OHK - GeoSrafiJa Perl 11 B 21 GEOGR ... - Zveza geografov Slovenije

cev), ki je od leta 1977 tudi glavno mesto drža- ve Mato Grosso do Sul. Večji mesti sta še. Corumba (90.000 prebivalcev) in Aquiduana. (40.000 prebivalcev).

OHK - GeoSrafiJa Perl 11 B 21 GEOGR ... - Zveza geografov Slovenije - Sorodni dokumenti

OHK - GeoSrafiJa Perl 11 B 21 GEOGR ... - Zveza geografov Slovenije

http://zgs.zrc-sazu.si/Portals/8/Geografski_obzornik/go_2000_2.pdf

cev), ki je od leta 1977 tudi glavno mesto drža- ve Mato Grosso do Sul. Večji mesti sta še. Corumba (90.000 prebivalcev) in Aquiduana. (40.000 prebivalcev).

GeoSrafiJa III B 21 GEOGR. OBZORNIK - Zveza geografov Slovenije

http://zgs.zrc-sazu.si/Portals/8/Geografski_obzornik/go_1998_4.pdf

Slika 2: Zemljevid prikazuje izoblikovanost površja Danske (vir: Norden, Man and ... There is a corrosion plain situated above the Kolpa River Valley.

iii b 21 geogr. obzornik - Zveza geografov Slovenije

http://zgs.zrc-sazu.si/Portals/8/Geografski_obzornik/go_1972_3.pdf

glavno pristanišče jadrnic - razodene, da je Nantes veliko živahnejše mesto kot Re- nnes. Bilo pa je v preteklosti tudi dosti bogatejše. Predvsem trgovsko mesto ...

iii b 21 geogr. obzornik 49199400015,1 - Zveza geografov Slovenije

http://zgs.zrc-sazu.si/Portals/8/Geografski_obzornik/go_1994_1.pdf

Obale na Sardiniji večinoma spadajo med visoke in so precej ... pokriti tip zakrasele pokrajine, saj so prisotne v glavnem le ... ob riaški obali Koprskega Primorja.

GeoSraf i Ja III B 21 GEOGR. OBZORNIK - Zveza geografov Slovenije

http://zgs.zrc-sazu.si/Portals/8/Geografski_obzornik/go_1957_3.pdf

Mavricij Zgonik, Klimogrami (s 4 skicami) . . 73. Drobne novice (Fr. Planina, Tatjana Šifrer, Ivan. Gams). 77. Književnost. A. Melik, Štajerska s Prekmurjem.

Peril OBZORNIK GEOGR - Zveza geografov Slovenije - ZRC SAZU

http://zgs.zrc-sazu.si/Portals/8/Geografski_obzornik/go_2002_1.pdf

pomembnejše družbenogeografske značilnosti Cape. Towna. Nenavadna zmes mestnega prebivalstva je nastala kot odraz svojske zgodovine. Na koncu se.

ÜHK - GeoSrafi Ja III B 21 GEOGR. OBZORNIK - Zveza geografov ...

http://zgs.zrc-sazu.si/Portals/8/Geografski_obzornik/go_1997_2.pdf

Kubansko otočje sestavljajo otoki Kuba, Isla de la Juventud in, kar je manj znano, še okrog 4195 otočkov in čeri. Otočje leži med Severno in Južno. Ameriko ter ...

Razprave - Zveza geografov Slovenije

http://zgs.zrc-sazu.si/Portals/8/Geografski_vestnik/Pred1999/GV_7001_009_026.pdf

nami, saj te bolj vplivajo na rečni pretok. Pri obeh modulih so upoštevane izmerjene vrednosti, saj popravljene mesečne vrednosti za padavine še niso izdelane.

Svalbard - Zveza geografov Slovenije - ZRC SAZU

http://zgs.zrc-sazu.si/Portals/8/Geografski_obzornik/go_2010_2.pdf

Andrej Bandelj. Stara gora (Castelmonte) nad. Čedadom je za Beneške Slovence sveta gora, kot je Barbana za. Goričane in sv. Višarje za Slovence. Stara gora ...

Geografija II 21 :OGR. OBZORNIK - Zveza geografov Slovenije

http://zgs.zrc-sazu.si/Portals/8/Geografski_obzornik/go_1974_4.pdf

posebej predavali "regionalna fizična" in "regionalna družbena" geografija. Če bi do tega res prišlo, bi bila "dualistična" geografija zares primerno "kronana", ...

Geografski obzornik 35, 3 - Zveza geografov Slovenije

http://zgs.zrc-sazu.si/Portals/8/Geografski_obzornik/go_1988_3.pdf

Metka Špes, Maja Umek. Glavni in odgovorni urednik: mag. Slavko. Brinovec ... Češkoslovaški 154 tisoč ton, Irski 125 tisoč ton in Avstraliji 124 tisoč ton.

Slovenske pokrajine - Zveza geografov Slovenije

http://zgs.zrc-sazu.si/Portals/8/Geografski_vestnik/Pred1999/GV_4401_009_032.pdf

Geografski vestnik. Ljubljana, XLIV (1972). Svetozar 11 e š i č. SLOVENSKE POKRAJINE. (Geografska regionalizacija Slovenije). Slovenska geografija je štela ...

