lastnost naravnih števil - Presek

http://www.presek.si/22/1216-Grasselli.pdf

a) Zapiši trimestno število, v katerem se prva in zadnja števka razlikujeta vsaj za dve. b) V številu iz a) zamenjaj med seboj prvo in zadnjo števko. c) Manjše od ...

O FORMULI ZA VSOTO PRVIH n NARAVNIH ŠTEVIL - Presek

http://www.presek.si/2/2-1-Malesic.pdf

j e naročil u- čen cem , naj seštejejo vsa števila od 1 do 100. Gauss je izraču nal na pamet: 5050. Sklepal je takole: (1 100) (2 99) (3 98) . 101. . 101. .

VSOTA KVADRATOV PRVIH n NARAVNIH ŠTEVIL - Presek

http://www.presek.si/15/909-Razpet.pdf

VSOTA KVADRATOV PRVIH n NARAVNIH ŠTE-. VIL. Kljucne besede: matematika, teorija števil, geometrija, vsota, kvadrat, kocka, ploššina, prostornina.

Povzetek naravnih števil

https://jelkazupanecmatematika.files.wordpress.com/2019/09/povzetek-naravnih-c5a1tevil.pdf

Najmanjši skupni večkratnik dveh števil je najmanjše število, ki je deljivo z obema številoma. Primer: najmanjši skupni večkratnik števil 3 in 6 je 12. Večkratniki št ...

Deljivost naravnih števil

https://studentski.net/get/ulj_ntf_mt1_ma1_vaj_deljivost_naravnih_stevil_01.pdf?w=1

Naloge za utrjevanje. Deljivost naravnih števil. 1. Dana so števila 330, 3003, 7150 in 37791. Preverite, ali so deljiva z 2, 3, 5, 11, 15, 22. 2. Dopolnjevanje števil.

vsota potenc naravnih števil - Nauk.si

http://www.nauk.si/materials/2893/out/1284-Turnsek.pdf

Opazimo, da se vsota prvih n naravnih števil izraža kot polinom druge stopnje, vsota kvadratov kot polinom tretje stopnje in vsota kubov kot polinom četrte ...

Komplementarna zaporedja naravnih števil - MaRS - dMFA

http://mars.dmfa.si/mars2011/proj/c05.pdf

Pravimo, da sta dve narašcajoci zaporedji naravnih števil komplementarni, ko je njun ... [rn] in [sn] komplementarni zaporedji, velja ... kot par okrajšanih ulomkov.

generatorji slučajnih števil - Presek

http://www.presek.si/33/1625-Vesel.pdf

An ban, pet podgan. Tako se začne zelo znana izštevanka. Kot vemo, je to pesem oz. ritmizirano besedilo, s katerim se na za četku igre na »slučajen« način ...

kvadrati racionalnih števil - Presek

http://www.presek.si/20/1137-Grasselli.pdf

Kljucne besede: matematika, racionalna števila. Elektronska verzija: ... Listo drugače pa je, če vprašujemo po izrazitvah naravnega števila z vsoto štirih ...

zapis števil v negativni osnovi - Presek

http://www.presek.si/21/1185-Grasselli.pdf

... stolpcu zdaj zaradi (13) nadomestimo s številom. 110 . . . O, ki ima j ničel, in to število zapišemo ot nadaljnji seštevanec k prejšnjim seštevancem. V zgledu. 1 1.

UPORABA KOMPLEKSNIH ŠTEVIL V RAVNINSKI ... - Presek

http://www.presek.si/20/1115-Zeljko.pdf

kompleksni nagib 1, imaginarna os -1, simetrala lihih kvadrantov pa i. Sled- njega ni težko videti, saj ležita na tej premici npr. točki Oin 1 i in je zato k. Iksni ob.

kvadriranje dvomestnih števil, ki se začenjajo s 5 - Presek

http://www.presek.si/29/1478-Vencelj-kvadriranje.pdf

KVADRIRANJE DVOMESTNIH ŠTEVIL, KI SE ZA-. CENJAJO S 5. Kljucne besede: zanimivosti, razvedrilo, razvedrilna matematika, ele- mentarna aritmetika.

teorija števil in verjetnostni račun - Presek

http://www.presek.si/21/1186-Vidav.pdf

Oglejmo si posebn i primer, ko sta ain b tuji si števili. Tedaj je najmanjši skupni večkratnik V kar produkt ab . Formula (5) se v tem primeru glasi. 1. 1. 1 v=l- - -- -.

o nekaterih nerešenih problemih iz teorije števil - Presek

http://www.presek.si/12/763-Vukman.pdf

Vsako sodo število, ki je večje od dva, je vsota dveh praštevil. Matematiki se že dobrih dvesto let ubadajo s tem problemom, vendar doslej te domneve še nihče ...

