Budnik - Sindikat strojevodij Slovenije

Za mesto člana statutarne komisije pa ... 8. dan: Z avtobusem se bomo podali v La Paz, glavno mesto. Bolivije. Na poti se bomo ustavili v obmejnem mestu.

Budnik - Sindikat strojevodij Slovenije - Sorodni dokumenti

Budnik 82.pdf - Sindikat strojevodij Slovenije

http://www.sindikat-strojevodij.si/sites/default/files/budnik/Budnik%2082_0.pdf

16 nov 2015 ... MUZEJSKI VLAK – DOŽIVETJE SKOZI OČI STROJEVODJE ... Božičkov vlak se je pokazal kot do- ... Poleti 2016 bo Bohinjska železnica pra-.

Budnik - Sindikat strojevodij Slovenije

http://www.sindikat-strojevodij.si/sites/default/files/budnik/BUDNIK_039_0.pdf

Za mesto člana statutarne komisije pa ... 8. dan: Z avtobusem se bomo podali v La Paz, glavno mesto. Bolivije. Na poti se bomo ustavili v obmejnem mestu.

SŽ - Sindikat strojevodij Slovenije

http://www.sindikat-strojevodij.si/sites/default/files/budnik/Budnik79.kor1_.pdf

mu tudi vidni predstavniki našega SŽ - VIT, je milo rečeno žalostno. Da mora najvišji nivo prevzeti vso iniciativo in (hvala bogu) uspešno improvizirati namesto ...

IZ TE ŠTEVILKE - Sindikat strojevodij Slovenije

http://www.sindikat-strojevodij.si/sites/default/files/budnik/BUDNIK_062_0.pdf

ki Slovenske železnice opredeljuje kot eno- ... žimo s količnikom delovnega mesta in prištejemo količnik uskla- ... ure nadure) x skupna delovna doba x 0,5 % ... ek za nadurno delo) se obračuna v primeru izrabe prostih ur v razmerju 1 : 1.

Untitled - Sindikat strojevodij Slovenije

http://www.sindikat-strojevodij.si/sites/default/files/budnik/BUDNIK_015_0.pdf

Zajc (na naslovnici), ki se je prepustil pohaj kovanju po ... IGOR JANEZ ZAJEC - NOVI DIREKTOR SŽ. Prvi vtisi. ENE ... pokazal Zlatko Ratej iz Celja. Sledila so ...

Gospodarskakrizaposvetuinprinas ... - Sindikat strojevodij Slovenije

http://www.sindikat-strojevodij.si/sites/default/files/budnik/BUDNIK_075_0.pdf

SSSLO Ljubljana, Trg OF 7, 1000 Ljubljana. Telefon – 01/2313-424. ŽAT (0129) 12-671 in 12-591 ... Nova železniška postaja v Ljubljani . . . že dneve in tedne in ...

Zbornik ob 30 letnici - Sindikat strojevodij Slovenije

http://www.sindikat-strojevodij.si/sites/default/files/budnik/Zbornik%20ob%2030.%20letnici%20SSSLO.pdf

31 jan 2019 ... strojevodij bistveno izboljšal in da je bil narejen prvi korak k temu, da se je v skupini Slovenske železnice ta status, vsaj po moji presoji, ...

v tej številki preberite - Sindikat strojevodij Slovenije

http://www.sindikat-strojevodij.si/sites/default/files/budnik/Budnik87.net_.pdf

8 apr 2018 ... uprave Slovenskih železnic. Gospe, beseda je vaša … Gospa delavska direktorica, se nam lah- ko predstavite? Moje ime je Nina Avbelj Lekić, ...

pristopna izjava - Sindikat strojevodij Slovenije

http://www.sindikat-strojevodij.si/sites/default/files/PRISTOPNA%20IZJAVA-SSSLO.pdf

... v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. (Uradni list RS, št. 94/07; ZVOP-1/UPB1) in Pravilnikom SSSLO o varstvu osebnih in zaupnih podatkov.

jubilejna 80. številka budnika - Sindikat strojevodij Slovenije

http://www.sindikat-strojevodij.si/sites/default/files/budnik/Budnik80.kor1_.pdf

30 nov 2014 ... ni da ta vlak peljemo naprej, da s svojim ... Je bila edina gomulka v tistem ... Gomulka srečno in ne se dat! Stanko Lazar. Foto: Mladen Bogić.

Priročnik za upravljanje DMG 813-814.pdf - Sindikat strojevodij ...

http://www.sindikat-strojevodij.si/sites/default/files/dokumenti/Priro%C4%8Dnik%20za%20upravljanje%20DMG%20813-814.pdf

27 jan 2007 ... Predogrevanje hladilne tekočine in vzdrževanje temperature. ... V primeru okvare hidravlične sklopke (izguba olja za prenos) dizel motor ni več.

