Irena Železnik

Učna vsebina: Ustno seštevanje in odštevanje do 20 sprehodom čez D. Cilj: • Razvijati veščine spremljanja, samovrednotenja in samoreguliranja znanja.

Irena Železnik - Sorodni dokumenti

Irena Železnik

http://www.ossevnica.si/wp-content/uploads/2016/02/Irena_za_splet.pdf

Učna vsebina: Ustno seštevanje in odštevanje do 20 sprehodom čez D. Cilj: • Razvijati veščine spremljanja, samovrednotenja in samoreguliranja znanja.

Bojan Železnik - OZS

https://www.ozs.si/datoteke/obrtnik/odprto/Obrtnik_2015_12/Obrtnik_2015_12.pdf

2 dec 2015 ... Trebnje. Boris Brodarič. Gradac v Beli krajini. Marko Movern. Semič. Andrej Suhadolnik. Borovnica. Mira Nastran. Bled. Danjel Glavina.

Eltec Petrol, Milan Železnik PREDLOG SKLEPA

https://www.e-bled.si/wp-content/uploads/gradivo-za-tekoco-sejo/11.-Seznanitev-s-poro%C4%8Dilom-koncesionarja-Petrol-za-leto-2014.pdf

PREDLOG SKLEPA: Občinski svet Občine Bled se seznani s poročilom koncesionarja Petrol za leto 2014. Page 2. Page 3. Page 4. Page 5. Page 6. Page 7 ...

Irena Mlakar

https://bib.irb.hr/datoteka/520134.DIPLOMSKI_-_Mlakar.pdf

uključuju natrijev klorid , kalijev klorid i litijev klorid. U prirodi postoje dva stabilna izotopa litija : litij-6 (7,42%) i litij-7 (92,58%). Osim stabilnih, otkriveno je i ...

usp-priš_rn-1_ irena filipič.pdf

https://www.zrss.si/projektiess/skladisce/outj2/03_kon%C4%8Dni%20dokumenti%20projekta/RN_KON%C4%8CNA%20ZBIRKA/RN%201/Filipi%C4%8D%20Irena_O%C5%A0%20ATL%20Radovljica/usp-pri%C5%A1_rn-1_%20irena%20filipi%C4%8D.pdf

Učna enota: OLIMPIJSKE IGRE, GRŠKI BOGOVI IN ŠPORT ... http://sl.wikipedia.org/wiki/Olimpijske_igre (6. 1. 2013) ... http://en.wikipedia.org/wiki/Aphrodite (6. 1.

Irena Pušnik - FDV - Univerza v Ljubljani

http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/pusnik-irena.pdf

6 feb 2011 ... dogodki so odkrivali globlji pomen, ki so ga obvladovali bogovi in boginje ali pa tudi ... še »divjo dušo«, ki jo uteleša kaka divja žival ali drevo, s katerim se ... o delcu izvira iz 4. st. pr. n. št., ko sta grški filozof Levkip in njegov ... lahko povezali z določeno družinsko, zdravniško in psihološko zgodovino.

Irena Mrak , Slavka Zupan

https://revije.ff.uni-lj.si/Dela/article/download/1272/1076/

Irena Mrak*, Slavka Zupan**. Izvleček. UDK 339.92(497.4 Tržič). Občina Tržič meji z Avstrijo po grebenu Osrednjih Karavank. Povezovanje s sosednjima.

Ob 20. obletnici ARAO - dr. Irena Mele

http://www.arao.si/uploads/datoteke/20%20let%20ARAO%20irena%20mele.pdf

Ob 20. obletnici ARAO - dr. Irena Mele. Lep pozdrav vsem, ki ste se danes zbrali, da počastite in nazdravite dvajseti obletnici ARAO: vsem nekdanjim ...

Avtor: Irena Olenik, prof

https://www.zrss.si/projektiess/skladisce/outj2/03_kon%C4%8Dni%20dokumenti%20projekta/RN_KON%C4%8CNA%20ZBIRKA/RN%202/Olenik%20Irena_GimnKoper/usp-pri%C5%A1_rn-2_olenik%20irena_priloga%201.pdf

Medpredmetna povezava: Matematika – angleščina. Razred: 3.c 2012/13. Datum: 24. 4. 2013. Učni ... Pripomočki: računalo, učni listi. Cilji: • Dijaki razvijejo in ...

Ucitelji modrosti - of Irena Roglič Kononenko

https://irenaroglic.si/wp-content/uploads/slo/povzetki/ucitelji.pdf

zagotovo obstaja med njimi za vsakega posameznika pravi mojster in prava · beseda. ... Meister Eckhart (1260–1327?), krščanski teolog, filozof in mistik .

IRENA GRAFENAUER, flavta - Narodni dom Maribor

http://arhiv.nd-mb.si/nd/KL_KC_23_4_2019.pdf

23 apr 2019 ... Koncert Sapa ljubezni in čarovnija izdiha je netipičen glasbeno-literarni dogodek in ... pruski vladar Friderik Veliki, hindujski bog Krišna, nemški.