Razgledi - Zveza geografov Slovenije - ZRC SAZU

http://zgs.zrc-sazu.si/Portals/8/Geografski_vestnik/Pred1999/GV_7001_139_150.pdf

teri argumenti proti združitvi Alpske in Predalpske Slovenije v enotno ... državah ločujejo alpski in predalpski svet (edino Liechtenstein je povsem alpski).

geografski vestnik - Zveza geografov Slovenije

http://zgs.zrc-sazu.si/Portals/8/Geografski_vestnik/Pred1999/GV_2401_003_042.pdf

industrializacija v sovjetski dobi in so žito rabili za prehrano ... Anton Melile luke na Poljskem, v Nemčiji, v Ameriki itd. Toda za ... Le malo daljši je savski pritok Una, katere izvir nas dovaja v ... 10 Pruplav Dunaj—Odra—Labe — naše more.

Geografski obzornik 8, 1 - Zveza geografov Slovenije

http://zgs.zrc-sazu.si/Portals/8/Geografski_obzornik/go_1961_1.pdf

B 21. GEOGR. OBZORNIK. /19613. 49094900543,1. Leto vin. ... doben geografski položaj pa ima belokranjski. Gradac v zavoju Lahinje. Novomeški Gradec je.

Geografski obzornik 10, 1 in 2 (1963) PDF - Zveza geografov Slovenije

http://zgs.zrc-sazu.si/Portals/8/Geografski_obzornik/go_1963_1_2.pdf

in drugi 'električni ter gospodinjski aparati. TEHNIČNA SLUŽBA: montira in ... Merkur, Celje. • Labod, Celje ... Varilni praški „VI-GA" za aluminij, baker in litine ...

Geografski obzornik 8, 3 in 4 (1961) PDF - Zveza geografov Slovenije

http://zgs.zrc-sazu.si/Portals/8/Geografski_obzornik/go_1961_3_4.pdf

J Vanda Puklavec, Dravinjske gorice in njihovo gospodarstvo y Zlata Seifrid, Izkoriščanje gozda in lesna predelava v vzhod- nem Pohorskem Podravju (z eno ...

Geografski obzornik 41, 4 (1994) PDF - Zveza geografov Slovenije

http://zgs.zrc-sazu.si/Portals/8/Geografski_obzornik/go_1994_4.pdf

ekosistemih so katalogizirane samo nekatere vrste. ... vrste neprestano, najhitreje v tropskih gozdovih, ki ... antilope: afriške antilope oriks z zakrivljenimi.

Geografski obzornik 43, 4 (1996) PDF - Zveza geografov Slovenije

http://zgs.zrc-sazu.si/Portals/8/Geografski_obzornik/go_1996_4.pdf

žarišče na skrajnem jugu Čila. V ozadju vidimo ... V sušnem delu Čila na severu so endoreična in areič- ... Gabezu uspeva puščavska stepa, prava puščava se.

Geografski obzornik 21, 1 (1974) PDF - Zveza geografov Slovenije

http://zgs.zrc-sazu.si/Portals/8/Geografski_obzornik/go_1974_1.pdf

OBZORNIK. 91 ... GEOGRAFSKI OBZORNIK, časopis za geografsko vzgojo in izobrazbo. ... do belokranjski vinogradi niso sklenjeni v enem kompleksu, temveč ...

Geografski obzornik 50, 1 (2003) PDF - Zveza geografov Slovenije

http://zgs.zrc-sazu.si/Portals/8/Geografski_obzornik/go_2003_1.pdf

Se vedno pa so dovolj nizke, da neštete trgo- vine vsako leto privabijo veliko tujcev. KLJUČNE BESEDE. Jugovzhodna Azija, Malajski polotok, Singapur,.

Geografski obzornik 35, 1 (1988) PDF - Zveza geografov Slovenije

http://zgs.zrc-sazu.si/Portals/8/Geografski_obzornik/go_1988_1.pdf

Učna enota: Podnebje, rastje - rastlinski pasovi. Vzgojnoizobraževalni smotri: - s pomočjo zemljevida določijo, v kateri podnebni pas spada največji del SZ;.

Geografski obzornik 27, 3 in 4 (1980) PDF - Zveza geografov Slovenije

http://zgs.zrc-sazu.si/Portals/8/Geografski_obzornik/go_1980_3_4.pdf

znanja novincev geografije in psihologije na FF v Ljubljani) ..... 1.ŠPES ... SKANDI reka Lule. Kalix c.Torne r.Kemi. MAANSELKÄ. 500 tečajnik obalna plitvina ... ponekod že prišlo v ZDA, Veliki Britaniji, na Nizozemskem, Japonskem in še ... RUR tu. 110. A. 98. 16) Kuba (am.op.) 17) Kanalski ot. (V.Brit.) 13) Venezuela (1).

Geografski obzornik 2, 1 (1955) PDF - Zveza geografov Slovenije

http://zgs.zrc-sazu.si/Portals/8/Geografski_obzornik/go_1955_1.pdf

In postavimo vprašanje, kateri vzporednik bo začetni in kateri poldnevnik. Glede vzporednikov smo , hitro skupaj in ni bilo dvoma, da je/tisti, ki je največji, že sam.