Vsota dveh sodih naravnih števil je sodo število in vsota dveh lihih ...

https://www.zrss.si/kupm2014/files/gradiva/petek-toplice/Zakelj.pdf

Pokaži, da je vsota dveh sodih števil sodo število in vsota dveh lihih števil sodo število. Predstavitev problema (z uporabo spremenljivke). Soda cela števila: 2, 4, ...

mišičje obsega 40 – 50 % mase človeškega telesa.lastnost mišic je ...

http://dijaski.net/get/ana_sno_misicje_01.pdf

MIŠICE SE PRIPENJAJO NA KOSTI S KITAMI-. TETIVE. TETIVE ... MAKROSKOPSKA ZGRADBA. OSNOVNA ... KITE IN APONEVROZE, KI PRITRJAJO MIŠICE.

zanimiva opazovanja z gnomonom - Nauk.si

http://www.nauk.si/materials/3313/out/909-Prosen.pdf

Med dnevom sevišina Sonca spreminja. Ko Sonce vzide, je njegova višina nič. Nato sedviga, njegova višina se veča in je največja okoli poldne, ko je. Sonce v ...

Malavi-zanimiva dejastva • V večini so šefice ... - WordPress.com

https://drustvoela.files.wordpress.com/2012/01/zanimive-info-o-malawiju.pdf

Znano je s strani afriških držav, kot afriške Unije, da je Malavi najvarnejša afriška ... Jezero Malawi, prej poimenovano jezero Nyasa (domačini ga še vedno tako.

Črno-beli svet Ljudje smo zanimiva in zapletena bitja. Živimo ...

http://www.lgl.si/si/files/default/Predstave/virginija-volk/%C4%8Crno-beli%20svet.pdf

Črno-beli svet. Ljudje smo zanimiva in zapletena bitja. Živimo dragocena, pa tudi zelo zapletena življenja. Takoj ko se otrok rodi, se, še ves nebogljen, znajde ...

ZGODOVINA ŠTEVIL

https://dijaski.net/get/mat_ref_zgodovina_stevil_02__predstavitev.pdf

4.Rimska števila. ━ v uporabi tudi danes. ━ dolgo so se obdržala zaradi preproste zapomnitve. ━ znali so zapisovati zelo velika števila. ━ odkje izvirajo še ...

4 Teorija števil

http://studentski.net/get/ulj_fmf_pm1_mvp_sno_teorija_stevil_01.pdf

4.3 Diofantske enacbe. Enacbe, pri katerih išcemo zgolj celoštevilske rešitve, se imenujejo diofantske enacbe. Oglejmo si nekoliko podrobneje linearne ...

Skrivnosti števil in oblik

http://solazirovnica.splet.arnes.si/files/2018/08/Skrivnosti-7-Re%C5%A1itve.pdf

Skrivnosti števil in oblik. Rešitve ... d) N, ker je 9 liho πtevilo, a ni praπtevilo. 6 169, 289, 361 ... 9 10 = 2 · 5 100 = 22 · 52 1000 = 23 · 53 10 000 = 24 · 54. 100 000 ...

NEKAJ OTEORIJI šTEVIL

http://lkrv.fri.uni-lj.si/peter/presek/Stare_Nekaj_o_teoriji_stevil.pdf

pozitivne delitel je. Uporabnost tega izreka v teoriji števil je izredno velika. Iz razstavitve števila n na produkt praštevil lahko določ imo število pozitivnih deliteljev ...

Igra števil in oblik 5

https://www.devetletka.net/index.php?r=downloadMaterial&id=2225&file=1

Priročnik za 5. razred osnovne šole ... 4 Števila do milijona in še čez Slavka Crljen . ... Učiteljeva avtonomna presoja pa je, katere naloge bo vključil v svoj učni ...