Radovlji~ane v [iv~evo hi{o privabila Irena Polanec ^astni ob~an dr ...

https://www.radovljica.si/Files/eMagazine/112/42094/%C5%A0t.%2012,%2019.12.2003.pdf

Slike, ki so pred nami, so svojevrstni portreti, ki govorijo o `ivljenju, ~ustvova- nju, hotenjih ne samo slikarke, temve~, lahko bi rekli, vseh zemeljskih Ev, po.

UDK 811.163.6'373.611 Irena Stramljič Breznik ... - Slavistična revija

https://srl.si/ojs/srl/article/view/2018-3-1-8/PDF-2018-3-1-8

sedotvorni sistem, ker se z njo pri tvorbi samostalnika rešujejo nekatere vrste tvorjenk, ki so ostale na obrobju tvorbenega raziskovanja, sodobna jezikovna raba ...

Irena Bricl – HEMOLITIČNA BOLEZEN PLODA IN ... - ZTM

http://www.ztm.si/uploads/publication/990/1002.pdf

Hemolizo sprožijo protitelesa v krvi nosečnice, ki prehajajo skozi posteljico v plodov krvni obtok in se vežejo na eri- trocitne antigene, ki jih je plod podedoval od ...

Teachers of Wisdom - of Irena Roglič Kononenko

https://irenaroglic.si/wp-content/uploads/slo/povzetki/teachers.pdf

Martin Kojc (1901-1978), Slovenian parapsychologist, philosopher and ... Martin Luther King Jr. (1929-1968), master of nonviolent fighting for the human rights ...

biografija brunec irena – tébi (b - Shrani.si

http://www.shrani.si/f/3T/hQ/2gibCAXl/biografija-brunec-irena-.pdf

Zagorje - PREDSTAVITEV MONOGRAFIJE OB 40-LETNICI SLIKARSKE. KOLONIJE IZLAKE ... so pustili sled v iztekajočem se letu, Podjetje GMT. 2007.

Irena WEBER* ZIDOVI IN ZAKRIVALA: TRANSFORMACIJE ... - FDV

http://dk.fdv.uni-lj.si/tip/tip20022Weber.PDF

Dr. Irena Weber, doktorica socioloških znanosti, raziskovalka na Fakulteti za podiplomski huma- nistični študij v ... in fiktivna oziroma nominalna za neseksualno začasno poroko. Tisti, ki začasno ... meren, da je njen spremljevalec. V takšni ...

irena šumi - Inštitut za narodnostna vprašanja

http://www.inv.si/hesp/irena.pdf

History of American anthropology. INSTITUTION OF. EMPLOYMENT. Institute of Ethnic Studies, Ljubljana. ISH – Graduate school of the humanties,. Ljubljana.

UNIVERZA V MARIBORU PRAVNA FAKULTETA IRENA ... - Core

https://core.ac.uk/download/pdf/67578212.pdf

Zemljiškoknjižni predlog, razen predloga za vpis zaznambe vrstnega reda in ... Podatki, ki jih mora vsebovati predlog, se vnesejo v obrazec. Ko se predlogu ...

PETRA KRAMBERGER, IRENA SAMIDE IN ... - Slavistična revija

https://srl.si/ojs/srl/article/view/2019-3-2-2/pdf-2019-3-2-2

PETRA KRAMBERGER, IRENA SAMIDE IN TANJA ŽIGON (UR.), FRAUEN,. DIE STUDIEREN, SIND GEFÄHRLICH. Ausgewählte Porträts Slowenischer Frauen ...

Mentorica: Avtorji: Irena Kalšek, soc. del. OŠ Vojnik: EvaVerdev, 8.b ...

https://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/7020020254.pdf

Namen naše raziskovalne naloge je bil raziskati odnos med učitelji in učenci OŠ. Vojnik in OŠ Frana Roša. Delo smo začeli s pregledom literature, v kateri smo.

Renewable energy in the Arab Region: Overview of ... - IRENA

https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2016/IRENA_Arab_Region_Overview_2016.pdf

1 Mar 2016 ... These actions are highlighted in a study, Pan-Arab. Renewable Energy Strategy 2030: Roadmap of Actions for. Implementation. (IRENA, 2014).

Irena Marković, Pomen Baragovega misijonskega delovanja pri ...

https://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2019/02/Markovic.pdf

Ključne besede: ZDA, misijonar in škof Irenej Friderik Baraga, Otavci in Očipvejci, ... Zemljevid 1: Območje Louisiane leta 1803 (avtorja: Irena Marković in Zmago Drole, ... na leta 1821 in je obsegala celotno ozemlje zvezne države Ohio.

Irena Avsenik Nabergoj, »Pesem nad pesmimi« za vse narode ...

http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV%202012%204/BV-72-4-Avsenik%20Nabergoj.pdf

simbol in figura v odnosu do globinske izkušnje ljubezni v resnici izražajo nekaj drugega kakor v svojem osnovnem oziroma ... Pesniška lite- rarna oblika izraža ...

