Seštevanje in odštevanje s prehodom čez - Zavod RS za šolstvo

seštevanje in odštevanje do 20 s prehodom čez desetico v učni načrt prvega razreda. • V prispevku želimo razjasniti umestnost odločitve kurikularne komisije in ...

Seštevanje in odštevanje s prehodom čez - Zavod RS za šolstvo - Sorodni dokumenti

Seštevanje in odštevanje s prehodom čez - Zavod RS za šolstvo

https://www.zrss.si/kupm2014/files/gradiva/cetrtek-salon3/Stergar.pdf

seštevanje in odštevanje do 20 s prehodom čez desetico v učni načrt prvega razreda. • V prispevku želimo razjasniti umestnost odločitve kurikularne komisije in ...

SEŠTEVANJE IN ODŠTEVANJE ULOMKOV - naloge

https://ucilnice.arnes.si/mod/resource/view.php?id=765532

Ulomke razširi na najmanjši skupni imenovalec, nato jih uredi po velikosti: a)*. 5. 8 in. 8. 6. 4. 3. = : 4. 3. 8. 5. b). 90. 70. 9. 7. = ,. 90. 66. 15. 11. = in. 90. 54. 5. 3.

Odstevanje in sestevanje do 1000 03.indd - Knjigarna.com

https://www.knjigarna.com/media/pdf/9789612098124.pdf

SEŠTEVANJE IN ODŠTEVANJE. DO 1000. MATEMATIČNE VAJE ZA TRETJI IN ČETRTI RAZRED ... 1000 Ljubljana. Telefon: (01) ... Primerjamo števila, > in <.

Znam več. Seštevanje in odštevanje do 100 - drugi in ... - Devetletka

https://www.devetletka.net/resources/files/doc/01_Novice/Arhiv%20vseh%20novic/novice_2012_13/zzv2/ZV%20MAT%20SiO%20DO%20100.pdf

... DO 100. MATEMATIČNE VAJE ZA DRUGI IN TRETJI RAZRED ... [Matematika]. Seštevanje in odštevanje do 100 : ... Seštevamo s prehodom. Samo za mojstre ...

Znam več. Seštevanje in odštevanje do 100 - drugi in tretji razred

https://www.devetletka.net/resources/files/doc/01_Novice/Arhiv%20vseh%20novic/novice_2012_13/zzv2/ZV%20MAT%20SiO%20DO%20100.pdf

SEŠTEVANJE IN. ODŠTEVANJE DO 100. Matematične vaje za drugi in tretji razred. Prirejeno po izvirnikih: Plus und minus bis 100 (ISBN 3-12-929146-6).

Priznanja Zavoda RS za šolstvo za leto 2016 ... - Zavod RS za šolstvo

https://www.zrss.si/zrss/wp-content/uploads/zavodovi-nagrajenci-2016-z-obrazlozitvami-in-slikami.pdf

Janja Cotič Pajntar je na Zavodu RS za šolstvo zaposlena od leta 2003. Sprva je bila svetovalka ... ter oblikovalka in skrbnica spletne učilnice. Njeno osrednje ...

Več - Zavod RS za šolstvo

https://www.zrss.si/zrss/wp-content/uploads/razpis-jan2018.pdf

Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer, Prešernova ulica 34, 9240 Ljutomer t.02 58 58 700 f.02 58 58 720 [email protected] s.www.gfml.si. DS: 32934335 Matična št.

- 1 - seštevanje do 10, - seštevanje do 20 (s - PeFprints

http://pefprints.pef.uni-lj.si/241/4/Navodila_za_uporabo_programa.pdf

seštevanje do 100 (s prehodom ali brez prehoda),. - reševanje preprostih enačb seštevanja: ☐ a = b, a ☐ = b. 2. ODŠTEVANJE: - odštevanje do 10,.

pravokotnik - Zavod RS za šolstvo

https://www.zrss.si/kupm2018/wp-content/uploads/2018/07/kupm_2018_od_opisa_do_definicije_objava-3.pdf

Minimalnost. Minimalno število lastnosti, npr. kvadrat je enakostranični štirikotnik z enim pravim kotom; pravokotnik je štirikotnik s tremi pravimi koti. Eleganca.

of a student - Zavod RS za šolstvo

https://www.zrss.si/pdf/eportfolio-of-student.pdf

... was done by using a questionnaire, created with Google Forms, available at: https://docs.google.com/a/ospolje.si/forms/d/1YXaTBzpgw0cwJR5vpwov3TOR-.

matematika - Zavod RS za šolstvo

https://www.zrss.si/projektiess/gradiva/pkp/PKP_Matematika.pdf

Na priloženi zgoščenki so učni listi, shranjeni v obliki pdf in v doc(x), ki jih učitelj lahko preoblikuje glede na lastne potrebe in svoj pristop k pouku predmeta.

naravoslovje - Zavod RS za šolstvo

https://www.zrss.si/pdf/pos-pouka-os-naravoslovje.pdf

Naravoslovje za 7. razred devetletne osnovne šole. Ljubljana: Modrijan, str. 77–81. • Brancelj, A. [et al]. (2002). Naravoslovje za 7. razred devetletne osnovne ...