Deljenje decimalnih števil

http://www.logika.si/racunanje/7razred/Deljenje_decimalnih_stevil.pdf

20.47 : 2.3 = 6.820 : 1.1 = 58.50 : 7.8 = 81.18 : 9.9 = 28.81 : 4.3 = 10.23 : 1.1 = 32.56 : 7.4 = 22.32 : 2.4 = 38.00 : 4.0 = 41.54 : 6.7 = 2. Deljenje decimalnih števil.

Skrivnosti števil in oblik 7

https://www.devetletka.net/index.php?r=downloadMaterial&id=3180&file=1

praπtevilo (Da-Ne) DA. NE. DA. NE. DA. a) 97 b) 101. 3 ©tevilo 60 ni praπtevilo, ker ima veЛ kot dva delitelja. D60 = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60}.

Igra števil in oblik 4

https://www.devetletka.net/index.php?r=downloadMaterial&id=155&file=1

številski trak, matematične domine. REFLEKSIJA: Skupaj z učenci naredimo pogled nazaj, pogovorimo se o poteku učne ure, učenci povedo svoje mnenje.

Dvojiški zapis števil

http://vidra.si/dvojiski-zapis-stevil/Dvoji%C5%A1ki%20zapis%20%C5%A1tevil.pdf

Dvojiški zapis števil. Povzetek. Do koliko lahko preštejemo s prsti obeh rok? Do deset, praviš? Neumnost. Že s prsti ene roke je mogoče šteti do 31. Namen.

Razlika tromestnih števil

http://www.logika.si/racunanje/5razred/Razlika_tromestnih_stevil_2_del.pdf

Razlika tromestnih števil, 2.del.no. 1. zmanjševanec 511 odštevanec 413 razlika 312 257. 987 571 903 981 950. 285 271 432. 857 zmanjševanec. 856 762 711.

Množenje decimalnih števil

http://www.logika.si/racunanje/7razred/Mnozenje_decimalnih_stevil.pdf

28.28 x 14.19 = 15.82 x 88.98 = 68.74 x 48.35 = 25.52 x 58.97 = 18.54 x 89.83 = 33.16 x 72.32 = 74.31 x 44.84 = 2. Množenje decimalnih števil.nb ...

Toplotna izolacija iz naravnih materialov - ZAG

https://www.zag.si/ajax/DownloadHandler.php?file=2433

17 jun 2019 ... pluta. • glina. • ... Razvoj novih produktov in tehnologij v gradbeništvu, Ljubljana, 17. junij 2019 ... surovina za izdelavo toplotno-izolativnih plošč.

Seznam naravnih znamenitosti - PisRS

http://pisrs.si/Pis.web/npb/2018-01-1402-1999-01-2655-npb9-p1.pdf

znamenitosti ter kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Mozirje. (Uradni list SRS, št. 24/87),. 34. naravna znamenitost podzemna jama: ...

9. Analiticna geometrija in teorija števil - Fmf

https://www.fmf.uni-lj.si/~hladnik/ZgodMat/AnaGeZapiskiZMB.pdf

Mauricea Oranškega po Nemciji, Danski, Nizozemski, Švici in Italiji, nato pa nadaljeval ... Drugi (Frans van Schooten, La Hire in Johann Bernoulli) so predlagali ... Še bolj vsestranski je bil Phillipe de la Hire (1640-1718), ki je bil slikar, arhitekt, ...

Igra števil in oblik 4 - Devetletka

https://www.devetletka.net/index.php?r=downloadMaterial&id=1164&file=1

1 simetrala neskonкno število simetral. 8. Nesimetriкna prometna znaka sta npr. omejitev hitrosti na 40 km/h in znak STOP. Simetriкni prometni znaki so npr.

Vaje za koncentracijo pri branju števil

https://www.abesednjak.si/wp-content/uploads/2020/03/KoncentracijaPriBranju.pdf

obkroži, podčrtaj", lahko naročimo samo iskanje (pri individualnem učenju) ali prepis. Učenci naj števila prebirajo od leve proti desni in ne od zgoraj navzdol!

Skrivnosti števil in oblik - Devetletka

https://www.devetletka.net/index.php?r=downloadMaterial&id=24241&file=1

dogodek E: »pade 5 pik« ali dogodek F: »pade 6 pik«. 3 ... 36. 9. Matematična verjetnost, da pri metu dveh kock na obeh kockah skupaj pade 5 pik, je. 1. 9 . 9 ...