IRENA POHLEVEN Kurikularna uspešnost dečka z ... - PeFprints

http://pefprints.pef.uni-lj.si/5047/1/DD_irena_Pohleven_Aspergerjev_sindrom.pdf

2 dec 2017 ... Najpogostejša oblika avtizma je Aspergerjev sindrom. ... Znaki avtizma se navadno pokažejo zelo zgodaj, že v prvem letu starosti in najkasneje.

Irena auersperger - Fakulteta za šport - Univerza v Ljubljani

https://www.fsp.uni-lj.si/COBISS/Dr/Doktorat22066270AuerspergerIrena.pdf

razporeditvena krivulja eritrocitne populacije po volumnu (RDW; %) ... RDW. 0.395. -0.092. -0.001. -0.147. 0.562. 0.223. -0.332. 0.242. 0.109 nizek CRP. 0.479.

arheozoologija irena debeljak - Oddelek za arheologijo - Univerza v ...

http://arheologija.ff.uni-lj.si/sites/arheologija.ff.uni-lj.si/files/Dokumenti/Studij/gradiva/arheozoologija.pdf

Eksostoza – prekomerna rast kosti (npr. zaradi prevelikih pritiskov na določenih delih). - Osteoporoza – redčenje kostnine. - Osteomielitis – vnetje kosti (zaradi ...

Antični Rim in njegove province Nosilec predmeta: prof. dr. Irena ...

https://www.fhs.upr.si/sl/resources/files/studij/1-stopnja/arheologija/predmetnik/anticni-rim-in-njegove-province.pdf

prihodom Italikov in Etruščanov; vojne s Kartažani in širitev rimske države v Sredozemlju; nastajanje provinc; območje JV Alp pred rimsko osvojitvijo in osvajanje ...

Irena Avsenik Nabergoj, Paradoks moči in šibkosti v recepciji ...

http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV-71-3-Avsenik.pdf

6 okt 2011 ... Jakobov sin Jožef brez socialne in politične moči postal podkralj na egiptovskem dvoru ... Jaz sem Jožef, vaš brat, ki ste ga prodali v Egipt.

Andrej Vogler, Irena Bricl – KRVAVITVE V ZGODNJI NOSEČNOSTI

http://www.ztm.si/uploads/publication/967/979.pdf

Grozeči splav je definiran kot krvavitev iz nožnice pred 22. tednom nosečnosti. Krvavitev je praviloma blaga in jo lahko spremljajo rahli krči v spodnjem delu ... splavom praviloma poiščejo zdravniško pomoč zaradi bolečin, ki nastopijo že ... biti pozorni predvsem pri poškodbah trebuha, zlasti udarcih v predel trebuha,.

Rimsko mesto kot vir romanizacije Nosilec predmeta: prof. dr. Irena ...

https://www.fhs.upr.si/sl/resources/files/studij/3-stopnja/arheologija/predmetnik/rimsko-mesto-kot-vir-romanizacije.pdf

Historični razvoj rimske arhitekture. - Vitruvij in njegov pomen; gradbeni materiali in organizacija trgovine s surovinami. - Vrste arhitekture – profana, verska, ...

Renewable energy policy targets for REmap countries - IRENA

http://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/REmap/Methodology/RE-Targets_Summary-REmap_14mar2016.pdf?la=en&hash=0F4822283142D71E6E2F429CB9EF998C14A05CFF

UNITED ARAB EMIRATES. IRENA analysis based on IEA data. IRENA analysis based on IEA data. IRENA. IEA. REsource IRENA. Pan-Arab Strategy and MOFA.

Usporedba cijena klasic nih sustava grijanja - IRENA - Istarska ...

http://www.irena-istra.hr/uploads/media/Usporedba_cijena_klasicnih_sustava_grijanja_01.pdf

18 lis 2018 ... Dostupno na: https://www.bauhaus.hr/ drva-za-ogrjev-bukva- grab-1-x-1-x-1-8-m-33- cm.html (Posjećeno: 17. studeni 2018.) [15] Bauhaus ...

Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultet Irena Reil Morfološka ...

https://apps.unizg.hr/rektorova-nagrada/javno/stari-radovi/1404/preuzmi

Lišmanioza je parazitarna bolest uzrokovana protozoima iz roda Leishmania, a prenosi se ciklički insektima iz rodova Phlebotomus, Lutzomiya i Sergentomiya.

univerza v ljubljani pedagoška fakulteta irena štebe ... - PeFprints

http://pefprints.pef.uni-lj.si/3084/1/Irena_%C5%A0tebe_-_Vklju%C4%8Devanje_spoznavanja_likovne_umetnosti_v_vrtce.pdf

Ni vsaka umetnina primerna, treba je upoštevati le kakovostne slike, sploh pri ... Šubic, Irena Polanec, Nikolaj Beer, Rihard Jakopič, Jelka Reichman in Miha ...

1 SPOLNA VZGOJA Simetinger Gabrijela, Rahne Otorepec Irena ...

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/datoteke/simetinger_rahne_otorepec_-_spolna_vzgoja.pdf

22 feb 2016 ... Simetinger Gabrijela, Rahne Otorepec Irena. UVOD. Spolnost je osrednji vidik človekove vseživljenjske izkušnje in vključuje biološki spol, ...