Obrazec PDM-1 - Zavod RS za šolstvo

https://www.zrss.si/zrss/wp-content/uploads/2020-02-04-poslovni-sekretar.pdf

4 feb 2020 ... ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ŠOLSTVO ... Upravna enota prostega delovnega mesta oz. vrste dela: 5536 MURSKA SOBOTA ... POSKUSNO DOBO 6 MESECEV, 1 IZVAJALEC - M/Ž ... Vrsta zaposlitve: polni delovni čas ... Kontakt delodajalca za BO: KARMEN KOŠIR, 01 3005 105, [email protected]

psihologija - Zavod RS za šolstvo

https://www.zrss.si/projektiess/gradiva/posgim/GRA_Psihologija.pdf

Nova spoznanja na področju pomnjenja in učenja (v Rutar Ilc, 2003) ter potre- ... napoved o tem, kakšne čevlje so v prihodnosti pripravljeni potrošniki še kupovati.42 ... z dvema pridevnikoma (npr. velika razmajana omara, sočna živo rdeča ...

K ajnamp rin a ša e -Š o ls ka to rb a - Zavod RS za šolstvo

https://www.zrss.si/pdf/kaj-nam-prinasa-esolska-torba.pdf

29 maj 2015 ... nikov in e-šolske torbe, v katerem avtorici orišeta pot od začetkov ... Framework. http://eur-lex.europa.eu/browse/summaries.html (11. 1. 2015).

glasba - Zavod RS za šolstvo

https://www.zrss.si/projektiess/gradiva/posgim/GRA_Glasba_knjiga.pdf

Učni list 2: Kateri kriteriji in vrednote ločujejo glasbene zvrsti med seboj? ... Ustvarili bodo lastno ritmično vsebino in jo izvajali na Orffova in druga glasbila.

Zgodovina - Zavod RS za šolstvo

https://www.zrss.si/projektiess/gradiva/posgim/GRA_Zgodovina_CD.pdf

sklepajo o pojmovanju in spoštovanju človekovih pravic pri Rimljanih;. • oblikujejo svoje ... vsak bog tako je tudi vsako svetišče imelo posebne lastnosti: Minervi ... Ta je bil hišni suženj, ki je imel nalogo spremljati otroka povsod. Bil je z njim ...

FIZIKA - Zavod RS za šolstvo

https://www.zrss.si/naravoslovje2015/files/petek-sekcijsko/Fizikalno-ali-kemijsko-Destilacija-naravoslovja.pdf

Merjenje, fizikalne količine in enote, Naravoslovna metoda proučevanja naravnih pojavov. DELCI (GRADNIKI) SNOVI. Atom (zgradba atoma, energijska stanja ...

Pot v večjezičnost - Zavod RS za šolstvo

https://www.zrss.si/pdf/vecjezicnostclil.pdf

25 maj 2010 ... 2. postaja: učenci razvrščajo frnikole na podlagi izbranega števila na ... na cesti, prehod za pešce, steza za pešce, prepovedano za pešce, stop ...

Nemščina - Zavod RS za šolstvo

https://www.zrss.si/projektiess/gradiva/posgim/GRA_Nemscina_knjiga.pdf

Učni list 1: Enakozvočnice v slovenščini 1. Učni list 2: Enakozvočnice v slovenščini 2. Učni list 3: K enakozvočnicam v nemščini 1. Učni list 4: K enakozvočnicam ...

informatika - Zavod RS za šolstvo

https://www.zrss.si/projektiess/gradiva/posgim/GRA_Informatika.pdf

mag. Radoslav Wechtersbach mag. Fani Mavrič. Magda Papič. Marko Pregeljc. Mirko Pešec. Romana Vogrinčič. Simona Varga. Melita Franko. Tomi Bušinoski.

filozofija - Zavod RS za šolstvo

https://www.zrss.si/projektiess/gradiva/pkp/PKP_Filozofija.pdf

Zakaj se mora po njem ravnati tudi naša duša? 5. ... Helenistična in rimska filozofija (3. stol. pr. n. š.–6. stol. n. š.) ... Bil naj bi tako čist, kot je duša umrlega otroka, ...

španščina - Zavod RS za šolstvo

https://www.zrss.si/projektiess/gradiva/posgim/GRA_Spanscina_knjiga.pdf

Španščina / Katarina. Gospodarič ... [et al.]. ... razlag za gimnazijce in srednješolce Španščina Čist simpl (2009). Veseli nas, da ... gradivo za vaje. • transkripcija ...

anglescina - Zavod RS za šolstvo

https://www.zrss.si/zrss/wp-content/uploads/anglescina.pdf

Vinko 6gaj: ZRSS-. Številka: 6030-3/2018-1 (2201). Datum: 26. 6. 2018. OSNOVNIM ŠOLAM. Tekmovanje učencev 9. razreda osnovne šole v znanju angleščine.