ERTMS/ETCS na progah Slovenskih železnic - Sindikat strojevodij ...

http://www.sindikat-strojevodij.si/sites/default/files/budnik/Budnik81.kor2__0.pdf

je govora o družbi Slovenske železnice,. d.o.o., in ... SŽ-Tovorni promet oziroma SŽ-Potniški pro- met zagotovi ... [email protected] oziroma uredniku ...

STATUT Policijskega sindikata Slovenije - Policijski sindikat Slovenije

https://pss-slo.org/statutpss.pdf

22 okt 2015 ... da koristi počitniške kapacitete, ki so v lasti oziroma upravljanju PSS; ... s predstojnikom MNZ in Policije, ter vodji organizacijskih enot v MNZ in ...

Sindikat kovinske in elektroindustrije Slovenije ... - SKEI Slovenije

https://skei.si/uploads/skei2/public/_custom/poroilo_koroka_2014.pdf

V Livarni Vuzenica d.o.o., ki je ena od družb avtomobilskega sistema Cimos ... pred pričetkom prisilne poravnave, razen v hčerinski družbi Livarna Vuzenica, saj ...

1 Sindikat kovinske in elektroindustrije Slovenije ... - SKEI Slovenije

https://skei.si/uploads/skei2/public/_custom/porocilo_skei_celje_januar_julij_2009.pdf

OMCO FENIKS Žalec, livarna ... ostala proizvodnja izdelkov in storitev za široko porabo od bele tehnike do značk v katerega spadajo ... med tem la še poglabljala so z mesecem marcem prešli na 32. delovni urnik poleg programov ... Mercator. Sekretar SKEI je posredoval z tremi dopisi za pravilno tolmačenje, razlago in.

Sindikat kovinske in elektroindustrije Slovenije - SKEI Slovenije

https://skei.si/uploads/skei2/public/_custom/POROILO_ZA_LETO_celje_2011.pdf

KIV Vransko naslovili pisno zahtevo do direktorja družbe in postavili rok in zahtevo po sklicu takojšnjega sestanka. Ta je bil res sklican kjer sta sekretar in ...

priporočila - Sindikat carinikov Slovenije

https://www.scs.si/wp-content/uploads/2018/01/Priporocila_SCS_in_SDOS.pdf

17 jan 2018 ... VSEM ORGANIZACIJAM SDOS - KONFERENCE SINDIKATA DURS. ZADEVA:: ... Valerija Pelko, Velenje, GSM: 041 388 465. Darja Voler ...

ZODPol (.pdf) - Policijski sindikat Slovenije

http://www.pss-slo.org/dokumenti/ZODPol.pdf

tega posameznika oziroma šestih osnovnih plač policista v najnižjem ... V drugih predpisih in aktih uporabljeni izraz »rezervna sestava policije« pomeni.

pooblastilo - Sindikat vojakov Slovenije

https://www.sindikatvojakov.si/slike/files/pooblastilo-odvetniku-svs.pdf

zadostitev mojih zahtevkov, ter da vloži vsa redna in izredna pravna sredstva. Pooblastilo obsega tudi sprejem odločb, vabil, vlog nasprotnih strank in drugih ...

Sindikat kovinske in elektroindustrije Slovenije

https://skei.si/uploads/skei2/public/_custom/KEGLJANJE1.pdf

pa sindikalna podružnica. SKEI Struc Kovačija. Muta. Med posamezniki je prvo mesto zasedel. Peter Kos (Cablex-M Mežica), na drugo mesto se je uvrstil Drago ...

SINDIKAT DELAVCEV TRGOVINE SLOVENIJE Dalmatinova 4 ...

http://www.sindikat-sdts.si/component/attachments/download/289

Priporočamo vsem, ki uživajo v celodnevnem kopanju. Družinam prijazna destinacija saj je v naselju restavracija, trgovina, otroška igrala, mize za namizni tenis, ...

SINDIKAT UPOKOJENCEV SLOVENIJE Ljubljana, 10. december ...

https://sdgd.si/uploads/sus_ob_dnevu_clovekovih_pravic.pdf

Ljubljana, 10. december 2019. UPOKOJENKAM IN UPOKOJENCEM PRIPADA DOSTOJNA POKOJNINA ZA. DOSTOJNO ŽIVLJENJE. (Poziv Zveze svobodnih ...

Statut - Sindikat železniškega prometa Slovenije

http://www.sindikat-szps.si/wp-content/uploads/Statut-S%C5%BDPS-pre%C4%8Di%C5%A1%C4%8Deno-besedilo-16.4.2019.pdf

... lahko postane vsak delavec, zaposlen v družbah v skupini Slovenske železnice, v ... koristiti počitniške kapacitete, ki so v lasti oziroma upravljanju sindikata.

Na podlagi 24 - Sindikat vozovnih preglednikov Slovenije

http://www.sindikat-svps.si/shared_files/Predpisi%202/pravilnik_o_sistematizaciji_delovnih_mestpdf.pdf

14 dec 2006 ... Holding Slovenske železnice, d.o.o. – Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest ... družbe, se zaposlovanje novih delavcev izvaja po predpisih s ...