Geografski obzornik 46, 3 (1999) PDF - Zveza geografov Slovenije

http://zgs.zrc-sazu.si/Portals/8/Geografski_obzornik/go_1999_3.pdf

Dolina Radovna, nekatere njene naravne vrednote 3 Radovna valley - Some of its natural values in objekti ... pa se začne dolina Radovne, katere reka je.

naslov 73_2.qxd - Zveza geografov Slovenije - ZRC SAZU

http://zgs.zrc-sazu.si/Portals/8/Geografski_vestnik/gv73-2-gams.pdf

janje inovacij, ki se po dobi merkantilizma {irijo iz okoli{kega ni`avja v gorovje. ... z ve~ kot tiso~ kilometrov dolgo cesto in kolonizirali vzhodno andsko pobo~je.

Geografski obzornik 7, 4 (1960) PDF - Zveza geografov Slovenije

http://zgs.zrc-sazu.si/Portals/8/Geografski_obzornik/go_1960_4.pdf

trošinih dobrin kot milo, cigarete, posoda, po- hištvo. Velike ... prisilnih rezervatov za Črnce) tako, da je črno ... minja na nekdanje slavno afriško cesarstvo iz.

Geografski obzornik 41, 3 (1994) PDF - Zveza geografov Slovenije

http://zgs.zrc-sazu.si/Portals/8/Geografski_obzornik/go_1994_3.pdf

Skenderbega predstavlja verjetno najbolj privlačno točko v. Tirani. V ozadju ... jezerih: Skadarskem, Ohridskem in Prespanskem jezeru. ... skem jezeru ter v akumulacijskih jezerih. Albanija ... otok Hvar, smo že predstavili (3), upamo pa, da bi z.

Geografski obzornik 3, 2 (1956) PDF - Zveza geografov Slovenije

http://zgs.zrc-sazu.si/Portals/8/Geografski_obzornik/go_1956_2.pdf

piral celo vrsto širokih, svetlih vrat in oken iz alpske- ga sveta na sončno panonsko stran. Dinarsko-kraški svet je bil zaradi svoje kamenitosti in kraške sušnosti.

Geografski obzornik 49, 4 (2002) PDF - Zveza geografov Slovenije

http://zgs.zrc-sazu.si/Portals/8/Geografski_obzornik/go_2002_4.pdf

19 apr 2002 ... di, večina Bantu črncev pod vodstvom arabskih trgovcev. Sultan Sa'id ... svahili oziroma kisvahili, v osnovi bantujski jezik, ki je v stoletjih stikov ...

leto 1985 - Zveza geografov Slovenije - ZRC SAZU

http://zgs.zrc-sazu.si/Portals/8/Geografski_obzornik/go_1985_1.pdf

memo, je močno vprašljiv pripis "subpolarno podnebje" za borealno klimo. Na karti namreč sega ta tip v Evraziji na jugu še v Anatolijo, do malodane do severnih.

zoisove geografske knjige - Zveza geografov Slovenije

http://zgs.zrc-sazu.si/Portals/8/Geografski_vestnik/gv81-1-juznic.pdf

... kraljevem nalogu in sestavil opis potovanja v polarni krog za dolo~itev obli- ... 4 Zoisov opis okolice Sti~ne v njegovem edinem objavljenem delu o proteusu.

Geografski obzornik 43, 2 (1996) PDF - Zveza geografov Slovenije

http://zgs.zrc-sazu.si/Portals/8/Geografski_obzornik/go_1996_2.pdf

18 feb 1996 ... Najstarejši avstralski prebivalci so Aborigini, ki naj bi bili potomci prvih ... kal, ptič tekač emu, ter mnogo najrazličnejših papig in kakadujev.

Geografski obzornik 14, 2 (1967) PDF - Zveza geografov Slovenije

http://zgs.zrc-sazu.si/Portals/8/Geografski_obzornik/go_1967_2.pdf

vseh 24 iur v senci. Le ko doseže opazovalec na poldnevni strani senčni krog, gre obzorna ravnina njegovega horizonta skozi središče Sonca in ga nato zopet ...

Geografski obzornik 52, 4 (2005) PDF - Zveza geografov Slovenije

http://zgs.zrc-sazu.si/Portals/8/Geografski_obzornik/go_2005_4.pdf

in dajanje, se ob različnih priložnostih naše drobtine spomina prepleta- ... Slika 1: Otočje je poimenovano po želvah velikankah, najprej ponosnih kraljicah ... perature in sušnost ob zahodni obali Južne Amerike. ... Irske, Finske in Slovenije.

Geografski obzornik 39, 1 (1992) PDF - Zveza geografov Slovenije

http://zgs.zrc-sazu.si/Portals/8/Geografski_obzornik/go_1992_1.pdf

Viktorijino jezero, ki leži v plitvi kotlini med vzhodnim in zahodnim jarkom. Sis- tem tektonkih jarkov je dolg 4000 km in se razteza od Mozambika na jugu do Etio-.