0 UVOD - Zavod RS za šolstvo

https://www.zrss.si/pdf/Ucni-nacrt-dopolnilni-pouk-slovenscine.pdf

Mihaela Knez, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, Filozofska fakulteta, ... Položaj slovenščine med Slovenci in njihovimi potomci v tujini se ves čas ...

Biodiverziteta - Zavod RS za šolstvo

https://www.zrss.si/bzid/biodiverziteta/pdf/Zbornik_BZID_Biodiverziteta_2009_splet.pdf

8 maj 2009 ... paških otokov, je največja danes živeča kopenska želva. Odrasli osebki ... v obdobju, preden sta se afriška in južnoameriška celina ločili zaradi ...

Program - Zavod RS za šolstvo

https://www.zrss.si/zrss/wp-content/uploads/program-konference.pdf

12 apr 2018 ... Andreja Sever, OŠ Franceta Prešerna Črenšovci, enota Vrtec Črenšovci. • Slovenščina v večjezičnem okolju slovenske šole v Italiji. Andreja ...

estri - Zavod RS za šolstvo

https://www.zrss.si/nak2017/gradiva/Raziskovalni-pristop-v-podporo-vsakemu-ucencu-KSlana.pdf

kopalnice.html ... Kerin, Natalija Komljanc, Saša Kregar, Urška Margan, Leonida Novak, Zora Rutar Ilc, Sonja Zajc,. Nives Zore, 2017: Formativno spremljanje v ...

jezika - Zavod RS za šolstvo

https://www.zrss.si/naravoslovje2015/files/cetrtek-plenarno/Razvijanje-strokovnega-jezika-zakaj-cemu.pdf

Jezik. • Strokovni jezik. • Sporazumevalna zmožnost. • Jezikovna zmožnost. • Pismenost ... [praktično] sporazumevalni jezik? ... znanstveni (knjižni zborni jezik) in.

O konferenci - Zavod RS za šolstvo

https://www.zrss.si/zrss/wp-content/uploads/o-konferenci-solsko-svetovalno-delo2018_-tanja-bezic.pdf

Vesna Leskovšek, dekanka Fakultete za socialno delo ... predstojnica Oddelka za pedagogiko in andragogiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani ter dr.

kemija - Zavod RS za šolstvo

https://www.zrss.si/projektiess/gradiva/pkp/PKP_Kemija.pdf

KEMIJA. 4. Nomenklatura anorganskih spojin za učitelje srednjih šol. (Nataša Bukovec) . ... E načba kemijske reakcije simbolni in kvantitativni pomen – I. (Alenka ... skupinsko delo literatura, učbeniki, multimedijski računalnik z medmrežnim.

ekosistemi - Zavod RS za šolstvo

https://www.zrss.si/bzid/ekosistemi/gradiva/Zbornik_ekosistemi08.pdf

3 okt 2008 ... oklepi. Železne kačice izločajo tudi strupene izločke. Ne- katere dvojnonoge (kroglasta kačica), mokrice (prašički, pasavčki) in med roženastimi ...

Untitled - Zavod RS za šolstvo

https://www.zrss.si/pdf/slovenian-i-textbooks.pdf

(WWW) in 1992, a development of e-learning projects such as "Petra" and ... Kobal and Zmazek 2007; Zmazek, Hvala and Kobal, 2007; Pesek and Regvat 2007;.

tudi mi beremo - Zavod RS za šolstvo

https://www.zrss.si/pdf/Tudi-mi-beremo-ZbornikBDS.pdf

veščamo ter si svetujemo nadaljnja bralna raziskovanja. Beremo različno, s ... DM. A. T. E. M. A. T. IČNE. V. E. ŠČINE. M. E. T. A. K. O. G. NICIJA. M. O. ČN. A. P. ODR. O. Č ... v predpisanem času prebrati zastavljenih nalog (domače branje, bralna značka, pisno gradivo med ... Dietl, Erhard: Lisjak Luka potrebuje očala. Prev.

Program posveta. - Zavod RS za šolstvo

https://www.zrss.si/zrss/wp-content/uploads/2019-11-06-trajnostna-mobilnost-program.pdf

6 nov 2019 ... Moravče, partner BUTAN PLIN. - Otroška varnostna olimpijada, Claudia Beguš Mihelič in Alenka Pernat, OŠ Videm pri Ptuju, Podružnična šola ...

življenje na travniku - Zavod RS za šolstvo

https://www.zrss.si/projektiess/skladisce/sporazumevanje_v_tujih_jezikih/tuj-jezik-v-prvem-triletju/Skupna%20sre%C4%8Danja%20vseh%20podro%C4%8Dnih%20skupin/2.sre%C4%8Danje_%C5%A0marje%C5%A1ke%20Toplice_maj%202009/zivljen

23 maj 2009 ... življenje vodo, svetlobo in prst. • Spoznavajo, da živali jedo rastline, druge živali ali oboje. • Skozi gibanje prikažejo življenje na travniku.