VARNOST - 2.indd - Sindikat policistov Slovenije

https://www.sindikat-policistov.si/LinkClick.aspx?fileticket=dI2gExThL5U%3D&tabid=79&mid=498

VArNOST. 31. Stres pri policistih. Adil Huselja, UUP GPU. O stresu se čedalje več govori, ... no varnost in premoženje, preprečevali, ... Revija Varnost, št. 4, str.

prometnik_119 - Sindikat železniškega prometa Slovenije

http://www.sindikat-szps.si/wp-content/uploads/Prometnik_119.pdf

2 dec 2019 ... Kot tretjo počitniško kapaciteto v letošnjem letu predstavlja- mo apartma našega partnerskega sindikata SVSŽ v Zrečah. Še tudi nekaj drugih ...

zapisnik - Sindikat železniškega prometa Slovenije

http://www.sindikat-szps.si/wp-content/uploads/Zapisnik-6.-koresponden%C4%8Dne-seje-GO-19.06.2019.pdf

19 jun 2019 ... Ime in priimek. OO. Glasovanje. 1. Milorad ŠLJIVIĆ. Predsednik SŽPS. ZA. 2. Jože SKUBIC. Sekretar SŽPS. ZA. 3. Bojan DROLE. Nova Gorica.

Priloga Tarča 30.1.2020 (002).pdf - Sindikat policistov Slovenije

https://www.sindikat-policistov.si/Portals/0/images/Priloga%20Tar%C4%8Da%2030.1.2020%20%28002%29.pdf

Zveza sahodnih sindikator U Slovenije. ANTON. ROZMAN. LUČKA. BÖHM hit universe ... Policijski Sindikat Slovenije. ALEN PEČARIČ. FRANC. VESEL. ZVEZA.

Poziv KAD-a k dopolnitvi vloge - Sindikat vojakov Slovenije

http://www.sindikatvojakov.si/slike/files/sindikatvojakov_102.pdf

Kapitalska družba, d. d., je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake ... možno zahtevati enkratno izplačilo zbranih sredstev poklicnega zavarovanja, ... Ker od vas še nismo prejeli omenjenega potrdila, je vaš zahtevek še vedno ...

Kolektivna pogodba za policiste - Policijski sindikat Slovenije

http://www.pss-slo.org/dokumenti/kolektivna_pogodba_za_policiste.pdf

Sindikat policistov Slovenije, Kidričeva cesta 24/b, 3000 Celje, ki ga zastopa Zoran Petrovič, in. Policijski sindikat Slovenije, Štefanova 2, 1000 Ljubljana, ki ga ...

Dopis pridruženemu članstvu - Policijski sindikat Slovenije

http://www.pss-slo.org/dokumenti/dopis_pri2018.pdf

19 dec 2017 ... Policijski sindikat Slovenije , Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana | tel. ... Višina članarine za pridružene člane Policijskega sindikata Slovenije ...

obvladovanje stresa in travme - Sindikat policistov Slovenije

https://www.sindikat-policistov.si/LinkClick.aspx?fileticket=9lpkcskQwd8%3D&tabid=79&mid=498

Prepoznavanje čustev in vaje za uravnavanje čustev . ... SPROŠČANJE Z ROKAMI . ... manj molčijo, toda tudi tam se dogaja fizično in psihično nasilje, spolne ...

ponudba terme dobrna - Sindikat občin Slovenije

http://www.sios.si/wp-content/uploads/2016/06/Terme-Dobrna-ponudba-2016.pdf

PONUDBA TERME DOBRNA. Termin: 1.6.2016 – 30.12.2016 ... 6. ponudba: 20% popust na storitve Dobrna Medical. Plačilo: Na licu mesta ob koriščenju ...

1 Sindikat upokojencev Slovenije (SUS) TOTI Dnevni center ...

https://www.zsss.si/wp-content/uploads/2020/02/SUS-VABILO-OKR-MIZA-Svet-za-starej%C5%A1e.pdf

TOTI Dnevni center aktivnosti Maribor. Mestni odbor Desus-a ... Društvo upokojencev Maribor – Center. Društvo ... Vodja TOTEGA DCA Maribor Marjan Holc.

Vojko Uršič - Diploma - Sindikat policistov Slovenije

https://www.sindikat-policistov.si/LinkClick.aspx?fileticket=JQIeL10jUOg%3D&tabid=79&mid=498

VIŠJA POLICIJSKA ŠOLA. Vojko Uršič. STRES ZARADI VOŽNJE PRI DNEVNIH. MIGRACIJAH POLICISTOV. Diplomsko delo. Ljubljana, september 2015 ...

Obtok pdf - Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije

http://www.sindikat-zsvs.si/wpfolder/wp-content/uploads/2015/11/OBTOK2015-8-preview-v7.pdf

25 nov 2015 ... 1. Nagovor. 2. Počitniške kapacitete: - Terme Čatež. - Terme Zreče. - Terme Ptuj. - Terme Vivat. - Rogla. 3. Cenik: zima 2015/pomlad 2016. 4.